Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4235 за запитом період

...підприємств учасників ринку в короткостроковому періоді 9. Стратегія підприємств учасників ринку в довгостроковому періоді 10. Умови досягнення стану рівноваги на ринку 11.
Італійський період розвитку вексельного обігу………………………..……15 2.2. Французький період розвитку вексельного обігу……………………...……17 2.3. Німецький період розвитку вексельного обігу…………………………...….
...показники аграрного підприємства Показники Базисний період Звітний період План Факт 2 3 4 5 Валова продукція, тис. грн. 2600 2750 2820 Кількість працівників, осіб 210 205 ...
Вступ Розділ 1 Боротьба СРСР за досягнення системи колективної безпеки в Європі 1.1 Ліга Hацій 1.2 Конференція з розброєнь 1.3 Підписання франко радянського і радянсько чехословацького договорів Розділ 2 Зовнішньо політичні стосунки СРСР з Німеччиною (Пакт Молотова Ріббентропа) Висновки Дана робота є спробою аналізу основних напрямків зовнішньої політики СРСР у період з 1933 по 1939 роки. При чому, цей період в дипломній роботі умовно поділений на два часових відрізк...
...операції ТОВ “Зеніт” за звітний період (за ІІ квартал): № Зміст господарських операцій Сума, грн. 1 й вар. 2 й вар. 3 й вар....які здійснено в цьому ж періоді 1350 1350 1350 13 На поточний рахунок підприємства отримана сума відшкодування за понесені застраховані збитки 3000 2500 5000 14 Перераховано ...
...на р/р на початок періоду, що перевіряється, становив 16000 грн Згідно з банківськими виписками по р/р відбувся такий рух коштів за період, що перевіряється (умовно місяць): 1....
Вступ Розділ 1 Боротьба СРСР за досягнення системи колективної безпеки в Європі 1.1 Ліга Hацій 1.2 Конференція з розброєнь 1.3 Підписання франко радянського і радянсько чехословацького договорів Розділ 2 Зовнішньо політичні стосунки СРСР з Німеччиною (Пакт Молотова Ріббентропа) Висновки уривок Висновки Дана робота є спробою аналізу основних напрямків зовнішньої політики СРСР у період з 1933 по 1939 роки. При чому, цей період в дипломній роботі умовно поділений на д...
В який період вчені починають досліджувати проблеми трудового права в порівняльному аспекті? 5. Які існують підходи у сфері порівняльних досліджень трудового права? 6.... В який історичний період колективні договори були легалізовані законодавством європейських держав? 3. В яких державах право на колективний договір закріплено на рівні конституції? 4.
...нереалізованої продукції на початок планового періоду, шт.. Випуск товарної продукції у плановому періоді, шт.. Залишок нереалізованої продукції на кінець планового періоду, шт..
...схемах рахунків господарські операції за період, визначити обороти і кінцеве сальдо. 5. Скласти оборотну відомість за період і баланс на 1 жовтня 2009 року по даному ...
...реалізації шоу проекту в гастрольний період: наявність і розмір сцени; дотримання технічного райдеру; врахування часового фактору і умови виплат гонорару; врахування специфіки публіки. 6. Обов’язки тур менеджера у гастрольний період.
...облігаціями на кожен рік протягом періоду їх дії за методом прямолінійного списання дисконту (премії) та методом ефективної ставки відсотків Завдання Розрахувати за МСБО первинну вартість виробничого ...Капітал від переоцінки", "Витрати звітного періоду", "Доходи звітного періоду"
...схемах рахунків господарські операції за період, визначити обороти і кінцеве сальдо 5. Скласти оборотну відомість за період і баланс на 1 жовтня 2009 року по даному ...
) Показник Базисний період Звітний період Запаси сировини на початок року 380 410 Надходження сировини 10800 12350 Інше вибуття сировини 60 40 Запаси сировини ...
...ставка 20%), передбачає трьохрічний пільговий період, протягом якого відсотки не сплачуються. Погашення рівними терміновими виплатами Розробіть план погашення боргу. Зробіть висновки Задача Розрахуйте абсолютну та відносну ...урахуванням інфляції (темп інфляції за період 40%) за умови, що первісна сума позички дорівнює 100 тис. грн., при нарахуванні 16% річних (відсотки нараховуються за простою ставкою).
