Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 348 за запитом подолання

Форми подолання суперечності між безмежними потребами і обмеженістю ресурсів Розділ ІІ. Утворення похідного попиту. Критерії залучення ресурсів фірмою 2.1....в Україні та шляхи їх подолання Висновки Література
...в Україні та шляхи його подолання 11 2.1. Аналіз рівня безробіття вУкраїні 11 2.2. Шляхи подолання безробіття в Україні 13 РОЗДІЛ 3.
Шляхи подолання страхів молодших школярів та їх психокорекція 2.1. Робота психолога по подоланню шкільних страхів у молодших школярів 2.2.
Проблема подолання правового нігілізму в Україні...........27 3.1. Правовий нігілізм як основна проблема реалізації прав та свобод людини та громадянина в ... Розвиток правової свідомості у контексті подолання правового нігілізму..........................................................................................29 ВИСНОВКИ.........................................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................
29 36 Розділ ІІІ Шляхи подолання міжнародного конфлікту ……....……… 37 3.1. Кіпр на сучасному етапі подолання кризи…………………………………37 53 3.2.
...ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ 3.1. Напрямки державного регулювання та попередження кризових явищ 3.2. Шляхи подолання економічної кризи в Україні ВИСНОВКИ ...
ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Дослідження теоретичних основ та особливостей цінового коливання в Україні дозволяє зробити наступні висновки: ...інфляції, а тим більше її подолання, можливе лише при комплексному підході, коли буде задіяно заходи адекватні чинникам, що її породжують. 5.
...року РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Дослідження теоретичних основ та особливостей інфляції в Україні дозволяє зробити наступні висновки: 1....інфляції, а тим більше її подолання, можливе лише при комплексному підході, коли буде задіяно заходи адекватні чинникам, що її породжують. 5.
...Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 3.1 Причини та наслідки економічних криз в Україні в перехідний період 3.2 Роль державного регулювання в попередженні та подоланні кризових явищ в економіці Висновки ...
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОЯВІВ І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 3.1. Можливості використання засобів масової інформації для протидії ...розслідування злочинів і шляхи їх подолання 3.2. Виявлення таємних комунікацій як елемент розслідування зло¬чинів, вчинених учасниками організованих злочинних груп і те¬рористичних організацій ВИСНОВКИ ...
Корекційна робота по подоланню страхів і тривожності у дітей 3.1. Аналіз методів корекції страхів і тривожності 3.2. Тренінгові заняття щодо подолання страхів, тривожності у дітей 3....
Корекційна робота по подоланню страхів і тривожності у молодших школярів 3.1. Аналіз методів корекції страхів і тривожності 3.2. Тренінгові заняття щодо подолання страхів, тривожності молодших школярів 3....
Заходи щодо подолання кризи на вітчизняному іпотечному ринку 3.2. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність ...іпотечне кредитування;  запропонувати заходи щодо подолання кризи на іпотечному ринку;  уявити можливі перспективи іпотечного кредитування в Україні тощо. Об’єктом дипломної роботи є система економічних відносин ...
Подолання емоційних станів (роздратування й недовіри), що є основними джерелами конфлікту. Страх, гнів, образа й розчарування як стимули позитивних змін Роль ...та найменш травматичне для особистості подолання наслідків стресу Методи управлінського впливу на наслідки конфліктів. Конструктивні та деструктивні конфлікти. Юридичні методи врегулювання конфліктів
Розробка концепції подолання кризи, націленої на відпрацювання стратегічних і оперативних заходів. 3. Реалізація прийнятої концепції для виходу з кризової ситуації. 4.... Question 18 Першорядними завданнями для подолання кризи в Україні є: a. 1. Відновлення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 2. Відновлення монополії держави на зовнішню торгівлю. 3.
Бартери непорозуміння та шляхи їх подолання Конфліктна взаємодія як варіант комунікативного акту. Види і структура спілкування. Явні і приховані джерела конфліктів в процесі спілкування.... Шляхи подолання бар'єрів непорозуміння. Роль гумору, культури мови і поведінки ТЕМА 9. Потенційна конфліктність у невиробничій сфері Особливості ділового спілкування в ...
Які існують способи подолання «renvoі» ? Як вони застосовуються в різних країнах ? 5. Що розуміється під конфліктом кваліфікацій і які існують способи подолання цієї проблеми ? 6.
РЕЛІГІЙНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НОВОКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст. Питання до теми 8 1. Чому філософія А.Шопегауера є першої спробою синтезу західної і ...: АТЕЇСТИЧНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ Питання до теми 9 1. Якими є сутнісні риси сучасної аналітичної філософії? 2. Розкрити специфіку вирішення проблеми несвідомого у ...
Способи їх усунення та подолання 3.29. Система права: поняття та характеристика її елементів. Співвідношення системи права з правовою системою 3.30....нігілізм: поняття, витоки та перспективи подолання 3.71. Правова культура та правове виховання 3.72. Правова система: поняття, структура, види 3.73.
