Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 511 за запитом поглядах

Педагогічні погляди К.Д. Ушинського. 61. Педагогічна система А.С. Макаренка. 62. В.О.Сухомлинський – педагог гуманіст. 63.
br />br /> На наш погляд, при впровадженні нових, більш ефективні х методів ремонтного обслуговування, потрібно зосередити увагу на профілактиці обладнання власними силами, адже специфіка діяльності ...
...янських мов; простежити процес формування поглядів на спорідненість слов’янських мов, з’ясувати сучасний стан розробки цього питання. У роботі використано метод аналізу (на основі вибраної ...
Фурсою принципи, на мій погляд, є набагато кращими, так як вони розкривають суть нотаріального процесу; • законодавцеві потрібно визначитись з поняттями „нотаріальна дія”, „нотаріальне провадження” та „...
...відомості про автора, його естетичні погляди та творчі здобутки, визначено мету, завдання, структуру та метод аналізу. У розділі І аналізуються життєвий та творчий шлях Оскара Уайльда ...
...в учнів мотивів, цінних з погляду розвитку в них високоідейних і моральних якостей особистості, переконань, пізнавальних інтересів, запитів тощо. Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні впливу ...
...даній дипломній роботі, на мій погляд, дозволить підприємству ЧП "фірма Агро Поліс" поліпшити свою господарську діяльність. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1.1 Відображення на рахунках ...
...існуючі в науці кримінального права погляди вчених щодо визначення поняття предмета злочину та його місця серед інших ознак складу злочину; – виявити притаманні предмету злочину ознаки, що ...
...зайнятості, то як на Ваш погляд потрібно стимулювати зайнятість такої групи людей яка 3. Як Ви вважаєте можна підвищити ефективність зайнятості? Як їх розрахувати? 4.
еволюцію поглядів про людину та суспільство h. особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя Question 3 Історія педагогічної ...
...6%); Найефективнішими способами мотивації, з погляду респондентів, є (у дужках вказанно кількість зайнятих балів): кар'єрний ріст (4,50); пайова участь персоналу в прибутку (4,43); ...
погляд у минуле, спосіб аналізу сучасного під кутом зору минулого b. безпосереднє відображення дійсності, чуттєвий рівень пізнання c.
...зарубіжного, який може дотримуватися інших поглядів, понять, політичної мови; тексти дипломатичних документів повинні мати структуру, до якої входять: протокольна формула, смислове ядро, аргументацій на частина, смислове ...
...зарубіжного, який може дотримуватися інших поглядів, понять, політичної мови; тексти дипломатичних документів повинні мати структуру, до якої входять: протокольна формула, смислове ядро, аргументацій на частина, смислове ...
То, здавалося б, на перший погляд, нічого страшного немає. Але, з іншого боку, це майже 200 цукрових заводів, це сотні тисяч робочих місць тих, яких не ...
То, здавалося б, на перший погляд, нічого страшного немає. Але, з іншого боку, це майже 200 цукрових заводів, це сотні тисяч робочих місць тих, яких не ...
На наш погляд, нова система цінностей і відносин, що складається на підприємствах повинна обов'язково включати систему розв’язання протиріч між учасниками процесу ...
...графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Погляди авторів на економічну сутність витрат Таблиця 1.2 Класифікація витрат залежно від цілей управління Таблиця 1.3 Характеристика методів калькулювання ...
...синтез класичних теорій і новітніх поглядів на місце та роль аналізу кредитоспроможності позичальника у діяльності комерційних банків. При виконанні досліджень залежно від конкретних цілей і завдань ...
...то було б, на мій погляд, доцільно зробити саме цю реконструкцію. Тому що обладнання вже використало свій потенціал і не відповідає сучасним вимогам виробництва.
Сталими залишалися погляди на форми організаційної боротьби, серед яких найбільш дійовими на їх думку був страйк. Члени партії прихильно ставилися до діяльності ВСС ...
Таким чином, якщо проаналізувати погляди різних авторів на визначення цього поняття то, можна зробити висновок, що у кожному з них є раціональне зерно, проте жодне ...
...вирішив провести ризикований, на його погляд, експеримент: запропонував Костенко стати бригадиром хоча б на час відсутності майстра. Вона погодилася. Буквально на третій день у роботі бригади ...
