Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 6325 за запитом пов'язана

...умови для спонтанного вираження почуттів, повязаних з важливими для людини проблемами d. зв’язок та взаємодія різних підходів Question 24 Балів: 1 Зазначте, яке з ...
...від рецепторів) і неспецифічних (не повязаних прямо з рецепторами), а гіпоталамус – бере участь в регуляції обміну речовин, теплообміну, сну і низки вегетативних функцій b.... Так, скроневі ділянки повязані зі слуховими функціями, потиличні – із зоровими тощо c. Локалізація функцій зон кори великих півкуль головного мозку до цього часу ...
...від рецепторів) і неспецифічних (не повязаних прямо з рецепторами), а гіпоталамус – бере участь в регуляції обміну речовин, теплообміну, сну і низки вегетативних функцій b.... Так, скроневі ділянки повязані зі слуховими функціями, потиличні – із зоровими тощо b. Кількість в головному мозку втроє більша, ніж кількість людей, які живуть ...
...статті калькуляції в частині витрат, пов'язаних із заготівлею й транспортуванням, що позитивно вплине на методику управлінського обліку. Доцільно в діючому плані рахунків відкрити окремий рахунок ...не дадуть суттєвого росту витрат, пов'язаних з організацією обліку, оскільки в сучасних умовах бухгалтерський облік на більшості підприємств автоматизовано із використанням різних програм, які за ...
...53,5%; 4) гіпотеза, що повязана з повідомленням про зарахування до кадрового резерву всім співробітникам, а останнє сприяє погіршенню психологічного клімату в колективі, прямого підтвердження ...в організації для більшості опитаних повязаний з підвищенням статусу, при чому не за рахунок особистих якостей, рівня кваліфікації чи досвіду, а насамперед через наявність знайомств.
...53,5%; 4) гіпотеза, що повязана з повідомленням про зарахування до кадрового резерву всім співробітникам, а останнє сприяє погіршенню психологічного клімату в колективі, прямого підтвердження ...в організації для більшості опитаних повязаний з підвищенням статусу, при чому не за рахунок особистих якостей, рівня кваліфікації чи досвіду, а насамперед через наявність знайомств.
Керівні відділи не пов'язані з кінцевим продуктом. 7.Структура нашого підприємства складна. 8.Я більше підходжу до керівної посади, чим до лінійної. 9....Маркетинг включає в себе дії, пов'язані з рухом товару від виробника до споживача. 2.Маркетинг включає в себе пранспортування, зберігання, рекламу, калькуляцію цін, продаж. 3.
Заповнити тематичну таблицю Витоки імпресіонізму пов'язані з новаторськими пошуками Е. Мане, який у передмові до своїх картин так висловив власне естетичне кредо: "Мислитель прагне лише ...
Проблемна ситуація Однією з глобальних проблем людства є сировинно енергетична, повязана, по перше, з технічною немоюливістю нелімітованого залучення паливно сировинних ресурсів до процесу виробництва, по друге, з екологічними рамками економічного ...
...яких двох вчених в Росії повязано виокремлення патопсихології як психологічної дисципліни: a. І.П. Павлов та І.М.Сєченов b. М.І.Аствацуров та О.
Проблема вибору в економіці повязана з: а) необмеженістю ресурсів та потреб; б) обмеженістю ресурсів та потреб; в) необмеженістю ресурсів та обмеженістю потреб; г) необмеженістю ...
...яких двох вчених в Росії повязано виокремлення патопсихології як психологічної дисципліни: Виберіть одну правильну відповідь a. М.І.Аствацуров та О.Р.Лурія b. В.
Заповнити тематичну таблицю Витоки імпресіонізму пов'язані з новаторськими пошуками Е. Мане, який у передмові до своїх картин так висловив власне естетичне кредо: "Мислитель прагне лише ...
...свої корективи до програми страхування, повязані з конкретними економічними та соціальними вимогами, але базова схема типу: пацієнт (застрахований) – страхова компанія (фінансовий інститут, здійснюючий акумулювання та ...
