Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 354 за запитом первісного

...наступні види оцінки нематеріальних активів – первісна, залишкова, справедлива, переоцінена. Існує 5 методів нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий....розділ активу – відображається інформація про первісну, залишкову вартість і знос) та Примітках до фінансової звітності (розділ 1 –дані про склад нематеріальних активів, їх оновлення і вибуття).
їх первісна вартість мінус їх залишкова вартість d. їх первісна вартість на кінець року мінус їх первісна вартість на початок року Question ...
Задача Адміністративний будинок державної установи первісною вартістю 108000 грн. підлягає обов'язковому страхуванню. Щорічно на нього нараховується знос 5%. Через 5 років експлуатації в результаті пожежі ...а страхова сума складала 75% первісної вартості будинку.
Задача Нарахувати амортизацію кумулятивним методом, обчисливши річні та щомісячні суми амортизації Вхідні дані: • первісна вартість об’єкта основних засобів – 14000 тис. грн.; • ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів – 800 грн.... Первісна вартість об’єкта основних засобів – 20 000 тис. грн 2). Ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів – 800 грн 3).
Первісні релігійні вірування 5.Табу 6,Які особливості первісного мистецтва? 8.Проблема»захід схід» 9.Культура стародавньої месопотамі 11.
...визначення найменшої з двох оцінок: первісна вартість; чиста вартість реалізації Задача №10 Оптове підприємство здійснило передоплату постачальнику за товар в сумі 15000 грн....Примітка: витрати на постачання у первісну вартість не включаються, так як відсутні документи, що підтверджують фактичне виконання послуг Завдання: 1. Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та ...
Визначити первісну і залишкову вартості основних фондів на кінець року, а також коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів, якщо відомі наступні дані: первісна вартість основних фондів на початку ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн. 104 Збільшення оборотного капіталу, тис. грн. 16 Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1,1 на ...по рокам його використання від первісної вартості. Виходячи з теоретичних основ методології аналізу ефективності інвестиційних проектів для індивідуального варіанту вихідних даних потрібно проаналізувати фінансову ефективність визначеного ...
Первісна вартість становила 44000 грн. Було нараховано зносу на суму 30800 грн. Продажна вартість об'єкта визначена в сумі 15600 грн....комп'ютер непридатний до експлуатації: первісна вартість комп'ютера 7200 грн., сума зносу 6000 грн. Згідно з актом ліквідаційної комісії оприбуткувано запчастини на суму 880 грн.
...залишкова вартість 030 144 180 первісна вартість 031 180 225 знос 032 36 45 Довгострокові фінансові інвестиції 045 4,5 Усього по розділу 1 080 144 ...160 30,6 35,1 первісна вартість 161 38,3 43,9 резерв сумнівних боргів 162 7,7 8,8 Грошові кошти в національній валюті 230 ...
Первісна вартість такого об'єкта 28000 грн. Термін корисного використання 7 років. Очікується, що цей об'єкт матиме ліквідаційну вартість, що ... Визначити первісну вартість цінних паперів та скласти журнал реєстрації господарських операцій. ТОВ „Еталон" придбало 600 акцій за ціною 2,3 гри.
Які статті включаються до первісної вартості запасів? 9. Як поділяються загальновиробничі витрати? 10. Відображення в обліку витрат незавершеного виробництва? 11. Формування первісної вартості основних засобів? 12.
...залишкова вартість 030 144 180 первісна вартість 031 180 225 знос 032 36 45 Довгострокові фінансові інвестиції 045 4,5 Усього по розділу 1 080 144 ...160 30,6 35,1 первісна вартість 161 38,3 43,9 резерв сумнівних боргів 162 7,7 8,8 Грошові кошти в національній валюті 230 ...
...Векселі отримані 10200 11 Автомобіль (первісна вартість) 45000 12 Знос основних засобів 25000 13 Незавершене виробництво 25750 14 Сировина 80600 15 Статутний капітал ?... 1 Основні засоби Первісна вартість Знос Залишкова вартість 3200 1250 1950 2 Заборгованість перед бюджетом по ПДВ 8 3 Незавершене виробництво 6,5 4 ...
