Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 6325 за запитом пов'язана

...зумовив необхідність вирішення ряду питань, пов'язаних з адаптацією вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової звітності до положень міжнародних стандартів (МСБО, МСФЗ).
...з оплати праці» відображає зобов’язання роботодавця здійснити оплату, надати винагороду за найману працю згідно з відповідними правовідносинами та з урахуванням норм чинного податкового, соціального ...якісного виконання аудиту розрахунків з оплати праці на підприємствах повязано з удосконаленням організаційно методичних аспектів ...
Термін «ліквідність підприємства» пов'язаний із: а) можливістю швидко і вчасно розрахуватися по боргових зобов'язаннях; б) гнучкістю підприємства та здатністю до зміни виробничих ...
...6 Списано матеріали на витрати, повязані зі збутом продукції 7 Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим у виробництві: * виробу А * виробу Б * виробу С 8 Нараховано ...
...документи і відомості, які зобов’язані представляти митним органам особи, які переміщують товари і транспортні засоби. Розглядаючи друге питання студент повинен зазначити, де створюються зони ...52. – Ст. 2370. 4. Про затвердження Порядку відшкодування витрат, повязаних із залученням митними органами спеціалістів ...
...ринкової економіки України передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково технічних, організаційних і економічних проблем. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні....ціни, собівартість і другі економічні важелі прямо чи частково повязані з прибутком.
...праці в 2009 році, що повязано із кризою, коли значна кількість працівників знаходились в неоплачуваних відпустках, а 47 було звільнено.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
Проблеми, повязані з розв’язанням основних суперечностей шкільного управління на різних етапах розвитку країни та освіти, висвітлювалися у працях Є.С.
Сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів, що беруть участь в управлінні, утворюють систему управління фінансовою діяльністю банку. Основними елементами такої системи є: ...операційних витрат, прибуток банку протягом трьох років зменшується, що повязано: з зниженням резервів, від’ємним ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання 1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства 1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий комбінат» ...
...здатний позичальник виконати свої зобов’язання вчасно, чи готовий він його виконати? На перше запитання відповідь дає розгляд фінансово ...аспектів діяльності підприємств та організацій. Друге запитання має юридичний характер, а також повязане з особистими рисами керівників підприємств ...
...підприємства ми орієнтувалися на розв’язання аналітичних задач, повязаних з пошуком резервів зменшення витрат на виробництво й оптимізацію асортимету продукції.
...здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, чи готовий він його виконати? На перше запитання відповідь дає розгляд фінансово ...аспектів діяльності підприємств та організацій. Друге запитання має юридичний характер, а також пов'язане з особистими рисами керівників підприємств ...
...здатний позичальник виконати свої зобов’язання вчасно, чи готовий він його виконати? На перше запитання відповідь дає розгляд фінансово ...аспектів діяльності підприємств та організацій. Друге запитання має юридичний характер, а також повязане з особистими рисами керівників підприємств ...
...періодичний аналіз витрат виробництва взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню витрат виробництва. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, ...для обліку витрат на виробництво( в тому числі витрат,повязаних з переробкою давальницької сировини) Рис.
...планування доцільно розділити на взаємопов'язані і взаємозалежні стадії. Ці обставини зумовлюють необхідність планування й організації самого процесу планування. Традиційні підходи, які всю відповідальність за ...у якому беруть участь багато фахівців і керівників. Труднощі пов'язані з необхідністю ухвалення відповідального рішення ...
Який взаємозв'язаний закон вартості і закон підвищення продуктивності праці? 5. Чи стимулює закон вартості НТП? 3. Задача №2 Вільний ринок вимагає ...підшипника Hн, шт. 2,235 Зміна собівартості кінцевої продукції, пов'язане з економією витрат з розрахунку ...
...20 Бар’єр непорозуміння, що повязаний зі специфікою викладення людьми своїх думок і виражається у нерозумінні змісту, коли один із співрозмовників використовує незрозумілий жаргон, надає ...
...їх використанні, власному капіталі, зобов’язаннях і фінансових результатах діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, оскільки саме на підставі бухгалтерської звітності приймаються ...готової продукції. Об’єктом дослідження є сукупність господарських операцій, повязаних із формуванням та реалізацією ТОВ „...
Розв’язання цієї проблеми для нас є нині нагальною справою. Цінове розмаїття на ринку, як уже говорилося, ґрунтується на неоднозначності матеріальних ...з цим перед наукою і практикою постали серйозні проблеми, повязані з опрацюванням теоретичних, методологічних і ...
...об'єкту, а його рішення пов'язані з рішенням окремих розділів проекту, в тому числі з прийнятою організацією і технологією робіт та строками будівництва, встановленими в ...
...і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в ...в 2005 році і зниження в 2006 році, що повязано зі зниженням обсягів виробництва продукції.
...і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в ...в 2006 році і зниження в 2007 році, що повязано зі зниженням обсягів виробництва продукції.
...і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в ...в 2008 році і зниження в 2009 році, що повязано зі зниженням обсягів виробництва продукції.
