Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4235 за запитом оцінки

Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану ...
Оцінка стану, структури та руху трудового потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Обєктом ...і табличного матеріалу: Таблиця 1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності СТОВ «Південьагропереробка» Таблиця 2 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства СТОВ «Південьагропереробка» Таблиця 3 Оцінка ...
Оцінка основних показників якості продукції 3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства 4. Напрямки збільшення якості і конкурентоспроможності продукції на підприємствах м’ясопереробної ...показники діяльності підприємства Таблиця 2 Оцінка показників майнового стану підприємства, тис.грн. Таблиця 3 Оцінка показників ліквідності підприємства Таблиця 4 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства Таблиця ...
Оцінка складу, структури та динаміки трудових ресурсів підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 4....ресурсів проведено в таких напрямках: оцінка трудомісткості і виробітку на підприємстві. В цілому, спостерігають досить позитивні зміни щодо збільшення виробітку (за останні 3 роки більш ніж ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних фондів в умовах ринку 1.1 Сутність основних фондів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних фондів підприємства 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 ... Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економі...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності ... Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої ді...
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ... Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками Розділ 2 практичні аспекти оцінки...
Вступ 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВІДБОРІ ТА ПІДБОРІ КАДРІВ 6 1.1 Теоретичні підходи до проблем набору та відбору персоналу на підприємстві 6 ... Система методів ділової оцінки кадрів 11 1.3. Зарубіжний досвід оцінки ділових якостей персоналу та ефективного використання трудового потенціалу фірми 15 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ...
Теоретичні основи визначення та оцінки якості продукції 1.1. Якість продукції та її оцінка в сучасних умовах 1.2. Методи оцінювання рівня якості продукції 1....
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами підприємства 1.1Сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація і оцінка 1.2Методика та методологія оцінки виробничих запасів на підприємстві 1.3Управління виробничими запасами на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки ...
Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції 1.4 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності продукції на підприємстві громадського ...М*ясні закуски» 2.2 Оцінка конкурентоспроможності продукції кафе бару “М*ясні закуски” 2.3. Якість і ціна продукції, як головні чинники конкурентоспроможності підприємства Розділ 3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства дп «златодар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика державного підприємства «Златодар» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку п...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки ресурсного потенціалу ват «миронівський завод по виробництву круп і комбікормів» ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Теоретичні засади вибору і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи об...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЙ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ 1.1 Сутність та основні принципи стратегічних програм підприємства 1.2 Підходи до стратегічних програм підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічних програм підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «ЗОЛОТОНОШАМЯСО» 2.1 Організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства 2.2 Оцінка стратегічних програм підприємства 2.3 Ан...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурен тоспроможності підприємства і стратегії її підтримки 1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.4 Управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності підп...
Аналіз і оцінка якості кредитного портфеля банку 2.6. Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства 2.7. Оцінка кредитоспроможності підприємств малого бізнесу 2.8.
...виробничими витратами Розділ Аналіз і оцінка фінансово господарського стану зат "юрія" 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ "Юрія" 2.2 Загальна характеристика виробничо господарської діяльності ЗАТ "...показників функціонування підприємства і зроблено оцінку фінансового стану ЗАТ „Юрія". На основі аналізу зовнішнього середовища, в якому перебувають виробники та споживачі даних товарів встановлено, що зовнішнє ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти фінансово – кредитної діяльності банку 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні 1.4 Зарубіжний досвід банківського кредитування Розділ 2 практичні засади фінансово – кредитної діяльності ват «державний ощадний банк україни» 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності ВАТ «Державний ощадний Банк України» ...
...найбільших банків України, розглянути методику оцінки кредитоспроможності банку; запропонувати дороги поліпшення якості кредитного портфеля комерційного банку. Предметом дослідження в дипломній роботі є якість кредитного портфеля комерційного ... Практичними значимими є: методика оцінки якості кредитного портфеля комерційного банку заснована на вживанні сучасних економіко математичних, імовірнісних і статистичних методів.
Тема 4 ОЦІНКА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ План 1. Процесуальні засади оцінки доказів у кримінальному процесі України. 2.
Теоретичні основи оцінки вартості капіталу підприємства 1.1 Сутність та механізм оцінки вартості капіталу підприємства 1.2 Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки оборотних фондів підприємства 1.1. Сутність оборотних фондів, їх значення та класифікація 1.2. Визначення потреби в оборотних фондах на підприємстві 1.3. Методика оцінки стану, структури та ефективності використання ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.1 Соціально – економічні основи кадрового менеджменту в умовах ринкової економіки 1.2 Форми та методи ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.1 Соціально – економічні основи кадрового менеджменту в умовах ринкової економіки 1.2 Форми та методи залучення, професійного відбору та найманню персоналу 1.3 Зарубіжний досвід оцінки і...