...суспільної влади і соціальні норми первісного суспільства 2.3. Загальні закономірності й різноманітність форм виникнення держави і права 2.4. Ознаки держави і права, що відрізняють ...їх від влади та норм первісного суспільства 2.5. Поняття і сутність держави 2.6. Завдання та функції держави 2.7.
...період 40%) за умови, що первісна сума позички дорівнює 100 тис. грн., при нарахуванні 16% річних (відсотки нараховуються за простою ставкою). Термін позички 3 роки....і за весь період Задача Первісна сума боргу 10500 грн. Відсотки капіталізуються щомісяця. Номінальна ставка відсотків – 0, Визначити відсоток та еквівалентну номінальній ефективну ставку відсотків Задача Визначити ...
...Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки; Вказати первісні документи; Визначити первісну вартість. Дані для виконання: Для придбання матеріалів тов. «Стінол» взяло кредит на 6 місяців під 15 % річних ...
Повна первісна вартість основного капіталу на початок року становила 2 500 тис. грн., сума зносу на початок року – 150 тис. грн.... (їх повна первісна вартість – 200 тис. грн.). Річна норма амортизації – 8 %. Визначити вартість основного капіталу на кінець року за повною і залишковою вартістю.
Задача Визначити первісну вартість вкладу за простим процентом, якщо через 2 роки вкладник отримає 7000 грн. (щоквартальна ставка відсотку 3,5%) Задача Визначити ...процентом через 12 років, якщо первісна вартість грошей 46 тис.грн., щоквартальна проста процентна ставка 5%, складна річна процентна ставка 20% Задача Кредит у сумі 500 ...
Задача №4 Визначити первісну вартість вкладу за процентом, якщо через 7 років вкладник отримає 5500 грн. (щоквартальна ставка відсотка 4,1%)....процентом через 12 років, якщо первісна вартість грошей 78 тис. грн., щоквартальна проста процентна ставка 3%, річна складна процентна ставка 7%.
(з ПДВ) Первісна вартість обладнання 28 800 грн Сума зносу 1400 грн Витрати на демонтаж 450 грн В обліку було зроблено наступні записи: ...по демонтажу 972 10 Списано первісну вартість обладнання 972 31 28 Нараховано податкове зобов'язання 702 641 4 Перевірити правильність відображення операцій в обліку Список використаної ...
; 4) реалізовано основні засоби: первісна вартість – 4 000 грн., нарахований знос – 3 800 грн., вартість реалізації – 600 грн., у тому числі ПДВ – 100 грн....; 6) списано інші необоротні активи: первісна вартість – 800 грн., сума нарахованого зносу – 400 грн.; 7) нараховано витрати від операційної курсової різниці – 100 грн.
Первісна вартість обладнання 28800 грн. Сума зносу – 1400 грн. Витрати на демонтаж – 450 грн. В обліку було зроблено наступні записи: Зміст ...по демонтажу 972 10 Списано первісну вартість обладнання 972 31 Нараховано податкове зобов’язання 702 641 Перевірити правильність відображення операцій в обліку
У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чистою вартістю реалізації. Виробничі запаси надходять на підприємство в результаті їх придбання у постачальників відповідно до укладених ...більш детального аналізу причин збільшення первісної вартості ТЗВ необхідно виділити самостійну статтю калькуляції, що дасть можливість складання нормативних, фактичних калькуляцій і бізнес планів на перспективу.
Задача №4 Визначити первісну вартість вкладу за процентом, якщо через 3 роки вкладник отримає 18000 грн. (щоквартальна ставка відсотка 9,5%)....процентом через 5 років, якщо первісна вартість грошей 41 тис. грн., щоквартальна проста процентна ставка 6%, річна складна процентна ставка 12%.
...ускладненням релігійних уявлень; 2) утвердженням первісного суспільства, виникненням релігії; 3) виникненням шлюбно сімейних відносин; поява наскальних малюнків, виникнення штучних жител. Question 11 of 32 Де, на ...архантропів стала визначальною для згуртування первісного стада? 1) рибальство; 2) давні ритуали; 3) полювання. Question 25 of 32 Які морфологічні ознаки були властиві архантропам?
