Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3668 за запитом питання

При відповіді на перше питання потрібно визначити правові основи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, окреслити основні принципи переміщення та розкрити їх ... Розкриваючи друге питання необхідно мати на увазі, що переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України відбувається згідно з митними режимами, слід ...
...психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень Question 3 of 10 Конфліктологія – А. галузь наукового знання про природу, причини, види ...психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень В. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків.
Розкриваючи друге питання, потрібно проаналізувати функції, що властиві конституції, показати її значення для прийняття чинного галузевого законодавства, державного будівництва, для діяльності державних органів ... Відповідаючи на третє питання, слід показати розвиток конституційного процесу в Україні, не забуваючи, що після прийняття 28.06.96 р.
...Обласна рада на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною ...Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й вільного обговорення його депутатами на ...
...Обласна рада на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною ...Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й вільного обговорення його депутатами на ...
Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. 3. Галахова А.В. Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних дел за превышение власти или ... Деякі питання перевищення влади або службових повноважень: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. зак ва і юрид. практики України. – 1996. № 6.
Актуальні питання кримінально правової характеристики бандитизму // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 4. – С. 116 121. 4. Кононенко В. Деякі питання судової практики про бандитизм // Право ...
...суб’єктного складу, в другому питанні потрібно приділити увагу особливостям участі держави та її уповноважених органів, територіальних громад в особистих немайнових, речових та зобов’язальних правовідносинах. Третє питання розраховане на розкриття особливостей цивільно ...
Вирішіть питання про відповідальність Антонової. 2. Іванов запропонував Петрову обікрасти сусідський будинок, на що той погодився. Наступного дня Петров за допомогою відмички ... Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Іванова і Петрова. Чи змінилася б кваліфікація їх дій, якщо на момент вчинення злочину вони обидва були ...
Методичні рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, необхідно звернутися до державного права зарубіжних країн як науки та галузі права. Проаналізувати політичне та соціальне значення конституції ... Розкриваючи друге питання, потрібно дати визначення та розмежувати поняття “парламент” та “парламентаризм”. Звернути увагу на те, що ці поняття взаємопов’язані, взаємообумовлені, але ...
До питання про судоустрій в Україні // Вісник Верховного Суду України. 1998. № 2. С. 11 – 14. 5. Коваль Е.О.... До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. 1998. № 2. С. 5 – 10. 7.
Адже питання про владу, її джерело, носіїв, форму та ставлення до людини і громадянського суспільства є одним з найскладніших в юридичній, філософській, ...публікації з теми даного дослідження, питання визначення деяких понять та категорій, а також їх класифікації в такій галузі національного права як конституційне право України, потребує все ...
Питання загальноєвропейської безпеки.......................................................37 3.2. Питання розширення НАТО.........................................................................41 3.3. Питання трансформації НАТО та зростання його глобальної ролі….......
36 Питання періодизації і хронології палеоліту України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Питання локальності проявів нижнього і середнього палеоліту України . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Розмаїтість локальних проявів середнього палеоліту ...
...селищної ради були внесені наступні питання: про обрання секретаря виконавчого комітету; про скликання чергової сесії селищної ради; про внесення змін до місцевого бюджету; про надання в ... Чи належать вказані питання до компетенції виконавчого комітету місцевої ради? Відповідь обґрунтуйте. 3. За фактом порушення посадовими особами приватного підприємства “К” податкового законодавства правоохоронними ...
...це, обвинувачений поставив перед слідчим питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за розголошування інформації по справі. Визначте правомірність дій адвоката П....і яким чином вирішується це питання. 4. Громадянин К. передав на зберігання громадянинові М. 10 мішків зерна. Незабаром ураганним вітром було зруйноване сховище громадянина М.
Вирішіть питання про відповідальність Шубіна. 58. Приревнувавши свою дружину до сусіда, Ільченко подзвонив до його квартири і, коли двері відчинилися, відштовхнув хазяїна, ... Вирішіть питання про відповідальність Леонова і Мілкіної. 63. Рішенням народного суду калькулятор їдальні Єфимова була поновлена на роботі як звільнена з грубим ...
...Іваном Мазепою, ілюструють показову тенденцію: питання “зради” гетьмана, особистих міркувань чи то будь яких інших суб’єктивних мотивів його вчинку вже майже цілком винесені за дужки ...обширну Мазепіану, тобто історіографію даного питання. Проте багато аспектів деятельності цього гетьмана як і раніше дуже слабо вивчено. Історики кардінально розходяться навіть в таких основоположних питаннях, ...
