Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 2357 за запитом особистості

суспільна самореалізація особистості b. досягнення та здійснення влади c. формулювання суспільної мети d. визначення засобів реалізації суспільних інтересів Question 2 Що із зазначеного ... прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів Question 2 Термін «політичні відносини» означає: a. процес, що включає в себе діяльність багатьох причетних ...
принципу особистих відносин між психологом і клієнтом d. принципу добровільності ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Робота психолога над розширенням уявлень клієнта ... особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать клієнта, довіра у стосунках між клієнтом і психологом, дотримання принципів консультування b.
суспільна самореалізація особистості b. визначення засобів реалізації суспільних інтересів c. формулювання суспільної мети d. досягнення та здійснення влади Question 9 Яка функція політики ... прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів d. форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди Question 9 Форма ...
3.1 Загальне вікно особистої картки співробітника підприємства Рис. 3.2 Вікно “Прийом співробітників” Рис. 3.3 Вікно особистої картки співробітника підприємства. Додаткові дані Рис.
Зіммель Question 8 Причину конфліктів особистості із оточенням вбачав у спробах індивіда звільнитися від відчуття неповноцінності a. Дж. Мід b. Т. Шибутані c. А.... поле психіки окремої особистості; поле взаємодії психік двох осіб; поле взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство Question 2 За ...
...компетентність” при формуванні життєвих ролей особистості 1.1 Психологічні ролі в структурі особистості 1.2 Аналіз поняття соціально психологічної компетентності 1.3 Соціалізація, як формування життєвих ...
...та рівень домагань у структурі особистості підлітка…………………………………………………………6 1.1. Загальна характеристика психічного розвитку у підлітковому віці………………………………………………6 1.2. Самооцінка та рівень домагань особистості підлітка………16 Розділ 2.
Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу особистості 2.1. Організація навчально виховного процесу при роботі з обдарованими учнями 2.2. Диференціація та індивідуалізація навчально виховного процесу 2....закладів, які б виховували творчу особистість, здатну до діяльності у новій економічній ситуації, розвиваючи її обдарування, талант. Головною особливістю змісту загальної освіти виступає поєднання базових знань ...
Етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості. 24. Становлення психології народів як науки в ХІХ столітті. 25. Психологічна антропологія як напрям етнічної психології в США. 26.... Науковий напрям “Культура й особистість”. 28. М. Мід та Р. Бенедикт як фундатори школи “культура та особистість”, її основні особливості. 29. А. Кардинер та Р.
особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається ... тільки особисті немайнові права d. тільки майнові права Question 2 Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності: a.
У "Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності" зазначено, що актуальність громадянського виховання особистості в сучасному українському суспільстві значною мірою зумовлюється потребою державотворчих ...
суспільна самореалізація особистості c. визначення засобів реалізації суспільних інтересів d. формулювання суспільної мети Question 7 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів: a.... прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів b. прийняття рішень центральними органами державної влади c. форма політичної активності народних мас, людей, що ...
...метою досягнення цілей організації та особистих цілей працівників d. покращення умов праці людей з метою підвищення продуктивності і якості праці Question 5 Представлення властивостей реальних об'... особисто, у вигляді спеціально підготованого рукопису чи монографії b. особисто чи колективно, у вигляді рукопису чи монографії c.
...холодність, нездатність пробачати, невміння поважати особистість іншої людини? a. Звернені (віддзеркалені) ревнощі b. Ревнощі від ущемлення c. Всі відповіді вірні d....ґрунтується на любові, повазі до особистості дитини в поєднанні з високою вимогливістю до неї. a. Ні b. Так Question 4 Гармонійний тип сімейного виховання характеризується: a.
...може бути обумовлена різними факторами: особисті інтереси, різні цінності і досвід, різна основа для міжособистісних відносин, боротьба за право доступу до ресурсів організації....або займатися відвертим саботажем спонукають особисті інтереси, різні цінності і різна основа для міжособистісних відносин, дуже часто боротьба за право доступу до ресурсів організації.
Теоретичні основи духовного розвитку особистості 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2.
...про соціально педагогічні механізми формування особистості в соціумі та гармонізація її взаємовідносин на мікро , мезо та макрорівнях; Г) система винагород і покарань, що сприяє дотриманню соціальних ... Соціалізація – це : А) відновлення в особистості якостей необхідних для нормальної життєдіяльності в суспільстві; Б) втрата чогось через недостатнє задоволення певної важливої потреби ; В) процес і результат ...
