Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4235 за запитом оцінки

Вступ 1. Аналітичний огляд літератури 1.1. Екологічні проблеми Дніпровських водосховищ 1.2.
ВСТУП Розділ.1. Поняття аудиторського ризику та особливості аудиту при застосуванні компютерних технологій Розділ 2.
План Вступ 1. Депозитні послуги комерційних банків. 2. Механізм здійснення депозитних операцій. 3. Депозитна політика комерційних банків. 4.
Вступ 1.Напрямки сучасних досліджень проблем конкуренції 2.Практичне завдання Висновки Література
Застосування порівняльного (аналогового) підходу при визначенні вартості рухомого майна
Вступ 1. Основні поняття і класифікаційні ознаки товарів для спорту і туризму 2.
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Сутність антиінфляційної політики 1.2 Методи та інструменти ...
Зміст: Вступ Розділ 1. Фінансовий аналіз – як система засобів, щодо забезпечення життєдіяльності господарчого суб’єкта в ...
1. Розвиток основних теорій європейської інтеграції 2. Теоретичні концепції європейської політичної інтеграції Література
Вступ 1. Сутність, значення і основні завдання аналізу рентабельності 2. Фінансово економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи ...
Вступ 1. Основні завдання та джерела аналізу показників рентабельності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної ...
аналіз маркетингового планування на конкретному підприємстві, та конкретні рекомендації щодо підвищення його ефективності.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості 1.1 Сутність та види дебіторської і ...
Оцінка ефективності застосування форм оплати праці на підприємстві РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 2....
Оцінка майнового стану і фінансових результатів діяльності підприємства 2.3. Аналіз показників фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ...й як систему кількісних показників оцінки господарського, фінансового, технічного потенціалів підприємства, що дозволяє оцінити позицію конкретного підприємства відповідної галузі та регіону.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ризиками на ват «...
Оцініть за МНК параметри рівняння лінійної регресії. Оцініть вибірковий коефіцієнт кореляції rpq. Проінтерпретуйте результати. 2. Дана таблиця тижневого прибутку (X) та ...
...і поведінки об’єкта управління, оцінки відхилень від заданих параметрів і приведення показників до нормального рівня контролюючі  спрямовані на вирішення питань поточного характеру регулюючі  приймаються для ...керівництво координуючі  приймаються, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів прийняті в умовах невизначеності  сприймаються на віру, як аксіома, це може бути думка чи висновок експерта, фахівця, ...
Методика оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Поняття кредитоспроможності позичальника. Суб'єктивні та об'єктивні критерії оцінки кредитоспроможності. Показники, що розраховуються при визначенні кредитоспроможності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження конкуренто спроможності ват «іркліївський маслосирзавод» ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Су...
...вартості активів на підприємствах 20 Оцінка активів підприємства у зв'язку з вимогами П(С)БО [79] 32 1.3. Методичні підходи до аналізу складу, структури ...зростання висуває підвищені вимоги до оцінки параметрів функціонування суб’єктів підприємництва, їх структури, серед яких особливе місце належить розкриттю інвестиційної привабливості суб'єктів ринкових відносин.
Згідно з моделлю оцінки дохідності активів (CAPM): ринкова ціна окремих акцій залежить від їх розрахункового (балансового) курсу; ціна активів залежить від структури джерел їх ...агентські послуги фінансових посередників; способи оцінки доходності активів; оптимізацію структури капіталу підприємства 8. Які із наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (Г.
Як можна оцінити психічне відношення Маслова до смерті Ковтюха? ТЕМА 9 1. Шапіро і Міхеєв ворогували між собою через використання дачної ділянки.... Дайте оцінку діям Шутової. ТЕМА 13 1. Холошко разом зі своїм знайомим Крутовим знущалися над собакою, били її кийками, а потім задушили ...
