Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 511 за запитом поглядах

Подібність поглядів на розподіл ролей одного з подружжя і його батьків Question 6 Функціональний підхід до подружньої сумісності орієнтований на вивчення: a.... Подібність поглядів на розподіл ролей одного з подружжя і його батьків d. Орієнтація хоча б одного з подружжя на досягнення сексуального задоволення ...
...пов'язані з переглядом усталених поглядів і уявлень, а також оригінальні погляди автора на вирішення досліджуваної проблеми. Написання дипломної роботи розпочинають з першого розділу, У ньому ...
Текст на перший погляд нескладний, але це лише на перший погляд. Успіхів! Прогулянка Києвом Теплого весняного дня хороше гуляти вулицями міста.
Сучасний погляд та успіх Question 6 Який з перелічених етапів не належить до процедури дослідження методів трудової діяльності: a.... Сучасний погляд та успіх b. Здійснення критичного аналізу c. Реєстрація існуючого стану d. Виявлення цілей та предмету дослідження Question 30 До зовнішніх ...
...в науці називають недозволені з погляду логіки прийоми, які іноді свідомо використовують під час доведень тих чи інших положень: Виберіть одну правильну відповідь a. паралогізми b....заборони суперечності 31 Доведення з погляду сучасної логіки це: Виберіть одну правильну відповідь a. логічний засіб фіксації міркувань людини b. інтелектуальна очевидність певного положення науки c.
...фонду, характеризує діяльність ФКУ з погляду ефективності управління щодо розміщення активів. Випадки різкого зростання цього показника можуть свідчити про наявність операцій з високим рівнем кредитного ризику, ...банків сьогоденної України, на наш погляд, загрожують: недостатність власних коштів; цілеспрямований підрив їх ділової репутації; неповернення виданих кредитів, правова неврегульованість цього напряму банківської діяльності, а також ...
Висловлено погляд на актуальні пробелми застосування домашнього арешту
Політичні погляди О. Радищева 2. Програма суспільного устрою в політичній доктрині декабристів 3. "Слов’янофіли" і "західники", революційні демократи про шляхи розвитку ...
Основні погляди представників філософських шкіл у Стародавній Греції 2. Школа Піфагора 3. Число як фізичний, релігійний, морально психологічний, метафізичний та містичний принцип ...
Еволюція соціальних поглядів на наркотизм 6 2. Проблема наркоманії у сучасному суспільстві. Підліткова наркоманія 15 3. Детермінанти поширення підліткової наркоманії в Україні 19 ...
Поява нових поглядів на мале підприємництво 2. Економічний зміст особливостей малих форм господарської діяльності 3. Критерії щодо визначення суб’єктів підприємництва як малих ...
Розділ і еволюція поглядів на демократію у вітчизняній та зарубіжній науці 1.1. Поняття та сутність демократії 1.2.
Погляди В.І. Вернадського щодо наукового знання і ноосфери 2. Основні положення вчення В.І.Вернадського про ноосферу 3.
Відмінність поглядів П. Фрідмена і Дж. Кейнса на грошові відносини 2. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку в Україні 3.
Вступ Розділ і еволюція поглядів на демократію у вітчизняній та зарубіжній науці 1.1. Поняття та сутність демократії 1.2.
Філософські погляди Г. Гегеля 29. Закони діалектики 65. Світоглядні основи індуїзму і буддизму Література
Погляд Л. М. Толстого на моральні проблеми людської діяльності 2. Проблема естетичного відношення до природного середовища Література
Сучасні погляди та концепції юридичної відповідальності 1.2. Загальні принципи юридичної відповідальності 1.3. Мета і функції юридичної відповідальності РОЗДІЛ 2.
Погляди на співвідношення доказів і фактичних даних 2. Ознаки і класифікація доказів 3. Джерела доказів та їх різновиди Висновки Список використаної ...
Натуралістичні погляди Еміля Золя 1.1. Натуралізм і реалізм Еміля Золя 1.2. Короткий зміст натуралістичного роману Еміля Золя «Тереза Ракен» Розділ ...
Патріотичні погляди в творчості Адама Міцкевича РОЗДІЛ 2. „Пан Тадеуш” – реалістична “енциклопедія польського життя 2.1. Створення поеми 2.2.
Натуралістичні погляди Еміля Золя 1.1. Натуралізм і реалізм Еміля Золя 1.2. Короткий зміст натуралістичного роману Еміля Золя «Тереза Ракен» Розділ ...