...продуктивності капіталу (МРК ) становило в періоді t0 — 2 : 8. Обчисліть валові витрати (ТС), валові доходи (TR), сукупний прибуток (РR) в періоді to.
Техніко – технологічна база виробництва Банкрутство і ліквідація підприємств Завдання Завдання Розрахувати за відповідним варіантом такі показники: 1) балансову вартість груп фондів на кінець кварталу 2) суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал 3) первісну та балансову вартості фондів на кінець кварталу 4) коефіцієнти зносу на початок і кінець кварталу 5) коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Дані про первісну і балансову (зали...
...від операційної діяльності на перспективний період та резервів його зростання Мета підприємства щодо отримання необхідного розміру прибутку в перспективному періоді Розробка плану формування та використання прибутку ...
...Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за періодами. Розрахувати коефіцієнт ритмічності та варіації, показник аритмічності, коефіцієнт виконання плану, а також обсяг продукції, який зараховано у виконання плану за ...характеризують ритмічність роботи підприємства: Таблиця Періоди, квартал Варіант План Питома вага, % Факт Питома вага, % Відхи лення, + % вик плану Зарахову ється у плановий ритм І 860 Іі ...
У поточному періоді було продано 320 товарні одиниці, що на 120 одиниць більше, ніж в попередньому періоді. Задача №44 Визначити загальний обсяг виробництва (...
...результати хеджування, якщо на початок періоду ціна спот активу А становила 100 гр.од., фючерсна ціна активу – 105, страйкова ціна активу, зафіксована в опціонному контракті – 104, ...результати хеджування, якщо на початок періоду ціна спот активу становила 50 гр.од., фьючерсна ціна активу, зафіксована в опціонному контракті – 53, премія, сплачена продавцю опціону – 2 ...
У період становлення України як суверенної держави, відродження духовності суспільства проблема громадянського виховання підростаючого покоління набуває особливої актуальності....що закладається учням у цей період навчання і виховання, визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду, загального розвитку. Набуті в школі першого ступеня особистісні ...
...втрати робочого часу в базовому періоді склали 16%, у звітному – 14%. При покращенні організації праці і виробництва можливе їх скорочення на 62% відносно звітного періоду.
...товарно матеріальних цінностей за певний період часу 2.кількість оборотів середнього розміру оборотних коштів за певний період часу 3.тривалість одного обороту середнього розміру оборотних коштів ...
...рахунками за тепло протягом опалювального періоду. Лише двоставковий тариф дозволяє уникнути максимального фінансового навантаження на споживачів і оптимально збалансувати їх інтереси з постачальниками тепла.... В той же час в період опалювального сезону витрати підприємств комунальної теплоенергетики суттєво збільшуються і, відповідно, вимагає мобілізації усіх наявних грошових ресурсів, і при цьому слід ...
за звітний період. Виготівники отримують заробітну плату з урахуванням часової тарифної ставки 40 грн. за годину. Цих спеціалістів не вистачає....вид товару, що зa аналізуємий період склав 25% від обсягів виробництва. Керівництву підприємства потрібно вибрати рішення з двох можливих варіантів: знизити ціну на 11 %; або провести ...
У звітному періоді собівартість товарної продукції становить 80 тис. грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній – 27%, матеріальних витрат – 49%. На плановий період передбачено підвищення продуктивності праці одного ...
...туризму в Україні в міжвоєнний період (1918 1939 pp.) ........................................................................................47 3.1. Створення централізованої системи управління туризмом........................47 3.2. Туристськсекскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні в період «українізації» (1923 1933 pp.)................................................
...якому розмірі в якому податковому періоді? ЗАДАЧА № 3 Умови завдання: 1. Сільскогосподаське підприємство «Луч», що не є платником ПДВ, продало підприємству ТОВ «Аверс» муку 10 т ...складу його витрат за звітний період? ЗАДАЧА № 9 Умови завдання: Громадянин Куперман є громадянином України. Свою діяльність здійснює на Кіпрі. Податок з доходу за 2012 рік ...
...від реалізації продукції в плановому періоді, якщо витрати на 1 грн. продукції, що реалізується у звітному періоді, – 82 коп. (розраховується діленням собівартості продукції на обсяг реалізації ...
...напрямків стратегії підприємства у наступному періоді Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки Висновок В умовах ринку власники підприємства зацікавлені в результатах його діяльності, оскільки вклали ...рух грошових коштів за звітний період, та на основі цих даних планувати фінансову політику підприємства на майбутнє, та здійснювати управління фінансами підприємства так, щоб отримати більший ...
