Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2356 за запитом особистості

...ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ І ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1.1. Боротьба генерацій 1.2. Риси психологічного портрета В.Винниченка 1.3. Дебют: пошуки орієнтирів 1.4.... “Сильна особистість” по цей бік добра і зла (роман “Хочу!”) 4.3. Автор і герой 4.4. Висновки РОЗДІЛ 5.
...основи розвитку, виховання та формування особистості. 3. Розкрийте логіку та методику науково педагогічних досліджень. 4. Загальні основи цілісного педагогічного процесу. Тема 2.... Колектив – вагомий засіб ефективної діяльності особистості. 2. Соціальна група: специфіка, ситуаційно психологічні аспекти. 3. Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання.
...естетичного виховання в духовному розвиткові особистості 2.2. Мета і завдання естетичного виховання в духовному розвитку особистості. Місце естетичного виховання на уроках природознавства. 2.3.
Роль діяльності в розвитку особистості молодшого школяра та формування навчальних і пізнавальних інтересів Розділ 2. Проблема психічного розвитку особистості молодшого школяра і навчання 2.1.
...що в управлінні впливати на особистість можна такими способами: 2.Вибрати вірну відповідь Є такі підходи до вивчення і опису особистості: а) процесуально динамічний; б) генетичний; ...
Психологічні характеристики особистості управлінця у Ст. Єгипті 2.1. Мотиваційна сфера особистості керівника Ст. Єгипту 2.2. Особливості стилю управління в Ст.
...люди, що мають технократичний тип особистості? Які, на Вашу думку, позитивні та негативні риси людей цього типу особистості ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...застосування запобіжних заходів: 2.1 Особисте зобов’язання………………………………………………..35 2.2 Особиста порука………………………………………………………40 2.3 Застава…………………………………………………………………43 2.4 Домашній арешт………………………………………………………51 2.5 Тримання ...
...1 Визначення поняття «ціннісна орієнтація особистості» 6 1.1.2 Особливості смислової сфери 13 1.1.3 Визначення поняття «становлення ціннісних орієнтацій» 20 1.1.4 Ціннісні орієнтації в структурі особистості і її розвитку 23 1....
...І ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 2.1. Особисті немайнові права як об’єкт цивільного права України 2.2.
3аповнити прогалини Знання особистості працівника допоможе менеджерові у 3.Заповнити прогалини Еволюція в погляді менеджменту на особистість працівника та його мотиви: 4.
...розміром 0,7 га для ведення особистого селянського господарства. Держадміністрація дала відповідь, що попередню згоду на виділення земельної ділянки має дати виконавчий орган ТОВ "Борівське", оскільки ведення особистого селянського господарства може заважати основній ...
Це зумовлює агресивність особистості, дисонанс, депресію, неадекватну самооцінку. Поєднання кількох мотивів (особистісних і ситуативних) спричинює суїцидальну поведінку людини. Україна увійшла до групи країн із ...спричинили нову соціальну ситуацію розвитку особистості. Молоді люди, з властивими їм емоційною нестійкістю, імпульсивністю, високою навіюваністю, опинились в складних умовах самовизначення, в ситуації незадоволення значущих соціальних ...
До ризику особистість стимулюють такі якості, як наполегливість, акуратність, відповідальність. 3. Вибрати вірну відповідь. Дієве підкріплення "винагорода" в управлінні повинно бути: а) без звертання до конкретної особистості; б) невідкладним в) неочікуваним; г) ...
Задача Тарасенко звернувся до прокурора зі скаргою на те, що його лист, який був направлений керівникові обласної державної адміністрації, не був розглянутий ним особисто, а був переданий іншій посадовій особі і фактично по суті його прохання не було розглянуте....та підприємств зобов’язані розглядати особисто заяви, листи та скарги тільки громадян України окремої групи (наприклад, Героїв Радянського Союзу), а всі інші категорії громадян України такого ...
...язаних з удосконаленням світоглядних орієнтацій особистості, розвитком її активності, самостійності, свідомості. Головний зміст формування духовної культури юнацтва складають чинники гуманістичного світосприйняття, світорозуміння й світобачення, перетворені на ...Тронка” визначають духовний потенціал людської особистості, яка усвідомлює свою історичну місію, відповідальність за долю рідної країни, народу і з честю виконує свій обов’язок перед людством.
МАЙНОВІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА…………………………….....…22 2.1. Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва…….22 2.2.
Концепції співвідношення держави й особистості в контексті проблем прав людини 2.1. Співвідношення і взаємодія держави та особи 2.2.... Сучасні погляди на державу й особистість Висновки Список використаної літератури
...соціальний розвиток і соціальне формування особистості 7. Професійний портрет соціального педагога 8. Призначення сфери діяльності та функції соціального педагога 9. Кодекс етики соціального педагога 10. Особистість соціального педагога 11.