...окремою главою 55 регламентує всі питання що стосуються дарування, які і були вивчені під час написання даної курсової роботи. В загальному даний договір є спрямованим на ... Ці та інші питання що стосуються укладення та виконання даного договору, тобто вся його специфіка та особливості і зумовлюють актуальність теми дослідження курсової роботи.
...про пакетне голосування, і всі питання порядку денного сесії, попередньо схвалені депутатською більшістю без обговорення, поставив на голосування. За це рішення проголосувала більшість депутатів від загального ...у період між сесіями вирішувати питання про передачу в безкоштовне користування об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних ...
Методичні рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, слід звернутися до теми основи теорії конституції, яка є однією з базових у курсі навчальної дисципліни державне право ... Даючи відповідь на друге питання, необхідно перш за все надати визначення поняття система вищих органів державної влади зарубіжних країн. Разом із визначенням слід виділити ключові ...
...податки, і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для вирахування розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування ... Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Якими галузями права врегульовані дані відносини? 2.
...податки, і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для вирахування розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування ... Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Проконсультуйте Раковського з приводу галузевої приналежності його відносин ...
Для розкриття питання про осудність, варто проаналізувати зміст поняття неосудності, його медичного та юридичного критеріїв. Тут варто звернути увагу і на те, що ...ятий пункт плану присвячений дослідженню питання про підставу кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у стані сп’яніння, який виникає внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або ...
Загалом питання стосовно розмежування та співвідношення приватного і публічного, імперативного і диспозитивного, ступінь втручання держави тощо завжди належало до актуальних наукових проблем.... Правова природа публічного договору Розглядаючи питання історії становлення і розвитку правового інституту публічного договору особливу увагу варто звернути на засаду свободи договору, яка по праву вважається ...
...дайте обґрунтовану відповідь на наступні питання: 1. Чи є правомірним таке рішення? 2. Які питання входять до виключної компетенції загальних зборів? 3.
...управління бюджетними ресурсами країни, включаючи питання зі скорочення або припинення видів державної діяльності, які вже не є доцільними за ринкової економіки, оскільки лише Рахунковій палаті під ... А тут уже постає питання: чи можна здійснювати діяльність незалежно від органу, будучи одночасно йому підпорядкованим? Ще одне питання породжує закріплена в Конституції та Законі ...
Питання 1. Чи можливо завдяки цим заходам зупинити зменшення товарообігу та знову досягти розширення виробництва? Питання 2.
Деякі питання становлення та розвитку політичних партій як правової категорії // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при ... До питання історико правового аналізу статусу історичних політичних парті України XIX XX ст.: аспекти методології дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх ...
Питання 1. Чи можливо завдяки цим заходам зупинити зменшення товарообігу та знову досягти розширення виробництва? Питання 2.
Розглянути питання кваліфікації цього виду умисного вбивства. Визначити та проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої ... Розглянути питання кваліфікації цього виду умисного вбивства. Визначити та проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства при перевищені меж необхідної ...
6 Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією: Постанова Пленуму ... До питання про запобіжні заходи в кримінальному процесі //Вісник Верховного Суду України. 2000. № 4. C. 41 44 Пилипчук П.П.
...враховуючи те, що не всі питання є вирішеними, досить багато з них недостатньо вивчені та висвітлені в літературі або ж мають дискусійний характер....в Україні Для належного висвітлення питання щодо трудових спорів необхідно звернутися до історії їх виникнення та становлення. В першу чергу слід зазначити, що відповідній тематиці у ...
...законодавстві перед більшістю підприємств постає питання, наскільки доцільно і ефективно у них проходить амортизаційна політика, а також які норми необхідно запровадити по підприємству в цілому....працях вітчизняних учених недостатньо обґрунтоване питання використання положень класичної та компенсаційної концепцій амортизації в умовах перехідних економік. Залишаються невирішеними деякі питання щодо амортизаційної політики як складової ...
Основним питанням амортизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обрати. Щоб відповісти на це питання треба детально розгляну усі існуючи методи та визначити ...
На вирішення експерта поставити такі питання: 1) Чи міг Носенко К.О. зламати замок вхідної двері квартири знайденим у нього ломиком?...дати вичерпні відповіді на наступні питання: чи були достатні підстави для призначення експертизи і чи правильно визначений її вид; чи правильно визначена експертна установа; чи вірно ...
