Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5071 за запитом плати

Задача №2 Розрахувати заробітну плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній і відрядно прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт.... Задача №3 Визначити заробітну плату робітника при відрядно преміальній системі, якщо він за місяць виготовив 173 вироби при завданні 130 шт.
з фондом заробітної плати 180 тис. грн., у тому числі працюючих інвалідів – 80 чол., фонд заробітної плати яких складає 52 тис. грн. Література
...10.3 Планування фонду заробітної плати і середньої зарплати працівників на підприємстві 11.5 Держава та її роль у системі соціального партнерства 12.3 Підготовчий етап ...4) економію тарифного фонду заробітної плати. Література
Розрахунок і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств 3.1. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств 3.2 ...
...послідовність аудиту утримань із заробітної плати і нарахувань на фонд оплати праці 7. Аудит нарахування амортизації на нематеріальні активи 8. Організація і методика аудиту власного капіталу ...виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу; – списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO; – перелік ...
Планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати працівників на підприємстві 8. Держава та її роль в системі соціального Партнерства Висновки Використана література
П5 КЗпП України заробітна плата Сліпченко Г.В. за серпень 2011 січень 2012 р.р. не виплачена. У зв'язку з цим, станом на 01....склалась заборгованість по виплаті заробітної плати перед Сліпченко Г.В. у розмірі 13379, 10 грн., що підтверджується довідкою про розрахунок заборгованості.
; 4) видано готівку на заробітну плату – 10000 грн.; 5) перераховано податок на прибуток банку – 2200 грн.; 6) погашено заборгованість Собко Р.П.... Плата за користування кредитом складає 60% річних. Середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцем 16 днів.
Рентная плата за нефть и газ, отчисления из платы за транзит нефти, природного газа и амиака, платежи за использование недрами Раздел 3. Плата за землю как основной вид ...
...5 % Знайти: 1) Фонд заробітної плати та його структуру за кожний період; 2) Індекси номінальної та реальної заробітної плати; 3)Індекси номінального та реального доходу в ...
...і перерахування коштів: виплатити заробітну плату – 13 тис. грн., перерахувати прибутковий податок із заробітної плати – 3,5 тис. грн., перерахувати внески до Пенсійного фонду – 4,2 ...
Задача Визначити заробітну плату допоміжного робітника, якщо він обслуговує двох основних робітників, місячна норма виробітку яких становить 680 та 350 виробів.... Визначити заробітну плату допоміжного робітника, якщо його робота оплачується за непрямою відрядною системою Задача Підсобний робітник обслуговує трьох основних робітників.
питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній – 26% матеріальних витрат – 46%. На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньї заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних ...
...і перерахування коштів: виплатити заробітну плату – 13 тис. грн., перерахувати прибутковий податок із заробітної плати – 3,5 тис. грн., перерахувати внески до Пенсійного фонду – 4,2 ...
...нарахування та відрахування з заробітної плати, визначити суму до виплати. Нарахована заробітна плата за лютий 2009 року: – першому працівнику 100016 грн.; – другому працівнику 150016 грн.
...3.1 Облік нарахування заробітної плати працівників Красноармійського професійного ліцею 3.2 Облік розрахунків Красноармійського професійного ліцею з органами соціального страхуванняі Пенсійним фондом 3.3 Облік утриманий із заробітної плати на Красноармійському професійному ліцеї 4.
Плата за кредит 32% річних. Середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцем – 10 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування 3%. Визначити плату за факторинг.
Основна заробітна плата, грн. 10,75 Додаткова заробітна плата, % 25,0 Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, % 870,0 Загально виробничі витрати, % Загальногосподарські витрати, % 407,0 ...
