Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4235 за запитом період

Варіант 1. Кримінальна відповідальність та її підстави План 1. Поняття кримінальної відповідальності 1.1....зберігання найбільш цінні речі на період її відсутності (золоті прикраси, іноземну валюту та комп’ютерну техніку). Єрохіна погодилася, але пізніше всі речі Крамаренко продала, а гроші ...
План Вступ 1. Устрій і суспільні стосунки гетьманщини 2. Північна війна та її вплив на ...
Вступ Розділ I. Адміністративний устрій та економічний розвиток 1.1 Міське управління Структура населення 1.2 Розвиток ремесла і промисловості.
Вступ Розділ 1. Громадсько політичне життя Коломиї в кінці ХVIII – на початку ХХ століття Розділ 2.
Вступ Розділ 1. Життя населення Галичини під час Другої світової війни 1.1.
1. Повоєнні адміністративно територіальні зміни й активізація зов¬нішньополітичної діяльності УРСР 2.
Вступ 1. Джерела права. Приватне та публічне право. 2. Форми цивільного процесу в Римі. Висновок Список літератури
Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Політичні вчення в Голландії …………………………………………… 4 2. Політичні вчення в Англії ……………………………………………….. 7 3.
ЗМІСТ Вступ ……………………………………………………………………… 3 1. Джерела цивільного права і процесу Англії ………………………… 4 2. Право власності в Англії ……………………………………………… 5 3.
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямків моди в зачісках 1....
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, структура та принципи стратегічного планування ...
ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 2. ПРАКТИЧНІ ВИДИ РОБОТИ ІЗ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА ...
...зменшення ( ) кількості проданих продуктів, % базисний період звітний період Яловичина 4000 5000 +15 Свинина 10000 11000 5 Визначіть: а) індивідуальні індекси кількості проданої продукції; б) загальні індекси ...
витрати наступних періодів d. доходи наступних періодів Question 5 З об’єму аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває: a. попереднім та поточним b.
...надходжень по роках та за період в цілому 3.3. Визначити втрати вартості грошей з часом по роках та за період в цілому В другій задачі ...
У певний період звязки з такого типу замовниками були дуже слабкі, в цьому відіграв роль політичний аспект. Останнім часом у сфері економіки України ...на початок та кінець звітного періоду можна сказати, що за звітний період структура активів даного підприємства змінилась. Частка необоротних і оборотних активів збільшилась відповідно на 1323....
...очікувати надходження коштів у наступних періодах. Аналіз пасивів ЗАТ показує, довгострокові зобов’язання організації скоротилися на 77 тис. грн. (29,1)....про структуру балансу у звітному періоді, а також проаналізувати динаміку цієї структури. Здійснюючи вертикальний аналіз балансу ЗАТ можна зробити висновок, що частка обігових активів балансу ЗАТ ...
...очікувати надходження коштів у наступних періодах. Аналіз пасивів БУ 1 показує, довгострокові зобов’язання організації скоротилися на 77 тис. грн. (29,1)....про структуру балансу у звітному періоді, а також проаналізувати динаміку цієї структури. Здійснюючи вертикальний аналіз балансу БУ 1 можна зробити висновок, що частка обігових активів балансу ...
...ДО ТЕМИ 3 Question 1 "Період чекання" – a. період часу з моменту позбавлення заробітку впродовж якого можна звернутися по допомогу b.
...ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду. 1.1.5.
...яких один і той же період часу відбулася певна демографічна подія, називається: Виберіть одну або кілька відповідей a. поколінням b. реальною генерацією c. умовною генерацією d.... співвідношення за два суміжних періоди (роки) b. число шлюбів, зареєстрованих за певний період c. відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності ...
...коефіцієнт надійності знизився протягом аналізованого періоду, тобто співвідношення власного капіталу до зобов'язань ФКУ зменшилося станом на 01.01.2013 р.... За аналізований період зросли показники активності залучення позичених і залучених коштів на 3,8%, активності залучення міжбанківських кредитів на 198%, активності використання залучених ...
