Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3668 за запитом питання

...спроб та помилок відповідають на питання: Чим виявляється успіх організації?. Відповідь на це питання дозволяє відповісти на більш прагматичне питання: Що може зробити керівник для забезпечення ...
...стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності і які були розроблені на основі чинних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку....виробництва можуть бути успішно вирішенні питання завоювання ринків збуту, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, підвищення рівня фінансової стабільності та фінансової незалежності підприємств.
...на поставлене перед експертом бухгалтером питання; дати відповідь на питання, поставлене перед експертом бухгалтером; результати дослідження узагальнити у висновку експерта бухгалтера; У процесі дослідження використовувати таблиці ...
...ході сеансу слідчий поставив дівчині питання щодо події злочину і отримав відповіді. Дану дію було оформлено протоколом допиту. Згодом слідчий призначив експертизу, надавши для проведення дослідження ...слідчий поставив на розгляд експерта питання: 1) чи дійсно дівчина знаходилась у стані гіпнозу? 2) чи є достовірними її показання з точки зору методу, за допомогою ...
Іншу позицію з цього питання займав А.В. Венедиктов, який навпаки вважав, що належне виконання — це складова реального виконання. На його думку, реальне виконання договірних ...вважаю, що найбільш прийнятна цьому питанні та такою, що співпадає з моєю власною є позиція М.І. Брагінського, який зауважив, що реальне та належне виконання — це ...
ПИТАННЯ: 1. Проаналізуйте правовідносини Замовника й Експедитора за Договором та подальшу поведінку Сторін. Дайте правову оцінку правомірності притримання вантажу Експедитором виходячи ... ПИТАННЯ: 1. Чи мав право митний орган проводити перевірку ТОВ «АСТРА», враховуючи, що поставка Крану мала місце у вересні 2009 року?
Для цього необхідно відповісти на питання тестової системи «Diagnos.ru». Завдання № 2 1. Запустити програму психодіагностичного тестування «Шкала депрессии» (http://www.infamed.com/psy/psy05.html). 2. Відповісти на питання тестової системи. 3.
Окремим питанням обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів приділялась увага Покропивного С.Ф., Кужельного М.В., Ткаченко Н.М.... У той же час питання планування ремонту, організації обліку ремонту, порядок списання матеріальних витрат, нарахування заробітної плати, методика обліку витрат на ремонт у комп’ютерному ...
Питання реформування бухгалтерського обліку та становлення нової системи обліку, адаптованої до міжнародних стандартів, постійно перебувають в центрі наукових дискусій.... В працях цих авторів висвітлюються питання особливостей обліку біологічних активів, формування доходів і витрат, визначення фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, формування інформації у статистичній і фінансовій ...
...психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень b. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально практичних ...психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання, що мають певну шкалу значень c. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків Question 10 ...
...об'єктами Question 6 Центральним питанням політики є: a. досягнення та здійснення влади b. суспільна самореалізація особистості c. визначення засобів реалізації суспільних інтересів d....і згода по всіх політичних питаннях e. необмежена воля для кожного члена суспільства Question 5 Один із проявів прямої (безпосередньої) демократії: a.
Це питання лише часу. Часу і долі. Я кохаю тебе! І буду чекати стільки, скільки потрібно. Буду чекати на тебе вічно!...спитати у вас лише одне питання. 2. Текст листа має бути лаконічним і стислим. 3. Питання про цей препарат досліджувалось у кількох дослідженнях. 4.
Другий розділ розкриває питання жіночих недільних шкіл під керівництвом Х.Д. Алчевської, методику навчання дорослих та пропаганду кращих здобутків української демократичної літератури....наукову діяльність відомого педагога; розглянути питання створення та організації роботи жіночих недільних шкіл під керівництвом Х.Д. Алчевської; показати методику навчання видатного педагога; розкрити питання діяльності ...
...масової інформації Question 8 Центральним питанням політики є: Виберіть одну правильну відповідь a. суспільна самореалізація особистості b. визначення засобів реалізації суспільних інтересів c....і згода по всіх політичних питаннях e. суспільна власність на засоби виробництва Question 9 Прояв представницької демократії: Виберіть одну правильну відповідь a. плебісцит b.
