Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 660 за запитом поведінку

1. Загальна характеристика великих соціальних груп ………………… 3 2. Соціальна установка та реальна поведінка ………………………… 6 3.
1. Наслідки аварій та катастроф на потенційно небезпечних об’єктах. 2. Правила поведінки при перебуванні в умовах радіаційного ...
Контрольные вопросы к теме 1 1. Охарактеризуйте отличия и схожесть покупательского поведения клиента и потребителя. 2.
Вступ 1. Мета споживача. Кардиналістська модель 2. Мета споживача. Ординалістська модель 3. Бюджетне обмеження споживача 4.
Змiст Вступ…………………………………………………………………………..…..3 1. Мета споживача. Кардиналістська модель……………………………….…4 2. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії………………...…..8 3.
Вступ 3 Розділ 1. Загальнотеоретичні засади поняття підліткового суїциду 5 1.1.
Вступ 1. Теоретична частина 1.1. Виробнича функція 1.2. Загальний, середній і граничний продукти 1.3.
Мораль, етика, моральна свідомість, моральна діяльність, спілкування, професійна культура мають свої закони, котрі потрібно знати.
№0116 Вступ Розділ 1. Основи виховання гуманістичний цінностей у дітей дошкільного віку 1.1 Педагогічні основи гуманістичного виховання 1....
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………….....…….4 РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗПАД ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА…....6 1.1.
Задача № 37 Ви – менеджер по продажу кухонного посуду (столове срібло, кухонні ножі, алюмінієві каструлі і т.п.).
Вступ 1. Логіка соціальної взаємодії та соціальної комунікації 2. Логічні моделі діалогу й аргументації комунікації 3.
1. Поняття „Я концепції” в соціальній психології. 2. Структурні компоненти Я концепції. 3. Теорії самосприйняття та самоатрибуції. 4.
Вступ 1. Теоретичний огляд проблем упраління 1.1. Психологічний аналіз поняття управління 1.2.
Вступ Розділ 1. Ідеї Дж. Л. Морено в співвідношенні з психодинамічною традицією 1.1. Поняття психодрами 1.2.
Вступ. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість» «індивідуальність ». Загальне і індивідуальне у психіці людини. Проблема особистості вітчизняної та зарубіжної психології.
... Змiст Вступ………………………………………………………………………………………..3 1. Кримінально правове значення суспільно небезпечного діяння у системі ознак об'єктивної сторони складу злочину.
...реєстрація студентами; б) знання манер поведінки; в) можливість кінозйомки; г) поодинокі спостереження; д) точне протоколювання. 2. Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин: А) створення ... Групова поведінка тварин – це: А) узгодження спільних дій тварин, що виконуються у зграях ; Б) комунікативна поведінка тварин; В) детермінізм; Г) набір символів ...
знання манер поведінки e. об'єктивна реєстрація студентами Question 2 Недолік лабораторних досліджень психіки тварин: a. повноцінне харчування b. умови ізоляції c....4 Які з перерахованих форм поведінки не є інстинктивними? a. орієнтовна b. сексуальна c. захисна d. знарядійно конструктивна e. харчова Question 5 Вкажіть ендогенний чинник активно ...
суб'єктивну оцінку поведінки партнера як неприпустиму b. ту роль, яку виконує конфлікт по відношенню до суспільства і його різних структурних утворень: індивідів, соціальних ...індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено a. Т. Шибутані b. Ф. Хайдером c. А. Басе ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Якщо у ...
...реєстрація студентами; б) знання манер поведінки; в) можливість кінозйомки; г) поодинокі спостереження; д) точне протоколювання 2. Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин: А) створення ... Групова поведінка тварин – це: А) узгодження спільних дій тварин, що виконуються у зграях ; Б) комунікативна поведінка тварин; В) детермінізм; Г) набір символів ...
...реєстрація студентами; б) знання манер поведінки; в) можливість кінозйомки; г) поодинокі спостереження; д) точне протоколювання. 2. Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин: А) створення ... Групова поведінка тварин – це: А) узгодження спільних дій тварин, що виконуються у зграях ; Б) комунікативна поведінка тварин; В) детермінізм; Г) набір символів ...
суб'єктивну оцінку поведінки партнера як неприпустиму В. природне зіткнення інтересів людей в процесі їх життєдіяльності Question 8 of 10 Виділяють чинники виникнення конфліктів: ...індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено А. Ф. Хайдером Б. Т. Шибутані В. А. Басе Question 3 of 10 Біосоціальна причина конфліктів запропонована ...
