Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Роман

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4235 за запитом період

...ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду. 1.1.5.
...грошима і запропонована протягом визначеного періоду часу на ринку Question 3 Насиченість ринку – це: a. кількість товарів на ринку b. кон’юнктура ринку c.... на період до 5 років або більш тривалий період b. на період до 3 років c. на період до 2 років Question ...
...результати діяльності підприємств за звітний період b. сукупність операцій з формування показників, що відображаються в первинних документах c. упорядковану операцію з формування Робочого плану рахунків Question ...матеріальній відповідальності вона розподіляється за період: a. з дня проведення останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди b. з дня проведення останньої інвентаризації до останнього робочого дня ...
У якому віковому періоді дитинства зароджується самосвідомість дитини: 1. Ранньому дитинстві. 2. Дошкільному віці. 3. Молодшому шкільному віці. 4. Середньому шкільному віці. 34....психічного розвитку, яка не відповідає періоду раннього дитинства: 1. Швидкий темп фізичного і психічного розвитку. 2. Стійкість емоційного стану. 3. Потреба у спілкуванні. 4.
Задача Маємо такі дані по області за два періоди: Показники Базисний період Звітний період Обсяг номінальних (грошових) доходів населення, млн.грн. 3790,4 1901, Частка податків і обовязкових платежів, сплачених населенням в ...
...виробництва продукції А в базовому періоді – 7000 грн У звітному періоді було реалізовано 3000 одиниць продукції А Задача Підприємство виготовляє 400 одиниць побутових електроприладів на місяць; ...
...ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік 4. Реальний ВВП у кожному році аналізованого періоду, млрд.дол 5.
відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту приведеній сумі витрат на його реалізацію c. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною ...
Завдання № 1 Рівень витрат обігу в звітному періоді склав 14,8%, що вище за рівень витрат обігу базисного періоду на 2,1 процентні пункти.
Теоретична частина: Оплата за використання природних ресурсів Практична частина: Задача № 1 Визначити розмір плати за спеціальне використання води й строки сплати збору, якщо промислове підприємство, що розташоване у басейні ріки Південний Буг, за звітній період використало 2000 кубометрів води. Затверджений ліміт забору води на звітний період становить 1500 куб. метр води.
рік, грн Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період 1 ша 1000 800 10 2 га 1500 1200 9 3 тя 2000 3000 ...
...лише ЧП сформований у поточному періоді; 2) НП та ЧП рівні до моменту проведення розподілу чистого прибутку в кінці фінансового року; 3) співвідношення може бути будь ...років та використання прибутку звітного періоду; 4) НП та ЧП неспіввідносні 4. Як зміниться обсяг власного капіталу (ВК) торговельного підприємства за результатами індексації вартості його основних ...
...побачити, що на протязі звітнього періоду показники підриємства істотно змінювалися у гіршу сторону, що з часом може привести до банкрутства підприємства. У порівнянні структури активів та пасивів балансу за звітний період виникли зміни, у структурі активів ...
...Чисельність економічно активного населення Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період 1 161,5 146,7 4250 4272, 2 168,3 160,6 3740 3567, ...
...будівництво в УРСР у повоєнний період і період «Десталізації»……………………………………………………………….…... С.5 1.1. Державний лад……………………………………………………………....…... С.5 1.2. Реформування судових і правоохоронних органів…………...……...………. С.
...Розрахунок акцизного збору за звітний період. Вихідні дані: 1. ПП «Сузір'я» імпортує автомобілі в Україну. 2. За звітний період було ввезено автомобілів у такому якісному ...
Їх кругообіг охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять всі зазначені стадії І повертаються до початкового вигляду, тобто набувають ...оборотних коштах здійснюється на тривалий період і не передбачають раптових змін асортименту продукції, технології виробництва, умов постачання та збуту. Через це обчислений методом прямого розрахунку норматив ...
грн Підприємство Базисний період Звітний період Вартість виготовленої продукції Середня вартість основних фондів Вартість виготовленої продукції Середня вартість основних фондів 1 22035 6780 22160 ...