...середнього бізнесу підприємництва, і зокрема питання його кредитування, досліджують сучасні вітчизняні науковці, зокрема З. Варналій, М. Дем’яненко, А. Кисельов, Т. Ковальчук, М. Крупка, О....моделі національної економіки висуває нові питання, відповіді на які мають бути адекватними економічним умовам, що склались у країні. Це повною мірою стосується як подальшого дослідження проблеми ...
Якимів, питання реформування пенсійної системи – І. Ф. Гнибіденко, О.Б. Зарудний, Б.О. Зайчук, Б.О. Надточій, О.М. Палій, В.В....що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян. Важливість даного питання постає із самої суті функціонування держави, як системи управління, оскільки управління полягає не лише ...
...інформацію певного характеру з якогось питання або низки питань, вибрану з певної кількості спеціально відібраних первинних документів, це: a. науковий звіт b. науковий огляд c.... план Question 26 Відповідаючи на питання „що вивчати?" досліднику в галузі економіки та управління персоналом виявляє: a. предмет дослідження b. об'єкт дослідження c.
Перше питання, що виникає в процесі створення системи документообігу робити самим чи використовувати готові програмні продукти? Розглянувши ситуацію на ринку можна побачити ... Наступне питання: що ж вибрати? Сучасний ринок досить багатий пропозиціями необхідно тільки конкретно знати кінцеву мету, що цілком задовольняла би задачам користувача.
...у регулюванні грошового обігу також питання про організацію та здійснення регулювання грошового обігу, зокрема питання регулювання обігу готівкових коштів та регулювання безготівкового обігу.
Однак це спірне питання – розробити це як окремий акт, у якому були б закладені фундаментальні основи державного контролю взагалі, чи вдосконалити вже існуючі нормативні ...бюджетних установах, де, зокрема, розглянуті питання з обліку, контролю і контролю грошових потоків і розрахунків бюджетних установ. Аналізуючи стан обліку грошових коштів та стан розрахунків ліцею ...
Питання компромісу між затратами і реакцією на коливання попиту з точки зору конкурентноздатності на підприємстві вирішується не дуже вдало, хоча і ... Питання знаходження компромісу між затратами і своєчасною реакцією на підприємстві не знаходить свого вирішення. Це пов’язане, головним чином, з нестачею ...
Для підприємства, яке вирішує питання вибору фінансування, при сприятливому правовому та податковому середовищі фінансовий лізинг є ефективним механізмом залучення капіталу для оновлення основних виробничих засобів ... Питання порівняльної оцінки ефективності лізингових операцій, у порівнянні з використанням кредиту для придбання устаткування, має досить велике значення.
У І розділі я досліджував питання теоретичних основ обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах. Тут я вивчав економічну суть операцій з надання послуг, теоретично ... У ІІ розділі я досліджував питання методичних аспектів обліку наданих послуг в аудиторській фірмі «Вектор аудиту», а саме методичні особливості організації обліку в аудиторській фірмі, їх ...
ЗАВДАННЯ 1. Розкрити сутність питання: « Вплив фінансів на суспільне виробництво (якісний, кількісний вплив, напрями впливу) та їх роль у ринковій економіці» 1.1....Розкрити сутність питання: «Чи в усіх суспільно економічних формаціях мають місце фінанси? Які необхідні соціально економічні передумови виникнення фінансів?» ЗАВДАННЯ 3.
Тут одне питання. Питання громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України «Про громадянство» від 18 січня 2001 р., міжнародними договорами.
Питання до КМР №1 1. Принципи навчання 2. Методи навчального процесу у вищій школі Питання до КМР №2 1.
Контрольні питання до іспиту: 1. Предмет криміналістики. 2. Методи криміналістики. 3. Структура криміналістики та загальна характеристика її складових. 4.... Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. 62. Оцінка та використання висновку експерта у доказуванні. 63. Загальні положення криміналістичної методики. 64.
Теоретичні питання: 1. Режим іноземного інвестування н Україні 2. Особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною 3. Акредитив як метод розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності Аналітичне питання: Оцінити бюджетну ефективність експортно імпортної ...
Вивчення питання агресивності у соціально педагогічній та психологічній літературі 1.1. Питання агресії у соціально педагогічній та психологічній літерататурі 1.2.
І Дайте відповіді на такі тестові питання: 1. Одна із закономірностей сучасного технологічного розвитку, що знайшла свій вираз у S кривій, означає: a) Лінійний зв’язок між ... ІІ Питання до кейсу: 1. Визначте тип організаційної структури компанії “Дженерал Електрик” і обґрунтуйте свій вибір. 2. Накресліть схему організаційної структури компанії.
