Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 511 за запитом поглядах

Загальна характеристика формування гуманістичних поглядів дітей на основі прилучення їх до народних традицій 1.1. Завдання та цілі виховання дітей 1.2....її вплив на формування гуманістичних поглядів дітей 1.3. Методика гуманістичного виховання дітей В. Сухомлинського на основі прилучення їх до народних традицій Розділ 2.
Теоретичні основи освітньої діяльності і поглядів Грорія Сковороди 1.1. Життя і творчість Григорія Сковороди 1.2. Педагогічні погляди Григорія Сковороди 1.3.
Дипломна робота «Роль Лесі Українки в поширенні революційних поглядів, на території України в останній чверті ХІХ» ЗМІСТ ВСТУП ......................................................................................................... 3 І. ФОРМУВАННЯ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОГЛЯДІВ ЛЕСІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ М. ДРАГОМАНОВА .....
Його плив на політико правові погляди кирило мефодієвців ………….. 6 3. Політико правові погляди Т.Г. Шевченка ……………………………… 8 3.1. Початковий етап політико правових поглядів Т.Г.
...епох, намагався висловитися з приводу поглядів і наукового доробку окремих вчених. На сьогодні тематика ідейної трансформації світогляду та становлення національної проблематики «великого каменяра», в основі якої ...досі не вироблена цілісна система поглядів на розвиток суспільно – політичних ідей Івана Франка, не сформульовані концептуальні засади проблематики націєтворчої публіцистики та громадсько – політичного життя.
Макроекономічні погляди Джорджа Сороса 1.1 Теорія рівноваги 1.2 Рефлексивність на фондовому ринку 1.3. Рефлексивність на валютному ринку 1.4.... Погляди Джорджа Сороса щодо перспектив розвитку України Висновки Література
Гуманістичні погляди Еразма Роттердамського та їх становлення і розвиток у лоні Відродження та Реформації....................................................................................4 2. Педагогічні погляди Еразма Роттердамського………………………………9 2.1.
Формування поглядів Т.Г. Шевченка 2. Державницько правові погляди у роботах Т.Г. Шевченка ВИСНОВКИ СПОСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Порівняйте погляди на субстанцію Б.Спінози і Г.Лейбница. 2. Охарактеризуйте основні парні категорії діалектики. В чому суть їх зв’язку? 3....ви таку оцінку еволюції філософських поглядів справедли¬вою? Закріпіть свою відповідь прикладами з історії філософії. В чому, на вашу думку, полягає причина "дегенерації", яка відбулася?
Загальна характеристика гуманістичної спрямованості педагогічних поглядів М. І. Пирогова 1.1. Талановитий вихователь і педагог 1.2. Проблема гуманізму в педагогічній діяльності Розділ 2. Дослідження гуманістичної спрямованості педагогічних поглядів М. І. Пирогова 2.1.
Політичні погляди Т.Г. Шевченка ………………………………………... 12 2.1. Початковий етап політико правових поглядів Т.Г. Шевченка ….. 12 2.2.
1)Вступ...3 2) Становлення держави Київської Русі…5 3) 1.1....14 7) Зародження та розвиток поглядів на державу і право В Київській Русі…22 8) Держава і право у літературній та історико – філософських пам’ятках…32 "...
Вступ 1. Життя та педагогічна діяльність Й.Г.Песталоцці 2.... Значення поглядів педагога для дошкільної педагогічної науки Висновок Список використаної літератури
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Ідейна боротьба у Франції XVIII століття……………………..………..6 Розділ 2.... Погляди Вольтера щодо державотворення……………………………….….21 Висновок…………………………………………………………………….………26 Список використаних джерел…………………………………………………..…28 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Варіант №8 Дон ГТУ 1. Загальна характеристика етики Відродження …………………………. 3 2. Етичні погляди П.Мірандоли, Е. Роттердамського, Н.
Вступ 1. Новизна та актуальність економічного вчення Кейнса 2. Концепція „ефективного попиту” 3.
Вступ 1. Новизна та актуальність економічного вчення Кейнса 2. Концепція „ефективного попиту” 3.
