Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Роман

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 6325 за запитом пов'язана

Специфічні зміни, повязані з появою в сім’ї невістки, зятя, сватів h. Ослаблення подружньої підсистеми, віддаленість у подружжі, сексуальні дисгармонії, зради Question ...або просто ухиляєтеся від розв'язання d. Дієте разом з іншою людиною, яка бере участь у конфлікті, але при цьому не відстоюєте власні інтереси e.
...ліквідності Question 2 Інвестиційна операція, повязана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, що спрямована на просте відтворення активної частини виробничих основних фондів, і ...реагування Question 3 Несистематичний ризик повязаний з: a. з настанням критичних для проекту подій b. з можливістю погіршення зовнішніх умов реалізації проекту c.
...продукції (товарів) підприємством виготовлювачем, претензії, повязані з якістю та комплектністю продукції (товарів): а) один місяць; б) двадцять робочих днів; в) двадцять календарних днів; г) десять ...приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав; в) заборона участі акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або ...
не зобов'язаний, але має право ТЕСТ ДО ТЕМИ 10 Question 1 Чи може бути покладена на працівника матеріальна відповідальність за неодержані ...відповідальність? a. які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із застосуванням у процесі виробництва ...
...процесі старіння та явища, які повязані зі старінням організму c. явища і процеси, повязані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних ...різного ступеню усвідомлення аспект самосвідомості, пов'язаний з уявленнями про час c. об'єктивний показник, пов'язаний чисто з фізичним перебігом часу, який виражається в абсолютних ...
Правова оцінка діянь, повязаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2002. – Вип. 18. – С.... Кваліфікація злочинів, повязаних із споживанням наркотичних засобів і психотропних речовин // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О.
...додаткової актуальності набуло вирішення проблем, пов'язаних із правовим регулюванням застави. Заставі у ЦК України відведено набагато більше за статей порівняно з ЦК УРСР 1963 року....присвячено постановці проблеми, дослідженню питань, пов'язаних зі станом вивчення проблеми, методологічного підґрунтя дослідження та визначення його ключових понять. Детально проаналізовано з позиції чинного законодавства і ...
Виробничо технічні санаційні заходи повязані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням кості ... Оскільки санація підприємства повязана, к правило, зі скороченням зайвого персоналу, велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств ...
Елементами, які безпосередньо повязані з формуван ням прибутку і мають безпосередній вплив на цей показник, є доходи і витрати....обліку активів, ка піталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. У ІІ розділі я досліджував питання методичних аспектів обліку наданих послуг в аудиторській фірмі «...
...Question 7 Частина проекту, що пов'язана з технічними засобами його реалізації, називається: a. лізингом b. амортизацією проекту c. бізнес проектом d.... організованого, взаємопов'язаного виробничого процесу на кожному робочому місці й загалом по проекту Question 10 Формування виробничого плану є однією із функцій маркетингового ...
...Question 7 Частина проекту, що пов'язана з технічними засобами його реалізації, називається: a. лізингом b. амортизацією проекту c. бізнес проектом d.... організованого, взаємопов'язаного виробничого процесу на кожному робочому місці й загалом по проекту Question 10 Формування виробничого плану є однією із функцій маркетингового ...
це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції Question 2 Масовий тип виробництва: a....складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, ...
...30 Розподіліть перераховані нижче твердження, повязані із наданням психологічної допомоги, відповідно до спеціалізації професійної групи: системний підхід до діагностики до розв’язання проблем в контексті ...питань надання допомоги у розв’язанні повсякденних проблем, повязаних із кар’єрою, освітою, сім’єю медичне спостереження за пацієнтами, які мають клінічно виявлені психологічні проблеми ...
це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції c. не має правильної відповіді Question 2 Масовий тип ...складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, ...
Опишіть події, повязані з запровадженням християнства Володимиром. 4. Що Ви знаєте про князювання Ярослава Мудрого? 5. Опишіть події про навалу монголо татарства ... Опишіть події, повязані з протестом народних мас проти існуючих порядків в ХVІ–ХVІІ ст.? 5. Що Ви знаєте про діяльність козацтва на ...
Операції, повязані з відображенням доходів і витрат на підприємстві оформляються первинними документами. Так як, діяльність підприємства направлена на отримання доходу від ...відомість відвантаженої продукції, а витрати повязані з виробництвом та реалізацією продукції знаходять своє відображення в кошторисах. В кінці кожного місяця на ВАТ “Азот” операції пов’...
...людини, виникнення і розповсюдження яких повязане переважно з несприятливими соціально економічними умовами; б) це збройна боротьба між державами або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; в) ...людини, виникнення і розповсюдження яких повязане переважно з несприятливими соціально еконромічними умовами. 8. Урагани відносяться до ....... стихійних лих: а) літосферних; б) атмосферних; в) гідросферних; г) ...
