Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 760 за запитом платежі:

...1.1 Функціональне призначення податкових платежів підприємства 1.2 Податкова політика підприємства та її структурні елементи 1.3 Організація процесу розробки податкової політики підприємства РОЗДІЛ 2....динаміки сплати та структури податкових платежів підприємства 2.3 Дослідження стану податкового менеджменту підприємства РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» 3.1 ...
Система електронних платежів Національного банку України 2. Аналіз роботи систем електронних розрахунків у сучасній банківській практиці 2.1. Організація розробки та впровадження національної системи масових електронних платежів 2.2.
Покупцю надано відстрочку платежу на 5 років. Погашення передбачається раз на півроку в десять платежів рівними сумами. Проценти за кредитом враховані в ціну постачання.
...на 20.05 отримало такі платежі: 1) виручку від реалізації на суму 2350 грн.; 2) попередню оплату за продукцію у сумі 1570 грн.; 3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення – ...
...на 20.05 отримало такі платежі: 1) виручку від реалізації на суму 2350 грн.; 2) попередню оплату за продукцію у сумі 1570 грн.; 3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення – ...
...на 20.05 отримало такі платежі: 1) виручку від реалізації на суму 2350 грн.; 2) попередню оплату за продукцію у сумі 1570 грн.; 3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення – ...
Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5. Внески в соціальне страхування 89 6. Відсотки. 78 7....12.1.4 Розрахувати відсоткові платежі за кожний рік аналізує мого періоду 12.1.5 Розрахувати суму зовнішнього боргу і відсоткових платежів за 1998 рік Таблиця ...
Відмічено також, що встановлені заводу платежі за забруднення навколишнього природного середовища перераховувалися тільки два рази на рік пропорційно фактичній кількості забруднюючих речовин за показниками контрольних приладів, ...і про стягнення невиплачених заводом платежів за забруднення навколишнього середовища. Дати характеристику правових норм економічного стимулювання екологічної діяльності. Розкрити порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природно...
Відмічено також, що встановлені заводу платежі за забруднення навколишнього природного середовища перераховувалися тільки два рази на рік пропорційно фактичній кількості забруднюючих речовин за показниками контрольних приладів, ...і про стягнення невиплачених заводом платежів за забруднення навколишнього середовища. Дати характеристику правових норм економічного стимулювання екологічної діяльності. Розкрити порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природно...
...свої обов’язки, зробити невідкладні платежі до вставленого терміну, неплатоспроможність являє собою постійну неплатоспроможність (непереборна неліквідність) підприємства як вираження істотної фінансової не рівноваги і в кінцевому ...власного розвитку, підприємство повинне планувати платежі до бюджету на основі розподілу прибутку (доходу) за заздалегідь установленими нормативами, ставками податку. У разі нездатності підприємства зберегти індивідуальне відновлення ...
Скласти довідку розрахунок страхових платежів за добровільним страхуванням відповідальності позичальників за непогашення кредиту. 4. Тест № 6 1. Державне обов'язкове особисте страхування....Закону, а джерелом сплати страхових платежів є Державний бюджет і в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками; б) ...
грн Визначити суму орендних платежів та пояснити механізм розрахунків, якщо по лізингу фермерське господарство придбало поточну лінію переробки мяса і виготовлення ковбас.... Визначити структуру кожного платежу, розмір прибутку власника обладнання, скласти графік лізингових платежів за півріччями Список використаної літератури
...предмет, строк та ціну (лізингові платежі). Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору лізингу як предмет. Автор повинен пом’ятати, що предметом договору ... При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види платежів за договором лізингу, порядок їх сплати та особливості. У третьому пункті плану треба зупинитись на ...
) в) суму страхових платежів. (3 709 грн.) 4. Визначити суму, грн, страхового відшкодування збитків за умо¬ви, що в господарстві, про яке йдеться в ...стра¬хувальником визначених за договором платежів зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку вирахувати ...
...обігу за рахунок масових безготівкових платежів із використанням карток і скорочення частки готівкових розрахунків. br />br /> З метою вирішення проблем, пов'язаних із розвитком систем масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток, міжвідомчою ...
...Крок» сплачувало ТОВ «Гарт» орендні платежі за оренду земельної ділянки, на якій розміщена трансформаторна установка, а ТОВ «Гарт» сплачувало ТОВ «Крок» орендні платежі за оренду трансформаторної установки з ...