Вступ Розділ 1 теоретико – метологічні аспекти оцінки основних фондів підприємства 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх нормативно – інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація основних фондів підприємства та їх оцінка 1.3 Аналіз стану, структури, ...
Поняття та основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 1.3. Методика оцінки якості та конкурентоспроможності продукції РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності формування і використання основного і оборотного капіталу 1.1 Сутність та елементи основного і оборотного капіталу підприємства 1.2 Методологія оцінки ефективності формування і використання основного капіталу 1.3 Аналіз ефективності формування і використання оборотного капіталу Розділ 2 практичні засади формування ...і оборотного капіталу 2.3 Оцінка ефективності використання основного і оборотного капіталу Ро...
Оцінка результатів і запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Колективне сільськогосподарське підприємство є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для ...земельних відносин потрібно мати порівняльну оцінку різних видів ґрунтів, в основі якої лежала б родючість ґрунту. Крім того, є потреба у вирішенні цілого ряду проблем в ...
Оцініть правильність твердження: витрати домогосподарств на придбання житла належать до категорії інвестицій 4. Оцініть правильність твердження: країна, економ.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки основного капіталу та факторів збільшення ефективності його використання 1.1 Сутність і значення основного капіталу в діяльності підприємства 1.2 Класифікація основного капіталу, його оцінка та характеристика елементів 1.3 Методика оцінки основного капіталу підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки основного капіталу ват «полтавський хлібокомбінат» ...
Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 7. Індивідуальне завдання. Оцінка потенціалу підприємства Література Додатки Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.
50% Question 8 Оцінка стану обслуговування заборгованості за станом погашення клієнтом юридичною особою основного боргу та процентів за ним на визнається „слабким”, якщо: a....теоретичне значення коефіцієнта незалежності при оцінці позичальника – юридичної особи має становити: a. не менше 0,2 b. не більше 0,2 c. не менше 0,5 d.
...7 Question 1 При параметричній оцінці вартості робіт: a. припускається оцінка вартості окремих пакетів робіт і їх підсумовування у відповідності до ієрархічної структури робіт b.
Оцінка техніко – організаційного та економічного рівня підприємства 3. Ознайомлення з питами, видами й формами міжнародної підприємницької діяльності, аналіз рівня інтернаціоналізації підприємства 4. Оцінка та аналіз загальної (базової) підприємницької ...
Оцінка динаміки, структури та джерел формування прибутку підприємства 3. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства, його розподілу та використання на підприємстві 4.... Оцінка прибутку за видами діяльності показала, що основна діяльність є прибутковою, а інша операційна, фінансова і інвестиційна діяльність приносять збиток.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади планування підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Поняття ефективності діяльності підприємства та її складові 1.2 Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства 1.3 Основні засади підвищення ефективності діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади дослідження ефективності діяльності підприємства 2.... Вступ Розділ 1 теоретичні засади планування підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Поняття е...
Оцінка ефективності фінансової діяльності комерційного банку РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 2.1.
Оцінка ефективності відтворення основного капіталу промислового підприємства РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ВАТ «КОРСУНЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.Б.... Оцінка складу, структури і динаміки икористання основного капіталу підприємства 2.3. Аналіз ефективності використання основного капіталу та його відтворення РОЗДІЛ 3.
...база та методологічні підходи до оцінки фінансової стійкості 1.3. Основні засади проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства та механізм в його впровадження 1.4. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства РОЗДІЛ 2.
3) Оцініть співвідношення прав і обов’язків платника податків. 4) Що може виступати об’єктом оподаткування. 5) Які існують види податкових ставок....законодавчими актами, що означає встановлення, оцінку планових і прогнозних показників і санкцій за порушення фіскального законодавства c. комплекс законодавчо урегульованих підсистем фіскального права, направлений на виконання ...
Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 8. Оцінка системи матеріального стимулювання на підприємстві Література Додатки Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Темпи ...
Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 8. Оцінка праці і оплати праці на підприємстві Література Додатки Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.