, витрати на заробітну плату становили 15000 грн., на соціальне страхування – 4000 грн., витрати на оплату покупних матеріалів становили 4800 грн. (з ПДВ)....місцем основної роботи нараховано заробітної плати за березень на суму 5000 грн. Визначити суму податку з доходів громадян
...виконують гроші при отриманні заробітної плати: а) міра вартості; б) засіб обігу; в) засіб платежу; г) засіб накопичення; д) світові гроші. 3....на умовах повернення та за плату у вигляді відсотка; в) грошовий капітал, що рухається від одного підприємця до іншого; г) капітал, який обслуговує ринкову інфраструктуру. 9.
...980 890 Фонд основної заробітної плати тис. грн. 1980 2058 1999 1922 Фонд додаткової заробітної плати тис. грн. 185 309 240 288 Продуктивність праці грн./чол.
...людино год, виплачено пряму заробітну плату 9672 грн Потрібно: 1) визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам; 2) визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленим трудомісткості та середній тарифній ...
...днів 24,5; 3) заробітна плата аудитора у місяць 2800,00 грн.; 4) створення резерву коштів на виплату відпускних та відповідних нарахувань (з розрахунку 24 дні ...визначити самостійно; 6) місячний розмір плати за оренду офісу (у розрахунку на одного аудитора) 100,00 грн.; 7) вартість комунальних послуг та електроенергії за місяць (у ...
грн 1 Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції 15, 2 З поточного банківського рахунку погашено заборгованість банку 5, 3 З поточного банківського рахунку погашено ...5 З каси виплачена заробітна плата персоналу 11, 6 З каси на поточний банківський рахунок повернуто грошові кошти 0, 1. Провести записи кожної операції в схемах бухгалтерських ...
...виплатити йому різницю в заробітній платі за півроку. З проханням розглянути це питання, Іванов звернувся до комісії з трудових спорів. Який порядок встановлення посадових окладів?...період відрядження йому нараховувалася заробітна плата без урахування премій, які він отримував протягом останніх трьох місяців до відрядження. Так і не вирішивши цього питання з адміністрацією, ...
...Мрія", якщо йому нарахована заробітна плата в розмір: 500 грн., 650 грн., 1250 грн. Скільки повинно сплатити підприємство податків І зборів, якщо працівнику нарахована заробітна плата: 500 грн., 650 грн.
...тим, що при невисокій заробітній платі та постійних недостачах працівники часто звільняються з роботи, тому було вирішено списувати їх за рахунок підприємства....первинних документів з нарахування заробітної плати виявлено: до собівартості основної діяльності витрат на оплату праці робітників включено витрати на оплату праці робітників, зайнятих у будівництві складу ...
...нарахування та відрахування з заробітної плати, визначити суму до виплати. Нарахована заробітна плата за лютий 2009 року: – першому працівнику 100016 грн.; – другому працівнику 150016 грн.
...и перечислений налогов на заработную плату 3.3. Анализ динамики начислений и перечислений налогов и сборов 4. Аудит расчетов по налоговым платежам 4.1....устранить задолженность по зара ботной плате, которая влияет на сроки перечисления сбора в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд социального страхования на случай безработицы, подоходного налога.
виплату заробітної плати та премій b. автоматизацію технологічних процесів на виробництві c. планування виробничої програми d. перевірку виробничої дисципліни Question 4 Способи впливу ... право на отримання заробітної плати Question 6 Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається ... a. роялті b. патентом c. ліцензією d.
...підприємства «Надія» для виплати заробітної плати працівникам в розмірі 5 000 грн. Суму оприбуткували в касу 17.09.2010 року. 18.09.2010 року видано заробітну плату на суму 3 200 грн.
Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від реалізації 631 701 2 Нараховано податкові ...
Задача № 14 Заробітна плата робітників за місяць характеризується такими даними: 550, 480, 500, 495, 483. Обчислити, на скільки процентів зарплата кожного робітника відрізняється в середньому від середньої заробітної плати. 6.
...тим, що при невисокій заробітній платі та постійних недостачах працівники часто звільнялися з роботи, тому було вирішено списувати їх за рахунок підприємства....первинних документів з нарахування заробітної плати виявлено: до собівартості основної діяльності витрат на оплату праці робітників включено витрати на оплату праці працівників, зайнятих у будівництві складу ...