...завданих суджень виводиться інше судження, пов'язане з ними, це: a. умовивід b. умоспоглядання c. висновок d. підсумок ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Дисертація має ...Один із етапів прогнозування, який повязаний із визначенням характеру і стану кадрових працівників та структури кадрів на основі всебічного їх дослідження це: a. ретроспекція b.
...менеджмент як процес безперервних взаємопов’язаних дій або функцій: Виберіть одну правильну відповідь a. системний b. процесний c. кількісний d. ...відповіді правильні Question 7 Балів: 1 Внесок школи людських відносин у теорію менеджменту пов'язаний із: Виберіть одну правильну відповідь ...
...витрат підприємства на виробництво продукції, повязаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових та інших ресурсів. 3. Перед обліком реалізації постають наступні основні ...від продажу продукції збільшився, що повязано із збільшенням обсягу продаж майже за усіма групами продукції. В 2009 році чистий дохід від продажу продукції знизився, що ...
...та установами за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків кореспондентів Національного банку України», розраху¬вати суму комісійної винагороди і відобразити її в обліку....в рахунок відкритого акредитива і пові¬домив про оплату банк АКБ «Аркада». А. Назвати документи, які надані постачальником у банк для отримання платежу за відвантажену продукцію.
...кримінального покарання і вирішують питання, повязані з виконанням вироку 2.2 Процесуальний порядок вирішення питань, повязаних з виконанням вироку РОЗДІЛ ІІІ....виникають при виконанні вироку і повязані з його недоліками 3.3 Питання, повязані з виконанням вироку іншої держави 3.4 Інші питання, які вирішуються ...
...кримінального покарання і вирішують питання, повязані з виконанням вироку 2.2 Процесуальний порядок вирішення питань, повязаних з виконанням вироку Розділ ІІІ....виникають при виконанні вироку і повязані з його недоліками 3.3 Питання, повязані з виконанням вироку іншої держави 3.4 Інші питання, які вирішуються ...
...кореспонденцію рахунків за господарськими операціями, повязаними з рухом автотранспортних засобів Таблиця 5 Вихідні дані з/п Зміст операції Сума 1 2 1 Придбано легковий автомобіль ...цінами Пдв 20% Відображено витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки автомобіля Відображено витрати, пов'язані зі страхуванням автомобіля та громадської відповідальності водія Нараховано податок з ...
...кореспонденцію рахунків за господарськими операціями, повязаними з рухом автотранспортних засобів Таблиця 5 Вихідні дані з/п Зміст операції Сума 1 2 1 Придбано легковий автомобіль ...цінами Пдв 20% Відображено витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки автомобіля Відображено витрати, пов'язані зі страхуванням автомобіля та громадської відповідальності водія Нараховано податок з ...
...свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім прагненням отримати для себе в процесі здійснення валютних операцій певні матеріальні вигоди, що реалізуються у відповідному доході ...лише про суто спекулятивні операції, пов'язані з «грою» на валютних курсах, що в принципі є також природною атрибутикою будь якого ринкового механізму.
...завданий судну або вантажу, що повязаний з їх відшкодуванням; в) угода при страхуванні вантажів на певний термін; г) плата за перевезення судном вантажу і пасажирів.
...найчастіше формується сукупністю інноваційних проектів (пов'язаних і не пов'язаних між собою) та інших досліджень (пошукових, ринкових тощо). Інноваційний проект комплект документів, що визначають систему ...обрало вузьку спеціалізацію, цей варіант повязаний із значними витратами на засвоєння нових ринків, тому є недоцільним. Злиття з великою компанією повязане із зміною права ...
розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз Question 2 Балів: 1 Виберіть те визначення, яке характеризує поняття „практична ... інтегративна складова особистості, що нерозривно повязана з розвитком її загальної культури (як інтеграція духовних цінностей, зразків поведінки тощо), об’єднує у собі знання про оптимальні ...
допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності. 5. базові властивості особистості та її еволюція. Question 2 of 3 Виберіть те визначення, ... інтегративна складова особистості, що нерозривно повязана з розвитком її загальної культури (як інтеграція духовних цінностей, зразків поведінки тощо), об’єднує у собі знання про оптимальні ...
Витрати, пов'язані з розглядом справи.....296 3.1. Витрати на інформаційно технічне забезпечення розгляду справи.....296 3.2....сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду.....300 3.4. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.....
...при настанні якої страховик зобов’язаний компенсувати збитки, завдані страхувальнику c. Певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання Question 4 Страховий брокер це: ...Question 18 Полісом майнового страхування будівель покриваються ризики: a. Повязані з будівництвом приміщень та споруд ...
...при настанні якої страховик зобов’язаний компенсувати збитки, завдані страхувальнику c. Певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання Question 4 Страховий брокер це: ...Question 18 Полісом майнового страхування будівель покриваються ризики: a. Повязані з будівництвом приміщень та споруд ...
...спеціальній літературі використовують різні терміни, повязані з обліком витрат: моделі управлінського обліку, системи управлінського обліку витрат, системи обліку витрат на виробництво і калькулювання продукції тощо....документальне оформлення господарських операцій, які повязані з виробничими витратами, їх узагальнення та групування за різними ознаками. Лише на основі інформації, що міститься в системі виробничого ...