Патріотичні погляди в творчості Адама Міцкевича РОЗДІЛ 2. „Пан Тадеуш” – реалістична “енциклопедія польського життя 2.1. Створення поеми 2.2.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ І.1. Проблема розвитку українського мовлення школяра в психолого педагогічній літературі І.2.
Історія розвитку поглядів на проблему типології бібліотек у вітчизняному та зарубіжному бібліотекознавстві. 2. Типології бібліотек, побудовані на основі різнобічних ознак. 3.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ 1.1 Погляди мислителів щодо визначення природи держави 1.2 Різні підходи до визначення поняття держави та її суті 1.3 Передумови виникнення ...
Загальна характеристика педагогічних поглядів про виховання Миколи Пирогова 1.1. Талановитий вихователь і педагог М. Пирогов 1.2. Створення недільних шкіл та їх виховна ...
Характеристика поглядів у творі Використана література Додаток А
Погляди видатних українських культурних діячів на освіту країни .. 1.1.1. Педагогічна діяльність М.В. Ломоносова ...................................... 1.1.2.
Характеристика поглядів у творі Використана література Додаток А
Філософські погляди та спадщина П.Юркевича 3. Особливості «філософії серця» П.Юркевича Висновок Список використаної літератури
Політичні погляди І.В.Сталіна Висновок Список використаної літератури
Історія виникнення погляду на матерію ………………………………... 6 3. Рівні організації матерії ………………………………………………….. 7 3.1. Мікросвіт ………………………………………………………………... 7 3.2. Макросвіт ……………………………………………………………….. 9 3.3. Мегасвіт ………………………………………………………………...
Погляди вчених на проблему творчості й творчих здібностей 1.2. Склад творчих здібностей 1.3. Дошкільне дитинство як етап становлення творчих ...
Погляди вчених на проблему творчості й творчих здібностей 1.2. Склад творчих здібностей 1.3. Дошкільне дитинство як етап становлення творчих ...
Чи є, на ваш погляд, законодавче закріплення формування складу Конституційного Суду оптимальним? Охарактеризуйте законодавче регулювання сутності, порядку й особливостей конституційного провадження Конституційним Судом України 2.
Погляди вчених на проблему мовленнєвого розвитку учнів 1.2. Поняття мовленнєвих умінь та його основні форми 1.3.
...поняття «потенціал» і «конкуренція»,еволюція поглядів на конкуренцію……………………………………………………………………….4 2. Категорійно понятійний апарат та підходи до вивчення конкурентного потенціалу………………………………………………………………………..14 3. Механізм управлінням конкурентним потенціалом………………………...
Погляди філософів античного світу на проблеми здоров’я .........5 1.2. Сучасний стан проблеми .................................................................6 Розділ II. Методичне обґрунтування проблеми ................................
Погляди науковців на склад фінансової системи України 14 3. Проблеми функціонування фінансової системи України та можливі шляхи їх подолання 21 Висновки ...
Погляди теоретиків на проблему виникнення добра і зла та їх співіснування 3. Основні концепції добра і зла 4.
...Мор та його соціально політичні погляди. 2. Новий політичний метод Нікколо Макіавеллі 3. Томмазо Компанелла і його «Місто сонця». Висновки Список використаних джерел
Сучасні погляди на первинну медико санітарну допомогу (ПМСД) І.2. Організація первинної медико санітарної допомоги на засадах сімейної медицини І.3.
Склад української лексики з погляду виокремлення в нiй активних i пасивних шарiв 1.1Аналіз процесу проникнення запозичень в українську мову 1.2.
Еволюція наукових поглядів на природу та зміст мотивації праці 1.2. Мотиваційний процес та характеристика його складових РОЗДІЛ 2.
Ідеї гуманізму, державно правові погляди мислителів старовини 1.2. Розвиток концепції правової держави у XVIII–XIX ст Розділ 2. Сучасні концепції правління права 2.1.
Еволюція економічних поглядів щодо природи та суті грошей ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Теоретичні погляди Цицерона про державу і право 3. Вчення про право у спадщині Цицерона ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
4 Еволюція наукових поглядів на дію законів управління та мотивації…….…8 Взаємозв'язок законів, принципів, цілей, методів мотивації та управління…15 Висновок………………………………………………………………...……….
Погляди педагогів на проблему естетико екологічного виховання дітей 1.2. Задачі естетичного сприйняття природи дітьми дошкільного віку 1.3.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.