Теоретичне питання № 9 Припустимо, що вам відомі: а) чистий прибуток, отримання якого пов'язано із строком реалізації бізнес проекту; б) капіталовкладення, необхідні ... Теоретичне питання № 19 З часом нове підприємство може вирости, що зробить необхідним внесення необхідних змін в його організаційну структуру. Опишіть ці зміни.
Теоретичні питання структури управління організацією 1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови 1.2....експлуатації, виробничо технічним та організаційним питанням на який за списком знаходиться два чоловіки з місячним фондом за робітної плати в 280 грн.; 2.
Ринкова рівновага Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Доведіть відмінності попиту у короткостроковому та довгостроковому періодах Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Задача 1.
ВАРІАНТ № 15 Питання 1. Інститут спадкової трансформації та негідного спадкоємця. 2. „Публічний порядок” та поняття застереження про публічний порядок. 3.... Питання: яким чином і до яких органів подаються заявки вітчизняних суб’єктів на отримання патентів за кордоном?
Теоретичне питання 1. Роль держави в регулюванні ринкової економіки Завдання 2. Проблемне питання Яким чином зростання витрат призводить до інфляції? Завдання 3.
ВАРІАНТ № 10 Питання 1. Поняття та значення „загальних юридичних наслідків шлюбу”. 2. Правова доктрина як джерело міжнародного приватного права. 3.... Питання: як у міжнародному приватному праві називаються відносини, які визнаються в одній країні, а в іншій не визнаються?
Головним питанням дослідження виступає боротьба на західноукраїнських землях проти споконвічного загарбника та його пропаганди на «істинно руських землях». Це питання для Галичини було одним з ...
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ..............................................................................4 1) Банкрутство підприємства: поняття, види та основні причини виникнення.............................................................................................................4 2) Основні принципи управління підприємством у кризових умовах......................................................................................................................5 2. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ...
Питання № 1 Предмет, метод, значення та інформаційне забезпечення аналізу діяльності комерційного банку Питання № 2 Оцінка і управління кредитним ризиком Задача № Здійсніть ...
Питання №1 Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів банку Питання №2 Аналіз витрат комерційного банку Задача № Згідно з вказаними даними ...
Питання 1. Аналіз коефіцієнтів ліквідності Питання 2. Аналіз ефективності управління Задача № Здійсніть аналіз і оцінку динаміки кредитного портфеля комерційного банку та ...
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна ...система вже добре вивчена, то питання про створення моделі втрачає зміст, тому що нових знань вона також не дасть. Отже, розробляти модель має сенс тільки у ...
ВАРІАНТ № 1 Теоретичне питання № 1. Складові частини безпеки підприємницької діяльності, їх характеристика. Теоретичне питання № 2. Поняття та особливості законодавства, що регулює безпеку підприємницької діяльності.
ВАРІАНТ № 7 Теоретичне питання № 1. Правові засади захисту від зловживання монопольним становищем. Теоретичне питання № 2. Поняття та ознаки конфіденційної інформації. Практичне завдання.
ВАРІАНТ № 8 Теоретичне питання № 1. Правова основа та порядок захисту комерційної таємниці. Теоретичне питання № 2. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктам підприємницької діяльності незаконними діями ...
...Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки 2. Обгрунтуйте варіації факторів виробництва Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Задача Визначте мінімальне значення середніх змінних витрат, ...
Варіант №7 Теоретичне питання: Поняття та зміст права власності за законодавством України. Практиче завдання 1. П. Горик вирішив особисто створити Товариство з обмеженою відповідальністю, ...незалежної України регулює по іншому питання власності ніж закони Радянської України. Захист і охорона власності є однією з найголовніших функцій держави.
Зміст Теоретичне питання 1. Маса грошей. Грошові агрегати. Грошова база. Швидкість обігу грошей Теоретичне питання 2. Сутність валюти та валютних відносин.
Зміст Теоретичне питання 1. Моделі впливу пропозиції грошей на економіку в короткостроковому періоді Теоретичне питання 2. Інспекційні перевірки банків Задача № 1 В таблиці ...
Зміст Теоретичне питання № 1 Сутність і види інфляції. Причини і наслідки інфляції Теоретичне питання № 2 Валютні системи: поняття, структура призначення Задача № 1 Задача № ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.