За даними звіту про прибутки і збитки за 200 рік сума прибутку після сплати податків Campbell Corporation становить 2100 доларів США та складається з наступних статей Стаття звіту Включено до статті Сума, долари США Дохід від реалізації продукції Готова продукція, відвантажена покупцю за ціною реалізації 18040 // Сума попередньої оплати, одержанної від покупців за продукцію 1960 ПДВ (за ставкою 10%) Сума ПДВ, визначена від доходу від реалізації продукції 2000 Собівартість реалізова...
...співвідношення темпів підвищення середньої заробітної плати з темпами зростання продуктивності праці. 8. Визначити суму економії або перевитрати фонду заробітної плати на основі індексного методу.
5 Закону України „Про плату за землю” з 8 лютого 2001 року суб’єктом плати за землю є також власник земельної частки (паю). Громадянка М.
...джерело сплати податку; г) термін плати податку; д) податкові пільги; е) одиниця оподаткування. 5 Податкові норми за змістом можна поділити на: а) диспозитивні; б) матеріальні; в) ...підприємств; в) акцизного податку; г) плати за землю. 14 Податковий обов'язок вважається узгодженим: а) у день отримання платником рішення, що не підлягає адміністративному оскарженню; б) ...
...131 190 5 Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 93 661 2200 6 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу згідно з чинним законодавством ...
Фонд заробітної плати ТОВ «Волошка» за І квартал склав 14 000 грн. Витрати на виробничі потреби, пов’язані з орендою, придбанням МШП становили ... отримує заробітну плату в сумі 400 грн. за місяць. Необхідно: 1. Вказати, які документи повинна подати Милашенко А. К. для отримання пільг; 2.
...01 2,04 Основна заробітна плата 0,85 0,83 Додаткова заробітна плата 0,12 0,11 Відрахування на соцзаходи 0,36 0,35 Загально виробничі витрати 0,77 0,80 Витрати від неминучого ...
; Нараховано заробітну плату робітникам за розвантаження 700 грн.; Нарахування до фондів на дану заробітну плату ? Завдання Вирахуйте фактичну собівартість придбаних запасів, попередньо розподіливши ...
...диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем
Заpобiтна плата вiд 500 дол.». Задача 2 В ролі фахівця з підбору персоналу сформуйте бланк співбесіди з кандидатом на вакантну посаду менеджера ...професійну майстерність та загальну заробітну плату токарям (відрядникам 3 6 розрядів за високу якість виконуваної роботи), якщо вони виконували обсяг робіт відповідно до присвоєних їм розрядів, ...
...в розмірі середньої річної заробітної плати за 2 робочих місця, не зайнятих інвалідами. Адміністрація підприємства звернулася з позовом до арбітражного суду про відміну незаконного, на думку ...при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати за підсумками кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в будинок відпочинку. Чи правомірні дії адміністрації підприємства?
Обчислити заробітну плату робітника за відрядно прогресивною системою Задача Обчислити місячну заробітну плату робітника V розряду за відрядно преміальною системою.
...швидше, ніж ставки номінальної заробітної плати, то реальна заробітна плата знижується. Завдання № 4. Тести з обґрунтуванням 2.1 Економічна модель не є: а) Ідеальним типом економіки ...
...наведених даних розрахувати індекси заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень Спеціальність робітників Середньоспискова чисельність Середня місячна заробітна плата, грн У базовому періоді У звітному ...
Основна заробітна плата, грн. 10,75 Додаткова заробітна плата, % 25,0 Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, % 870,0 Загально виробничі витрати, % Загальногосподарські витрати, % 407,0 ...
...наведених даних розрахувати індекси заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень Спеціальність робітників Середньоспискова чисельність Середня місячна заробітна плата, грн У базовому періоді У звітному ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.