...в ній терміни трьома рівними платежами. Також було передбачено, що у разі невиконання боржником цієї додаткової угоди будуть діяти правила першого договору, в тому числі й щодо розміру платежу.
...розрахункову суму, якщо на дату платежу ринкова процентна ставка перевищить форвардну процентну ставку? в) визначити форвардну процентну ставку г) визначити розрахункову суму і дисконтовану розрахункову суму, ...ринкова процентна ставка на дату платежу становить 7,25% Задача Дивіденди за акціями з постійним коефіцієнтом зростання чотири роки тому становили 7 гр.од.
...та продажу товарів з відстрочкою платежів. Запаси і товари для продажу зменшилися. На основі агрегованого балансу здійснено аналіз структури майна підприємства.... Ймовірність затримки платежів для розрахованого значення Z (0,187) в 1999 році складає 80‚ ймовірність затримки платежів у звітному періоді складає  80.
...відбувається щомісячно на основі ануїтетних платежів. 1. Визначте суму одноразового платежу по кредиту. 2. Обчисліть розмір доходу банку за весь період кредитування.
) в) суму страхових платежів. (3 709 грн.) 4. Визначити суму, грн, страхового відшкодування збитків за умо¬ви, що в господарстві, про яке йдеться в ...стра¬хувальником визначених за договором платежів зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку вирахувати ...
Підприємство здійснило всі необхідні платежі, придбана валюта була зарахована на поточний рахунок в іноземній валюті. 3. З поточного рахунку в іноземній валюті були перераховані кошти : ... Які платежі має сплатити український замовник під час вивезення для переробки давальницької сировини за межі митної території України. 9.
За черговістю і напрямами здійснення платежів виділяють:  пріоритетний вихідний грошовий потік обов'язкові грошові виплати, які підприємство має здійснити в першу чергу з метою продовження нормальної ...господарської діяльності підприємства (крім пріоритетних платежів);  дискреційний грошовий потік характеризує надходження та ви¬плати грошових коштів на цілі, не пов’язані безпосередньо з поточною господарською діяльністю (...
...на фондовій біржі Планування податкових платежів на рівні держави, його цілі, зміст та організація. Визначення вартості (ціни) власного, позикового капіталу та середньозваженої вартості (ціни) капіталу підприємства ... Розробка плану податкових платежів на підприємстві та його сутність. Основні об'єкти внутрішньофірмового фінансового планування. Організація управління портфельними інвестиціями підприємства.
...потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, ...
Розрахунок елементів складу лізингового платежу Таблиця 3.2. Розрахунок критерію для ТОВ „Черкасириба 1” Таблиця 3.5. Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу Таблиця ...
Таблиця 7 Структура проходження платежів у Онуфріївського відділення Ощадного Банку України за кількістю. Таблиця 8 Структурний аналіз проходження платежів у Онуфріївському відділенні Ощадного Банку України ...
...перевагою є визначена сума щорічних платежів. При нормі дисконту близько 57% чистий дисконтований доход по проекту дорівнює 0. В нашому випадку ВНД більше норми доходу, яку очікує ...Таблиця 3.1 Розрахунок банківських платежів при щорічному зменшенні ануїтету Таблиця 3.2 Розрахунок банківських платежів при твердому ануїтеті Таблиця 3.3 Амортизаційні відрахування та залишкова ...
...перевагою є визначена сума щорічних платежів. При нормі дисконту близько 57% чистий дисконтований доход по проекту дорівнює 0. В нашому випадку ВНД більше норми доходу, яку очікує ...Таблиця 3.1 Розрахунок банківських платежів при щорічному зменшенні ануїтету Таблиця 3.2 Розрахунок банківських платежів при твердому ануїтеті Таблиця 3.3 Амортизаційні відрахування та залишкова ...
...потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, ...
...потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, ...
...одержувачів цих коштів за прострочу платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Згідно зі статтею 3 цього ж Закону, Розмір пені, передбачений статтею 1 ...Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
...одержувачів цих коштів за прострочу платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Згідно зі статтею 3 цього ж Закону, Розмір пені, передбачений статтею 1 ...Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Розрахунок елементів складу лізингового платежу Таблиця 3.2. Розрахунок критерію для ТОВ „Черкасириба 1” Таблиця 3.5. Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу Таблиця ...
...потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, ...
...діяльності щодо орендних та лізингових платежів. Можливість більш інтенсивного використання в періоди підйому ринкової інфраструктури. До недоліків слід віднести: можливість нереального зносу при швидкій зміні техніки ...ліквідності і неспроможність забезпечити потік платежів при погіршенні платоспроможності підприємства. Водночас при управлінні оборотними активами слід враховувати переваги і недоліки їх у порівнянні їх з необоротними ...