...100 2 Нематеріальні активи по первісній вартості 20 3 Знос нематеріальних активів 5 4 Основні засоби за первісною вартістю 120 5 Знос основних засобів 20 6 ...
...від моменту проведення оцінки — за первісною (початковою) чи відновленою вартістю; залежно від стану основного капіталу — за повною або залишковою вартістю. Співвідношення окремих видів (груп) основного капіталу, ... або 5,24%, первісна вартість зростає на 1304 тис.грн. або 21,9% в 2007 році і на 631 тис.грн.
...постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі експлуатації, або під впливом природних умов; в) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості, що відбувається з ними ...
; 4) реалізовано основні засоби: первісна вартість – 4 000 грн., нарахований знос – 3 800 грн., вартість реалізації – 600 грн., у тому числі ПДВ – 100 грн....; 6) списано інші необоротні активи: первісна вартість – 800 грн., сума нарахованого зносу – 400 грн.; 7) нараховано витрати від операційної курсової різниці – 100 грн.
; 4) Реалізовано основні засоби: первісна вартість – 4 000 грн., нарахований знос – 3 800 грн., вартість реалізації – 600 грн., у тому числі ПДВ – 100 грн....; 6) Списано інші необоротні активи: первісна вартість – 800 грн., сума нарахованого зносу – 400 грн.; 7) Нараховано витрати від операційної курсової різниці – 100 грн.
, первісна вартість – 507000 грн., знос склав 90% від первинної вартості будівлі. Скласти журнал господарських операцій та вказати кореспонденцію рахунків.... Первісна вартість 15000 грн. Сума накопиченого зносу 9000 грн. Підприємством були понесені витрати, пов'язані з їх реалізацією на суму 2400 ...
Первісна вартість обладнання 28 800 грн. Сума зносу – 1400 грн. Витрати на демонтаж – 450 грн. В обліку було зроблено наступні записи: ...131 972 10 1 Списано первісну вартість обладнання 972 31 28 Нараховано податкове зобов'язання 702 641 4 Перевірити правильність відображення операцій в обліку Література
...а) будь якій вартості; б) первісній вартості; в) дійсній вартості. 3. При укладанні договору страхування будівель страховик має: а) оглянути будівлі; б) скласти розрахунок вартості відновлення ...з урахуванням вартості залишків перевищує первісну вартість будівель; в) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків не перевищує ринкової вартості будівель. 10.
Первісна вартість обладнання 28 800 грн. Сума зносу – 1400 грн. Витрати на демонтаж – 450 грн. В обліку було зроблено наступні записи: ...демонтажу 972 10 450 Списано первісну вартість обладнання 972 31 28 800 Нараховано податкове зобов'язання 702 641 4 300 Перевірити правильність відображення операцій в обліку.
...вартість 010 1381 Пайовий капітал Первісна вартість 011 2500 Додатковий вкладений капітал Знос 012 1119 Інший додатковий капітал Незавершене будівництво 020 1295 Резервний капітал Основні засоби: ...вартість 030 13090 Неоплачений капітал Первісна вартість 031 16800 Вилучений капітал Знос Довгострокові фінансові інвестиції: Усього за розділом 1 Які обліковуються за метом участі в капіталі ...
...вартість 010 1381 Пайовий капітал Первісна вартість 011 2500 Додатковий вкладений капітал Знос 012 1119 Інший додатковий капітал Незавершене будівництво 020 1295 Резервний капітал Основні засоби: ...вартість 030 13090 Неоплачений капітал Первісна вартість 031 16800 Вилучений капітал Знос 032 Довгострокові фінансові інвестиції: Усього за розділом 1 380 Які обліковуються за метом участі ...
...а) будь якій вартості; б) первісній вартості; в) дійсній вартості. 3. При укладанні договору страхування будівель страховик має: а) оглянути будівлі; б) скласти розрахунок вартості відновлення ...з урахуванням вартості залишків перевищує первісну вартість будівель; в) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків не перевищує ринкової вартості будівель. 10.