Вступ 1. Карл Лінней — засновник наукової класифікації живих організмів 2. Внесок Ліннея в бінарну систему біологічної ...
Вступ 1. Огляд літератури 2. Основна частина Висновки Список використаних джерел
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Теоретичні засади гуманізму 1.1. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості 1.2.
Вступ Ідея прогресу, що розробляється спочатку в соціальній філософії, одержує поступово природничонаукове підтвердження. Особливе значення в цьому плані мала ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….……4 1. Ідейна боротьба у Франції XVIII століття………………………………..……..6 2. Біографія Вольтера……………………………………………………….……….8 3. Політична програма Вольтера…………………………………………….…….
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти визначення інвестиційної привабливості підприємства 1.1.Економічна сутність інвестицій та оцінка інвестиційної привабливості підприємств ...
1. Політична думка в Україні в XIX ст. ……………………………………….. 3 1.1. Микола Костомаров ……………………………………………………..
...Відповідь: наші думки збігаються – наші погляди співпадають (або ж: наші думки збігаються). Укладаючи документи, звіряйте свої знання із прикладами, поданих у бібліотеці „Зразки ділових документів” (але ...Відповідь: наші думки збігаються – наші погляди співпадають (або ж: наші думки збігаються). Автобіографія 1. Оберіть правильний варіант вислову. Народитися в селі Підгірці – народитися в селі Підгірцях; ...
Виявіть нові тенденції у антропологічних поглядах мислителів «школи людських взаємостосунків» Як реакція на недоліки попередніх теоретичних поглядів виникла течія за гуманізацію відносин виробництва та управління.
Проаналізуйте ситуацію з юридичного погляду. Контрольні питання до теми 6 1. «Класифікація органів виконавчої влади та їх компетенція» 2. «Структура та штати органів державного управління» ... Проаналізуйте ситуацію з юридичного погляду. Контрольні питання до теми 7 1. «Загальні методи управління: примусу та переконання; загального керівництва; безпосереднього керівництва; прямого і непрямого впливу; ...
...думки, значення висловлених у них поглядів. 2. Своєрідність економічних поглядів Стародавнього Ки¬таю. Ідеї Конфуція. 3. Економічні погляди давньогрецьких і давньо¬римських авторів філософів. 4.
Які чинники, на Ваш погляд, сприяли розвитку управлінської думки в Україні в XVIII—XIX ст., а які — перешкоджали? 2. Як характеризував стан державного управління в ...дієвості” й “ефективності” організації з погляду нового підходу до її розуміння Ч. Бернардом. Тест до теми 1 Question 1 Балів: 1 Прошарок професійних управлінців, головним завданням ...
Вкажіть на характерні особливості їхніх поглядів на державу і право і чим зумовлені ці особливості. 3. Чи погоджуєтесь Ви з поглядами Марсилія Падуанського на політичну владу?
...розвитку суспільства, ідеологічними та моральними поглядами авторів, завданнями, які вони ставили перед собою та іншими причинами. Моїм завданням є розгляд кожної з теорій, та їхня загальна ...стороннього наблюдача в цілому охарактерезувати погляди тих чи інших вчених. Щоб конкретно розібратися в поставлених завданнях, я намагався виділити конкретні відправні точки, в яких проявляється специфіка ...
...стають складнішими і доско налішими погляди вчених, так само як ускладнюється і вдосконалюється сам процес пізнання та його об'єкт. У межах протосоціологічного періоду виділяють кілька етапів формування поглядів на суспільство, за¬кони його ...
виключно поглядами індивіда. c. ціннісними орієнтаціями, поглядами і соціальними установками індивіда; Question 9 Вивчаючи злочинця, юридичні працівники повинні вивчити його.. a.
Економічні погляди Ф. Кене і А.Тюрго. 3. А. Сміт як засновник теоретичної системи класичної політекономії. 4. Етапи розвитку класичної школи (Петті, Сміт, Рікардо). 5. Економічні погляди Ж.Б.