...міжнародне явище, рівень якого тісно повязаний з економічним рівнем розвитку суспільства у різних державах та регіонах. При цьому менш розвинуті у технічному відношенні країни завдяки ...
Все це повязано з великим клопотом і додатковими витратами. Інтереси Федоренко будуть гарантовані тим, що в договір буде включена умова, за якою ...
, справедлива вартість зобов'язань 380000грнВизначити суму гудвілу та відобразити в обліку Задача 2. Підприємство придбало об'єкт основних засобів....Номінальна вартість акції 1,1 грн. Крім того, витрати, пов'язані з оформленням операцій, склали: консультаційні ...
Кредитний ризик тісно повязаний з іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний та валютний. Наявність у кредитному портфелі банку значного обсягу проблемних кредитів ...
Кредитний ризик тісно повязаний з іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний та валютний. Наявність у кредитному портфелі банку значного обсягу проблемних кредитів ...
Затрати, пов'язані з використанням предметів праці сировини, матеріалів, палива, електроенергії тощо). Скорочення затрат за рахунок даної групи елементів вимагає, з одного ...
Фінансове планування пов`язане з плануванням виробництва на підприємстві. Показники усіх планових фінансових документів тісно корелюються з планами з обсягу виробництва, асортименту товарів, ...
...почуттів і цінностей; 3) активність, повязана з процесом самовизначення особистості. Question 6 of 15 Вітаукт – це: 1) біологічно – активная добавка; 2) адаптаційно регуляторна теорія старіння; ...
...або настання події,з якою повязано його початок. ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ:  Строк,що визначений роками,спливає у відповідний місяць та число останнього року строку.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів 1.4 Методика аудиту грошових коштів Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та аналіз грошових потоків в облспоживспілки 2.1 Організаційно економічна характеристика Облспоживспілки 2.2 Облік грошових коштів на підпр...
...вільної і відповідальної особистості безпосередньо пов'язаний із системою її духовних цінностей, які. Духовність завжди так чи інакше передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, особистої користі ...
Під «банкрутством» розуміється пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений ...
...і розвиток підприємства (фірми) тісно пов'язані з виробленням і реалізацією стратегії і тактики керування процесом формування, збільшення і розподілу прибутку.
Відношення паронімії між словами, зв’язаними Стилістичним повтором. Проблеми при перекладі 2.3. Синтаксично стилістичні засоби в англійській мові (експансія вихідної моделі) Висновки уривок Висновки ...ня її компонентів або перерахування однорідних членів речення; ускладнення пов'язане із включенням в її структуру ...
Все це пов'язано з великим клопотом і додатковими витратами. Інтереси Федоренко будуть гарантовані тим, що в договір буде включена умова, за якою ...
...витрат в розмірі 12000 гривень, повязаних з придбанням ліків, санаторним лікуванням, посиленим харчуванням потерпілого. Види витрат і їх розмір підтверджені відповідними довідками.
Це повязано з тим, що витрати на виробництво продукції тваринництва в 1,5 2 рази перевищують доходи, тому підприємство було змушене ...
...тобто з підтвердженням свого зобов'язання перед банком оплатити вексель у випадку прострочення його погашення). Завдання: Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити ...4 000 грн. Завдання: відобразити в обліку здійснені операцій, пов'язані з вирахуванням з доходу наданих ...
...можуть дати поштовх у розв'язанні складних питань становлення ліквідних ринків та їх інтеграції до світового простору. Залучення на біржу потужних покупців, що мають великий ...для забезпечення рівномірного розвитку всіх підсистем ринку; зниження ризиків, пов'язаних з інвестуванням у похідні цінні ...
...оцінка кредитоспроможності клієнта і ризику, пов¢язаного із видачею позики; підготовка кредитного договору та його заключення: розробка умов кредитної угоди, визначення основних параметрів позики (структурування позики), ...
