Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3674 за запитом охорона

...КК «Порушення обов’язків щодо охорони майна». 5. Розкрийте об’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 4 ст. 197 1 КК. Задача: З метою охорони двору від крадіжок, Носов установив ...
Завдання 4 Начальник воєнізованої охорони заводу затримав на прохідній робітницю В., підозрюючи її в розкраданні ювелірних виробів, і запропонував їй пред’явити ці вироби, на ... Після цього начальник воєнізованої охорони запросив робітницю В. до акушерського пункту, розташованого на підприємстві, де провів її особистий огляд в присутності лікаря гінеколога та сестри ...
...державної політики України у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів 3. Основні етапи реалізації основних напрямів державної Політики україни у галузі охорони довкілля, Використання природних ресурсів та ...
Вступ 1. Загальні положення щодо охорони праці в кабінетах біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології ...
1. Охорона і безпека праці ………………………………………………….. 3 2. Гарантії компенсацій ……………………………………………………... 7 Література ……………………………………………………………………. 13
1. Співвідношення понять охорона і захист житлових прав громадян 2.
1. Охорона авторських і суміжних прав …. 3 2. Припинення дії патенту. Визнання патенту недійсним....
1. Контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 2. Причини травмування на виробництві, охарактеризуйте засоби та заходи безпеки 3.
ВСТУП …………………………………………………………………………… 3 Завдання 1. Правові засади охорони та захисту прав і законних інтересів ...
1. Організація пожежної охорони 2. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів 3. Пожежо і вибухо небезпечний пил 4.
План: Вступ............................................................................................................. 3 1 Загальні підходи до визначення політики сприяння здоров‘ю та ... 2 Державна підтримка охорони здоров’я в Україні та за кордоном..... 2.1 Законодавство України і проблема полегшення здорового вибору відносно харчування..............................................................................
ВСТУП 1. Основні чинники, які характеризують ситуацію в Україні в сфері безпеки праці 2. Шляхи вирішення проблем охорони праці в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ...
ЗМIСТ ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ГНОСЕОЛОГIЧНI АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ВИНАХОДУ 9 1.1. Iсторiя становлення правової охорони винаходу як об’єкта цивiльно ...
Вступ Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на ...ємна частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, ...
1. Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Принцип нормування природнього та штучного освітлення 3.
1. Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системи гасіння пожеж.
1. Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Метеорологічні умови виробничих приміщень. Принцип нормування мікроклімату 3.
Вступ 1. Ситуація у медичній сфері в місті Рівне 2. Основні проблеми місцевих медичних закладів 3. Корупція в сфері охорони здоров’я Висновки Справа № 1 ...
Практичне завдання Розробити пожежно профілактичні вимоги до виробничого приміщення. Вибрати засоби пожежогасіння і їх кількість....а також схему організації пожежної охорони підприємства. Необхідні вихідні дані взяти з реально існуючого підприємства.
Практичне завдання Розробити пожежно профілактичні вимоги до виробничого приміщення. Вибрати засоби пожежогасіння і їх кількість....а також схему організації пожежної охорони підприємства. Необхідні вихідні дані взяти з реально існуючого підприємства.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1.
1. Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП). 2. Завдання страхування від нещасного випадку. 3. Повноваження профспілок з питань охорони праці на підприємстві.
ВАРІАНТ IV Завдання 1 Поняття «... Завдання 4 У місцевому управлінні охорони здоров’я гр.. Іванову відмовили у наданні статистичних даних щодо захворювань на ОРЗ та грип у нашому регіоні, мотивуючи це ...
1. Загальна характеристика лісового законодавства. 2. Виникнення, зміст, припинення права лісокористування. 3. Організаційно правові й економічні заходи охорони лісів. 4.
Порушення вимог законодавства про охорону праці (стаття 271 КК). Задача № 1 Громадяни Карпов, Шустов і Рабінович ...
1. Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Принцип нормування природнього та штучного освітлення Задача №1 Задача №...
ЗМІСТ ВСТУП ...................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЖІ УКРАЇНИ .................................................................... ПРАВОВА ОХОРОНА РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ....................83 3.1. Пpавoве забезпечення oхopoни pекpеаційних зoн .....................................83 3.2. Відпoвідальніcть ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………….….4 Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної впади, органів місцевого самоврядування та об'...органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві………………………...……12 2.2. Втручання в діяльність працівника правоохоронного орга¬ну та у діяльність ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….….4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В СУСПІЛЬСТВІ……………………………………………………………….... ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС ПО ОХОРОННІ І ЗМІЦНЕННІ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ ТА СУСПІЛЬНОГО ПОРЯДКУ…………………….............20 2.1. Загальна характеристика стану правопорядку та законності і завдань органів внутрішніх ...
План Вступ Розділ 1. Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації Розділ 2.
1. Місце етико правових засад в системі охорони здоров’я 2. Історичні аспекти розвитку етичних засад у ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….……4 Розділ 1. Характеристика акцій……………………………………………………..6 1.1. Визначення і суть акції…………………………………………………..……..6 1.2.... Права акціонерів об’єкти охорони у цивільному праві………...……24 2.1. Сутність права акціонерів………………………………………………….….24 2.2. Обмеження права власності акціонера……………………………………….35 Висновок ……………………………………………………………………...…….
1. Зміст та принципи фінансової діяльності ………………………………. 3 2. Розпорядники бюджетних засобів, їх права і обов’язки ………………. 5 3. Фінансування охорони здоров’я і фізичної культури ………………….
Варiант 16 Завдання Кримінально правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України).
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Історія розвитку торговельної марки як об’єкта правової охорони…...6 Розділ 2.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….…4 РОЗДІЛ 1. Поняття національної безпеки України, як об’єкт кримінально правової охорони…………………………………………………………………….6 1.1.
ЗМІСТ: Стор. Вступ………...……………………………………………………………...3 1. Поняття та класифікація шкідливих речовин…………………………6 2....дії шкідливих речовин під час охорони громадського порядку при проведенні спортивних змагань…………………………………………………………………….11 Висновки…...…………………………....………………………………26 Список використаної літератури……………....….…………………….28
ВАРІАНТ № 1. (А Д) 1. Охарактеризуйте завдання, сили та засоби патрульної служби міліції, елементи організації охорони громадського порядку нарядами ПСМ по ...
Мета уроку: 1. Створити на уроці мовні ситуації, що моделюють реальні ситуації обговорення охорони навколишнього середовища на міжнародній конференції ...
... Завдання: 1. Мухов працював у будівельній компанії. У грудні при перевірці інспекцією з охорони праці був опломбований автокран, оскільки ...
Варiант 17 Завдання Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону ...
1. Структура біоценозів (просторова, видова, трофічна) ............................ 3 2. Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій .............................................................................................. 8 3.... Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування ................................................................................... 12 Література ................................
Вступ 1. Важкі умови праці та роботи із шкідливими і небезпечними умовами праці, роботи, на яких забороняється праця ...
1. Конкуренція і ринок 2. Попит та пропозиція медичних послуг Список використаної літератури
1. Обов’язки керівника робіт, роботодавця та лікувально профілактичного закладу у разі настання нещасного випадку на виробництві ...
1. Вплив метеорологічних умов на організм людини. Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях 2. Види природного освітлення. Коефіцієнт природного освітлення.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.