Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3675 за запитом охорона

...порушують дії Копилова вимоги по охороні зелених насаджень? Чи підлягає задоволенню його скарга? Чи зобов’язані нести відповідальність за свої ,,поради” директор їдальні та завідувача аптеки?...пред’являє екологічне законодавство щодо охорони земель та водойм від забруднення? Які правові заходи щодо поводження з виробничими відходами? Вирішіть справу.
...була і залишається найважливішим розділом охорони здоров"я. Головним напрямком ії реформування є вдосконалення організації роботи і управління, перехід до сімейної медицини і перетворення можливих відділів ...лише 65 70% бюджетних асигнувань охорони здоров"я. Сума яка потрібна для лікування в амбулаторно полікліничних умовах в 4 10 раз нижча ніж в стаціонарі.
Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н.... наказом Міністерства охорони здоров'я України № 226 від 25.09.2000 р. 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 ...
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. Охорона праці: праця жінок в міжнародних корпораціях 4.2.
...території заводу, мішки було знайдено охороною і Чумака затримано. Кваліфікуйте дії Чумака. Варіант: чи зміниться рішення, якщо Чумак не переховував сховані чоловіками мішки з цукром, але ...не повідомив про їх наявність охорону?
Охорона праці та навколишнього середовища 4.1. Аналіз умов праці робітників ЗАТ "Оболонь" 4.2. Розрахунок витяжної вентиляції 4.3.... Охорона навколишнього середовища Висновки Список використаних джерел Додатки
...Література Основним завданням діяльності системи охорони здоров’я є збереження та зміцнення здоров’я населення та поліпшення якості медичної допомоги, розробка конкретних лікувальних та профілактичних заходів, ...міської лікарні; вивчила стан служби охорони здоров’я матері і дитини та пошук шляхів поліпшення становища в цій галузі на прикладі Кременчуцької дитячої міської лікарні Полтавської ...
, який ніс службу з охорони громадського порядку, почав вимагати, щоб вони припинили хуліганські дії. Однак ті не лише не виконали вимог, а й почали з ...а також про те, що охоронець о 23 год лягає спати. Вона ж сказала М., що було б дуже добре, якби в них був свій комп'...
ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………...........104 4.1 Законодавча база по охороні праці…………………………..................104 4.2 Загальні санітарно гігієнічні вимоги до розміщення ...
ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАНІ КОРІВ 41 6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СКОТАРСТВІ 47 ВИСНОВКИ 51 ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ 54 ...
70 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ…………………………..80 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...86 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...…91 ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………….96 На сьогоднішній день одну з найважливіших ролей ...банків; 7) дослідити заходи щодо охорони праці в банківських установах. Об’єкт дослідження – банківська система України. Предмет дослідження – діяльність комерційних банків України у сфері споживчого кредитування.
86 РОЗДІЛ ІV Охорона праці 4.1.Охорона праці……………………………………………………………………….90 Висновки Список використаних джерел…………………………………………………………107 Додатки
ОХОРОНА ПРАЦІ 4.1. Стан техніки безпеки та охорони праці на підприємстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Забезпечення належних умов охорони праці в банківській установі…………………………………………………………………. 86 Висновки до розділу 3…………………………………………………. 89 Висновки та рекомендації…………………………………………… 91 Список використаної літератури……………………………………. 96 Додатки…………………………………………………………………....рекомендації по забезпеченню належних умов охорони праці у банківській установі. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і рекомендацій. Роботу викладено на 99 сторінках друкованого ...
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………….…81 4.1. Правові поняття охорони праці……………………………………..81 4.2.
...які в силу ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки… 25 10. Розв'яжіть задачу.... Охорона ж інформації про створений винахід в режимі ноу хау, на її думку, не є достатньо надійною. Тому Кобяшева О.О.
...джерел формування фінансової забезпеченості 4 Охорона праці 4.1 Аналіз санітарно – гігієнічних умов праці у фінансовому відділі 4.2 Техніка безпеки 104 4.3 Пожежна безпека ...4.4 Розробка заходів щодо охорони праці. Розрахунок загально обмінної вентиляції для видалення надлишкового тепловиділення із приміщення 109 Висновки Перелік літератури Додатки
Охорона праці 4.1. Аналіз санітарно гігієнічних умов праці фінансово економічного відділу ДП «Завод ім. Малишева» 4.2.... Охорона навколишнього середовища Висновки Список використаних джерел Додатки
ВСТУП 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 1.1 Загальна характеристика ВАТ «Інгулецький ГЗК» 1.2 Організаційна структура управління підприємством 1.3 Техніко економічні показники роботи підприємства 2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Аналіз динаміки і структури активів 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів 2.3 Аналіз фінансової стійкості 2.4 Аналіз фінансових результатів 2.5 Аналіз рентабельності 3 МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 3.1 Сутність ліквідності і платоспроможності та їх значення в діяльності пі...
...розробки і прийняття загальнодержавної програми охорони земель селищ та сіл. При проведенні перевірки дотримання вимог земельного, екологічного та санітарно епідеміологічного законодавства встановлено, що ферма побудована з ...споруди, не дотримуються вимоги щодо охорони земель і території, де вона розміщена. Органами прокуратури проти Голови фермерського господарства «Корівка» порушено кримінальну справу.
...постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 Охорона праці 3.1 Оцінка небезпеки і шкідливості роботи в приміщенні клінічної лабораторії Першої Черкаської міської лікарні 3.2 Розробка інструкцій з охорони праці при роботі в клініко ...
...язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. [2] В усіх сферах природокористування антропогенні навантаження на навколишнє природне ...політики в області природокористування і охорони навколишнього середовища. Під нормуванням антропогенного навантаження на навколишнє середовище розуміється оцінка дії антропогенних факторів на природне середовище (вода, повітря, грунт), ...
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ПП « » 5.1. Система управління охорони праці на підприємстві ПП « ». 5.2.
Захист і охорона власності є однією з найголовніших функцій держави. Принцип охорони власності закріплений в Україні конституційно. Держава забезпечує захист прав та свобод ...
Охорона навколишнього середовища 5. Економічна частина 5.1. Локальний кошторис 6. Охорона праці 6.1. Аналіз шкідливих і небезпечних фактори виробництва ...
...повинний бути відданий невичерпному природокористуванню, охороні і відтворенню природних ресурсів. Тому ресурсні платежі повинні бути економічно значимими, мати істотну питому вагу в загальній структурі податків....ресурсами; платежі на відтворення й охорону природних ресурсів; платежі за понадлімітне і нераціональне використання природних ресурсів. Податкова система повинна забезпечувати вилучення економічної ренти на користь усього ...
Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н.... наказом Міністерства охорони здоров'я України № 226 від 25.09.2000 р. 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 ...
Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н.... наказом Міністерства охорони здоров'я України № 226 від 25.09.2000 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 р.
Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н.... наказом Міністерства охорони здоров'я України № 226 від 25.09.2000 р. 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 ...
), "Основи законодавства про охорону здоров'я в Україні" (1993 р.), "Про лікарські засоби" (1996 р.), постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р....обслуговування населення", нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України. 2. Товаропостачання — це система заходів щодо доведення медичних препаратів від виробництва до роздрібних торгових організацій і підприємств ...
Правова охорона торговельних марок 34. Оформлення прав на торговельну марку 35. Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку 36.... Охорона прав на географічне зазначення 39. Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього 40. Наукове відкриття 41.
Охорона праці 4.1. Загальні положення охорони праці 4.2. Організація робочого місця бухгалтера ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...які відносяться до QHSE (якість, охорона праці, техніка безпеки і охорона навколишнього середовища) і соціальної відповідальності
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА br />br /> 4.1. Організація охорони праці на ТОВ «РМ Інвест»………………… 113 4.2.
...об’єктом відносини у сфері охорони безпеки життя, здоров’я, честі, гідності, особистої недоторканності потерпілих. Предметом вимагання є не тільки майно, а й право на майно, ...в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці. Таким чином, діяння виражається в активній поведінці ...
...через обмежене бюджетне фінансування галузі охорони здоров`я; 3. Для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органів дихання пропонується на вільних площах дитячої консультації ...Таблиця 1.1 Показники стану охорони здоров`я в Україні за статистичними даними європейського регіонального бюро ВООЗ Таблиця 1.2. Чисельність дитячого населення (0 14 років) України ...
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 6.1 Охорона праці 6.1.1. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць ...
Охорона праці і безпека життєдіяльності 75 4.1 Система управління охороною праці Кременецького ботанічного саду 75 4.2 Забезпечення умов та ...
Охорона праці на підприємстві 4.1. Загальні положення 103 4.2. Особливості охорони праці на ДП „Любарський молокозавод” 105 ВИСНОВКИ І ...
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПП «Б» ТА ПП «Г» 5.1 Огляд нормативної бази з охорони праці 5.2 Аналіз умов праці ...
...4.4 Економічний ефект 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 5.1 Необхідність застосування положень охорони праці 5.2 Умови праці при роботі за комп’ютером 5.3 Основні ...
Забезпечення охорони праці працівників на підприємстві 4.1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, значення і роль.
Розробка інструкції з охорони праці на виконання передпосівної культивації………………………………………………………………............45 7.3. Розробка заходів по охороні навколишнього середовища………………50 Висновки…………………………………………………………….…………..52 Література…………………………………………………………….…………54
...ведення лісових господарств, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів; охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь.
...тварин, їх затримали працівники служби охорони лісу. Як було встановлено слідством, на момент затримання братів Семе нових та Новікова ними було добуто 3 зайці та 4 ...якого було встановлено зону санітарної охорони. Для цього він надав їм автомобіль ЗІЛ 130 і лопати. Виконали наказ директора водій Шендрик і робітники Антонов та Галкін.
...застосувати ряд способів із їх охорони: * використання і нормування якості води; * скорочення стоків у водойми шляхом удосконалення технологічних процесів ряду виробництв; * очищення стічних вод. Система заходів щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів (...
Без належної кримінально правової охорони цих соціальних цінностей неможливе нормальне функціонування держави та відповідних її інститутів. Родовим об’єктом злочинів, передбачених у цій роботі, є суспільні відносини з охорони основ національної безпеки України: її ...
), "Основи законодавства про охорону здоров'я в Україні" (1993 р.), "Про лікарські засоби" (1996 р.), постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р....обслуговування населення", нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України. 2. Товаропостачання — це система заходів щодо доведення медичних препаратів від виробництва до роздрібних торгових організацій і підприємств ...
Охорона праці на ТОВ “Довіра” 4.1. Охорона праці в колективному договорі 4.2. Робоче місце бухгалтера Висновки та пропозиції Список ...
Охорона праці на підприємстві ВАТ „Березівський кар’єр” 5.1.Загальні положення з охорони праці.......................................................... 5.2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.