...захищена 2011 року, написана мною особисто під керівництвом професора, зав. кафедри!Тема магістерської унікальна. Відповідає всім вимогам, які висуваються до магістерської роботи....з одного боку, та неповторної особистості з іншого. Кого зацікавить робота пишіть на rysjaa89@mail.ru або телефонуйте.
...даних гіпотетичної економіки визначте величину особистого використовуваного доходу: Таблиця 1 Вихідні дані Компоненти національного доходу, Значення, млрд. дол. 1. Споживчі витрати домогосподарств 646 2.... Особисті заощадження 49 6. Задача № 3 Чи правильне твердження: Центральний банк може знизити величину надлишкових резервів збільшенням норм резервування. Обгрунтувати відповідь.
Формування моральних рис особистості дошкільника під впливом педагогічного керівництва 1.4. Аналіз практики роботи дошкільного закладу з батьками Розділ 2....ДОРОСЛИХ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 2.1. Аналіз взаємин дорослих і дітей в сім'ї та дошкільному закладі на етапі константувального експерименту 2.2.
Право на усиновлення як особисте немайнове право, що забезпечує природне існування людини………………………………………………………21 2.1. Право на усиновлення як форма особистого влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування……………………………………………...
Дослідження особистості обвинуваченого при призначенні покарання Розділ 3. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України 3.1....також відносяться до злочину й особистості винного. До обставин, що підвищують ступінь суспільної небезпеки злочину і ведучим до жорсткості покарання, відносяться: неодноразовість злочинів; настання тяжких наслідків ...
Але особливості пізнавальної сфери особистості прямо пов'язані з усіма іншими її підструктурами та особистістю в цілому. Навчання, виховання і розвиток це основні педагогічні процеси.
Проаналізуйте майнові і особисті немайнові права організацій мовлення, спираючись на Цивільний Кодекс України і Закон України «Про авторське право і суміжні права» ….. 10 5.... вирішила особисто подати заявку на видачу патенту в Держпатент України. Чи має Кобяшева О.О. право на отримання патенту?
поле психіки окремої особистості; Б. поле взаємодії психік двох осіб; В. поле взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство.... причина конфліктів особистості із оточенням лежить у спробах індивіда звільнитися від відчуття неповноцінності. Question 6 of 15 Вставте пропущене ім’я автора. Якщо ....
...як орієнтації на гуманістичні моделі особистості 2.3 Модель соціальної роботи як чинник вибору соціальних технологій та методів роботи Розділ 3....як орієнтації на гуманістичні моделі особистості. Також ми розглянули роботу працівників системи соціальних служб, їх функції та сферу діяльності. В роботі ми також розглядали питання кодексу ...
Формування творчої особистості учнів методами бесіди як одна із головних вимог до уроку математики 2.1. Формування творчої особистості учня на уроках математики методами ...
...на роль педагога у становленні особистості дитини. 7. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа для життя, через життя» О.Деклорі. 8. Сутність експериментальної педагогіки (А. Біне, Е....особливості змісту технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 10. Педагогічна концепція С. Френе.
...пенсійного віку вони бажають господарювати особисто. Директор підприємства відмовив Петренку в наданні земельної ділянки пояснивши йому що той працював на посаді комірника, а його дружина на ...посаді бухгалтера, вони не приймали особистої участі в сільськогосподарському виробництві та не мають досвіду обробки землі. Петренко оскаржив дії директора комунального сільськогосподарського підприємства „Виноградар” до суду.
Карцев відмовився, посилаючись на недоторканість особистого життя та таємницю вкладів, тому конкурсна комісія відмовила йому в розгляді документів. Вирішить питання про законність рішення комісії. Завдання 2....капіталу – використовували службовий автомобіль в особистих цілях. Автомобіль належав акціонерному товариству, головою правління якого був Романцев. Інспектор ДАІ склав протокол про вчинення Романцевим і Петренко корупційного ...
Проблеми віртуалізації особистості в інтернет комунікаціях…………..41 РОЗДІЛ 3. Тенденції кризового розвитку соціальних інтернет комунікацій………………………………………………………………………46 3.1....комунікації в інтернеті, проблеми віртуалізації особистості, проблеми безпеки персональних даних. Особливо гостро постала проблема кризи соціальних мереж, що на даний час поглинули увесь інтернет простір.
...НВФ “ПРІНТ” 2.2 Облік особистого складу, використання робочого часу та документа льне оформлення процесу нарахування заробітної плати 2.3. Розрахунок середньої заробітної плати 2.4....здобувати і здійснювати майнові й особисті немайнові права. Основ ною метою Товариства є більш ефективне використання придбаного майна, залучення коштів для інвестицій у виробничу і соціальну ...
...її становленню в процесі соціалізації особистості. Об’єкт дослідження: феномен гендерної ідентичності. Предмет: психологічні особливості гендерно рольової поведінки жінок та чоловіків з різними типами ставлення до ...психологічні особливості гендерно рольової поведінки особистості, емпірично дослідити зв’язок між гендерною ідентичністю жінок та чоловіків на ставленням їх до сім’ї, створити програму впливу для ...