базові властивості особистості та її еволюція e. розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз Question 2 Балів: 1 Виберіть ...можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості: 1. Ефективність, конструктивність діяльності (зовнішньої та внутрішньої) на основі високого рівня психологічних знань, умінь, навичок. 2.
базові властивості особистості та її еволюція. Question 2 of 3 Виберіть те визначення, яке характеризує поняття „практична психологія” • галузь психологічної науки, предметом вивчення ...можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості: 1. Ефективність, конструктивність діяльності (зовнішньої та внутрішньої) на основі високого рівня психологічних знань, умінь, навичок. 2.
Диференційно психологічна характеристика психічних процесів особистості. 7. Диференційний аналіз емоційно вольової сфери особистості. 8. Самосвідомість як диференційно психологічна характеристика особистості. 9.
...етапі закладаються основи морального розвитку особистості, розвиваються уявлення, почуття, звички, які спрямовують подальше її вдосконалення. Неувага до морального виховання в дошкільному віці не може бути компенсована ...виховання моральних почуттів у становленні особистості зумовили посилену увагу до вивчення цієї проблеми філософів, психологів, педагогів. Це цілком закономірний процес, оскільки мораль як форма суспільної свідомості ...
...ролей на формування та розвиток особистості працівників організацій. ТЕМА 8 1. Поняття про мотивацію та її значення для процесу управління. 2.... Що таке «професійний характер» особистості? 43. Як індивідуальний стиль діяльності працівників організацій установ впливає на ефективність виконання ними соціальних ролей? 44.
...також ділові зв'язки й особистий імідж співробітників; організаційна культура підприємства унікальна для кожної організації сукупність формальних і неформальних норм або стандартів поведінки, яким підкоряються члени ...такі показники, як професійні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність виконання робіт і результати праці. Таким чином, дана методика дає можливість: 1.
Порушення розвитку особистості 1. Навести задачі дослідження особистості. 2. Дати визначення поняттю особистості. 3. Дати визначення поняттю акцентуації особистості. 4.
Особистого адмін. апарату b. Консультативного адмін. апарату c. Оперативного адмін. апарату d. Обслуговуючого адмін. апарату ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 Question 1 Який ... З позицій особистих якостей c. Всі відповіді вірні d. Поведінковий ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 Question 1 До якої з ознак класифікації управлінських рішень належать ...
...9 of 10 Причину конфліктів особистості із оточенням вбачав у спробах індивіда звільнитися від відчуття неповноцінності А. Дж. Мід Б. Т. Шибутані В. А.... поле психіки окремої особистості; поле взаємодії психік двох осіб; поле взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство Б.
...9 of 10 Причину конфліктів особистості із оточенням вбачав у спробах індивіда звільнитися від відчуття неповноцінності А. Дж. Мід Б. Т. Шибутані В. А.... поле психіки окремої особистості; поле взаємодії психік двох осіб; поле взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство Б.
...яких не потребує обов'язкової особистої участі їх володарів у процесі виконання ними своїх функцій. Так, прокурор, органи державного управління та деякі інші суб'єкти можуть ...суді свої функції лише шляхом особистої участі у процесі. На нашу думку, коло суб'єктів, які можуть мати представника в суді, повинно бути обмежено особами, котрі ...
Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість» «індивідуальність ». Загальне і індивідуальне у психіці людини. Проблема особистості вітчизняної та зарубіжної психології. Психологічна структура особистості : співвідношення біологічного і соціального.
Особисті споживчі витрати. 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5.... Особисті заощадження 49 Таблиця 2. Показники Роки 2004 2005 2006 2007 2008 Номінальний ВНП, млрд. дол.
Соціально психологічні основи професіоналізму особистості 4. Соціальна психологія особистості людини у взаємодії з іншими 5. Соціальне життя та соціальна поведінка особистості 6.
...як діяльність і галузь прояву особистості. Зміст поняття “професія”. 3. Психологія життєва та професійна. 4. Основні ознаки психолога професіонала (у порівнянні з психологом аматором).... Вимоги до особистості і професійних якостей фахівця 1. Психограма і акмеограма практичного психолога. 2. Психологічні вимоги до його особистості. Творче завдання 4 1.
Особисті споживчі витрати 538 2. Трансфертні платежі 128 3. Амортизація 65 4. Орендна плата 4 5.... Особисті заощадження 41 Таблиця 2. Показники Роки 2004 2005 2006 2007 2008 Номінальний ВНП, млрд. дол.
