Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 511 за запитом поглядах

Тобто, на наш погляд, ефективне управління рухом грошових коштів напряму впливає на стабільність фінансового стану господарюючого суб’єкта на ринку та на його злагоджене ...
...містять які небудь нові, свіжі погляди на проблематику помилування і амністії, а сам кримінально правовий інститут амністії і помилування буде висвітлений в незвичайному ракурсі.
...шляхом бездіяльності та обґрунтувати свої погляди. З’ясувати, в яких діях може проявлятись готування з об’єктивної сторони, тобто розглянути види приготувальних дій, які передбачені законом ...
...найуживаніших одиниць повсякденного мовлення з погляду встановлення закономірностей їхньої мовної організації та систематизації способів перекладу на українську мову.
Однак щодо проблематики цього питання погляди дослiдникiв дiаметрально протилежнi. Однi вважають, що податковий контроль є неодмiнною складовою державного фiнансового контролю, iншi вбачають у ньому самостiйний вид ...
...соціальні процеси, самостійно зіставити різні погляди, міркування і підходи до соціальних та політичних явищ в суспільстві, виявити до них своє власне ставлення.
На мій погляд, зазначені підходи ускладнюють: • вирішення головної мети біологічної освіти формування в учнів ціліс ної картини живої природи; • здійснення інтеграції наук, об'...
Проте, на наш погляд, підприємства повинні складати бюджети, як визначення цільового обсягу продажів, план виробництва, визначення потреби в основних матеріалах, бюджет витрат праці, бюджет ...
...поточним і оперативним, а з погляду обсягів — тематичний, тобто пов’язаний з визначеною конкретною метою, локальний — пов’язаний з діяльністю окремого підрозділу, комплексний — охоплює всі сторони ...
Еволюція поглядів щодо поняття „ринок”. 4. Назвіть функції ринку 5. Назвіть, які ознаки ринку і умови його функціонування 6.
Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.
З погляду лексики це передусім реалії, діалектні слова, слова іншомовного Загальні висновки Література Додатки
...дала відповідь, виходячи із власних поглядів (тобто узагальнюючої податкової консультації центрального податкового органу з цього питання не було, а норма податкового законодавства мала подвійне тлумачення).
...л,лл)ізія зіткнення протилежних поглядів, прагнень, інтересів; бестсе(л,лл)ер книга, що користується особливим попитом, видана великим тиражем. У третьому питанні дайте характеристику службових ...
...свою діяльність, насамперед з урахуванням поглядів, що вже існують в даних групах і в суспільстві в цілому. Вплив референтної групи на перебіг психічних явищ і поведінку ...
...розташування жилмасиву і промзони (з погляду напряму перенесення домішок від промзони) і безлічі інших господарських задач. 2. Аеро і фотографування ділянки та її окремих зон.
Зміст православно теоцентричного погляду на світ і людину. 4. Богословське вирішення проблеми взаємодії релігії і науки. 5. Ознаки глобальної кризи сучасності. 6.
...дослідників історії України подають новий погляд на долю українського народу у часи війни. О.Гончар у романах “Людина і зброя” і “Тронка” визначають духовний потенціал людської ...
...здатний її виконувати краще, з погляду організації як одного цілого. Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація ...
...перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. – 2003. № 3 (9). – С.112 119. Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. – М.
Нетипові статеві злочини: сучасний криміналістичний погляд // Вісник прокуратури. – 2001. № 6. – С. 61 66. 18. Сташис В.В., Бажанов М.И. Личность под охраной уголовного закона.
...до тих, хто керується антигуманними поглядами та нормами моралі. Актуальність проблеми зумовила вибір теми реферативного дослідження: «Вплив сім’ї на успішне навчання молодшого школяра».
Головним надбанням сьогодні, на наш погляд, є те, що школа починає пошук нових ідей, форм, потребує під¬тримки науковців. Це спонукає змінити «диктаторську» педагогіку на гуманістичну, ...
...виявляється якість кредитного портфеля з погляду ризику і ступеня забезпеченості кредитів; аналізується дохідність та ефективність кредитних операцій. Аналіз кредитних операцій було проведено на матеріалах ПАТ АБ «...
