Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 200 за запитом пам’яті

...на розвиток певних психічних функцій: памяті, уваги, мислення c. виправлення вад характеру d. метод комплексного психологічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб'єкта ... Порушення памяті b. Раптові напади плачу c. Розлади мислення d. Недостатність у розвитку уваги Question 22 Балів: 1 Які з цих ...
Стан архітектурних пам'яток краю 2.2. Визначні памятки історії – туристичний потенціал Вінничини Розділ 3. Велосипедний маршрут першої категорії складності 3.1.
Пам`ятка садово паркового мистецтва – Сокиринці……………………………8 1.5. Дендрологічний парк «Тростянець»……………………………………………11 2 Розділ. Історико культурні памятки Чернігівщини……………………………..
...і загальної характеристики цієї найдавнішої памятки рим¬ського права. Далі на основі аналізу тексту Законів XII таблиць та Ін¬ституцій Гая необхідно показати поділ населення ...про пода¬льшу долю цієї памятки права та її вплив на розвиток деяких галузей і інститутів буржуазного права.
...об’єкти власності захища¬лися памяткою (земля, худоба та ін.) і з якими різновидами по¬рушень права власності боролася “Салічна правда” (крадіжка, грабунок і т.... Статті памятки дають можливість показати, з чого починався процес (рекомен¬дується звернути увагу на його формальні вимоги), а також роз¬повісти ...
...надовго було витравлене із суспільної памяті в Україні, бо був активним учасником і творцем Карпатської України, полум’яним борцем за відновлення державності Соборної України в ...рідному селі, як і в памяті друзів і близьких, а також широкої української діаспори дальнього зарубіжжя – в Канаді та США, Англії і Німеччині, де про ...
20 6 ПАМЯТКА ПРОГРАМІСТА………………………………………………...21 7 ПАМЯТКА КОРИСТУВАЧА……………………………………………..…22 3 ВИСНОВОК……………………………………………………………………24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...…25 ДОДАТОК А (Лістинг програми)………………………………………………27 ...
Розвиток зорової уваги і зорової пам'яті ІІ.3.8. Навчання упізнанню неповного зображення і відтворенню його до цілого ІІ.3.9....розвиток зорової уваги і зорової пам'яті ІІ.3.11. Навчання дитини збирати зображення по словесній інструкції ІІ.3.12. Навчання дитини виділяти зображення в замаскованому ...
...епохи засвідчене в давніх писемних памятках. Часто ці памятки є чи не єдиним джерелом фіксації і збереження найменувань особи, констатацією факту існування певного етносу ...
...якій країні вперше були досліджеш пам'ятки палеолітичного живопису 9. Де і коли виникли цивілізації Месопотамії? між річками Янцзи і Хуанхе у Ш тис. до н....і ким вперше були досліджені пам'ятки трипільської культури? 24. 3а якого князя відбулося офіційне хрещення Русі? Аскольда Ярослава Володимира Ольги У якому році? 25.
Найважливішою законодавчою пам'яткою права є Руська Правда. В той же час вона являє собою одну із найважливіших памяток середньовічного права.
...зовнішні впливи; 3) погіршення довгострокової пам'яті на фоні загострення короткочасної пам'яті; 4) формування таких функціональних станів організму, які сприяють покращенню реактивності організму при зниженнях ...
...під час допиту; індивідуальний тип пам'яті та інтелекту. c. все вище перераховане; Question 8 Зазначте психологічні чинники, які враховують злочинці при приготуванні схованок: a.... відчуття, сприйняття, уява, пам»ять, мислення мова; b. страх, подив, радість c. тільки відчуття і сприйняття; Question 5 Практична діяльність юриста включає в себе: ...
...в них про себе добру пам'ять, що служила би потомству заповітом, як жити, той повинен почати виховання із самого себе.
...в них про себе добру память, яка служила б їм завітом, як жити, той повинний почати виховання із самого себе.
...пізнавальних можливостей людини (таких як пам'ять, розсудок і уява): a. Арістотель b. В. Вернадський c. Ф. Бекон d. Гегель ТЕСТ 2 Question 1 Наукова теорія ...
п'ять; Question 9 Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади: a. I IIрівня акредитації; b. IVрівня акредитації. c....можуть виникнути при складних ситуаціях навчальної роботи? a. пониження пам'яті, погіршення мислення (зустрічається під час ...
П'ять e. Три Question 3 Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності. Коли це відбувалось? a....копії протягом усієї роботи з ним d. частина оперативної пам`яті для тимчасового зберігання фрагментів документу ...
Основні культурні памятки міста Путивль 2. Державний історико культурний заповідник у м. Путивлі 3. Святодухів дівочий монастир 4. Мовчанський монастир 5.