ЗАВДАННЯ: Визначити суму податкового зобов'язання і відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку 5. Задача № 6 Підприємством згідно з договором купівлі продажу придбаний ліс (кругляк) ...виготовлення меблів і будівельних виробів. Вартість лісу за договором із постачальником – 4 500 грн., крім того, ПДВ – 900 грн. Сума витрат, пов'язаних із придбанням, склала: – витрати на ...
Витрати, повязані з господарською діяльністю підприємств та організацій, що не включаються до вартості реалізованих товарів, робіт і послуг, прийнято називати операційними.
...бо його початковий етап звязаний як правило лише з ідеєю результатом розумової діяльності, після чого приймає матеріалізовану форму. Підприємницька діяльність – це перш за все інтелектуальна діяльність ...і ініціативної людини яка, володіючи будь якими матеріальними цінностями використовує їх для організації бізнесу. Перехід української економіки до ринкових відносин повязаний з встановленням та розвитком підприємництва.
ЗАВДАННЯ: Визначити суму податкового зобов'язання і відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку 5. Задача № 6 Підприємством згідно з договором купівлі продажу придбаний ліс (кругляк) ...виготовлення меблів і будівельних виробів. Вартість лісу за договором із постачальником – 4 500 грн., крім того, ПДВ – 900 грн. Сума витрат, пов'язаних із придбанням, склала: – витрати на ...
...формування та використання; оподаткування операцій, повязаних зі збільшенням (зменшенням) статутного капіталу, додаткового капіталу, здійсненням реінвестицій у корпоративні права. У науково практичній літературі досить часто можна ...
...яка характеризує різні, але взаємозв'язані, фази і аспекти процесу розподілу. Вона включає наступні показники: первинні доходи; поточні трансферти в грошовій формі; доходи, що розташовуються; ...і так далі Крім того, ВНП не враховує проблем, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища і ...
Розв’язання завдання зниження інфляції, а тим більше її подолання, можливе лише при комплексному підході, коли буде задіяно заходи адекватні чинникам, ...політика повинна охоплювати не лише пріоритетні напрями розвитку, які повязані з інноваціями та інвестиціями, що ...
Розв’язання завдання зниження інфляції, а тим більше її подолання, можливе лише при комплексному підході, коли буде задіяно заходи адекватні чинникам, ...політика повинна охоплювати не лише пріоритетні напрями розвитку, які повязані з інноваціями та інвестиціями, що ...
...аналіз теоретичних та практичних підходів, повязаних з управлінням фінансовою санацією, одержані результати свідчать про досягнення поставленої мети і дають змогу зробити наступні висновки теоретично методологічного ...
...актах, які регулюють трудові та пов'язані з ними відносини, тому мають більш декларативний або соціальний, ніж правовий характер. А тому практики, вчені, суспільство мають надію ...
...особи (їх майно), які не повязані зі страхувальником договірними зобов’язаннями (в тому числі договором перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють ...
Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих, санітарно гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан ...зусилля (переміщення вантажів певної ваги в робочій зоні, зусилля, пов'язані з утримуванням вантажів, натисненням на ...
...актах, які регулюють трудові та пов'язані з ними відносини, тому мають більш декларативний або соціальний, ніж правовий характер. А тому практики, вчені, суспільство мають надію ...
Тому ключ до розв‘язання всіх, у тому числі і суто “земних” проблем середньовічна людина шукала у сфері духу. На цьому “ґрунті” і починає ...зусиль. По друге, в середньовічному світосприйнятті ідея духовності, яка повязана не тільки з богом.
Розв’язання зазначених вище складних проблем можливе лише за умови копіткої та узгодженої роботи законодавчої та виконавчої гілок влади і стане ...собою сферу товарного обміну, де виникають і реалізуються відносини, повязані з процесом купівлі продажу, і ...
...два сегменти є тісно взаємопов’язаними, оскільки, з однієї сторони продукція кожного із сегментів конкурує між собою (тобто, мінеральна вода та „солодка” є в певній ...його зростання приблизно до 35,7 л. Такий ріст повязаний із покращенням добробуту людей та ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.