Забезпечення особистої безпеки працівників міліції при виконанні ними правоохоронних контрольно наглядових функцій 3.1. Основні підходи щодо забезпечення безпеки працівників органів внутрішніх справ 3.2. Особиста безпека працівника міліції після закінчення ...
Поняття естетичної і художньої культури особистості. Рівень естетичного розвитку особистості. 3. Р.Оуен на питання "У чому складається щастя людини?" Відповідав: "У приємних відчуттях або в ...
...військовослужбовців шляхом комплексного дослідження їх особистості 4.1. Програма комплексного вивчення та дослідження особистості військовослужбовця 4.2. Виявлення стрес факторів для військовослужбовців Тест на конфліктність Тест «...
...більше свідчить про моральний вигляд особистості її вчинки або мотиви цих учинків? Яку роль у моральній оцінці особистості відіграє розуміння мотивів її поводження?
Залучення особистості до гуманістичних традицій поколінь найбільш актуалізується у старшому шкільному віці, коли в учнів виникає потреба морального осмислення навколишньої дійсності, інтенсивного ...педагогічні аспекти проблеми естетичного розвитку особистості засобами мистецтва. 2. Визначити критерії формування естетичних якостей школярів через творчість Сковороди. Структура роботи включає вступ, два розділи, висновки, списку ...
...даних гіпотетичної економіки визначте величину особистого використовуваного доходу: Таблиця 1 Вихідні дані Компоненти національного доходу, Значення, млрд. дол. 1. Споживчі витрати домогосподарств 646 2.... Особисті заощадження 49 6. Задача № 3 Функція споживання має вигляд: С = 150 + 0,8 (У – Т). Знайти мультиплікатор витрат: Література
розвитку комунікативної компетентності особистості b. посиленню інтересу до філософського знання та психологічної науки c. нарощування методологічного потенціалу психологічних досліджень d.... розширенні кругозору особистості e. підвищенні ефективності результатів психологічних досліджень Тест до заняття 8 Question 1 Методологічну основу психологічної науки формують такі методи філософського ...
...індивідуально психологічні та педагогічні якості особистості корекційного педагога і спеціального психолога (за Ю.Пінчук) спробуйте здійснити самооцінювання і взаємне оцінювання перерахованих якостей у студентів ОКР магістра ...и вставьте в браузер) Якості особистості корекційного педагога і спеціального психолога Особистісно етичні Шкала прояву Індивідуально психологічні Шкала прояву Педагогічні Шкала вияву 1) Почуття обов'язку ...
...що належить Акімову на праві особистої приватної власності. Крім того, у суді Акімов зазначив, що майно було придбано за його власні кошти.... Розподіливши особистий рахунок, він приватизував одну кімнату і продав її. Батьки звернулися до суду з позовом про переведення на них прав та ...
Психологічні механізми формування особистості. 18. Проблема управління вихованням. 19. Основні методи виховного впливу та взаємодії. 20. Характеристика чинників ефективності виховної роботи. 21.... Професійно значущі якості особистості вчителя. 27. Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток. 28. Характеристика педагогічної діяльності. 29. Індивідуальний стиль діяльності вчителя. 30.
Коли за такого розщеплення особистості свідомість постійно належна одному із двох станів, то це останнє назива¬ють "усвідомленим душевним станом", а відокремлене від нього неусвідомленим" (... Чи можна говорити про свідомість особистості як моноцент¬ричне утворення (одно "я") або поліцентричне утворення (декілька "я").
...інноваційний потенціал суспільства, що потребує особистостей, здатним системно й кон¬структивно мислити, швидко знаходити потрібну ін¬формацію, приймати адекватні рішення, створюва¬ти принципово нові ідеї в ...раціонального, самостійної, рішучої, всебічно розвиненої особистості. Новація народжується як резуль¬тат творчого пошуку, остаточної розробки ідеї. Головним надбанням сьогодні, на наш погляд, є те, що школа ...
...у приватну власність для ведення особистого селянського господарства у розмірі 0,50 га. Зміна меж міста та включення до неї належних їм ділянок не повинна впливати на ...мати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на умовах: а. права постійного користування; б. права постійного успадкованого користування; в. оренди; г. права власності
Проблема морального виховання особистості та виховання культури поведінки завжди була однією з актуальних проблем, а в сучасних умовах вона набуває особливого значення....діяльності, необхідних для формування базису особистої культури.» Все вищесказане свідчить про актуальність обраної теми курсової роботи «Виховання культури поведінки у дітей 5 років».
...у службових справах на ринку, особисто спостерігав факт вимагання грошей у продавця Пенкіна Сичовим. Останнього Лавочкін затримав і доставив до райвідділу. При особистому обшуку в Сичова були виявлені ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.