Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 660 за запитом поведінку

Поведінка вчителя при подоланні конфліктної ситуації 2.3. Методи врегулювання конфліктів в педагогічному процесі Розділ III.
Через 2 роки, враховуючи добросовісну поведінку Ташинського і його ставлення до праці, адміністрація виправної установи за місцем відбуття покарання клопоталася перед судом про умовно дострокове звільнення ...
...на виробництві, комунікаційними ролями і поведінкою; в) структура, що характеризує трудовий колектив за соціальними показниками (стать, вік, професія, кваліфікація, національність, освіта); г) структура, що визначає склад ...
Причини та симптоми дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі............……………………………...21 1.4. Стрес як дезадаптаційний чинник…………………………………..……..26 1.5.
Деякі правила етикету і норми поведінки за столом ІІІ. САНІТАРНІ ВИМОГИ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ ІV. ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ V. ВИСНОВКИ VІ.
...як особливий порядок правового регулювання поведінки учасників суспільних відносин у галузі використання та охорони земель, а також управління земельними ресурсами, що виражається в поєднанні юридичних засобів, ...
...при купанні, а також про поведінку в групі, в суспільних місцях і тому подібне Туристи походу повинні виконувати наступні умови: • надавати допомогу керівникові в проведенні походу; • ...
Аналіз товарної стратегії поведінки ТОВ “Меблі Лівс” на меблевому ринку м. Сміла 2.3. Аналіз асортиментної політики ТОВ “Меблі Лівс” по наданню торгівельних послуг ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження асортиментної політики в ринкових умовах 1.1 Економічна сутність та види товарного асортименту 1.2 Асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 1.3 Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту Розділ 2 практичні аспекти дослідження асортиментної політики підприємства тов “меблі – лівс» 2.1 Організаційно економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю “Меблі Лівс” 2.2 ...
Поведінка покупців на ринках. 4. Аналіз ринкових можливостей підприємства. 5. Сегментування ринку та позиціювання товару. ТЕМА 4.
...перетворені на повсякденну норму соціальної поведінки. Особливого значення це набуває, коли мова йде про виховання національної свідомості, патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу і ...
Особливості поведінки тривожних дітей Розділ III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 3.1. Діагностика агресивності і тривожності дошкільників за допомогою методики «Неіснуюча тварина» ...
Поведінка лікарів, що працюють в екстремальних умовах. РОЗДІЛ ІІІ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА „СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 3.1.
Деякі правила етикету і норми поведінки за столом ІІІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІV. САНІТАРНІ ВИМОГИ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ВІДВІДУВАЧІВ V. ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА VІ.
...та обов’язки як регулятор поведінки віруючого 2.3. Свобода волі – джерело творення долі людини 2.4. Проблема гріховності людини та її вплив на долю Висновки ...
...крапку беззбитковості компанії; побудувати графік поведінки витрат; визначити прибуток, якщо обсяг реалізації фільтрів досягне 32000 одиниць щомісяця; максимальний прибуток компанії за місяць при її можливостях; максимальний ...
Статева поведінка 1.5.2. Страх і лють 1.5.2.1. Страх 1.5.2.2. Тривога 1.5.2.3.
Причинний зв'язок між протиправною поведінкою завдавача і моральною (немайновою) шкодою……………………………………………..23 РОЗДІЛ 3. Обсяг відшкодування моральної (немайнової) шкоди……….27 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..…32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….
норми поведінки людини на виробництві; c. організація відповідальності роботодавця за безпеку 2. Фактори важкості праці обумовлюються: a. особливостями трудового процесу; b.
Розвиток культури поведінки в процесі навчання та виховання 2.2. В.О.Сухомлинський про формування почуття прекрасного в процесі спостереженнь за природою та ...
Аналіз маркетингової стратегії поведінки ПП “Коресо” меблевому ринку м. Чигирин 2.3. Аналіз комплексу маркетингу ПП “Коресо” по наданню торгівельних послуг 2.4 Висновки ...
...ступенем суспільної небезпеки і характеру поведінки засуджених. Крім того, вона створює умови для індивідуалізації виконання покарання. Згідно зі ст. 67 Мінімальних стандартних правил поводження з в'...
...знань дітей про статево рольову поведінку на етапі констатуючого експерименту 2.2. Методика диференційованого виховання хлопчиків і дівчаток на етапі формуючого експерименту 2.3.
