Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 354 за запитом первісного

Міра цієї можливості обусловлюється заінтересованістю первісних сторін у швидкому та правильному вирішенні цивільної справи. Тому застосування інституту залишення заяви без руху і надання третій особі строку ...ЦПК, то розгляд справи між первісними сторонами залежить від виправлення недоліків позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, і відкладати розгляд справи не можна.
Таблиця 2.16 Переоцінка первісної вартості і зносу основних засобів. Таблиця 2.17 Переоцінка вартості споруди. Таблиця 2.18 Проведення переоцінки основних засобів.... Формування в обліку первісної вартості основних засобів. Рис. Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів Приклад видів зносу та їх характеристика для обладнання Таблиця ...
...засобів Французька компанія отримала споруду первісною вартістю 50000 дол., накопичена амортизація 20000 дол. в обмін на власне обладнання первісною вартістю 40000 дол., накопичена амортизація 10000 дол.
Первісна доба 2. Становлення і розвиток державотворчих традицій на території України 3. Античні держави Північного Причорномор'я Висновок Список використаної літератури
Первісні форми релігій: сутність та значення в житті людини 2. Язичество на Русі 3. Обряди і ритуальні дії 4.
Історія зародження первісного мистецтва народів Африки 1.1 Загальні відомості про відкриття Африки 1.2. Археологічні дослідження пам’ятників древнього африканського мистецтва РОЗДІЛ ...
Зародження та первісний етап розвитку теорії капіталу 2. Особливост теорій капіталу в працях дослідників ХІХ початку ХХст. 3.
Зародження та первісний етап розвитку теорії капіталу 2. Особливост теорій капіталу в працях дослідників ХІХ початку ХХст. 3.
Задача №2 Первісна вартість приміщення 22000 грн. Сума зносу, нарахована за 5 років експлуатації 2200 грн. За даними незалежної експертизи справедлива вартість такого ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи сутності та форм первісного нагромадження капіталу 1.1 Сутність капіталу та його кругообігу 1.2 Попит та пропозиція капіталу та особливості його нагромадження 1....
Первісна вартість 32000 грн., сума нарахованої амортизації – 3840 грн. Ціна продажу об’єкта 44000 грн. Об’єкт основних засобів списали з ...
На початок розрахункового року первісна вартість нематеріальних активів ВАТ «НВП Новатор» становила 2130 тис. грн.. На початку березня підприємство планує придбати навчальну комп’ютерну програму ...
Господарська діяльність у первісній історії України. Трипільська культура ………………………… 3 2. Теоретичні особливості нео та нового інституціоналізму…………….. 7 3. Визначте, чи є вірним твердження: Вперше ...
Основні риси організації та життєдіяльності первісного суспільства……………………………………………………………………..…….5 Висновок……………………………………………………………………..10 Розділ 2. Поняття і загальна характеристика держави……………...…….11 2.1. Поняття держави і її ознаки…………………………………………….
Первісне суспільство: економічна основа, організація соціальної влади Розділ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу Розділ ...
5 1.1 Первісне суспільство як основа виникнення державності..................5 1.2 Причини та загальні закономірності утворення держави…………...9 II. Основні теорії походження держави...............................................................
Первісна вартість – 15000 грн. Ліквідаційна вартість – 1000 грн. Термін експлуатації – 4 роки. Розрахувати за кумулятивним та прямолінійним методами (оформити у вигляді ...
Первісна вартість – 24000 грн. Ліквідаційна вартість – 6000 грн. Термін експлуатації – 4 роки. Розрахувати за кумулятивним методом та методом зменшення залишкової вартості (...
Завдання № 1 За даними щодо умовного підприємства, наведеними в таблиці, визначити: – загальну балансову вартість основних засобів з урахуванням індексації; – суму змін первісної вартості основних засобів у зв'язку з індексацією; – загальну суму амортизаційних відрахувань на І кв. 2006р.
Співвідношення книги з документами первісними та архівними 4. Співвідношення понять "документ", "книга", "видання", "твір друку", "література", "публікація" Література
...відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства 1.3. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади 1.4.
Первісна вартість 850 000 Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки 300 000 Відновна вартість обладнання на дату переоцінки 400 000 Завдання № ...
Первісна вартість об’єкту основних засобів – 14000 тис.грн. 2. Ліквідаційна вартість об’єкту основних засобів – 1800 грн. 3.
...вартості, використовуючи наступні дані: а) первісна вартість об’єкта основних засобів – 20 000 тис. грн.; б) ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів – 800 грн.
...інвестицій 5 1.2 Особливості первісної оцінки довгострокових фінансових інвестицій та їх оцінки на дату балансу 10 br /> РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2....
Розвиток первісного мистецтва у період неоліту 2.1. Передумови формування неолітичної культури 2.2. Види та композиція художніх творів неоліту Висновки Список ...
Мораль первісного суспільства ………………………………………………… 3 1.1.2. Мораль рабовласницького суспільства ………………………………………... 4 1.1.3. Мораль Середньовіччя ………………………………………………………….. 6 1.1.4.
...3 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн. 96 Збільшення оборотного капіталу, тис. грн. 22 Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1,2 на ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини на оплату праці робітників 2, ...
...автотранспорту за наступними вихідними даними: Первісна вартість автомобіля – 30 000 грн Ліквідаційна вартість автомобіля – 6 000 грн Строк корисного використання – 10 років Нарахування амортизації здійснити за ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн. 108 Збільшення оборотного капіталу, тис. грн. 15 Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1,3 на ...
...автотранспорту за наступними вихідними даними: Первісна вартість автомобіля – 45 000 грн Ліквідаційна вартість автомобіля – 5 000 грн Строк корисного використання – 10 років Нарахування амортизації здійснити за ...
...3 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1, на оплату праці робітників ...
...3 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1, на оплату праці робітників ...
...Таким чином, міф це не первісна форма знання, а особливий вид світогляду, специфічне образне синкретичне подання про явища природи й колективного життя.
...проводки; • вказати первинні документи; • визначит первісну вартість запасів. Дані для виконання: Для придбання матеріалів ТОВ “Валтік” взяло кредит на 4 місяці під 40% річних в сумі ...
...автотранспорту за наступними вихідними даними: Первісна вартість автомобіля – 35 000 грн Ліквідаційна вартість автомобіля – 5 000 грн Строк корисного використання – 10 років Нарахування амортизації здійснити за ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1, на оплату праці робітників ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1, на оплату праці робітників ...
...роль вогню в господарській діяльності первісних людей можна звести до наступного : • вогонь як джерело тепла і світла, і тим самим – як важлива матеріальна передумова праці, що ...
У первісному суспільстві людина була нерозривно пов’язана зі своїм родом, і цей зв’язок визначав її життя від народження до смерті.
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини на оплату праці робітників 2, ...
Психологічна задача: У первісному суспільстві людина була нерозривно повязана зі своїм родом, і цей зв'язок визначав її життя від народження до смерті.
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1, на оплату праці робітників ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини на оплату праці робітників 2, ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1, на оплату праці робітників ...
...форми господарювання та основні риси первісної доби. 4. Економічна думка Середньовіччя у Західній Європі. Економічні погляди каноністів. Розкрити зміст категорій і понять Стадії розвитку капіталізму Дрібне ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1, на оплату праці робітників ...
...1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн Збільшення оборотного капіталу, тис. грн Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини на оплату праці робітників 2, ...
...1 Вихідні дані Показники Сума Первісна вартість основних засобів 4900 Введено в експлуатацію: 10 квітня 280 22 липня 350 30 листопада 195 Вибуло основних засобів: 01 ...
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.