...а саме: Номер підприємства Базисний період Звітний період Витрати часу на одиницю продукції, годин Виготовлено продукції (шт) Витрати часу на одиницю продукції, годин Виготовлено продукції (шт) ...
...в межах року і всього періоду. Розрахуйте загальну суму надходжень з розрахунку нарахування відсотків за ставкою 15%. Задача 4 Обладнання вартістю 2 млн. грн.... За період у банк надійшло 200 млн. грн., середньорічна грошова маса в обороті склала 50 млн. грн.
У періоді t0 фірма випустила 2,9 тис. одиниць продукції, вико¬ристовуючи 3 тис. умовних ресурсних одиниць капіталу і 3 тис....сприяння збільшенню прибутку в короткостроковому періоді t1 фірма вважає за потрібне реалізувати програму оптимізації ресурсів. Відповідно до цих заходів було визначено, що еластичність обсягу виробництва від ...
...а саме: Номер підприємства Базисний період Звітний період Витрати часу на од. продукції, год. Виготовлено продукції, шт. Витрати часу на од. продукції, год.
За період 2005 2007 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн....власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2006 році цей показник збільшується на 929,...
...в східних словян у додержавний період 20.Основні напрями й особливості освітньо виховної та благодійної роботи в період Київської Русі. 21.
...може бути виконаний протягом деякого періоду часу (наприклад, роки) основними виробничими робочими на базі наявних виробничих фондів при двох, – тризмінному режимі роботи і оптимальної організації праці ...власного капіталу ТОВ «Мітра» за період з 2003 по 2005 рр. Рис. 2.3 Динаміка структури власного капіталу ТОВ «Мітра» за період з 2003 по 2005 ...
...висновки про характер тенденції розвитку Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. 1 20 8 15 32 2 24 9 26 ...
Таблиця 1 Вихідні дані Період Кількість перевезеної продукції, одиниць Затрати на доставку, грн.. 1 кв. 40000 60000 2 кв. 60000 89000 3 кв....60000 Задача №39 У звітному періоді обсяг виробництва становив 7000 одиниць продукції на суму 350000 грн., собівартість продукції 30000 грн., у тому числі умовно змінні витрати – ...
...надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципу нарахування та ...діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
...бази розподілу постійних ЗВВ звітного періоду (інакше — на базу розподілу за фактичною потужністю) отримують загальну суму розподілених постійних ЗВВ звітного періоду.
...курсова різниця на кінець звітного періоду – 5 000 грн 13. вартість безкоштовно отриманих матеріалів за звичайними цінами – 10 000 грн 14....на складах на кінець звітного періоду – 7 000 грн 21. понесено витрати на придбання основних фондів – 20 000 грн 22. отримано дивіденди від юридичної особи платника ...
...курсова різниця на кінець звітного періоду – 5 000 грн 13. вартість безкоштовно отриманих матеріалів за звичайними цінами – 10 000 грн 14....на складах на кінець звітного періоду – 7 000 грн 21. понесено витрати на придбання основних фондів – 20 000 грн 22. отримано дивіденди від юридичної особи платника ...
...вартість проекту Б У плановому періоді час одного обороту оборотних коштів заплановано довести до 58 днів за рахунок впровадження організаційно технічних заходів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції склав 32 ...
Ціна спот кави на початок періоду становила 1380 дол. за тону, на кінець періоду (через 4 міс.) ціна спот кави 1390 доларів за тону.
...висновки про характер тенденції розвитку Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. 1 20 8 15 32 2 24 9 26 ...
...висновки про характер тенденції розвитку Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. Період Ціна закриття, дол. 1 20 8 15 32 2 24 9 26 ...
...обсяг виробництва продукції в розрахунковому періоді, який номенклатурою, асортиментом і якістю відповідає вимогам плану продажу. Вона зумовлює завдання щодо введення в дію нових виробничих потужностей, потребу ...витрат на виробництво за попередній період. Дослідженням на ВАТ “Ювілейний” нами встановлено; норми витрачання м’ясної сировини періодично не переглядаються; зміни норм робляться тільки для ковбасної ...
Політичний режим у період "відлиги" М. Хрущова у другій половині 1950 х першій половині 1960 х років 24. Політичний режим у період "застою" Л.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.