Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 200 за запитом пам’яті

...Разом 4 216 144 72 Памятка студенту практиканту Структура звітності про проходження виробничої практики 1) щоденник проходження практики: відмітки про прибуття та вибуття на базі ...
Видатна памятка українського права. // Республіканець. – 1993. – № 11, 12. Нелин А.И. Собрание малороссийских прав 1807 г., его содержание и значение. – К.
...років тому, виникають перші писемні памятки. З цього моменту ми поринаємо у захоплюючу подорож до витоків писемності, етапи якої будуть розглянуті в рефераті.
Вибір зовнішньої пам'яті………………………..……………………………..39 3. ПРОЕКТНИЙ РОЗДІЛ..............................................................................................40 3.1. Розробка схеми електричної структурної……………………………………40 3.2. Розробка схеми електричної функціональної………………………………..
...основний зміст у діяльності спеціаліста памяті, уяви, творчості. 4.3. Як розуміти мислення та інтелект особистості? Тема 5 Емоційно вольові процеси та психічний стану особистості ...
...комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.
Веди – це найдавніші релігійно філософські памятки: а) Стародавнього Китаю; б) Стародавнього Єгипту; в) Стародавньої Індії; г) Стародавньої Месопотамії; д) Стародавнього Ірану 4.11.
1 Автентичність памятки доводять дослідження Володимира Шаяна (Канада), Бориса Яценка (Україна), Бориса Ребіндера (Франція), Олександра Асова (Росія), Сергія Лесного (Канада) та ін.
...рекреаційні ресурси та історико культурні памятки має країна, як вони використовуються та яке їхнє місце у загальному туристичному потенціалі країни; проаналізувати стан розвитку туристичної інфраструктури; ...
...вірогідності — і назавжди залишається в пам'яті. У поетиці новели О’Генрі дуже важливий елемент гострої театральності, що, безсумнівно, пов'язаний з його світовідчуванням фаталіста, який ...
...осмислення міфології найчастіше слугували історіографічні памятки, написані служителями церкви, в яких явища народної культури часто описані однобічно. Зрозуміло, що вони не відбивають справжньої суті дохристиянських ...
...по¬передніх конституцій (відсутність у пам'ятці Декларації прав лю¬дини і громадянина, наявність цензу осідлості, яким від виборів усувалася значна кількість найбідніших французів), а також ...
...у справу стосовно вивчення історичних памяток. Не менш важливою є необхідність вивчення історії Харківського національного університету, оцінки наукової та громадської діяльності його професорсько викладацького складу.
...сукупність символів яка зафіксована у пам'яті комп'ютера, або на машинному носії (дискеті, оптичному, магнітооптичному диску, магнітній смузі або іншому матеріальному носії).
...розвинутий мовленнєвий слух; 9) довготривала пам'ять, 10) гнучкість, 11) спостережливість, 12) воля, 13) великий обсяг і розподіл уваги, 14) культура педагогічної творчості, темпераменту, 15) об'...
Високого розвитку у сліпих досягає пам'ять, оскільки ним для орієнтування в просторі, спілкування з людьми, засвоєння знань необхідно привертати більше відомостей, чим зрячим.
Високого розвитку у сліпих досягає пам'ять, оскільки ним для орієнтування в просторі, спілкування з людьми, засвоєння знань необхідно привертати більше відомостей, чим зрячим.
...мислення, відсутності креативу уяви, продуктивності пам'яті відбувається деструкція і гальмування розвитку особистості. Так звані «хронічні тривоги» здебільшого перетворюються на патопсихологічні розлади.
...лейтмотив «відновлення» втрачених традицій, історичної пам'яті та етнічної самосвідомості. Наукові дослідження, спрямовані на вивчення феноменів соціокультурного наслідування та інститутів спадкування в культурі, затвердили розуміння традиції ...
...України зустрічаються в давньоруських історичних памятках права. Зокрема, в Руській правді вперше звертається увага на використання слідів на досудовій стадії кримінального переслідування.
...вистояла, несучи не лише генетичну память майбутнім поколінням, а й замінила нам свого часу відсутність держави. Отож, це мова, що відповідає енергетиці землі.
...ліцензію на здійснення реставраційних робіт памяток архітектури, що перебувають під захистом держави і зареєстровані на території Харківської обл. За умовами конкурсу переможець отримував також право ...
...ліцензію на здійснення реставраційних робіт памяток архітектури, що перебувають під захистом держави і зареєстровані на території Харківської обл. За умовами конкурсу переможець отримував також право ...