Про деякі питання практики застосування статей 80, 81 ГПК України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 р. 4. Про деякі питання практики застосування розділу II Господарського ...
А тому необхідність вивчення даного питання, його важливість і актуальність не викликає сумніву. Метою даної курсової роботи є закріплення та систематизація теоретичних і практичних знань, з ...ступінь пізнання в економічній літературі питання фінансової діяльності страхових організацій є досить високим і по багатьох напрямках вичерпно дослідженим та вивченим, хоча по деяким аспектам ще ...
Питання: від органу якої держави залежить прийняття, або не прийняття зворотного відсилання? Як відповідно до чинного законодавства України вирішується питання про застосування права держави із ...
Питанням безпеки фінансово кредитних установ приділяли увагу такі вчені: З.С. Варналій, М.М. Єрмоленко, М.І. Зубок, В.К....ФКУ є ряд проблем в питаннях ліквідності. По перше, якщо залучені і позичені кошти всіх видів зросли на 19,74%, то активи загальні зросли всього на ...
На питання головуючого про необхідність поновлення всього судового слідства в даній справі, Калина відповів, що з метою економії часу та враховуючи, що ... Питання: 1. Ким і кому з учасників судового розгляду можуть бути заявлені відводи? 2. Коли за загальним правилом подаються заяви про ...
Питанням податкового контролю присвячено роботи С. Богачова, О. Жигаленко, Т. Кравцової, I. Литвинчук, Г. Нестерова, О. Ногiної, Л. Сибагатулiної, Ю.... Однак щодо проблематики цього питання погляди дослiдникiв дiаметрально протилежнi. Однi вважають, що податковий контроль є неодмiнною складовою державного фiнансового контролю, iншi вбачають у ньому самостiйний ...
Питання управління та обслуговування державного боргу є особливо важливим в контексті тих економічних труднощів, які впродовж останніх років переживає Україна.... Теоретичні основи державного боргу та питання щодо його управління висвітлюються в працях таких українських вчених, як: В.Л. Андрущенко, О.І Барановський, О.Д.Василик, А.
...тотальних реформ великого значення набувають питання висвітлення відносин власності в процесі реформування. Одним з основних джерел, де збирається та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік....теоретичні, правові, методичні та прикладні питання обліку власного капіталу. Об’єктом дослідження є Група компаній «Воля». В процесі дослідження використовувалися роботи вчених з питань обліку, аналізу ...
...тим, що на сьогодні важливими питаннями оплати праці є відповідальність її витратам працівників. Для більшості людей заробіт на плата є основним джерелом доходу. Тому питання, зв’язані із заробітною платою ...
...характеристика, в третій – розглядується таке питання як спеціальний суб’єкт в системі елементів складу злочину. І в завершальній главі кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом....Перш ніж відповісти на перше питання роботи, спочатку треба зазначити загальне поняття та ознаки суб’єкта злочину. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила ...
...що вимагають першорядного рішення, що питання нормування на промислових підприємствах якось природно відійшли на задній план і абсолютно втратили свою актуальність....розігнані фахівці, що займаються цим питанням. Формування необхідної нормативної бази для управління виробництвом, матеріальними і фінансовими потоками є обов'язковим, сьогодні без цього не можна підвищити ...
...ТЕСТ 2 Question 1 Центральним питанням політики є: a. суспільна самореалізація особистості b. досягнення та здійснення влади c. формулювання суспільної мети d....і згода по всіх політичних питаннях e. необмежена воля для кожного члена суспільства Question 9 Хто із політологів є автором теоретичної моделі поліархічної демократії: a. С.
...резерви поліпшення показників – це ті питання, що на сьогоднішній день хвилюють керівництво будь якого підприємства. Тому актуальність проблеми обліку, аналізу і контролю фінансових результатів підприємств не ...прибутку на підприємстві;  розкрити загальні питання щодо охорони праці та особливості організації охорони праці на підприємстві;  на підставі узагальнених даних дослідження висунути рекомендації та пропозиції щодо ...
Завдання № 2 Перепишіть питання та дайте на них письмові відповіді. 1. What is the efficiency of the diesel engine? 2.... Задайте питання до підкреслених слів в реченнях, починаючи з наданого в дужках питального слова, запишіть питання та письмово перекладіть їх. 1.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.