...Відповідь: наші думки збігаються – наші погляди співпадають (або ж: наші думки збігаються). Укладаючи документи, звіряйте свої знання із прикладами документів, поданих у бібліотеці „Зразки ділових документів” (...Відповідь: наші думки збігаються – наші погляди співпадають (або ж: наші думки збігаються). Автобіографія 6. Оберіть правильний варіант вислову. Народитися в селі Підгірці – народитися в селі Підгірцях; ...
нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому c. передача влади від одного її суб’єкта до другого d.... толерантність, терпиме ставлення до інших поглядів на політику Question 8 Демократія це: a. влада натовпу b. влада ЗМІ c. брак влади, безвладдя d.
Здатністю фіксувати погляд на предметі, зосереджуватися на ньому, стежити за рухомими предметами. 2. Здатністю прислуховуватися до звуків, реагувати на невидиме джерело звуку. 3.... У зосередженні погляду на предметі, повертанні голови на звук. 40. Рекомендовано привчати дитину лежати на животі: 1. З 6 тижнів. 2.
нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому b. вияв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання значущості їх влади c.... толерантність, терпиме ставлення до інших поглядів на політику c. монополія однієї ідеології d. авторитет і безумовна влада вождів e. перетворення ідеології в новий вид віри Question ...
Зміна поглядів щодо Бога у філософії Нового часу 1.1. Філософська парадигма Нового часу 1.2. Проблема Бога у філософії Френсіса Бекона 1.3. Філософські погляди Готфріда Ляйбніца 1.4.
Склад української лексики з погляду її походження. Іншомовні елементи в складі української лексики…………...7 1.2. Питання про вживання іншомовних слів……………...21 1.3....підручники початкової школи(читанки) з погляду наявності в них іншомовних слів, певною мірою виявити їх лексичне, граматичне і фонетичне освоєння, укласти словничок іншомовних слів тощо.
Основні риси політико правових поглядів Фрідріха Ніцше Висновки Джерела Вступ Сучасний світ характеризується багатовекторним політичним і правовим розвитком тих чи інших держав, постійними реформаційними процесами ... Погляди Ніцше є важливими, оскільки він був одним з фундаторів філософії культури, яка стала основою гуманітарного знання.
Погляди давньогрецьких учених на відмінності між народами. 8. Географічний (ландшафтний) принцип пояснення міжетнічних відмінностей. 9. “Дух народу” в працях французького вченого ... Погляди Густава Ле Бона щодо залежності історії народу, його цивілізації від душевного устрою історичних рас. 17. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань.
...значень існує найкраща альтернатива з погляду можливих прибутків. Відхтлення від цих альтернатив призводить до зменшення прибутків через підвищення пропозицій над попитом або неповного задоволення попиту Потрібно ...оптимальну альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутків за критерієм Байєса за умов, що ймовірності виникнення попиту відповідно становитимуть 0,1; 0,2; 0,3; 0,25 і 0,15, а ...
...психологічного клімату, який, на ваш погляд, є найбільш продуктивним для спільної діяльності членів колективу. 5. В чому полягає роль керівника у створенні сприятливого соціально психологічному кліматі ...та охарактеризуйте найдієвіший, на Ваш погляд, прийом впливу на особистість. ТЕМА 7 1. Розкрийте роль діловодства в менеджменті . 2. Наведіть приклади класифікацій документів. 3.
нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому d. характер політичного лідерства Question 6 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами ... толерантність, терпиме ставлення до інших поглядів на політику e. авторитет і безумовна влада вождів Question 9 Політичний режим, за якого держава прагне до цілісного, всеохоплюючого контролю ...
На наш погляд, ця обставина викликана наступними причинами. 1. Економічні процеси відбуваються значною мірою стихійно, некеровано. Вони погано піддаються спробам вольового керування з ... З погляду математики вони являють собою дуже прості співвідношення між двома трьома змінними. Звичайно це алгебраїчні рівняння 2 й чи 3 й ...
На наш погляд, ця обставина викликана наступними причинами. 1. Економічні процеси відбуваються значною мірою стихійно, некеровано. Вони погано піддаються спробам вольового керування з ... З погляду математики вони являють собою дуже прості співвідношення між двома трьома змінними. Звичайно це алгебраїчні рівняння 2 й чи 3 й ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.