...психічних процесів (сприйняття, уява, увага, пам'ять, мислення); br />br /> – асоціальна поведінка потерпілого, що провокує на вчинення злочину, наявність окремих ознак, що допускають можливість сильного душевного ...
Злякавшись, вона втратила память і не змогла описати злочинця. Слідчий прийняв рішення про проведення сеансу гіпнозу за участю її батьків та лікаря із ...
Характерні особливості розвитку пам`яті дітей в онтогенезі: якісні зміни запам`ятовування, відтворення інформації тощо.
...до рідного краю, України, історичної пам'яті, духовності, національного характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання і виховання, визначає в подальшому успіх процесу формування ...
...відповідної учбової мотивації, довільності уваги, пам'яті, словесно логічного мислення, орієнтування на спосіб дії, операційних навиків виступає при цьому лише як побічний продукт навчання: все це ...
...досить великий об’єм оперативної памяті ( 7,9 Мб) та можливість сортування кредитів лише за автомобілем. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Кэнту М.
Тест 15 Динамічні порушення пам'яті не пов'язані з: a) фіксаціонной амнезією; b) лабільністю пізнавальної діяльності; c) лабільністю емоційної сфери; d) істощаємість розумової працездатності.
...ЕВМ і там залишаються в памяті на весь період дії договору. Також туди заноситься і інша інформація, яка необхідна для сформування базисних масивів.
...ЕВМ і там залишаються в памяті на весь період дії договору. Також туди заноситься і інша інформація, яка необхідна для сформування базисних масивів.
...характеристика експериментально – психологічного обстеження особливостей пам`яти при проведенні ППЕ у школярів 48. Психолого – педагогічна діагностика порушень емоційно – вольової сфери при здійсненні ПЕ затримки психічного розвитку
...кожної людини містить приховані сліди памяті про історичний досвід своєї раси, нації, і навіть про долюдьске, тваринне існування предків. Answer Yes No Question 20 of ...
В цілому враження від вивчених памяток по історії всіх названих рухів є таким, що народні рухи першої половини ХVІ ст.
...як і більшість старовинних архітектурних пам'яток, на думку Юго, є втіленим у камені Словом (у нашому випадку словом «АМАГКН») єдиної стримуючої сили для грубого, неосвіченого ...
...кожної людини містить приховані сліди памяті про історичний досвід своєї раси, нації, і навіть про долюдьске, тваринне існування предків. a. ні b.
високий рівень розвитку слухової памяті, переключення уваги, швидкість реакції c. альтруїзм, гуманістична спрямованість, розвинута емпатія d. критичність мислення, гнучкість, віра в успіх, постійний самоаналіз ...
Найдавніші пам'ятки суспільної думки, значення висловлених у них поглядів. 2. Своєрідність економічних поглядів Стародавнього Ки¬таю. Ідеї Конфуція. 3.
пам'ять та рухові здібності c. особистість d. мозок ТЕСТ 20 Question 1 Хто із наступних осіб ймовірніше стане крадієм? a.
...набуте завдяки мисленню, а не пам'яті. Лев Миколайович Толстой (1828 1910) Подолання опору ПОЯСНЕННЯ Правильні у своїй основі спроби представити матеріал при неадекватних діях координатора ...
пам'ять та рухові здібності b. свідомість та реальність c. мозок d. особистість Тест №20 Question 1 Балів: 1 Хто із ...
...свідомість, а коли прийшла до пам'яті, то побачила, що напівроздягнутий П. сидить поруч. Президія обласного суду, розглянувши справу, вказала у своїй постанові, що суд вірно ...
...терени, царина, церата, чарунка, чільний, ятка. Складіть 4 речення з будь якими словами (на вибір). У кожне речення уведіть будь який дієприслівник....з якою я раджу вам ознайомитися. б) Багато мовців не пам’ятає зі школи правило про ...
Назвати п'ять функціональних стилів української мови, а далі подати основні ознаки офіційно ділового стилю: жанри, в яких він реалізується; мета мовлення; ...дуже продуктивний. Щоб не зловживати прийменником по в документах, потрібно пам'ятати про російсько українські паралелі.
Для виконання п’ятого завдання ознайомитеся з інформацією про відмінювання іменників (лекції 5.4 і 5.5) та з особливостями утворення форм ступенів ...вираженням подібної ознаки. Просто необхідно знаходити українські засоби вираження думки, пам’ятаючи про „трьох китів” цієї ...
« 1 2 3 4

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.