...практиці нормотворчої діяльності поширені різні погляди на проблему захисту інформації в автоматизованих системах. Для правового захисту їх застосовують норми національного авторського права.
...практиці нормотворчої діяльності поширені різні погляди на проблему захисту інформації в автоматизованих системах. Для правового захисту їх застосовують норми національного авторського права.
визначення технологій, найбільш відповідних з погляду мети проекту c. оцінка майбутніх конкурентів d. всі відповіді вірні 14 Інвестиційна частина фінансового розділу проекту повинна включати: Виберіть одну ...
...дослідження було вивчено й проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних учених економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг.
...але деякі особливості, на мій погляд, заслуговують значної уваги. Також в дипломній роботі викладено власні пропозиції з удосконалення калькулювання витрат на виробництво, виходячи з діяльності базового ...
...дослідження було вивчено й проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних учених економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг.
...графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Погляди науковців на тлумачення кризи як об’єктивного і суб’єктивного явища Таблиця 1.2 Класичні різновиди криз підприємства Таблиця 1....
...графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Погляди авторів на економічну сутність витрат Таблиця 1.2 Класифікація витрат залежно від цілей управління Рис.
Разом з тим, на наш погляд, законодавець ще мало уваги приділяє як специфіці використання різних форм забезпечення зобов’язань у сферах підприємницької діяльності, так і окремим ...
...інформації», Декларацію «Про свободу вираження поглядів та інформації» (Ухвалена Комітетом міністрів 29 квітня 1992 року). Структура роботи випливає з поставлених завдань.
Як змінювалися погляди на роль філософії у науковому дослідженні? 8. Як співвідносяться об’ єкт та предме наукового дослідження?
...але деякі особливості, на мій погляд, заслуговують значної уваги. Також в дипломній роботі викладено власні пропозиції з удосконалення обліку витрат на виробництво, виходячи з діяльності базового ...
...прогнозування це думка жюрі, сукупний погляд збутовиків, модель очікуання споживача і метод експертних оцінок.
З вашого погляду, щирий лідер групи той, хто: а) найбільш компетентний; б) у кого найсильніший характер. 27. Чи завжди ви намагаєтеся розуміти, зважати ...
1.3 Концепція товару з погляду маркетингу Рис. 1.4 Життєвий цикл продукту Рис. 1.5 Напрями діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою ...
...оптимізації лізингової діяльності з нашого погляду, вигідніша, ніж така форма фінансування як банківський кредит. Економічна ефективність від впровадження пропозицій така: Дохід КБ від кредитної діяльності „Приватбанк” ...
...запити і потреби покупців, обмежений погляд на цю проблему досить часто призводить до прорахунків та відповідних невдач в умовах дедалі зростаючої конкуренції на вітчизняному ринку.
...то було б, на мій погляд, доцільно зробити саме цю реконструкцію. Тому що обладнання вже використало свій потенціал і не відповідає сучасним вимогам виробництва.
...конфлікту; Б) риса характеру; В) погляд на етнопсихологічні особливості іншого народу під кутом уявлень власного народу. Г) зосередження на проблемах етносу; Д) психологічний феномен.
1.3 Концепція товару з погляду маркетингу Рис. 1.4 Життєвий цикл продукту Рис. 1.5 Напрями діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою ...
...один з них, на мій погляд, розробка системи прогнозного аналізу банківської діяльності, особливо системи коефіцієнтів прибутковості установи. В цьому випадку стає можливим виявлення тенденцій руху прибутковості, ...
...з таких умов, на наш погляд, є формування стратегічного потенціалу підприємства. Аналіз зовнішнього середовища служить інструментом, за допомогою якого керівництво підприємства контролює зовнішні стосовно підприємства фактори ...
...собівартості продукції Таблиця 1.2 Погляди авторів на економічну сутність витрат Таблиця 1.2 Класифікація витрат залежно від цілей управління Рис. 1.1 Класифікація витрат Рис.
...завдань керівників підприємств, на наш погляд, є проведення такої облікової політики, яка буде спрямована на ефективну організацію обліку витрат щодо розрахунків за податками та зборами, що ...
нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому c. вияв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання значущості їх влади d.
нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому c. вияв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання значущості їх влади d.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.