...прямих витрат на плановий бюджетний період, яку подано в таблиці Загальновиробничі витрати становлять 117000 грн. Витрати на збут та адміністративні витрати містять змінну і постійну частини.... Величину цих витрат в плановому періоді подано в таблиці. Запасів готової продукції на початок бюджетного періоду немає. Запаси готової продукції на кінець бюджетного періоду плануються в ...
...перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду, своєчасно вибрати подальшу тактику їх ведення та лікування. На рівні медичного закладу це призведе до покращення показників здоров”я вагітних, ...МЛ №1 та ЦРЛ за період 2002 2006рр. Рис. 2.7. Загальна кількість пологів по м. Олександрії та Олександрійському району в 2002 2006 роках Рис.
Показник Базисний період Звітний період Нормативно чиста продукція, грн. 33600 38780 Відпрацьовано робітниками: Людино годин 184000 180500 Людино днів 23000 2300 Середньооблікова чисельність ...
...операційної діяльності підприємства у плановому періоді. 2. Розрахувати рух коштів в результаті інвестиційної діяльності підприємства у плановому періоді. 3. Визначити рух коштів в результаті фінансової діяльності ...
...цей товар за цей же період – на 4% і склав у 1993 році 950 крб. У 1994 році очікується зростання доходів на 5,3% Задача №2 ...про товарообіг регіону за звітний період ( млн. умовних грошових одиниць ) Покупці продавці Оптово роздрібні підприємства Оптові бази Райспожив спілка Сільпо Населення Оптово роздрібні підприємства Оптові бази ...
...підприємства для кожної послуги на період 1999 і 2000 pp. Вихідні дані містяться в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Обсяг реалізованих послуг (в тис. одиниць) Період Назва послуги Послуга А Послуга ...
...такі дані по підприємству за період: Показники За бізнес – планом Фактично Випуск однорідної продукції, тис.шт. 57,2 69, Фонд заробітної плати працівників, тис....по виробничому підприємству за два періоди (тис.грн): Показники 2006 рік 2007 рік Варість виготовленої продукції у співставних оптово – відпускних цінах 4911 Повна вартість основних засобів: ...
...показників установлюють до початку планового періоду і не переглядають; в) бюджет, складений на певний період часу діяльності підприємства. 6. Бюджетування – це...
...його зміну порівняно з попереднім періодом. Він інформує: скільки капіталу використовується в бізнесі (вартість балансу); яка ліквідність бізнесу (як швидко активи можуть бути перетворені в готівку); ...надзвичайних подій за визначений (звітний) період – прибуток, якщо доходи перевищують витрати, або збиток, якщо витрати перевищують доходи. Дана форма звітності характеризує діяльність підприємства в динаміці.
...підприємство; дату звітності за звітний період; валюту балансу та одиницю її виміру; відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього періоду.
...життя проекту приведена до поточного періоду різниця між прибутками і витратами за проектом b. усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції c.... Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є такі вади: a. не враховують вартість грошей у часі b.
...стан підприємства до початку звітного періоду та до кінця звітного періоду?” b. на виявлення "хворих" і "симптоматичних" статей балансу c. відповісти на питання: „Яка господарська робота ...
...утворює: операційний прибуток; прибуток звітного періоду; прибуток від реалізації; чистий прибуток 71. Виручка від реалізації за мінусом витрат виробництва та реалізації утворює: операційний прибуток; прибуток звітного періоду; чистий прибуток жодний варіант невірний ...
...дані по промисловому підприємству за період: Таблиця 1 Початкові дані Вид продукції Виготовлено, тис. шт.. у тому числі Оптово відпускна ціна, гр. од.... Залишки незавершеного виробництва: на початок періоду – 30 тис. гр. од., на кінець періоду – 80 тис. гр. од.; залишки готової продукції на складах підприємства скоротилися на 20 ...
...і молочних продуктів, тон Базисний період (p0) Звітний період (p1) Базисний період (q0) Звітний період (q1) 1 1890,3 1877,8 38562,9 39433, 2 2905,...
В літературі виділяють 4 основні періоди розвитку бухгалтерського обліку: 1 й – з моменту виникнення товарно грошових відносин до кінця 18 ого століття; 2 й – з кінця ... Перший період характеризується виникненням різних способів реєстрації фактів в облікових регістрах (журналах, відомостях та ін.) у вигляді систематичних і хронологічних записів.