...пеню за прострочення оплати орендних платежів, 5) обовязок орендаря провести капітальний ремонт споруди не пізніше одного року після укладення договору, 6) набуття права власності ТОВ “...за умови належної сплати орендних платежів. Оскільки орендар вчасно не розпочав капітальний ремонт та мав заборгованість по орендній платі за 2 місяці, Державне підприємство “Хлібкомбінат № 8” ...
...ринкової вартості податки на власність платежі за використання природних ресурсів внутрішні податки на товари та послуги інші податки 2 Неподаткові надходження: доходи від власної та підприємницької діяльності адміністративні збори та платежі надходження від штрафів та санкцій ...
...4 Розрахунок елементів складу лізингового платежу Таблиця 3.5 Розрахунок критерію для ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика” Таблиця 3.6 Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу Таблиця ...
з призначенням платежу «за виконані робо¬ти» для зарахування її на поточний рахунок підприємства, яке обслуговується в цьому ж банку 300 2 Здійснено ...від приватної особи з призначенням платежу «за отримані товари» для зарахування її на рахунок підприємства, яке обслуговується в іншому банку 15 000 3 Здійснено переказ готівки ...
...що при погашенні дебіторами затриманих платежів підприємство, може покрити вилученими коштами свою кредиторську заборгованість. Негативні тенденції проявляються при аналізі таких розрахункових показників як показники ліквідності та ...подальшого нагадування контрагентом про дату платежу, а в випадку ігнорування звернутися до суду згідно чинного законодавства. Взагалі потрібно запропонувати таку форму погашення дебіторської заборгованості як – факторинг.
...збиток, пов'язаний з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою коштів d. визначається рівнем компетенції людей, що працюють в організації Question 2 Спеціальні види ...збитку, пов'язаного з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою коштів d. втрат, зумовлених злодійством і рекетом Question 3 Фінансові втрати – це: a.
Системи масових електронних платежів та їх розбудова в Україні. 1.1. Типи карток, які використовують у карткових системах. 1.2. Учасники систем масових платежів за товари та послуги з ...
Задача № 62 Визначити майбутню вартість платежів анюїтету на суму 500 грн, при умові, що періодичність виплат складає 1 раз на рік, при загальному терміні платежу 3 роки.
...України як учасник системи електронних платежів НБУ. Суть та організація системи електронних платежів Національного банку України 2. Функції органів держказначейства у процесі виконання місцевих бюджетів за ...
Митні платежі. 3. Основні концептуальні методи і підходи, які використовуються у фінансовому аналізі. 4. Самофінансування підприємств. 5. Податок з доходів фізичних осіб.... Методика розрахунку розміру періодичного платежу, кількості виплат у грошовому потоці та відсоткової ставки грошового потоку. 76. Економічна сутність та функції податків. 77.
Задача № 5 Визначити розмір страхового платежу по страхуванню автотранспортних засобів, якщо відомі такі дані: – вірогідність настання страхового випадку – 0,05; – середня страхова сума – 130 тис. грн.... Визначити: 1) розмір страхових платежів, сплачених за страхування персоналу депо; 2) загальну суму виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 2 водія загинуло в дорожньо транспортній ...
...податків, зборів, інших обов’язкових платежів....................9 1.1. Об’єктивні ознаки складу злочину.....................................................................9 1.2. Суб’єктивні ознаки складу злочину.................................................................17 Розділ II....податків, зборів, інших обов’язкових платежів...................................................................................22 2.1. Поняття кваліфікації, кваліфікуючі ознаки ухи...
Лізингові платежі виплачуються 2 рази в рік рівними частками. Кожен платіж складає (з урахуванням всіх затрат лізингодавача) 15 % вартості обладнання Умови другого ... Лізингові платежі здійснюються щоквартально рівними сумами. Кожен платіж складає 10% вартості обладнання Розрахувати, з яким із лізингодавачем підприємству доцільно укласти договір
1) Вступ 2) Історичні корені екологічної проблеми Україні 3) Взаємозв’язок між доходами суспільства та забруднен ням навколишнього середовища 4) Екологічні платежі а) екологічні податки б) екоресурсні платежі 5) Сучасні перспективні пропозиції щодо поліпшення ситуації в екологічній та економічній областях: а) форми ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.