Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 660 за запитом поведінку

Поняття правомірної поведінки та її види……......................................14 2.1. Правомірна поведінка, поняття та характеристика.........................................14 2.2. Види правомірної поведінки за особливостями суб’...
Характеристика правомірної поведінки та її основні положення……17 2.1. Поняття та ознаки правомірної поведінки………………………………..….17 2.2. Види правомірної поведінки………………………………………………….
Загальна характеристика правомірної поведінки………………….…..25 2.1. Правомірна поведінка, поняття та характеристика……………….…25 2.2. Види правомірної поведінки за особливостями суб’єктивної сторони……………………………………………………………………………...
Вплив заохочення і покарання на поведінку дітей дошкільного віку 2.1. Взаємозв'язок батьківського покарання й агресивної поведінки дітей 2.2.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 3.1. Поняття девіантної поведінки. 3.2. Взаємозв’язки девіантної правосвідомості з іншими видами соціальної поведінки. 3.3.
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 5 1.1. Споживчий вибір та його особливості 5 1.2. Корисність блага 10 1.3.... КАРДИНАЛІСТСЬКА ТА ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ 14 2.1. Загальна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності 14 2.2. Ефект доходу і ефект заміщення.
Теорія корисності і поведінка споживача 1.1 Корисність як основа поведінки споживача 1.2. Бюджетне обмеження споживача 1.3. Теорія корисності.
Причини порушень поведінки молодших школярів 2. Типи та методи стимулювання позитивної поведінки учнів 3. Формування досвіду позитивної поведінки молодших школярів Список літератури
Поняття про альтруїзм та просоціальної поведінки: диспозиційні та ситуативні детермінанти. 2. Основні теорії альтруїстичної поведінки: соціального обміну, соціальних норм, еволюційна теорія. 3.
Теоретичне обґрунтування копінг поведінки підлітків в стресових ситуаціях 1.1. Дослідження копінг поведінки підлітків в стресових ситуаціях в психолого педагогічній літературі 1.2.
Характерні особливості правомірної поведінки людини 3. Поняття, види протиправної поведінки 4. Основні причини правопорушень в Україні та шляхи їх подолання Висновки
Адиктивна поведінка (адикції – залежна поведінка), класифікація, етіологія, патогенез, профілактика, терапія. Список літератури.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 5 1.1. Збіжність розв’язків першої крайової задачі 6 1. 2.... ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 39 2.1. Доведення теореми про асимптотичний розклад для розв’язків другої крайової задачі 39 ...
...роботи із молоддю з девіантною поведінкою 1.1. Дослідження наукової літератури з теми 1.2. Проблеми антигромадської поведінки молоді 1.3.
Теоретичний аналіз феномену агресивної поведінки підлітків 1.2. Особливості прояву агресивності у підлітковому віці 1.3. Фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки у підлітковому віці РОЗДІЛ 2.
...та прояв у них агресивної поведінки 1.1. Юність як віковий етап психічного розвитку 1.2. Переживанння фрустрації в юнацькому віці 1.3. Агресивність осіб юнацького віку в структурі девіантної поведінки 1.4.
...впливають на розвиток агресивних форм поведінки підлітків 1.4. Особливості агресивної поведінки у підлітків у період вікової кризи Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2 Методика організації ...
...значно зросло число відхилень у поведінці неповнолітніх. Це явище характеризують такі ознаки: по перше, зростання чисельності дітей, у яких спостерігається порушення норм поведінки; по друге, відхилення в поведінці ...
Експериментальне вивчення агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку 2.1. Методи дослідження та їх процедура 2.2. Методика «Малюнок неіснуючої тварини» 2.3.... Корекційна програма по подоланню агресивної поведінки у молодших школярів 3.2. Ефективність експериментальної методики психокорекції проблемної поведінки дітей молодшого шкільного віку Висновки Список використаної літератури Додатки
Норми поведінки в державному суспільстві……………….….24 2.1. Норми поведінки та їх система………………………………24 2.2. Норми – звичаї………………………………………….……..29 2.3.
Особливості наркотично залежної поведінки підлітків як форми вияву їх соціальної дезадаптації РОЗДІЛ ІІ. Особливості соціально педагогічної роботи з наркотично залежними підлітками 2.1. Особливості педагогічної профілактики наркотично залежної поведінки підлітків 2.2.
Для зміни поведінки c. З метою послаблення небажаної поведінки d. З метою закріплення бажаної поведінки Question 18 Балів: 1 Форма трудової угоди “Робота ...