...присвячених розвитку політичних концепцій даного періоду, наукова розробка проблеми відображення в них аграрного питання у 90 ті рр. ХІХ ст. – 1917 р. залишається недостатньою.... Досліджуваний період визначається важливим етапом розробки ідейно теоретичних засад й організаційно практичним становленням українських громадських організацій, політичних партій до розв’язання аграрного ...
...в поточних цінах у базовому періоді становив 10000 тис. грн., а у звітному – 11550. Визначити, на скільки процентів збільшився обсяг продукції у звітному періоді відносно базового, якщо відомо, що ...
...в поточних цінах у базовому періоді становив 10 000 тис. грн., а у звітному – 11 550 тис. грн. Визначити, на скільки процентів збільшився обсяг продукції у звітному періоді відносно базового, якщо відомо, що ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності потенціалу підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурентоспроможності потенціалу підприємства і стратегії її підтримки 1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності потенціалу підприємств...
...в обігових коштах на наступний період та визначення джерел фінансування цієї потреби, розробка політики управління окремими групами коштів (запасами товарів, дебіторською заборгованістю, грошовими активами) для досягнення ...в обігових коштах на наступний період з точки зору досягнення стратегічних цілей управління, оперативне управління процесом формування та кругообігу обігових коштів.
Задача Маємо такі дані по підприємству: Назва показників Базисний період Звітний період Фонд заробітної плати працівників, тис.грн. 1000,5 1041, Обсяг виготовленої продукції у співставних цінах 3567,0 3738, Середньоспискова ...
...на 0,9% порівняно з базисним періодом. При цьому чисельність економічно активного населення не змінилась. Який рівень безробіття був у базисному періоді? ЗАДАЧА 10.
...інфляції пережила економіка України за період з 1990 по 2000 р.? Тести Яке з наведених положень належить до макроекономіки? a) Витрати виробництва на швейній фабриці знизились ...товарного кошика» двох різних часових періодів; c) різницю в рівні цін двох різних країн; d) різницю між рівнем оптових і роздрібних цін Задачі Припустимо, що виробляються ...
...рахунками ТОВ „Марс" за звітний період наведена у таблиці 1. Таблиця 1 Оборотна відомість за синтетичними рахунками ТОВ "Марс" за звітний період Шифр рахунку/ субрахунку Сальдо на ...
...Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 Основні засоби – залишкова вартість 030 388,6 383,6 – первісна вартість 031 500,0 500,00 – ...
...на виробництво всієї продукції за період склали 2900 тис. гр. од. Визначити розмір браку і втрат від браку в абсолютному і відносному виразі. 2.... Зміна цін в звітному періоді в порівнянні з базисним % базисний період звітний період А 128,5 144,7 + 6,2 Б 56,0 67,2 – 0 8 ...
Перинатальний період, періоди новонародженості та немовляти……………………………………………………………………….18 19 стор. 2. Період раннього дитинства……………………………………………….19 стор. 3. Переддошкільний період………………………………………………….20 стор. 4.
грн Періоди (роки) Затрати за проектом Доходи від проекту 1 1000 2 1000 3 2000 4 3000 5 1000 Всього: 8000 Визначити ...документи, де вказано: витрати майбутніх періодів 10 тис. грн позики не погашені в строк – 30 тис. грн каса – 1 тис. грн розрахунковий рахунок – 7 тис.
Завдання № 43 У періоді t0 фірма використовувала 3 тис. умовних одиниць капіталу по ціні (Рк) 36 грн. за одиницю. Але в періоді t1 ціна капіталу зросла на ...
Завдання № 2 За звітний період підприємство на виробничі потреби використало таку кількість тонн умовного палива: Таблиця 2 Вихідні дані Види палива Кількість використаного палива Середні ... Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період А 15000 18000 25 28 Б 6000 9000 15 10 В 18000 17000 20 ...
...проаналізовано конкурентоспроможність ВАТ «Русь» У період з 2005 р. по 2007 р. майно підприємства втратило свою вартість на 1392,5 тис. грн....коштів, а саме запаси, у період 2005 2007 рр., на 281 тис. грн., дебіторська заборгованість та поточні фінансові інвестиції – на 406,1 тис. грн.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.