Нетипові статеві злочини: сучасний криміналістичний погляд // Вісник прокуратури. – 2001. № 6. – С. 61 66. 18. Сташис В.В., Бажанов М.И. Личность под охраной уголовного закона.
...осіб, то запропоновано на наш погляд, важливим інструментом, що допоможе збалансувати та підвищити якість кредитного портфеля банку є удосконалення підходів до управління проблемною заборгованістю за кожною ...
Соціально педагогічні погляди Фребеля щодо створення дитячих дошкільних закладів, де б найкраще задовольнялись потреби дітей у діяльності та спілкуванні, розвитку та знайомству з ...
...єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства. За визначенням Роя Доджа, "аудит це захоплюючий ...
На наш погляд, їх практичне впровадження повинно дати свої позитивні результати. Наша тепрішня законодавча база, що стосується банківської сфери, має більше фіскальний, ніж ...
Саме детальний аналіз науково правових поглядів щодо теоретичного аспекту функціонування зазначеного інституту парламентського права, надасть нам можливість встановити передумови його виникнення, сформулювати уніфіковані поняття тимчасових слідчих ...
Тому, на наш погляд, дослідження цієї проблеми є досить актуальним і необхідне у першу чергу з метою забезпечення ефективності використання механізму банкрутства в Україні ...
Проте, на наш погляд, потреба в науково обґрунтованих рекомендаціях щодо формування державної політики у сфері управління грошовою системою є об’єктивною.
60 Феномен групи з погляду соціальної психології. 61. Соціально психологічний клімат колективу. 62. Класифікація, ознаки та структура великих соціальних груп. 63.
Сухомлинського» , вона, на мій погляд, є досить актуальною на сьогоднішній день. Ім'я В. О. Сухомлинського відоме і популярне в усьому світі, і зараз не ...
...творчі, — вони сприяли формуванню принципів, поглядів і переконань людей. Філософ Є. Соколов у своїх працях розглядає святкування як "високе творче дозвілля, піднесену діяльність".
...радянський період, які, на наш погляд, були розроблені краще від інших фінансово правових питань. З набуттям Україною статусу незалежної держави, бюджетне право не втратило своєї актуальності, ...
...здатний її виконувати краще, з погляду організації як одного цілого. Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація ...
...здатний її виконувати краще, з погляду організації як одного цілого. Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація ...
343] Його погляд сприяв абсолютизації безсполучникових речень, що привело деяких авторів до заперечення будь яких зіставлень сполучникових і безсполучникових складних структур.
...даної теми полягає, на мій погляд, у вивченні банківської системи через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи його діяльність. Тепер надійність і фінансова стійкість основні фактори, ...
...можна зробити висновки що, з погляду підприємства, інвестиціям притаманні такі переваги перед позиковим капіталом: за економічними характеристиками інвестиції більш прийнятні, менш ризикові і більш комфортні, а ...
Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // Право України – 2002 № 9 – с. 115 120. 14. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право.
...1) Найбільш кращий банк із погляду залучення засобів клієнтів на депозити або в статутний фонд, доцільність відкриття в цьому банку рахунка і проведення по ньому різних ...
...а його причинами, на мій погляд, є те що цією проблемою в Росії почали раніше займатися на рівні держави (в 1996 р.
...в юридичній літературі немає єдності поглядів з цього питання. За інтелектуа¬льним моментом розмежування між непрямим умислом і пря¬мим проводять з урахуванням характеру передбачення винним ...
...і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя.
...різними видами матеріальних ресурсів з погляду конкурентоспроможності його діяльності, пошук резервів раціонального використання і зниження матеріаломісткості продукції. Зробила аналіз чисельності і складу працівників за категоріями, професіями ...
Концепція товару з погляду маркетингу Рис. 1.2. Життєвий цикл продукту Рис. 1.3. Напрями діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою ...
Змінити асортимент виробів на ваш погляд. 8. Розрахувати показники поглибленого операційного аналізу. 9. Побудувати графік життєвого циклу виробу. Завдання №3 “Формування матриці фінансової стратегії” Для реалізації ...
...вказати якими критеріями, на ваш погляд, вона повинна характеризуватися. Під час відповіді на заключне питання теми необхідно дати аналіз ч.3 ст.19 КК України.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.