Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 527 за запитом паперів

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи функціонування ринку грошей та цінних паперів 1.1 Виникнення, сутність і функції грошей 1.2 Історія розвитку грошового обігу в Україні 1.3 Закони грошового обігу ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи функціонування ринку грошей та цінних паперів 1.1 Виникнення, сутність і функції грошей 1.2 Історія розвитку грошового обігу в Україні 1.3 Закони грошового обігу та методи його регулювання Розділ 2 Аналіз функціонування ринку грошей та...
...класифікація операцій банку з цінними паперами власної емісії 2. Нормативно правове забезпечення емісійної діяльності банку 3. Механізм операцій банку з акціями власної емісії 4....операцій банку з власними цінними паперами на прикладі ПАТ «Укрсиббанк» 6. Шляхи підвищення ефективності операцій ПАТ «Укрсиббанк» з власними цінними паперами Висновки Список використаної літератури Додатки
...та теоретичні основи ринку цінних паперів 6 1.1. Сутність ринку цінних паперів та принципи його функціонування 6 1.2. Основи функціонування фондового ринку 8 1....
...цивільно правових договорів з цінними паперами…………………………………………………………………………...…6 Розділ 2. Підстави визнання договорів з цінними паперами недійсними………10 Розділ 3. Види недійсних договорів з цінними паперами………………….
...і сегментації на ринку цінних паперів 4. Особливості окремих видів маркетингових стратегій на ринку цінних паперів Список використаної літератури
...від даних операцій з цінними паперами. 2. Які властивості цінних паперів використовуються? Задача № 2 Комерційний банк 13.03.XI р. купив у асоційованої компанії "Укррічфлот" 10 ...
Вступ 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності 2. Предмет злочину виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в ...збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї 3. Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікаційні ознаки виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення ...
Види цінних паперів міжнародного ринку.......................................................6 3. Первинний та вторинний ринки цінних паперів..............................................7 4. Особливості функціювання міжнародного ринку облігацій.........................
1. Професійна діяльність на ринку цінних паперів 2. Види похідних фінансових інструментів, їх особливості Завдання Вексель на суму 167000 грн.
Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в ...приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів. Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, а й вивчення правових засад господарської, банківської діяльності.
Питання 1. Фінансовий контроль ................................................................ 3 Питання 2. Ринок цінних паперів ................................................................ 8 Питання 3. Словник: підприємництво ........................................................ 16 Список літератури ................................................................................... 17
ЗМІСТ Вступ...................................................................................................................................3 Розділ 1. Фондові індекси як показник стану ринку цінних паперів............................5 Розділ 2.
1) а) На підставі яких нормативно правових актів здійснюється оподаткування діяльності фізичних осіб підприємців за ...Назвіть групи і види цінних паперів за законодавством України. б) дайте правову характеристику простому векселю: нормативно правові акти, які розглядають обіг простих векселів в Україні; поняття ...
1) а) На підставі яких нормативно правових актів здійснюється оподаткування діяльності фізичних осіб підприємців за ...Назвіть групи і види цінних паперів за законодавством України. б) дайте правову характеристику простому векселю: нормативно правові акти, які розглядають обіг простих векселів в Україні; поняття ...
1. Грошові реформи: необхідність та методи проведення ……………….. 3 1.1. Необхідність грошових реформ ………………………………….. 3 1.2. Методи проведення грошових реформ …………………………..... Держатель безстрокового цінного паперу, що приносить йому річний доход у 100 дол., за цих умов продав його на ринку.
Відмінні та спільні риси облігацій з іншими цінними паперами Список використаних джерел
Перелік умовних скорочень Вступ РОЗДІЛ 1. Правові засади діяльності на РЦП України 1.1.
Зміст Вступ.............................................................................................................................3 1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства...........................5 2.
Задача № 2 Комерційний банк 13.03.06 р. купив у асоційованої компанії "Укррічфлот" 10 000 простих акцій по 30 ...
Індивідуальна робота з предмеу "Інвестиційна діяльність" Вступ 1. Фонди операцій з нерухомістю на ринку фінансових послуг 2.
ДОСЛІДНИЦЬКО–АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЩІ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПОЛЬЩІ З УКРАЇНОЮ 6 1.1.
інвестицій у цінні папери d. реальних інвестицій Question 5 Непрямі інвестиції це: a. інвестування у фінансові інструменти b. інвестування у цілісні майнові комплекси c....ціни угод по видам цінних паперів d. ціни на основні види цінних паперів Question 4 У розділі пасиву балансу підприємства наводяться: a. фінансові результати b.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ризиками на ват «київська фабрика технічних паперів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Київська фабрика технічних <...
...продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів. Активні операції — розміщення грошових ресурсів шляхом надання кредитів, купівлі акцій та цінних паперів. Небанківські кредитно фінансові заклади: страхові компанії, інвестиційні ...
...4 Державною Комісією з цінних паперів України; e. 1.5 Фондом державного майна України; f. 1.6 Зазначене в пунктах № 1.1; 1.2; 1.4; ... Question 2 Номінальну ціну цінних паперів, що випускаються в обіг, визначають: a. Державна Комісія з цінних паперів; b. Державне казначейство; c. Міністерство фінансів; d. Емітент; e.
...інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів………………………………………………………………….…8 3. Аналіз ефективності інвестиційного портфеля банку АТ «УкрСиббанк»……………………………………………………………………15 Висновки…………………………………………………………………….19 Список використаних джерел……………………………………………......інвестицій – це інвестиції у цінні папери (портфельні) та інвестиції у власну діяльність та інші види діяльності (прямі). Прямі інвестиції здійснюються з метою безпосереднього управління об’єктом ...
...на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про спонукання здійснити реєстрацію випуску акцій. Позивачем заявлено вимоги про спонукання здійснити реєстрацію випуску акцій, проведеного у ...до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в листі №11/7 від ...
Оцінка дохідності цінних паперів у інвестиційному портфелі. Розділ 3. Проблеми та перспективи банківської інвестиційної діяльності 3.1. Напрями активізації та підвищення ефективності інвестиційної діяльності ...інвестиційні операції банків з цінними паперами. Предмет дослідження. Предметом дослідження є механізм інвестиційної діяльності комерційних банків України. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались загально наукові методи ...
...та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. 11. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів. 12. Основні відмінності між первинним і вторинним ринками. 13.
...2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2 0 0 3 Кошти в інших банках 3 1088049 ...
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9026 9026 9. Статутний капітал 21829 21829 10. Нараховані доходи до отримання 4777 4164 11....27 Казначейські та інші цінні папери, що рефі нансуються НБУ 0 17 28 Відстрочені податкові зобов'язання 1844 1478 29 Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження ...
випуском державних цінних паперів;. Question 34 Фінанси як грошові ресурси виникають у: a. виробничому секторі економіки при розподілі національного доходу; b. невиробничому секторі економіки.... доход від цінних паперів, якими володіє підприємство; c. різниця між валовими доходами і валовими витратами підприємства; d. доходи від усіх видів діяльності.
...валютний ринок в ринок цінних паперів 2. Пряме переміщення грошей та цінних паперів відбувається через інвестиційні банки: а так б ні 3.
...валютний ринок в ринок цінних паперів 2. Пряме переміщення грошей та цінних паперів відбувається через інвестиційні банки: а так б ні 3.
...фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності? портфельними інвестиціями; реальними інвестиціями; фінансовими інвестиціями; капітальними вкладеннями 5. Як називається вкладення коштів в об'...фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності; вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності; вкладення коштів в фінансові інструменти 7.
монети і паперові гроші b. золоті зливки c. ощадні внески d. депозити до запитання Question 6 Балів: 1 Які функції грошей за К.... ринок грошей, валюти і цінних паперів b. ринок золота і платини c. ринок кредитів d. все назване вище Question 6 Балів: 1 Субєктами ринкової економіки є: ...
...передумов; формування ринку похідних цінних паперів та його гармонізація до вимог міжнародного права; розробка довгострокової державної програми розвитку ринку похідних цінних паперів; збільшення ліквідності ринку; підвищення ролі ...
Цінні папери, паї та акції, придбані банком 300,0 500,0 600,0 100 6. Кредити, надані іншим банкам 2000,0 300,0 1400,0 100 7....в НБУ 79022 Казначейські цінні папери 61570 Кошти в інших банках 35077 Кредити та заборгованість клієнтів 682 848 Цінні папери на продаж 1063 Інвестиційні цінні папери ...
ФОНДОВА БІРЖА Й ЦІННІ ПАПЕРИ Контрольні питання до теми 15 1. За допомогою чого здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів в Україні? 2.
монети і паперові гроші b. золоті зливки c. ощадні внески d. депозити до запитання Question 6 Які функції грошей за К. Марксом? a.... ринок грошей, валюти і цінних паперів b. ринок золота і платини c. ринок кредитів d. все назване вище Question 6 Субєктами ринкової економіки є: a.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку e. Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Question 18 До страхового ...
Котирування цінних паперів. Технологія виходу на усередненні ціни цінних паперів Задача № 7 Інвестор має намір придбати через місяць актив А.
...організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;  здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);  надання гарантій і поручительств та інших ...
...8334 0 943749 2 Казначейські цінні папери 5698 56489 3211 5645 45 71088 3 Кошти в інших банках 7756 4584 1245 0 565 14150 4 Кредити та заборгованість ...69568 0 12 925475 5 Цінні папери на продаж 66930 450 5656 0 0 73036 6 Інвестиційні цінні папери 8600 0 0 0 12 8612 7 Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні ...
...12 234593 2 Казначейські цінні папери 5323 2523 12000 0 1 19847 3 Кошти в інших банках 7852 50570 45525 10657 8000 122604 4 Кредити та заборгованість ...62352 0 55 208875 5 Цінні папери на продаж 66930 0 0 0 0 66930 6 Інвестиційні цінні папери 8600 0 0 2335 0 10935 7 Довгострокові вкладення в асоційовані та дочірні компанії 10816 ...
...56, Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ 5, Кошти в інших банках 45, в т. ч – до запитання 32, – до 1 місяця 13, Цінні папери на продаж 4, Кредити та ...
операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; 5. валютні операції 5. Ринки капіталів – це: 1. ринки цінних паперів (зобов'язань) тривалістю до 1 ...
операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; 5. валютні операції 5. Ринки капіталів – це: 1. ринки цінних паперів (зобов'язань) тривалістю до 1 ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.