...заявах пацієнта, скільки по його поведінці, зовнішньому вигляду; по третє, за пониженим настроєм завжди слід шукати тривогу, неспокій, внутрішню напругу. При депресивних розладах невротичного круга (за ...
» надавали значення норми оптимальної поведінки. Запозичення поняття стратегія з військового лексикону пояснюється тим, що підприємства розвинутих країн у 50 рр 20 стол.
Аналіз електоральної поведінки виборців на прикладі США...................................................27 2.2. Роль ЗМІ у передвиборчому процесі............................................................................................33 2.3.
Аналіз маркетингової стратегії поведінки ПП “Буханець” меблевому ринку м. Чигирин 2.3. Аналіз комплексу маркетингу ПП “Буханець” по наданню торгівельних послуг Розділ 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування маркетингової політики розподілу 1.1 Сутність маркетингової політики розподілу, її значення 1.2 Формування каналів розподілу 1.3 Управління рухом товарів Розділ 2 Практичні засади формування і реалізації маркетингової політики розподілу 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка формування маркетингової політики розподілу 2.3 Оцінка реалізації маркетингової політики розподілу Розділ 3 Шляхи збільшення ефек...
...організаційної культури та проблем культури поведінки працівників готелю «Жовтневий» РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛІ «ЖОВТНЕВИЙ» 3.1. Рекомендації щодо подальшої роботи готелю «Жовтневий» ...
, мотивуючи свій крок відповідальністю за поведінку своєї дочки. У пологовому будинку вказали на необхідність належного оформлення прохання діда і баби дитини.
Основні моделі поведінки керівника у сприянні розвитку підлеглого (наставництво, консультування, менторство, фасилітарство) та використання основних мотиваційних інструментів під час цієї роботи 9.
...який здійснює відступи від правомірної поведінки. Без відповідальності правові норми були б позбавлені сенсу, оскільки їх невиконання не тягло б юридичних наслідків.
Яке місце вона відводить мотивації поведінки? Що більше свідчить про моральний вигляд особистості її вчинки або мотиви цих учинків? Яку роль у моральній оцінці особистості відіграє ...
Значення оцінювання і аналіз поведінки дітей у ході народної гри Висновок Список літератури Додатки
Основні стилі поведінки при вирішенні конфлікту IV. Вплив особистісного конфлікту на міжособистісний Висновки УРИВОК Висновки. У даній роботі був проведений аналіз проблеми внутрішньо ...
Віктимна поведінка потерпілого Розділ 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 3.1.
...релігійній обрядовості й побутовій культурі поведінки мусульман Висновки Список використаної літератури Додатки
...приміщеннями в квартирі, мотивуючи свою поведінку тим, що він є наймачем та хазяїном квартири і прийняв рішення про те, що П.
Характеристика та схема моделі поведінки споживачів на ринку проміжних продавців 1.10. Характеристика складових усього ринку та їх відсоткова частка в загальній ємності ринку 1....
...середовища, а також щодо статеворольової поведінки і якостей, вихованих в особистості мікросоціумом – сім’єю та школою. Незважаючи на визнання процесу творення підлітком власної статевої ідентичності як ...
...визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.
Формування мотиваційного механізму управління поведінкою персоналу 33 ВИСНОВКИ 38 Список використаної літератури 41
...що ставить людину у певні поведінкові рамки. М.Вебер вважав, що політика це прагнення до влади, її завоювання, утримання в різних великих суспільних колективах, а П.
Професійна етика: професійна поведінка продавця. 9. Охорона праці: техніка безпеки при роботі з електрообладнанням. 10. Галузева економіка: планування комерційного прибутку, його види та розподіл.
...за процесом народної гри та поведінкою граючих 2.4. Закінчення гри та підведення підсумків Розділ 3. Методичні аспекти народних ігор 3.1.
33 2.2 Планування стратегічної поведінки фірми………………………….52 2.3 Формування та реалізація стратегії……………………………..58 3 Аналіз основних етапів формування та реалізації стратегії на ДП МО ...
...і зарекомендувала себе жінкою легкої поведінки, запрошувала до себе додому неповнолітніх, яким дозволяла грати в карти, розпивати спиртне, вступати в статеві зносини.
Пояснюючи свою поведінку, він посилався на те що є мисливцем, а межі заповідника не помітив, тому відшкодовувати шкоду не збирається.
Протиправність поведінки батьків або осіб, що їх замінюють…………..…33 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...…38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....41 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.