Особисті споживчі витрати. 359 2. Трансфертні платежі 58 3. Амортизація 43 4. Орендна плата 3 5.... Особисті заощадження 28 Таблиця 2. Показники Роки 2004 2005 2006 2007 2008 Номінальний ВНП, млрд. дол.
Місце особистих немайнових прав в системі цивільного права України……………………………………………………………………………...…23 2.1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права…………………23 2.2.
...ЧВП), (NNP); національний дохід (NІ); особистий дохід (PІ); післяподатковий дохід (DІ) 3. Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік ... На що направлені особисті доходи населення в 2006 році? Які пропозиції Ви запропонуєте для того, щоб заощадження громадян у 2006 році були направлені на ...
...добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним наглядовим органом передбачає такі види: а) страхування ...г) страхування заставного майна; д) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 6. Які з видів страхування не належать до майнового?
Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5.... Особисті заощадження 49 Таблиця 2. Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол.
Особисті споживчі витрати 538 2. Трансфертні платежі 128 3. Амортизація 65 4. Орендна плата 4 5.... Особисті заощадження 41 Таблиця 2. Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол.
Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5.... Особисті заощадження 49 Таблиця 2. Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол.
...це особлива форма соціальної активності особистості. У цьому відношенні їй притаманні певні соціальні функції. З одного боку, як форма активності індивіда навчальна діяльність виступає основною умовою ...роль у формуванні змістових характеристик особистості. Як форма соціально прийнятного співробітництва дитини з дорослими та дітьми така діяльність виступає одним з основних засобів включення підростаючого індивіда ...
Який документ складається при здійсненні особистого огляду? 11. Що таке зона митного контролю? 12. Який орган визначає територію зони митного контролю? 13....кодексу України передбачає здійс¬нення особистого огляду? 19. Проаналізуйте методику проведення особистого огляду громадян. 20. Назвіть документ, який складається після закінчення особистого огляду громадян? 21.
...ж, навпаки, руйнуючого впливу на особистість. Такі вчені як К.Еріксон, У. Морган, Ю.В.Пахомов, Ю. Ханін, Г. Айзенк, Б. Вяткін, Ч.Спілбергер, Н....її вплив на соціалізацію молодої особистості. Виходячи з кола проблем сучасного шкільного практичного психолога, актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності у період переходу від підліткового ...
...при неврастенії: a) підвищені претензії особистості при неможливості адекватної відповіді з боку середовища; b) крах надій або конфлікт втрати; c) підвищені претензії з боку середовища при ...неможливості адекватної відповіді з боку особистості; d) співіснування суперечливих тенденцій особистості. Тест 7 Сенсомоторное посилення найбільше характерно для наступної патології: a) іпохондрія; b) депресія; c) фобія; ...
...конкретного суспільства, соціальної групи та особистості. Управління не здійснюється V вакуумі воно існує серед людей зі вже сформованими ідеалами, стереотипами, поглядами і т. п....загальна культура її керівника (його особиста віра, цінності і стиль управління) багато в чому визначають організаційну поведінку. "плив керівника більш ефективний, коли він є сильною, із ...
...даних можна сформувати себе як особистість, здатну оволодіти бажаною професією, приносити користь суспільству і собі та одержувати задоволення від роботи, що виконується....професійних і інших вимог до особистості секретаря, що і є актуальністю вибраної теми. Перший розділ, де надається загальна характеристика діяльності виробничого об’єднання «ВодГео».
...відданість фірмі і спрямувати їхні особисті пристрасті у продуктивне русло. Основні тези Е. Мейо: 1) люди в основному мотивуються соціальними потребами і відчувають свою індивідуальність завдяки ...її учасників; • окремим індивідам властиві особисті мотиви кооперації, але є певна межа, до якої вони продовжують сприяти досягненню корпоративної мети. Тому успіх організації залежить і від ...
...людських цінностей складають духовний потенціал особистості: a. гідність, милосердя, справедливість, незалежність, благородство, мужність, совісність b. порядність, чесність, обов’язковість, довіра c.... культура особистості Question 14 Підхід, який застосовується для вивчення причин і закономірностей прояву різних поведінкових форм особистості в організації: a. психологічний b.
Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність». 54. Поняття соціалізації індивіда. 55. Соціально психологічна структура особистості. 56. Статус особистості як показник становища в групі. 57.
...обумовленість цих дій і визнання особистості дитини постійним звертанням з ним як з людиною і повним визнанням за ним права особистої недоторканості.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.