Теоретико методологічні основи оцінки платоспроможності підприємства 1.1. Економічний зміст та значення платоспроможності підприємства 1.2. Методичні аспекти оцінки платоспроможності підприємства РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості пр...
Оцінка стану та структури виробничих потужностей підприємства 3. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей 4. Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання ... Оцінку динаміки виробничої потужності було розглянуто в двох аспектах: по цехах та по видах продукції. При аналізі було виявлено, що найгірше ...
Оцінка фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства 3. Аналіз динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення 4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства ...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1.2.... Методологія оцінки витрат виробництва та їх впливу на ефективність господарської діяльності РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ПЗДГ «...
Основні теоретичні аспекти оцінки фінансового стану та загрози банкрутства підприємства 1.1. Особливості оцінки фінансового стану підприємства на основі балансових моделей 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ІГРАШОК 6 1.1. Стан ринку іграшок 6 1.2. Фактори та показники, що формують споживчі властивості ... Аналіз вимог та оцінка якості м’яконабивних іграшок 28 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 38 2.1 Характеристика об’єктів ...
...визначення економічних ризиків та їх оцінка на підприємстві 3. Аналіз впливу економічних ризиків на виробничо – господарську діяльність підприємства 4. Засоби уникнення та нейтралізації економічних ризиків на ... Результати експертної оцінки підприємницьких ризиків, які супроводжують діяльність ВАТ „Янтар» на мікрорівні, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління виробничими потужностями підприємства як фактора збільшення ефективності виробництва 1.1 Сутність виробничої потужності, її значення та види 1.2 Методологія вимірювання і оцінки виробничої потужності підприємства 1.3 Управління виробничими потужностями підприємства Розділ 2 практична засади оцінювання виробничої потужності ват «руськополянський меблевий комбінат» ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління виробничими потужн...
Оцінка економічної ефективності систем стимулювання праці Розділ 2 практичні засади дослідження систем стимулювання праці на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика ...персоналу на підприємстві 2.3 Оцінка ефективності системи стимулювання на підприємстві Розділ 3 шляхи покращення стимулювання праці персоналу 3.1 Впровадження нових систем оплати праці 3....
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов «меркурій» ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джер...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження планування і економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 1.1 Сутність і значення планування в тваринництві 2.2 Особливості планування виробництва продукції тваринництва 2.3 Оцінка економічної ефективності роботи сільськогосподарського підприємства Розділ 2 практичні засади планування і оцінки економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 2.1 Організаційно – ...
...діяльність комерційних банків Розділ 2 оцінка ризиків в діяльності ват «ощадний банк україни» 2.1 Організаційно – економічна характеристика банку 2.2 Оцінка ризику ліквідності і фінансової стійкості ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи сутності та відтворення основних фондів підприємства 1.1 Сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2 Відтворення основних фондів та джерела їх фінансування 1.3 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів для відтворення основних фондів підприємства Розділ 2 оцінка відтворення основних фондів шевченківської дистанції електропостачання одеської залізниці 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз го...
Оцінка фінансової стійкості ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» 2.3. Аналіз фінансових показників ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» 2.4 Висновки 3....теоретичні основи та особливості проведення оцінки фінансового стану підприємства. Розглянута методика є оптимальною для проведення аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства в Україні.
Визнання та оцінка виробничих запасів 2.3.2. Документування руху виробничих запасів 2.3.3. Методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті 2....
...аналізу доцільності витрат, метод експертних оцінок, метод „дерево рішень”, метод можливих збитків, статистичний метод і інші. Управління ризиком означає не лише знати, що він є і ...дати йому якісну і кількісну оцінку. А от які саме методи управління ризиками застосувати у своїй діяльності фірма обирає сама. Дане положення стало одним із найважливіших ...
Сутність і методи оцінки кредитоспроможності позичальника 1.1.Порівняльний аналіз визначення кредитоспроможності підприємства позичальника 1.2.Методи оцінки кредитоспроможності позичальника 1.3.
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………6 1.1. Сутність фінансового стану підприємства………………………………………6 1.2. Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства………………….
Теоретико – методологічні аспекти оцінки операційних витрат та їх впливу на ефективність господарської діяльності 1.1. Економічна сутність операційних витрат на підприємстві 1.2.... Методологія оцінки операційних витрат та їх впливу на ефективність господарської діяльності Розділ 2. Прикладні аспекти формування і оцінки операційних витрат ват «пздг «...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.