Сімейні міфи Question 9 У період народження дітей у сім’ї («експансія») виникають наступні проблеми: a. Криза встановлення нових правил, кордонів, територій b.... Період народження дітей у сім’ї («експансія») b. Період, коли діти залишають дім c. Період залицяння («монада») d.
...відносні зміни балансу за певний період, прослідити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів фірми. За даними звітності можна побачити послідовне підвищення доходності підприємства на ...даному випадку на початку аналізуємого періоду ми бачимо що власний капітал складає лише 17,2%, а на кінець періоду маємо значну заборгованість, навіть більш за поточну.
...додану вартість та обрало податковий період, що дорівнює місяцю За січень та лютий місяці поточного року підприємство здійснили господарчі операції, що наведені у журналах господарських операцій ...ПДВ за кожен із указаних періодів поточного року. Для виконання цього завдання можна взяти окремі аркуші з реальних журналів з продажу та придбання товарів, робіт, послуг, ...
...ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік 4. Реальний ВВП в кожному році аналізованого періоду 5. В які роки аналізованого періоду при ...
...плановий рік Задача У плановому періоді плата за 1 кв. м орендованої площі збільшиться на 17% у порівнянні з попереднім періодом, де вона становила 1,41 ...
...на кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність (квартальна) складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
) 1 Запаси товарів на початок періоду 3500 4500 2 Надходження товарів 20000 20300 3 Вибуття 5 8 4 Запаси товарів на кінець періоду 300 480 Завдання 3 Розраховувати ...
...на кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність (квартальна) складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
...в поточних цінах у базовому періоді становив 10 000 тис. грн., а у звітному – 11 550 тис. грн. Визначити, на скільки процентів збільшився обсяг продукції у звітному періоді відносно базового, якщо відомо, що ...
...власних коштів Обсяг прибутку за період Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період І 1755 3686 2808 5308 ІІ 2145 5362 3218 5608 ІІІ 1982 ...
...зміни даних показників у розрахунковому періоді Вихідні дані: 1. Обсяги виробленої продукції галузей матеріального виробництва у базовому періоді: – у промисловості – % млрд.
базовий період звітний період базовий період звітний період 1 – ша 2 – га 3 тя 1000 1500 2000 800 1200 3000 10 9 ...
...активів; дезінвестиції; нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі; емісія облігацій 5. Теорема іррелевантності передбачає, що: вартість підприємства не залежить від структури капіталу та джерел ...рахунку підприємства на кінець звітного періоду; негативний Free Cash Flow показує потребу підприємства у зовнішньому фінансуванні інвестиційної та операційної діяльності; Free Cash Flow утворюється в результаті ...
...Чому дорівнює базовий податковий (звітний) період щодо стягнення туристичного збору. 7) Які фізичні особи звільняються від сплати туристичного збору. 8) Які фізичні особи звільняються від плати ...шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду; а також дохід (прибуток) нерезидента, ...
...60 • Напівфабрикати 12 • Витрати майбутніх періодів 7 • Інструменти 4 • Статутний капітал 90 • Розрахунки з оплат праці 15 • Гудвіл 6 • Сировина 11 • Короткострокові кредити банків 30 • Малоцінні ...Вилучений капітал 4 • Доходи майбутніх періодів 4 • Рахунки в банку 27 • Знос 10 • Нерозподілені прибутки 14 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 21 • Товари 28 • Розрахунки за ...
...суб’єктів господарювання: Показник Базовий період Звітний період відхилення Динаміка,% Число укладених угод 225 250 25 111, Сума застрахованого майна, тис.грн.
...ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізованого періоду. 1.1.5.
...ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізованого періоду. 1.1.5.
...ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізованого періоду. 1.1.5.
...залишок незавершеного виробництва на початок періоду – 2000 грн., на кінець періоду – 1000 грн.. Визначити суму прямих і непрямих витрат на виробництво продукції.
...ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду. 1.1.5.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.