Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 174 за запитом повітряного

...речовин в атмосферу при узгодженні повітряно охоронних заходів? 161. Головні джерела радіоактивного забруднення 190. Етапи очистки від відходів Задачі Задача № Визначити клас небезпеки і обрати засіб ...викинутих підприємством природокористувачем в атмосферне повітря забруднюючих речовин qі кг/год, які містяться у відпрацьованих газах за час t доба і підрахувати платню за здійснений викид.
Запропонуйте ефективні способи покращення складу повітря 3.1 Причини виникнення фотохімічного смогу у місті на території нафтопереробного заводу 3.2 Ефективні способи покращення складу повітря 4. Розрахункове завдання № 72 5.
...системи статистичних показників забруднення атмосферного повітря автотранспортом 2.4. Шляхи вдосконалення статистичного вивчення забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом 2.5. Вдосконалення системи експлуатації і екологічного контролю ...
...кодексах, Законі "Про охорону атмосферного повітря" та інших законодавчих актах України У природоохоронній діяльності велике значення мають заходи кримінально правового впливу....середовище чи його окремі сфери (повітря, землю, надра, води тощо).
...викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію). Кількість викидів по Житомирській області за січень вересень 2010 року – 78,9 тис....викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію) Кількість викидів по Полтавській області за січень вересень 2010 року – 83,1 тис.
...науковців, фітодизайн, фітомодулі сприяють оптимізації повітряного середовища в умовах навчального процесу, іонізації та зволоженню повітря, знезараженню навчальних приміщень від патогенної мікрофлори, збагаченню середовища біогенними речовинами, створенню ...
Ситуаційне завдання Експлуатант повітряного судна, який експлуатує його на законних підставах, уклав із страховою компанією договір страхування своєї відповідальності перед третіми особами....розмір, якщо максимальна злітна вага повітряного судна – 500100 кілограмів (польоти виконуються у межах України)? 3) як визначається страхова сума для міжнародних польотів?
Як впливає вертикальна стійкість повітря на поширення токсичних речовин у атмосфері? 5. Які види уражаючих хімічних речовин можна визначити за допомогою ВПХР Тема 4.... сигнал “Повітряна тривога!”; b. сигнал “Всім в захисні споруди!”; c. сигнал “Хімічна тривога!”; d. сигнал “Тривога!”. e. сигнал “Увага всім!
...на людину Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони Вплив електромагнітних випромінювань Небезпечні фактори пожеж та вибухів.
...деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р. ? Які її недоліки ? 10. Які строки позовної давності та які межі відповідальності встановлено в міжнародних конвенціях, що регулюють міжнародні повітряні перевезення ?
повітряний d. електронний Question 48 Економічне районування – це: a. виокремлення на території країни районів, близьких за рівнем соціально економічного розвитку b....в Україні рівень забруднення атмосферного повітря c. підтоплення населених пунктів d. усе вірно Question 54 Вирівнювання розвитку регіонів полягає: a. у випереджаючому розвитку невиробничої сфери b.
Використання повітря як сировинного ресурсу у виробничій діяльності Задача № 1 Оцінити вартість витрат на електроенергію за 9 місяців.
Мікрофлора повітря 16. Види актів експертизи товарів, особливості їх оформлення 36. Характеристика сушених, солених і маринованих грибів за харчовою цінністю 73.
...екологічні проблеми використання води і повітря в промисловості 2. Показники якості води для технічних процесів 3. Методи очищення сточних вод 4.
Загартування повітрям ВИСНОВКИ Список використаної літератури
Екологічний стан повітряного басейну............................................................5 3. Екологічний стан водного басейну..................................................................6 4. Екологічний стан ґрунтів.................................................................................10 5. Висновки та рекомендації.................................................................................
Повітряні перевезення 59. Умови упаковки i маркування Практичне завдання № 1 Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить 26%, на електронно променеві ...
Вступ 1 Ліітературний огляд 1.1 Хімічний склад атмосфери та основні забруднювачі повітря 1.2 Заходи спрямовані на зменшення впливу шкідливих викидів від підприємств промисловості і автотранспорту на довкілля 2 Причини і наслідки ...
Наземні, водні та повітряні кордони Розділ 2. Державне управління у сфері державного кордону 2.1. Організація діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України 2.2.
Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, тварин, рослин 5. Вітрова ерозія грунтів, боротьба з нею Література
Екологічні проблеми атмосферного повітря 5. Природно техногенна небезпека 6. Проблема радіоактивного забруднення на Чернігівщині Висновок Список використаної літератури
Основні принципи міжнародного повітряного права та їх характеристика. 3. Правоприємництво нових незалежних держав в міжнародному праві.
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Використання рослин індикаторів для моніторингу довкілля 1.2 Критерії вибору рослинного матеріалу для біомоніторингу забруднення повітря 1.3 Оцінка реакцій рослин на забруднення 2 Використання лишайників в екологічному моніторингу довкілля 2.1 Роль лишайників в природі ...