суб'єктивну оцінку поведінки партнера як неприпустиму В. природне зіткнення інтересів людей в процесі їх життєдіяльності Question 8 of 10 Виділяють чинники виникнення конфліктів: ...індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено А. Ф. Хайдером Б. Т. Шибутані В. А. Басе Question 3 of 10 Біосоціальна причина конфліктів запропонована ...
психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп. c. психологія виконання покарання: Question 3 Об'єкт юридичної психології це: a.... Question 8 Відмінність злочинної поведінки від правомірної зумовлена..: a. генетичними особливостями особи; b. виключно поглядами індивіда. c. ціннісними орієнтаціями, поглядами і соціальними установками індивіда; Question ...
...У якій ситуації ваша стратегія поведінки у конфлікті буде найбільш конструктивною: a. Прагнете, у першу чергу, задовольнити власні інтереси, примушуючи іншу сторону прийняти ваш варіант вирішення ...зміна ціннісних орієнтацій і стандартів поведінки, зменшення соціального контролю з боку батьків, «маскулінність» виховного процесу c. Орієнтація на одну дитину, переважання трьох чотирьох поколінних сімей, що ...
формування моделей поведінки керівника в окремих виробничих ситуаціях Question 2 Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера заснована на визначенні: a.... континуум лідерської поведінки Лайкерта b. управлінська гратка Блейка – Моутон c. модель прийняття рішень Врума Йеттона Джаго d. модель теорії справедливості Стейсі Адамса Question ...
наука, що вивчає правила корпоративної поведінки c. свідомий вплив людини на об'єкти, процеси та на людей; Question 2 Вкажіть, яка з наукових шкіл менеджменту виникла ... послідовності застосування зразків поведінки персоналу b. алгоритму діяльності керівника c. сукупності стандартів, правил, норм, апробованих засобів і прийомів доцільної людської діяльності, що дозволяють досягти ...
...і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність: a. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта b. принципу конфіденційності зустрічей з психологом c....свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній та залучає його до реалізації одного з них є: a. метою профілактичної роботи практичного психолога b.
...на мету, мотиви та структуру поведінки суб'єкта Question 2 Балів: 1 Головним завданням психокорекційних програм є a. лікування психічно хворих b. навчання та тренінг c....в тому, що за правильну поведінку людина отримує „жетон”, a. які по мірі їх накопичення дають право на отримання пільг b.
...в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей Question 9 Анрі Файоль, Лінделл Урвік, Джеймс Муні – це представники школи: a. Адміністративного менеджменту b. Людських відносин c.... Поведінка працівників c. Стан зовнішнього середовища d. Децентралізація та централізація Question 9 Які методи використовують під час побудови організаційних структур управління: ...
Розкрити поняття «економічна поведінка людини». Навести приклади. 1.3. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД 1. Розкрити сутність основного методологічного принципу економічної ... ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ 1. Охарактеризуйте поняття «виробнича підприємницька діяльність». Наведіть приклади. 2.
Тема 3: Трудова поведінка Контрольні питання до теми 3 1. Що таке трудова поведінка? 2. Яка різниця між поняттями «трудова поведінка» та «трудова діяльність»?
Охарактеризувати види правомірної поведінки за вольовою ознакою. 2. Визначить особливості правоздатності і дієздатності фізичних і юридичних осіб Практичне завдання до теми 16 Занотуйте структуру ...правосвідомість суспільства, складають основу правомірної поведінки суб’єктів правових відносин b. забезпечують розвиток правової системи, системи законодавства, свідчать про плюралізм правової думки c.
...на типи Поняття механізму злочинної поведінки. Зміст окремих ланок механізму злочинної поведінки. Конкретна життєва ситуація: поняття, види та роль в механізмі злочинної поведінки.
Соціальна робота з профілактики девіантної поведінки. 26. Система надання соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім. 27. Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими мож.ливостями.... Причини девіантної поведінки. Класифікація девіантної поведінки підлітків. 23. Види психопатологічної поведінки. 24. Характеристика делінквентної поведінки. Статева деморалізація та шляхи її профілактики. 25.
...Question 4 Балів: 1 Єдність поведінки членів колективу, що грунтується на спільності інтересів, цінностей та норм поведінки, характеризує його: a. завершення розвитку b. законність c.