...торгівельних послуг, а й витрат, повязаних з придбанням товарів. За джерелами фінансування у складі поточних витрат торговельного підприємства виділяють: поточні витрати, що відносяться на собівартість ...витрат необхідно включати всі витрати, повязані з поточною діяльністю підприємства. Такий підхід відповідає інтересам власників підприємства тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов’...
...правових відносин за колом зобов'язаних осіб: a. регулятивні b. охоронні c. відносні d. абсолютні Question 10 Види цивільно правових відносин за характером поведінки зобов'язальної ...a. абсолютні b. активні c. пасивні d. загальнорегулятивні Question 11 Правочин є: a. неправомірною добросовісною дією b. з ним пов'язані виникнення, зміна або припинення цивільних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів тов «золоте курча» 2.1 Орг...
...ще залишається чимало невирішених питань, пов'язаних з аналізом активів в операційній діяльності, котрі потребують детального дослідження і вироблення пропозицій для вітчизняної практичної діяльності....себе вирішення низки методичних питань, пов'язаних з оцінкою активів в обліку, достовірність якої підтверджується аудиторськими висновками, а також комплекс питань з організації її проведення в ...
...напрямок, але існує коло проблем, повязаних з обліком основних засобів, як загального характеру, так і транспорту зокрема. Аналіз наукових праць, присвячених питанням дослідження, свідчить про ...методичні проблеми обліку основних засобів, пов'язані, наприклад, з обліком з метою оподаткування, залишаються недостатньо вивченими. Таким чином, актуальність і значущість питань удосконалення обліку та аудиту ...
...жінок у сферах, безпосередньо не пов'язаних з роллю матері або майбутньої матері. Конференція в 1981 р. прийняла Конвенцію і Рекомендацію стосовно працівників з сімейними обов'... Правовідносини в галузі майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових прав і свобод жінок регулюються головним чином кодифікаційними актами: Цивільним і Цивільним процесуальним кодексами.
...розробці ефективного механізму їх розв’язання, а отже, і захисту прав, інтересів працівників та роботодавців. Крім того, проаналізувати сучасний стан нормативного регулювання, визначити позитивні і ...період виникнення ― варто зазначити, що поява трудових спорів була повязана з розпадом феодально кріпосницької системи ...
...її передачу, а АТ зобов’язане прийняти та оплатити поставлену продукцію. Пунктом 2.3 зазначеного договору визначено, що АТ повинно оплатити продукцію протягом 10 банківських ...про стягнення з АТ заборгованості, 3 % річних та збитків, повязаних з витратами послуги у зв’...
Розв’язання названих проблем повязане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ефективних рішень в умовах нестабільності інвестиційного середовища, ...
...230 9512 Інші поточні зобов’язання В іноземній валюті Інші оборотні активи Усього за розділом 2 260 43760 Усього за розділом 4 3. Витрати майбутніх періодів 270 5. Доходи ...періодів Баланс 280 62880 Баланс Розшифровка окремих статей балансу Код рядка балансу Рахунок Субрахунок Сума, грн 045 14 «Довгострокові інвестиції» 142 «Інші інвестиції повязаним сторонам» 100 20 «Виробничі запаси» ...
...230 9512 Інші поточні зобов’язання 610 В іноземній валюті 240 Інші оборотні активи Усього за розділом 2 260 43760 Усього за розділом 4 620 ...Сума, грн 045 14 «Довгострокові інвестиції» 142 «Інші інвестиції повязаним сторонам» 100 20 «Виробничі запаси» ...
...показує здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7 0,8), то у нашому ...виручки протягом трьох років скоротилася на 9,24 %. Це повязане зі зниженням прибутку у 2003 ...
...ТЕМИ 6 Question 1 Обмеження, повязані з проходженням державної служби, передбачають: a. заборону брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню ...їх праці, вирішення інших питань, повязаних із службою Question 3 З якого моменту при вступі на державну службу виникають службові відносини? a.
...ліквідності; ступінь покриття поточних зобов’язань власними оборотними активами у господарській діяльності підприємства дуже висока. В 2002році по відповідних показниках ситуація покращилась, оскільки вони всі ...фінансово економічного стану буде доцільним і дуже ефективним. Це повязано з тим, що впровадження запропонованих ...
сукупність взаємопов’язаних елементів цілісної структури суспільства b. поєднання ринків один з одним c. система , що поєднує виробників і споживачів Question 3 Балів: ...1 Балів: 1 Глобалізація економіки повязана з: Виберіть одну правильну відповідь a. формуванням сукупності взаємопов’язаних і взаємозалежних економік b.
Характеристика, форми та види злочинів, повязаних з розкраданням майна.............................................................................................................................6 1.1. Юридична характеристика злочинів, повязаних з розкраданням майна.......6 1.2.... Особливості кваліфікації окремих злочинів повязаних з розкраданням майна..................................................................................................
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.