Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 162 за запитом перекладу

...вживання, синтаксичні функції та способи перекладу. Також у даному розділі детально розглядаються інфінітивні конструкції, що існують в англійській мові: види, їх функції в реченні та засоби перекладу українською мовою.
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ……………………………………………….....7 1.1. Військовий переклад та його особливості ……………………………...7 1.2. Граматичні особливості перекладу документів миротворчої діяльності ООН …………………………………………………………………………..
Застосування функціональної лінгвістики в теорії перекладу 2.1. Функціоналізм у лінгвістиці 2.2. Теорії перекладу 2.3. Завдання лінгвістичної теорії перекладу 2.4.
...військово ділових документів в аспекті перекладу 17 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИЧНА СПЕЦИФІКА ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ООН В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ 28 2.1.
...промовах військових лідерів та їх перекладу українською мовою...………………………. ..................................................................... 6 1.1. Основні типи та функції промов .......................................................... 6 1.2. Лексичні та стилістичні засоби виразності тексту ......... ...................... 14 1.4 Способи перекладу виразних засобів мови як наукова проблема....... 24 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………..…….……. 33 РОЗДІЛ 2. Особливос...
До питання машинного перекладу ……………………...……...…7 1.2. Інформація про досліджувані онлайн перекладачі …………......11 Розділ ІІ. Використання комп'ютерів (штучного інтелекту) для моделювання процесу перекладу ……………………………………………14 2.1.
Робота написана самостійно, до неї додаються два додатки. ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Перестановка слів у реченні як перекладацька трансформація 1....реченні під час англо українського перекладу 2.1. Перестановка у межах словосполучення 2.2. Перестановка членів речення у простому та складнопідрядному реченнях 2.2.1.
АВАНСУВАННЯ АВАНСИРОВАНИЕ АВІЗУВАТИ АВИЗИРОВАТЬ АГРЕГУВАННЯ АГРЕГИРОВАНИЕ АДИТИВНА ОПЕРАЦІЯ АДДИТИВНАЯ ...
ПЛАН Вступ…………………………………………………………………………..…….3 Розділ I. Загальна характеристика фразеологізмів…………………....6 1.1. Поняття про фразеологію та фразеологізми, їх суть та ...
Перекладіть словосполучення українською мовою: Партийный билет, билет Государственной казны, экзамен по предмету «Гражданское право», проявить гражданскую позицию, исключительные способности, помощь предоставляется ... Перекладіть сталі словосполучення українською мовою: Без видимой причины, жесткие условия, в порядке исключения, в строгом смысле слова, влечь за собой, между ...
Перекладіть англійською. Моя ручка, сім краваток, моє ліжко, дев'ять ручок, п'ять пирогів, мої ручки, десять контрольних робіт, моє життя, ...Перекладіть англійською. 1) Сім днів, дев'ять ручок, десять ламп, п'ять карт, сім квартир, чудовий день, гарний чоловік, моя дружина.
Завдання 2 Перепишіть та перекладіть речення. Поставте дієслово в дужках в Present Simple. 1. When I (arrive) at the office, I always (check) my e ... Перепишіть та перекладіть речення, використовуючи конструкцію there is/ there are. 1...... a flight at 7 p.m. You arrive at 9 p.m.
Завдання № 1 Перепишіть та перекладіть письмово 4, 5, 6 та 7 абзаци тексту. The Windshield Wipers and Washers 1. How a driver can check the ... Перекладіть їх на рідну мову. 1. It is better to buy fluid in the concentrated form than ready mixed, as it ...
Завдання № 1 Перепишіть та перекладіть письмово 1 абзац тексту. Diesel Engines 1. Theoretically, the diesel cycle differs from the Otto cycle in that combustion takes ... Перекладіть їх на рідну мову. 1. The crankshaft speed of a diesel engine is of 100 to 750 revolutions per minute (...
Перекладіть речення рідною мовою. 1. Our company sells goods abroad. 2. On today's meeting we are going to talk about ... Завдання №2 Перепишіть речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу рідною мовою означень, які є іменниками. 1. An insurance Policy is one of the ...
Перекладіть речення на рідну мову. 1. Many banks offer a specialized service to people wishing to set up their own business....2 Перепишіть наступні речення та перекладіть їх на рідну мову, звертаючи увагу на особливості перекладу означень, виражених іменниками. 1. Harborne Investment Bank continues its investment programme.
...відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: accusātores, bella, arbĭtri, cursum, absentiae. 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: ...
...співробітниці пропонували додатковий матеріал для перекладу, цікавий із їхньої точки зору. У групі об'єктом загальної опіки була Зінченко, що не мала достатнього досвіду і кваліфікації....традиційній нараді Зінченко запропонувала для перекладу велику серію статей, що містять матеріал по улаштуванню, розробка якого в даний момент у конструкторському бюро явно зайшла в безвихідь.
Перекладіть словосполучення українською мовою. Домашний адрес – поздравительный адрес, военная кафедра – военный конфликт – воинские почести, дружеский визит – дружный коллектив, первоочередная задача – математические ... Перекладіть речення українською мовою. 1 Международная ярмарка вакансий была организована по инициативе Всеукраинской ассоциации экономического и культурного сотрудничества. 2.
Перекладіть текст службового листа, зробіть текст менш сухим та офіційним....................................................................................................7 4. Придумати 4 речення з поданими пароанонімами ………………….. 8 5. Перекласти українською мовою, поставити наголос, пояснити ...
Особливості перекладу офіційних переговорів в контексті миротворчої діяльності ООН …............…..........................................................18 2.1. Особливості усного послідовного та синхронного перекладу в ООН.....18 2.2.