...живописець 2 “Історія русів” – видатна памятка історіографічної думки. 3. Харківський та Київський університети як центри українського культурно національного Відродження. Список використаної літератури
Давні писемні пам'ятки в науково дослідницькій та художній практиці Івана Франка 2. Іван Франко як дослідник українських народних пісень 3.
Історичні памятки як туристичний ресурс Галицького краю 1.1. Визначні місця району 1.2. Основні туристичні маршрути Галицьким районом ІІ.
Світлій пам'яті великого провідника 5 Праця над збіркою матеріялів і документів про вбивство Степана Бандери 7 Присвята 12 Життєвий шлях Степана ...
... Історія пам'яток у контексті епохи Середньовіччя. дослідження розвитку фортифікацій. Докладний опис середньовічного озброєння. Старовинні легенди. Найновіша інформація про сучасний стан твердинь.
Загальна характеристика «Руської Правди» як памятки права, її походження і структура Розділ 2. Основні риси врегулювання цивільно правових відносин за «Руською Правдою» 2.1.
Здібності, память та мислення людини Задача №1 Бригада мулярів в квартирі (об'ємом V=160 м3) провадить ремонт, зокрема фарбувальні роботи ...
Пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, пам'ять, мова) 3. Навчання, мислення, інтелект 4. Мотивація і емоції ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу» 4. Співробітництво України з ЮНЕСКО в галузі культури Висновки Список використаної літератури
Визначні памятки та тури по Мексиці Список використаної літератури Додатки
Вивчення античних пам'яток півдня України 1.2. Антична колонізація Північного Причорномор'я 1.3. Періоди існування міст держав 1.4.
Літературні памятки 4. Архітектурна традиція 5. Живопис північно причорноморських міст 6. Роль театру у житті греків 7.
...ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЧИННИК ІСТОРИЧНОЇ ПАМЯТІ 1.1.З історії появи грошей 1.2.Українська національна грошова одиниця ВИСНОВКИ З 1 РОЗДІЛУ РОЗДІЛ 2.
Хронотопна парадигма культурної памяті у ліриці поетеси 1.2. Інтерпретація архетипних образів і сюжетів у творчості Ліни Костенко РОЗДІЛ 2.
Question 1 of 15 Найпомітніші зміни в роботі мозку під час старіння полягають в: 1) погіршенні короткострокової пам'яті і збільшенні часу реакції; 2) зниженням концентрації уваги; 3) різноплановістю мислення. Question 2 of 15 Що з перерахованого не ...
Особливості спільної пам'яті й електронної дошки оголошень 4. Інформаційні технології спільного використання ресурсів у мережах третього покоління Література
...мова перших слов'янських писемних пам'яток 4. Слов’янські літературні мікромови Висновок Список використаної літератури Додаток
Литовські статути як стародавні памятки України 1.3. Литовські статути з юридичної точки зору Розділ 2. Характеристика основних норм ІІІ Литовського Статуту 2.1.
...якими судиться малоросійський народ” – видатна памятка українського права Список літератури
...якими судиться малоросійський народ” – видатна памятка українського права Список літератури
Найвизначніші памятки архітектури Київської Русі: Десятинна церква; Софійський собор; Кирилівська церква; 5. Михайлівський собор Видубицького монастиря. Висновки Список літератури
Охарактеризуйте процеси пам'яті. Завдання 4. Психологічна задача: Писменник О.Бєляєв створив у своїй уяві голову професора Доуеля, наділену здатністю відчувати, мислити, пригадувати, ...
7 Б) Память…...........................................................................................8 В) Увага..................................................................................................13 Г) Уява....................................................................................................17 Розділ 2. Психолого педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2.1 Умови ...
Вшанування памяті державного діяча Висновок Використана література
Опис та аналіз памяток мистецтва. Маріїнський палац в Києві. Список літератури
Заповідники, урочища, памятки культури Розділ 3. Організація велосипедного походу І ої категорії складності Висновки Список використаних джерел Додаток
Найвизначніші памятки архітектури Київської Русі:……………………..12 Десятинна церква; Софійський собор; Кирилівська церква; 5. Михайлівський собор Видубицького монастиря…………………………...16 Висновки………………………………………….............……………………..
Архітектурно історичні памятки 7. Унікальні ландшафтні та природні об’єкти Сумської області 8. Види туризму актуальні та потенційні для області 9.
Архітектурно історичні памятки 7. Унікальні ландшафтні та природні об’єкти Рівненської області 8. Види туризму актуальні та потенційні для області 9.
Визначні памятки історії – туристичний потенціал Вінничини Розділ 3. Водний маршрут першої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.