Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 6325 за запитом пов'язана

Аудит господарських операцій, повязаних з використанням основних засобів 3. Перевірка фактичної наявності та збереження основних засобів 4. Порядок перевірки даних податкового обліку основних ...документами Question 6 Лист зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту: a. одночасно з укладенням договору на проведення аудиту b.
Question 1 of 15 Дайте правильну відповідь на питання, що вивчає геронтопсихологія: 1) явища і процеси, повязані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особистості); 2) психологічні ... Question 1 of 15 Дайте правильну відповідь на питання, що вивчає геронтопсихологія: 1) явища і процеси, повязані зі старінням організму, властивими йому інвол...
Характеристика запобіжних заходів, повязаних із психологічним впливом на особу. 3.Характеристика запобіжних заходів, повязаних із матеріальним та фізичним впливом на особу. 4....визначити зміст та порядок обмежень, повязаних із застосуванням підписки про невиїзд, особистої поруки та поруки трудового колективу або громадської організації.
...службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 2. Характеристика об’єктивних ознак злочинів, передбачених ст.ст. 368, 368 2, 368 3, 368 ...службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, з’ясувати її суспільну небезпечність. Далі, слід розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих ...
...законодавча база оплати праці та повязаних з нею роз рахунків 1.4 Порядок нарахування заробітної плати 2. Діюча практика організації обліку праці та заробітної плати ...синтетичного обліку заробітної плати та повязаних з нею розрахунків 2.5 Податковий облік у заробітній платі 3. Аналіз праці і заробітної плати на підприємстві зат ...
Питання, що пов'язані зі звільненням від відбуття покарання 3.2. Питання про сумніви та суперечки, які виникають при виконанні вироку і пов'... Особливості процесуального порядку вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку Висновок Використана література
...характеристика запобіжних заходів, що не повязані з обмеженням свободи. 4. Тенденції розвитку системи запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України. Нормативні акти та література: Конституція України....арешту) осіб при вирішенні питань, повязаних з їх екстрадицією: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 16 від 8.10.2004 //Вісник Верховного Суду України. – 2004. № 11.
...200 3 Понесені витрати, що пов'язані з наданням послуг у сфері грального бізнесу 100 4 Понесені витрати, що пов'язані з продажем товарів 350 500 ...амортизаційні відрахування основних засобів, що пов'язані з наданням послуг у сфері грального бізнесу 1 7 Загальна чисельність працюючих у попередньому податковому періоді (осіб) 200 180 ...
...Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності. Коли це відбувалось? a. В ХХ сторіччі b. Біля трьох тисяч років до нашої ери c....інформаційна революція, яку пережило людство, пов'язана з якоюсь подією. З якою подією пов'язана друга? a. З виникненням письменності b.
...свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім прагненням отримати для себе в процесі здійснення валютних операцій певні матеріальні вигоди, що реалізуються у відповідному доході ...лише про суто спекулятивні операції, пов'язані з «грою» на валютних курсах, що в принципі є також природною атрибутикою будь якого ринкового механізму.
...і вип¬лати грошових коштів, пов'язані з відповідним видом діяльності чи нас¬танням надзвичайних подій. За способом визначення розмірів грошового потоку розрізняють: загальний (валовий) грошовий ...грошових коштів на цілі, не повязані безпосередньо з поточною господарською діяльністю (надходження коштів від продажу або орен¬ди майна, витрати на придбання об'єктів необоротних ...
...можливі доходи, втрати, які не повязані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової ...сума, на яку доходи перевищують повязані з ними витрати. Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.
Вважається, що її поява повязана ледве не з виникненням грошей, з функціонуванням яких вона безперервно повязана. Інфляція є однією з найгостріших проблем сучасного ... Це пов'язане із тим, що одна і та ж сума грошей може обслугувати більше чи менше число актів куплi продажу.
Управління оборотними засобами підприємства повязане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Під операційним циклом, тобто циклом кругообігу оборотних засобів підприємства прийнято розуміти процес ...
...призначених для виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат щодо забезпечення розширеного відтворення. Підприємства вступають у фінансові відносини за для формування та використання фінансових ресурсів, ...поточним і оперативним, а з погляду обсягів — тематичний, тобто повязаний з визначеною конкретною метою, локальний — ...
...прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства повязано з розробкою інвестиційної стратегії підприємства. Розробка інвестиційної стратегії підприємства є важливим етапом управління інвестиційною діяльністю підприємства який включає: формування ... Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності повязано з впровадженням у кооперативі “Надія” нової технологічної лінії, яка забезпечила отримання ефективності від використання інвестицій.
...торгові послуги поділяють на послуги, повязані з купівлею товарів, послуги, повязані з наданням допомоги покупцям при використанні придбаних товарів, послуги, повязані зі створенням ...в асортимент нові товари, що повязані з існуючими: декоративні диванні подушки, чохли для крісел, м’які іграшки, полиці для квітів, сувенірів, книг, дерев’яне кухонне ...