1) З метою суттєвого розв’язання проблеми розвитку Служби автомобільних доріг у Черкаській області, пропонується на державному рівні розробити і довести до регіонів науково обгрунтовані ...планування і використання грошових коштів, зокрема. Господарські операції, що повязані з формуванням і використанням грошових ...
...журналіста за фахом, було зобов’язано спростувати поширену ним у пресі інформацію щодо позивача Громова, який займав поважну посаду в органах державної влади....йому було встановлено 50% втрату професійної працездатності внаслідок захворювання, пов'язаного з органами дихання (пилотоксичний бронхіт).
...про те, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Коефіцієнт заборгованості, який характеризує питому вагу залучених коштів у структурі капіталу підприємства, і, отже повязані з цим фінансові ризики є ...
Вкажіть, з яким явищем повязані ці зміни поведінки людини. Дайте психологічну характеристику цьому явищу. Які психологічні рекомендації можна запропонувати батькам для подолання негативних наслідків ...
Question 33 of 35 Чи повязані між собою процеси антропо та соціогенезу? 1) Так; 2) Ні. Question 34 of 35 Хто є автором теорії природного ...
...про те, що всі зобов’язання підприємства в 2007 році можуть бути покриті власними коштами, підприємство має достатньо високі показники ліквідності та нормальні показники майнового ...по роках проекту Таблиця 3.4 Рух грошових коштів, повязаних з володінням майна Таблиця 3....
...узагальнену, збірну характеристику ресурсів, прив'язану до місця і часу. Таким чином, компоненти трудового потенціалу повинні характеризувати: 1) психофізіологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності; ...тис.грн. Таблиця 3.3 Розрахунок приросту поточних витрат пов'язаних з удосконалення формуванню кадрового потенціалу ...
...і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в ...пачок спостерігається зниження витрат на 10 копійок. Збільшення ж повязане з збільшенням загального обсягу випуску ...
...показує здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7 0,8), то у нашому ...виручки протягом трьох років скоротилася на 9,24 %. Це повязане зі зниженням прибутку у 2005 ...
Недостатньо стійкий фінансовий стан пов'язаний зі скрутним становищем сільського господарства в цілому в країні, нераціональним використанням коштів, непродуманістю планово контрольної роботи за виробництвом, невисокими ...
...і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в ...пачок спостерігається зниження витрат на 10 копійок. Збільшення ж повязане з збільшенням загального обсягу випуску ...
...і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в ...для обліку витрат на виробництво( в тому числі витрат,повязаних з переробкою давальницької сировини).
...зможе розрахуватися по своїх зобов’язаннях. Рентабельність активів за період з 2003р. по 2005р. має тенденцію до збільшення, при цьому також збільшується рентабельність реалізації....положення підприємства хімічної промисловості в умовах ринкових відносин безпосередньо пов'язано з рішенням таких задач, як ...
...підприємства складається із семи взаємопов’язаних блоків: мета і завдання аналізу, суб’єкти аналізу, об’єкти аналізу, система показників аналізу, інформаційна база аналізу, методичне забезпечення ...валютні кошти); регіональна диверсифікація діяльності; розширення системи додаткових послуг, пов'язаних з реалізацією продукції; вжиття ефективних ...
...так і на видатки, що пов'язано із жорсткою регламентацією видатків бюджетних установ кошторисами.
...зможе розрахуватися по своїх зобов’язаннях. Рентабельність активів за період з 2002р. по 2004р. має тенденцію до збільшення, при цьому також збільшується рентабельність реалізації....підприємства м'ясної галузі в умовах ринкових відносин безпосередньо пов'язано з рішенням таких задач, як ...
; є) комісійні за зобов'язаннями — 65 тис. грн.; є) перерахування Мінфіну — 379,8 тис. грн Усього: 3. Витрати на погашення кредиту банку «Київ» на ...науку 23,7 0,24 1 23,7 0,31 видатки, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи ...
своєчасне та повне виконання зобов’язань платника податків у відповідності з діючим законодавством b. забезпечення виконання плану доходної частини бюджету з дотриманням оптимальних ...
Задача Визначити витрати підприємства, повязані з договором факторингу, якщо факторингова компанія купує у підприємства дебіторську заборгованість на суму 13000 грн.
1 Поняття маркетингу тісно повязане з виникненням торгівлі, а значить і ринку. “Маркетинг” (з англ.) означає комерційну або іншу діяльність в умовах ринку.
Бухгалтерський облік операцій, повязаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками з акціонерами (замовниками) Задачі 5.03.03 АППБ «Аваль» отримав кредит від НБУ на ...
Суб'єкти відносин, пов'язаних зі створенням, реєстрацією та використанням об'єктів патентного права 2. Рівність у правах та обов'язках. Представництво 3.
Повноваження повязане з сутністю посади Президента як глави держави. 3. Констрасигнатура президентських актів. 4. Президент України, як головнокомандувач Українськими збройними силами.
Облік кредитів, повязаних із зовнішньоекономічною діяльністю 14. Облік наявності та руху імпортних товарів 24. Облік операцій з давальницькою сировиною Задача № 4 Підприємство ...
Облік операцій, повязаних з наданням послуг та виконанням робіт 20. Облік зовнішньоекономічних відносин по операціях з давальницькою сировиною 30.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.