...експериментальних досліджень засобів та способів перекладу паремій 3.2. Аналіз способів перекладу англійських паремій 3.3. Переклад паремій еквівалентом 3.4.
Завдання №1 Перетворіть речення з активного стану в пасивний та перекладіть їх на рідну мову. 1. Man lieferte die Ware zu den angegebenen Terminen. Die Ware wurde zu den angegebenen Terminen ... Завдання №3 Перепишіть та перекладіть речення з інфінітивними групами та зворотами. 1. Er verlieB das Messegelande, ohne neue Lieferanten gefunden zu haben. 2.
Поняття еквівалентності та адекватності перекладу 6 1.2. Лексичні трансформації у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців 15 1.3. Лексична трансформація як вид міжмовного перетворення ... Класифікація лексичних трансформацій у теорії перекладу 33 1.5. Екстраперекладацькі фактори у прагматиці перекладу 44 РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТРАСФОРМАЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ...
Перекладіть словосполучення українською мовою. Визначте рід іменників. Человеческое достоинство; крепкий кофе; интересное интервью; зеленый Тбилиси; непрочитанная рукопись; экономический кризис; злая собака; ... Виберіть правильний варіант перекладу і творення дієприкметників 1.1. Соответствующие шаги, принимающее государство: а) відповідаючі кроки, приймаюча держава; б) кроки, що відповідають, держава, що ...
...та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала В.Д. У працівників Першина С.В....Таблиця 2.11 Працівники відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” Таблиця 2.12 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника Таблиця ...
...та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала В.Д. У працівників Першина С.В....Таблиця 2.11 Працівники відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” Таблиця 2.12 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника Таблиця ...
Перекладіть сталі словосполучення українською мовою: Без видимой причины, жесткие условия, в порядке исключения, в строгом смысле слова, влечь за собой, между ... Перекладіть сталі словосполучення українською мовою: Бросать на произвол судьбы, в противном случае, жесткий контроль, в целях предотвращения, во что бы то ...
...та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала В.Д. У працівників Першина С.В....Таблиця 2.12 Працівники відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” Таблиця 2.13 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника Таблиця ...
Завдання №1 Прочитайте та перекладіть текст українською мовою AGRICULTURAL ECONOMICS Agricultural economics is a field of economics dealing with the economic problems associated with agriculture, ...однини Present Indefinite Tense і перекладіть його на українську мову: а) Не could see a big room almost empty; b) "Go ino the kitchen," said the ...
Теоретична основа дослідження проблеми перекладу атрибутивних конструкцій з німецької мови 1.1. Загальна характеристика функціональних стилів 1.2. Поняття означення (das Attribut, die Beifügung). Види означень та особливості їх перекладу з німецької мови Препозитивні означення (...
Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту. Завдання 2. Випишіть із перекладеного тексту 10 термінів і визначте спосіб ...
Перекласти прізвища українською мовою: Меркурьев, Беспятых, Леденёв, Дрёмов, Беллев, Белуга, Веткина, Зверев, Гигидин, Серая, Бедняк, Крайняя, Захарьин, Савельев, Калужская, Степанец. 4. Перекласти наведені словосполучення українською мовою: Шести ...
Проблеми перекладу фразеологізмів 1.3. Художній переклад як джерело фразеології РОЗДІЛ 2. Переклад стилістичних та прагматичних ідіом 2.1. Поняття прагматичних ідіом 2.2. Особливості перекладу прагматичних ідіом Висновки В результаті ...
Фонетичні і графічні особливості перекладу абревіатур і скорочень на англійській мові 1.4. Семантичний аналіз особливостей перекладу англійських абревіатур і скорочень на українську мову Розділ ...
Різні способи перекладу російських дієприкметників (із „Золотого теляти“) наведено в таблиці, з якою я раджу вам ознайомитися. б) Багато мовців не пам’ятає ... Перекладіть українською мовою наведені словосполучення. Пользующиеся спросом товары, применяемый в медицине, вступающий в институт юноша, прошедший испытание прибор, выпускаемая продукция, бездействующий ...
Перекладіть українською мовою, поставивши наголоси в обох варіантах. Підкреслене слово поясніть . капотировать – кассационный – иллюминировать – денонсирование – оперировать – распылитель – по семейным обстоятельствам – отдавать ... Перекладіть діалоги українською мовою (цифри писати словами) При каких обстоятельствах и когда была обнаружена недостача сырья?
...Таблиця 3.4 Працівники відділу перекладу та моніторингу ринків ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця 3.5 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника Таблиця 3....Коефіцієнт складності робіт працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця 3.12 Оцінка ознак, які визначають результати праці робітників Таблиця 3.13 Показники ...
...Таблиця 3.4 Працівники відділу перекладу та моніторингу ринків ЗАТ «Канів Дніпробуд» Таблиця 3.5 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника Таблиця 3....Коефіцієнт складності робіт працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ЗАТ «Канів Дніпробуд» Таблиця 3.12 Оцінка ознак, які визначають результати праці робітників Показники комплексної оцінки працівників ...
Письмово перекладіть текст THE CRIMINAL COURT IN THE USA The criminal court is considered by many to be the core element in ... Перекладіть речения на українську мову. 1) Every country tries to provide laws which will help its people to live safely and ...
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 4.
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 4.
Письмово перекладіть текст. CONSTITUTIONAL CRIMINAL PROCEDURE The US Constitution has played and continues to play a critical role in the development of ... Перекладіть речення на укра1нську мову 1) Civil cases are usually disputes between or among private citizens, 'colorations, governments and other organizations.
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 4.
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 4.
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення. 4.
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 4.
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 4.
Прочитайте та письмово перекладіть текст. 2. Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 4.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.