Правило поведінки, що міститься у правовій нормі, поширюється на: а) законослухняних громадян; б) правопорушників; в) органи виконавчої влади; г) учасників відносин, які ...фактичних обставин; в) фактичне правило поведінки; г) вказівка до дії. Який з термінів не є структурним елементом правової норми? а) санкція; б) гіпотеза; в) диспозиція; г) ...
...6 років, має дуже розгальмовану поведінку. 4. Які методи корекції ви хочете запропонувати у даному випадку? Напруженість у сімейних стосунках концентрується навколо батька, що має зайву ...скаргою на неуспішність та порушення поведінки на уроках. Дівчинка важко засвоює навички читання, писання, лічби, на уроках іноді підводиться з за парти, вигукує, б'ється на ...
Суїцидальна поведінка Контрольні питання до теми 3 1. Поняття про суїцидальну поведінку. 2. Історія дослідження проблем суїцидальної поведінки. Модуль ІІ.
...як інтеграція духовних цінностей, зразків поведінки тощо), об’єднує у собі знання про оптимальні способи міжособистої взаємодії, характеризує особистість як гармонійно спрямовану, мотиваційно адекватну, орієнтовану на ...внутрішні і зовнішні чинники; оптимальність поведінки відповідно до зовнішніх та внутрішніх обставин життєдіяльності. 5. вміння розбиратися у психології інших людей, емоційно відгукуватися на їх поведінку і ...
...як інтеграція духовних цінностей, зразків поведінки тощо), об’єднує у собі знання про оптимальні способи міжособистої взаємодії, характеризує особистість як гармонійно спрямовану, мотиваційно адекватну, орієнтовану на ...внутрішні і зовнішні чинники; оптимальність поведінки відповідно до зовнішніх та внутрішніх обставин життєдіяльності. 5. вміння розбиратися у психології інших людей, емоційно відгукуватися на їх поведінку і ...
...особи та їх виявлення у поведінці, діяльності, спілкуванні 24. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях Завдання 1. Визначення типу темпераменту Характеристики нервової системи людини проявляються в мисленні, емоційній сфері, поведінці, що в першу чергу впливає ...
Правова природа та сутність віктимологічної поведінки……………5 1.1. Соціальна діяльність та соціальна поведінка особистості…………………..5 1.2. Поняття віктимологічної поведінки як соціально психологічної проблеми..
...здібностей та життєвого досвіду на поведінку в умовах конфлікту Типологія конфліктних особистостей Д. Скотта, Е. Берна Цілі особистості в конфлікті. Наслідки неправильного ціле визначення для поведінки опонента в конфлікті.
...проявляються в мисленні, емоційній сфері, поведінці, що в першу чергу впливає на працездатність особистості. Тому стає важливим визначення типу темпераменту як робітників, так й управлінського персоналу, ...характеристику особистих якостей та особливостей поведінки будь якої людини на мові, що зрозуміла кожній людині 3. Скласти сценарій поведінки для кожної форми особистості типових ситуаціях Психогеометрія ...
...визначення характеристик основних чинників конформної поведінки……………………………………………………………… 2.2. Аналіз результатів дослідження взаємозв’язку соціальних та психологічних чинників конформності особистості……………….. РОЗДІЛ 3....на перебіг психічних явищ і поведінку індивіда нерозривно пов’язаний з вивченням феномена конформізму. Конформізм – це підвищена схильність до наслідування чужої думки або стилю поведінки.
манера поведінки, правила, фірмові знаки, фірмовий інтер’єр приміщень, архітектура будівель c. репутація фірми, зв’язки з громадськістю, філософія фірми Question 3 ...управління, теорії організацій,досліджень організаційної поведінки c. психології, соціології, етики ділового спілкування Question 5 В якому році набув чинності кодекс ділової честі російського підприємця (бізнесмена): a.
Стилі поведінки у конфлікті. 9.Вказати і пояснити основні функції процесу навчання. 10.Визначити критерії оцінки вихованості учнів....виховання гуманності,свідомості дисципліни,культури поведінки та основ екологічної культури. Які ви бачите практичні шляхи реалізації вказаних складників. 35.Розкрити структуру процесу засвоєння знань учнями. 36.
...в оптимізації їхніх психофізіологічних станів, поведінки, спілкування d. поєднання знань, умінь та навичок з потребою у праці, що базується на зацікавленості, бажанні працювати Question 16 Балів: ... суспільна значущість поведінки конкретної людини в конкретних умовах її життєдіяльності b. сукупність обставин життєдіяльності, які прямо або опосередковано впливають на поведінку людини, її ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.