Викиди в атмосферне повітря 2.2. Викиди в водні ресурси 2.3. Викиди в грунти Висновки Список використаної літератури
Повітря …………………………………………………………….. 6 1.5. Едафічні фактори …………………………………………………. 9 2. Основні види платежів, передбачених за забруднення навколишнього середовища .. 11 Висновки …………………………………………………………………….. 14 Література …………………………………………………………………… 15
Розповсюдження радіаційного забруднення на повітряну, водну сферу, грунти та рослиний світ 5. Чорнобильська трагедія: наслідки, її вплив на населення та шляхи вирішення екологічної проблеми Список ...
...сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря 2.3. Злочини у сфері водних ресурсів 2.4. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу ІІІ.
……………………5 1.2 Стан атмосферного повітря……………………….………………...…..8 1.3. Санітано екологічний стан водних об’єктів Дарницького району…10 1.4. Стан земельних ресурсів, озеленених територій та ...
Якість води і подача повітря для котлів 23 2.Опис технологічної схеми процесу 26 3. Аналіз існуючої системи автоматизації 36 4.
...карбаміді Задача № 15 Скільки потрібно повітря для забезпечення необхідної витратити азоту в процесі виробництва 20 т аміаку 1 Який і скільки побічного продукту отримаємо?
Запилення і загазованість повітряного басейну 3. Конфліктні ситуації промислового природокористування Висновок Список використаної літератури
Правові основи регулювання перевезення туристів повітряним транспортом 2.2. Технологія обслуговування пасажирів на прикладі тур фірми „Галопом по Європі 2.3.
Задача За наслідками комплексної перевірки додержання екологічного законодавства акціонерною компанією по виробництву цементу встановлено, що за час функціонування підприємства допускаються систематичні викиди неочищених забруднюючих речовин в атмосферне повітря; система фільтрів, особливо у вечірній і нічний час, відключається з метою заощадження електроенергії. Тільки за 2 місяці поточного року через ...
...здоров'я диспетчерів, які управляють повітряним рухом. 6. Медичний контроль і аналіз передумов авіаційних подій та помилкових дій членів екіпажу в польоті. 7.
Атмосферне повітря 4. Ресурси рослинного світу 5. Рекреаційні ресурси Висновок Перелік посилань
Оцінка екологічного стану атмосферного повітря 13 2.2. Оцінка екологічного стану поверхневих вод 17 2.3. Оцінка екологічного стану грунтів (розораність і ерозованість) 24 2....
Як впливає вертикальна стійкість повітря на поширення токсичних речовин у атмосфері? 5. Які види уражаючих хімічних речовин можна визначити за допомогою ВПХР
Вступ Проблема крізь століття Екогеологія Сучасний стан проблеми Типи промислового виробництва Енергетика Перспективи використання енергоресурсів Екологічне обмеження розвитку різних видів енергетики Альтернативні джерела енергії – вихід зі складної ситуації Геологічні проблеми на Україні Експлуатація залізорудних родовищ Відторгнення родючих земель під гірничі відводи Запилення і загазованість повітряного басейну Науково технічний процес та екологія Конфліктн...
Завдання № 1 "Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і виборі найбільш ефективного їхнього варіанта, зв'язаного із впровадженням конкретних типів повітряних суден (ПС) для заданих умов експлуатації. Зміст завдання: відповідно до вихідних даних і методичних рекомендацій вир...
Вологість повітря Новоград Волинського району 2.3. Особливості хмарності досліджуваного регіону 2.4. Швидкість і напрям вітру в Новоград Волинському районі 2....
...забруднювати водні джерела, грунти і повітря, різко зменшити водоспоживання, ліквідувати непродуктивні витрати води, перебудувати усе виробництво промислове і сільськогосподарське на базі екологічно безпечних технологій; зменшити площі ...
...12° – 14°С, відносній вологості повітря 70 – 75 %. При зберіганні протягом трьох місяців вино почало псуватися: колір став брудно бурий, смак негармонійний, на дно випав чорний ...
...з видів транспорту (залізничний, автомобільний, повітряний, водний, трубопровідний): Вид порушення Санкція Нормативно правовий акт, стаття 3.Підготуйте проект договору перевезення вантажу автомобільним транспортом: а) разовий; б) ...
...потужністю не менше 3000 м3 повітря на годину виробництва Кореї або Європейської країни, що був у користуванні не більше одного року.
Методика загартування немовлят з використанням повітряних ванн ……….. 21 2.2. Методика загартування сонячними ваннами ……………………. 22 2.3. Методика загартування водними процедурами ………………… 24 2.4.
...конституційне право Барановського на чисте повітря. 1. Наведіть законодавче визначення поняття злочину та виділіть ознаки. 2. Що таке протиправність, як ознака злочину? 3. Ознайомившись із розд.
Відділення підготовки вентиляційного повітря..........................................33 3.4. Відділення водопідготовки............................................................................34 3.5. Санітарна підготовка виробництва...............................................................34 3.5.1. Підготовка персоналу........................................................................................
...потужністю не менш 2000 м3 повітря на годину виробництва Японії або Європейської країни, що був у користуванні не більш одного року.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.