Допомога в подоланні кризи в діяльності підприємства Дайте відповідь на питания: Консалтинг це реальна допомога чи невиправдані затрати?... Лев Миколайович Толстой (1828 1910) Подолання опору ПОЯСНЕННЯ Правильні у своїй основі спроби представити матеріал при неадекватних діях координатора можуть викликати негативну реакцію у «аудиторії» і ...
...різкий діалог про шляхи найскорішого подолання перехідного етапу розвитку індустрії; ось столяри пронесли зовсім нові дерев’яні сходові поруччя; ось дрібний торговець, держачи в руках лоток ...різкий діалог про шляхи найскорішого подолання перехідного етапу розвитку індустрії; ось столяри пронесли зовсім нові дерев’яні сходові поруччя; ось дрібний торговець, держачи в руках лоток ...
подолання монополізму b. економічна безпека країни c. наявність природних монополій d. все назване вище Question 15 Балів: 1 В умовах ринкової ...Балів: 1 До економічних інструментів подолання екологічної кризи слід віднести: Виберіть одну правильну відповідь a. удосконалення діючого природоохоронного законодавства b. розробку і впровадження ресурсозберігаючих технологій c.
...правовий акт, що спрямований на подолання дискримінації жінок в аспекті винагороди за працю має назву: Конвенція ООН «Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної ...правовий акт, що спрямований на подолання дискримінації жінок в аспекті винагороди за працю має назву: Конвенція МОП «Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної ...
Сучасні механізми подолання інфляції в Україні 2. Перспективи впровадження таргетування інфляції та плаваючий валютний курс України Список використаної літератури
Адміністративна реформа як шлях подолання кризи у сфері державного управління 1.1 Сутність адміністративної реформи 1.2 Основні етапи та правове підґрунтя проведення адміністративної реформи ...
...управління організацією та шляхи їх подолання 2. Структура і взаємозв’язок елементів системи управління виробничим процесом в організації Задача 3. На прикладі конкретного підприємства, перед яким ...
Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств та зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики ...
...управління організацією та шляхи їх подолання 2. Структура і взаємозв’язок елементів системи управління виробничим процесом в організації Задача 3. На прикладі конкретного підприємства, перед яким ...
Стратегія подолання соціально економічних диспропорцій у регіональному розвитку 2. Стратегія вдосконалення міжбюджетних відносин 3. Розвиток транскордонного і міжрегіонального економічного співробітництва 4.
Проблеми і шляхи їх подолання у сфері проведення соціального страхування в Україні 2. Порядок обчислення та застосування страхових тарифів загальнообов’язкового державного страхування від нещасних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання Кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикрзового управління 1.2 Методика діагностики кризового ...
Подолання стресу. 4. Висновок. 5. Список використаної літе
Шляхи подолання конфліктів, пов’язаних з матеріальною відповідальністю Ситуація № 20 Група перекладачів відділу науково технічної інформації дослідно конструкторського бюро складалася з п'...
Шляхи усунення і подолання прогалин у праві Висновок Список використаної літератури
Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового ...
Роль світового суспільства в подоланні негативних наслідків глобалізації 9 Список використаних джерел 15
Запропонуйте шляхи його подолання. ТЕМА 5 1. Визначте чинники формування змісту навчання керівників організації. 2. Дайте характеристику позитивних якостей основних форм навчання менеджерів. 3.
3 ПОДОЛАННЯ СОРОМ'ЯЗЛИВОСТІ 4 ДИТИНА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Дії НБУ у подоланні кризи ліквідності Висновки Список використаних джерел Вступ Ліквідність банківської системи є її якісним динамічним станом, який забезпечує своєчасність, повноту і ...
Методи подолання конфліктів 2. Дослідження особливостей працюючих з метою попередження виникнення конфліктів 3. Задача Діяльність виробничої фірми можна охарактеризувати такими даними: – річні ...
Причини та шляхи подолання конфліктів Висновки Список джерел Вступ Характерною рисою буття суспільства, особливо на сучасному етапі, є наявність різноманітних та чисельних конфліктних ситуацій.
...активному навчанню та шляхи їх подолання Висновок Список використаної літератури
Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України 4. Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій 5. Способи й засоби підвищення ефективності політичного ...
Заходи щодо подолання ризиків 6. Фінансовий план Висновки Список використаної літератури Вступ Грибне господарство “Шампіньйон” створюється з метою вирощування і розвитку цивілізованої торгівлі ...
Шляхи подолання стресового навантаження в роботі менеджера Висновки Література
Стратегії, механізми та форми подолання конфліктів 1.3. Роль конфліктів в солідаризації співробітників 2. Ціннісні аспекти конфліктів 2.1. Аксіологічний підхід до дослідження конфліктів 2....
Шляхи та методи подолання безпритульності РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ І ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 2.1. Деякі аспекти законодавчого забезпечення прав безпритульних дітей ...
...вправи біг, ходьба, метання, лазіння, подолання перешкод, перенесення ваги, гімнастичні естафети і рухомі ігри. З їх допомогою ті, що займаються опановують основними життєво необхідними навиками і ...
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.