...основних засобів» № Назва основного засобу Первісна вартість Знос 1 Адміністративна будівля 58750 25786 2 Будівля магазину 53240 14290 3 Будівля цеху 75600 26730 4 Верстат для ...Введено в експлуатацію автомобіль за первісною вартістю 48958,33 Погашено заборгованість перед ТОВ «Автопарк» за рахунок короткострокового кредиту 58750 Нарахована зарплата за грудень 1.
Первісна вартість основних фондів механічного цеху підприємства становить 280 тис.грн., нормативний строк його служби 8 років....вартість основних фондів становить 10% первісної. 3. На дільниці обробного цеху встановлено і діють 24 токарних верстати. Трудомісткість обробки однієї деталі 1,2 н год.
...мислення, у якій знаходиться людина первісної культури. Але відмінність полягає не просто у більшому обсязі знаньсучасної людини про навколишній світ, а по способу ставлення до того, ... у цьому плані відрізняються від первісних людей? 8. Що таке «процес розчаклування», що відбувається у західній культурі? 9. Чим ставлення до науки у добу Платона відрізняється ...
...а) будь якій вартості; б) первісній вартості; в) дійсній вартості. 3. При укладанні договору страхування будівель страховик має: а) оглянути будівлі; б) скласти розрахунок вартості відновлення ...з урахуванням вартості залишків перевищує первісну вартість будівель; в) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків не перевищує ринкової вартості будівель. 10.
...великий внесок він зробив історію первісного суспільства. Нами використовуватиметься його праця 1871 року «Первобытная культура». Наступною цікавою постаттю, яка має для нас особливе значення в зв’...Давидюка «Первісна міфологія українського фольклору»(2005рік), Г.Лозко «Українське народознавство»(2006 рік) та багато інших. Мета роботи: проаналізувати об’єктивацію етноархетипів Вода ...
...а) будь якій вартості; б) первісній вартості; в) дійсній вартості. 3. При укладанні договору страхування будівель страховик має: а) оглянути будівлі; б) скласти розрахунок вартості відновлення ...з урахуванням вартості залишків перевищує первісну вартість будівель; в) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків не перевищує ринкової вартості будівель. 10.
Аналіз динаміки первісної, залишкової вартості основного капіталу і його зносу показав, що всі показники збільшуються в 2009 і 2010 роках, що говорить про ...Хмельницького” ДОДАТОК А Формування первісної вартості основного капіталу ДОДАТОК Б Характеристика оцінки основного капіталу
Витрати, які включають до первісної вартості об'єкта: 5) реконструкція об'єкта основних засобів, після якої відбувається збільшення виробничої потужності, або скорочення матеріальних витрат на ...видами об'єктів включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів. В управлінському обліку важливим є забезпечення контролю за ефективним використанням основних засобів, що передбачає не ...
...році, на що вплинуло збільшення первісної вартості основних фондів в 2006 році на 1076,3 тис.грн. або 7,8% і збільшення зносу на 465,4 ... або 7,61% і збільшення первісної вартості в 2007 році на 1437,1 тис.грн. або 9,66% поряд із зростанням зносу на 581,2 тис.
...засобів Рисунок 1.7 Формування первісної вартості основних засобів Рисунок 1.8 Схема оцінки основних засобів Таблиця 1.2 Характеристика оцінки основних засобів Таблиця № 1.3 ...коштів Таблиця 2.7 Облік первісної вартості придбаних об`єктів ОЗ Таблиця 2.8 Облік створення основних засобів господарським способом Таблиця 2.9 Облік основних засобів ...
Приведено методику оцінки первісної вартості дебіторської заборгованості на основі комплексного підходу, який базується на коригуванні первісної вартості дебіторської заборгованості, що дозволяє оцінити дебіторську заборгованість ...
...а) будь якій вартості; б) первісній вартості; в) дійсній вартості. 3. При укладанні договору страхування будівель страховик має: а) оглянути будівлі; б) скласти розрахунок вартості відновлення ...з урахуванням вартості залишків перевищує первісну вартість будівель; в) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків не перевищує ринкової вартості будівель. 10.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.