1. Сутність поведінки споживачів 2. Економічна теорія поведінки споживачів Список використаної літератури
Адиктивна поведінка: поняття і сутність 2. Форми і методи профілактики адиктивної поведінки серед учнівської молоді Література
Психологічна характеристика мотивації поведінки підлітків 1.1. Сутність мотивації підлітків 1.2. Мотивація як системна якість особистості підлітка 1.3.... Дослідження мотивації поведінки підлітків 2.1. Здійснення психологічного аналізу мотивації 2.2. Результати емпіричного дослідження Висновки Список літератури
Поняття правової поведінки 2. Правомірна поведінка: поняття, види і значення у процесі реалізації норм права 3. Поняття, ознаки і причини правопорушень.
Аналіз поведінки героїв роману “Сад Гетсиманський” І. Багряного в умовах тоталітаризму з погляду гендерної теорії…………………….......................................................13 2.1....єктом вивчення є гендерні особливості поведінки героїв твору. Предметом аналізу стала образна система роману «Сад Гетсиманський" І. Багряного. Для досягнення мети нашої роботи були використані такі ...
...такого правового поняття як правомірна поведінка, а також ознаки, склад і види правомірної поведінки. Всі ці питання будуть розкриті з допомогою теоретичного матеріалу на прикладах періодичних ...
Зміст: 1. Центральні та периферійні процеси формування думок 2. Аналіз та прогнозування поведінки споживачів
1. Правова та правомірна поведінка 2. Поняття, види і причини правопорушень 3.
Вступ Розділ 1. Сімейне виховання в соціальному розвитку дитини 1.1.... Помилки стилю поведінки батьків в сімейному вихованні 1.2.1. Виховання і потреба в емоційному контакті 1.2.2.
План. Вступ. 1. Психодіагностика суїцидального ризику. 2. Синдроми поведінки підлітків, що вказують на готовність до суїциду. Список використаної літератури.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. Гендерний підхід у літературознавстві………………………6 1.1.... Аналіз поведінки героїв роману “Сад Гетсиманський” І. Багряного в умовах тоталітаризму з погляду гендерної теорії…………………….13 2.1.
1. Механізм соціальної діяльності та поведінки особи ………………….. 3 2. Соціологія молоді ………………………………………………………… 9 Висновки …………………………………………………………………….. 19 Література …………………………………………………………………… 21
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Влада в державному суспільстві…………………………………………7 1.1.... Норми поведінки в державному суспільстві………………………...…19 2.1. Соціальні норми та їх класифікація………………………………..…19 2.2. Норми моралі і норми права: їх ...
1. Загальна характеристика Великобританії, основні економічні показники………………………………………….....………………………....3 2.... Визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі………...........10 6. Особливості організація ділової взаємодії британців та індійців………12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи підприємницької діяльності та поведінки виробника 1.1 Поняття і основні елементи виробничого процесу ...
1. Соціологія XX ст.... Способи та правила поведінки у конфліктних ситуаціях. Особисті якості керівника як передумова запобігання будь яким конфліктам …… 5 3. Історичні типи і форми сімейно шлюбних ...
1. Екстремальні ситуації і аварії. 2. Загальне поняття про темперамент. 3. Основні компоненти темпераменту. 4....темпераментів і їх вплив на поведінку в екстремальних і аварійних ситуаціях.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи впливу сім’ї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і ...впливу дитини на стиль батьківської поведінки 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2.
Варіант – 37 1. Психологія натовпу та раціональна політична поведінка. 2. Алексіс де Токвіль про шляхи утвердження та особливості демократії в ...
Варіант № 1 (А, Б, В) Завдання 1. Проаналізуйте поняття психологічних механізмів ціляспрямованої поведінки. Завдання 2. Охарактеризуйте сутність психомоторики. Завдання 3.
Вступ 1. Поняття феромонів та їх роль у поведінці тварин 2. Вплив феромонів на статеву сферу тварин 3.
ВСТУП ...............................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ........................................................................................................8 1.1 Теоретичні основи дослідження ....................................................................................17 1.3 Соціально активна поведінка людини в теорії правового стимулюв...
(Варіант 2 РИПТ) 1. Методи соціального пізнання …………………………………………. 3 2. Соціальна структура сучасного суспільства.... Механізм детермінації поведінки особистості ……………………….. 7 4. Шляхи і засоби попередження та подолання соціальних конфліктів . 11 5. Сім’я як мала соціальна група та ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи впливу сім’ї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і ...впливу дитини на стиль батьківської поведінки 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2.
1. Поняття про емоції та почуття. Емоції як регулятор поведінки. Види емоцій і почуттів. 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.1. Суть та роль великих платників податків у наповненні ...РОЗПОДІЛУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЗА ПОДАТКОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ В УКРАЇНІ 2.1. Особливості визначення категорії уваги платників податків 2.2. Розподіл платників податків за категоріями уваги 2.3.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.