...торгові послуги поділяють на послуги, повязані з купівлею товарів, послуги, повязані з наданням допомоги покупцям при використанні придбаних товарів, послуги, повязані зі створенням ...в асортимент нові товари, що повязані з існуючими: декоративні диванні подушки, чохли для крісел, м’які іграшки, полиці для квітів, сувенірів, книг, дерев’яне кухонне ...
...торгові послуги поділяють на послуги, повязані з купівлею товарів, послуги, повязані з наданням допомоги покупцям при використанні придбаних товарів, послуги, повязані зі створенням ...в асортимент нові товари, що повязані з існуючими: декоративні диванні подушки, чохли для крісел, м’які іграшки, полиці для квітів, сувенірів, книг, дерев’яне кухонне ...
...прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства повязано з розробкою інвестиційної стратегії підприємства. Розробка інвестиційної стратегії підприємства є важливим етапом управління інвестиційною діяльністю підприємства який включає: формування ... Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності повязано з впровадженням у кооперативі “Надія” нової технологічної лінії, яка забезпечила отримання ефективності від використання інвестицій.
...таких як подати чи зобов’язання, які треба виконувати; • впливу навколишнього середовища чи природних явищ; витрат у виробничому й потенційному потенціалі, що, у свою чергу, ...чи в структурі капіталу; • під час зовнішніх конфліктів підприємства, повязаних з виробничим процесом, з державою (...
...на підприємстві спостерігаються збитки, які повязані з значними витратами підприємства на збут і управління, але в 2007 році підприємство працювало прибутково і прибуток становить 1797,...
...підприємстві для усунення негативних явищ, повязаних з розкраданням та псуванням майна фірми, досліджено шляхи реформування бухгалтерського обліку в законодавчому процесі України....рахунках бухгалтерського обліку операцій, які повязані з надходженням товарів Таблиця 2.2.2 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, повязаних з реалізацією товарів.
Мотивація як основний процес менеджменту пов'язаний з процесом спонукання себе і інших людей до діяльності через формування мотивів поведінки для досягнення особистих цілей і цілей ...об'єднує види управлінської діяльності, пов'язані з формуванням інформації про стан і функціонування об'єкту управління (облік), вивченням інформації про процеси і результати діяльності (аналіз), ...
...вартості депозитів і недепозитних зобов’язань. Сучасним банкам необхідно структурувати джерела ресурсів відповідно до чітко визначених цілей : використовувати ті джерела, які мінімізують витрати залучення коштів, ...заходів щодо збільшення обсягу пасивів належать як прямі операції, повязані зі зростанням асортименту та якості ...
Необхідною умовою для розв’язання проблеми ризику є чітке усвідомлення цілей діяльності фірми. Виходячи з конкретних цілей, повинні виконуватись збір, обробка та аналіз інформації ...фінансових ризиків із залученням страхових компаній). Ризики даного підприємства повязані з тим, що підприємство немає ...
...разом з державою і нерозривно пов'язані з її існуванням; б) це система грошових відносин, яка виникає разом з державою і нерозривно пов'язана з її ...разом з державою і нерозривно пов'язані з її існуванням; г) це система фінансових норм, які виникають разом з державою і нерозривно пов'язані з її ...
...важко переоцінити значення роботи бухгалтера, повязаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично ...як проводити будь які розрахунки, повязані із заробітною платою. Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в ...
Відображено вартість транспортних послуг, пов'язаних з перевезенням верстата 150 3. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості транспортних послуг ? 4....2400 2 Нараховано податкові зобов'язання ? 3 Оплачено товар 2400 Завдання 2 Під час проведення аудиту ТОВ „Крок до мрії» було виявлено відхилення в порядку ведення ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти прогнозування банкрутства та санації підприємств 1.1 Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3 Фінансова санація в системі антикризового управління підприємством Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства ват „янтар” 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ „Янтар” 2.2 Аналіз фінансово господарського стану підприємства ...
...Список використаної літератури Додатки Банкрутство – пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для нього строк ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства з кризового стану Розділ 2 практичні засади оцінки потенціалу ват «янтар» в умовах кризи 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фінансово ...
...застосуванні трансплантації та здійсненні іншої, повязаної з нею діяльності, Межі допустимості будь якого лікувального методу, в тому числі і трансплантації, потрібно визначати, керуючись принципами пропорційності ... У такому разі волевиявлення малолітнього пов'язано не тільки з правовими наслідками, але і з наслідками насамперед для здоров'я. Адже донорство трансплантата зв'язане з ...
...лексики у художніх текстах безпосередньо повязане з вимогою Л. Булаховського: письменник має право й разом із тим обов'язок бути оригінальним, мати свій індивідуальний стиль ...
...розгорнуто основні щорічні обсяги робіт повязаних з веденням лісового господарства. Також були розгорнуті види діяльності ДП «ЛМГ», та ін. Було проаналізовано техніко економічні показники діяльності ...незначно зменшується на 0,6% що повязано зі збільшенням основних та оборотних фондів які авансовані у виробництво. 2) Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки ...
Бюджетні відносини,пов'язані з розподілом та використанням грошових коштів держави, їх суть. 10. Теоретичні основи бюджетного устрою України.
...є облік кредиторської заборгованості, що повязано з існуванням проблеми неплатежів. Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань ...
Проведення бюджетної політики нерозривно пов'язане з аналізом характеру та цілей держави, її економічної, соціальної, фінансової стратегії, загальними перспективами розвитку країни і, отже, з реальними ... Бюджетна політика тісно пов'язана з економікою. Так, політика може впливати на економіку як позитивно, так і негативно. У зв'язку з цим держава, ...
...дебеті якого відображають прямі витрати, повязані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і надання послуг, а також непрямі витрати, повязані з управлінням і обслуговуванням ...Облік витрат повязаний з утриманням і експлуатацією машин та обладнання в ПСП “Чкалова” ведеться на рахунку 91 “Загально виробничі витратипо окремих статтях ...
...та потенційні загрози) ; Попереджувальну (функція пов'язана з використанням комплексу заходів, спрямованих на недопущення або зменшення фінансових втрат, спрямованих на попередження настання потенційних загроз у аграрній ...та важелів у конкретній ситуації, пов'язаній із запобіганням потенційним загрозам). 1.2Співвідношення права і моралі як засобів регулювання рівня безпеки Мораль та право є найважливішими ...
...2 Юрисдикцію щодо адміністративних справ, пов'язаних звиборами, процедури віддавання судових наказів офіційній особі про виконаннявимоги позивача, петиції про судовий наказ з приводу передачі заарештованого досуду ... конфліктів, зв'язаних із соціальним страхуванням, виплатоюдопомоги безробітним і наданням громадянам, що повернулися на батьківщину,безкоштовної чи пільгової медичної допомоги b.
якщо витрати, повязані з налагодженням виробництва цього товару, компанія вже повернула, а його реалізація практично на дає прибутку b.... якщо витрати, повязані з налагодженням виробництва цього товару, компанія вже повернула, а його реалізація лише відшкодовує сукупні витрати виробництва Question 6 У ...
...всіх розрахунків і всіх зобов'язань у нього залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентоздатний рівень, здійснювати ...Для цього підприємство розробляє інвестиційний проект. Всякий інвестиційний проект пов'язаний з витратами на його здійснення ...
...ведеться у Відомості описі зобов’язань доручень і відображається в розрахунковій частині товарного звіту. Накладні виписуються в двох примірниках, один з яких передається представнику підприємства ...робіт, послуг). В книзi обліку придбання окремо відображаються операції, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг), ...
...Добробут” має великі короткострокові зобов’язання, а грошові кошти та сума дебіторської заборгованості майже не змінилися; коефіцієнт обороту (ділової активності) зменшився на кінець року, що ...запасів повинен бути якомога більший, оскільки тим менше засобів повязані з цією найменш ліквідною статтею ...
відсутність недопустимого ризику, повязаного з можливістю завдання будь якої шкоди d. відсутність великої кількості токсичних речовин Question 25 Технічний регламент – це: a....відповідальності за якість продукції тісно пов'язана з: a. системами якості b. технічним регулюванням c. Державною системою стандартизації, метрології, сертифікації d.
...на кінець звітного періоду; зобов’язання перед постачальниками за матеріали. Примітка: залишки матеріалів на початок звітного періоду: матеріал А у кількості 200 од....того ПДВ, 20% 4000 грн. Підприємство понесло наступні витрати, повязані з придбанням об’єкту основних ...
...їх функцій з метою розв’язання низки проблем формування грошових потоків свідчить про необхідність оновлення методик обліку, аналізу та аудиту підприємств....літературних джерел встановлено неоднозначність тлумачення понять „валютні кошти”, що повязано з різними підходами до визначення ...
...Добробут” має великі короткострокові зобов’язання, а грошові кошти та сума дебіторської заборгованості майже не змінилися; коефіцієнт обороту (ділової активності) зменшився на кінець року, що ...запасів повинен бути якомога більший, оскільки тим менше засобів повязані з цією найменш ліквідною статтею ...
...Добробут” має великі короткострокові зобов’язання, а грошові кошти та сума дебіторської заборгованості майже не змінилися; коефіцієнт обороту (ділової активності) зменшився на кінець року, що ...запасів повинен бути якомога більший, оскільки тим менше засобів повязані з цією найменш ліквідною статтею ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.