Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 348 за запитом подолання

СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...гіперінфляції в Україні та шляхи подолання..................29 3. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА, ОСНОВНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ.................................................33 3.1. Методи регулювання інфляції...........................................................................
Коректувальна робота з подолання самотності у підлітків Висновки Література Додаток
...Україні 2.3 Заходи щодо подолання безробіття Висновки Список використаної літератури Додатки
...СИСТЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ..…………………………………….…34 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...…39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…42 ДОДАТКИ……………………………………………………………………..…44 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ…..27 ВИСНОВКИ………………………………………………………………..……32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….…………………35 ДОДАТКИ……………………………………………………….……………….37 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...оподаткування, є одним із способів подолання економічної кризи в економіці.
Поведінка вчителя при подоланні конфліктної ситуації 2.3. Методи врегулювання конфліктів в педагогічному процесі Розділ III. ДІАГНОСТИКА КОНФЛІКТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 3.1.
...розробка тренінгової програми спрямованої на подолання підліткової агресивності ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...в Україні та шляхи їх подолання……………………………………………………21 Висновок…………………………………………………………………………….30 Список використаних джерел……………………………………………………..33 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...права 15 16 2.6 Подолання правового нігілізму і проблем правової культури 16 17с. 2.7 Державна влада і методи державного управління 17 21с.
...людиною життєвих криз та їх подолання Розділ 2. Експериментальне дослідження тактики роботи з клієнтами у кризові періоди життя 2.1. Тактика роботи з агресивними дітьми 2....
...на інвестиційну активність може справити подолання інфляції, що робить можливим забезпечення функціо¬нування довгострокових інвестиційних кредитів як основи капі¬тального будівництва за ринкових умов, сприяє нормалізації ...
...шляхів урегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних ...
Вступ 1 Ліітературний огляд 1.1 Хімічний склад атмосфери та основні забруднювачі повітря 1.2 Заходи спрямовані на зменшення впливу шкідливих викидів від підприємств промисловості і автотранспорту на довкілля 2 Причини і наслідки екологічної кризи 2.1 Причини виникнення екологічної кризи 2.2 Наслідки екологічної кризи 2.2.1 Екологічні наслідки глобальних забруднень атмосфери 2.2.2 Екологічна проблема забруднення грунтів 2.2.3 Забруднення акваторій 2.3 Шляхи подолання е...
...системи України та шляхи їх подолання…………………………………………………………...……29 3.1. Аналіз проблем функціонування фінансової системи України…………….29 3.2. Перспективи фінансової стабілізації…………………………………………35 Висновок…………………………………………………………………….
...управлінські проблеми та напрямки їх подолання 3.2. Розробка Кодексу Етики 3.3. Робота з морально етичними цінностями на тренінгах Висновки Література
...міграція в Україні,шляхи її подолання...........................с.18 23 4.Аналіз міграційної політики України:основні напрями її діяльності.................................................с.24 29 5.
...стратегічного планування та способи їх подолання Висновки Література Додатки
...діяльності, шляхи їх попередження та подолання Розділ 3. Культурологічні та практичні аспекти волонтерської діяльності 3.1. Організаційно управлінські аспекти волонтерської діяльності студентської молоді 3.2.
Шляхи подолання самотності Висновки Список використаної літератури Додатки
2.3 Реалізація програми подолання монополій. Висновки Список використаної літератури
...проблеми та намітити шляхи їх подолання для подальшого розвитку міста.
...господарських товариств та шляхи їх подолання………………………………………………………………………...…28 Висновки……………………………………………………………………………32 Список використаних джерел………………………………………………..……35 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………………………………...…36 3.1. Проблеми комерційного банківського кредитування в Україні………….…36 3.2. Напрями підвищення ролі комерційних банків в Україні……………...
...кризовий період та шляхи їх подолання...................................................................................................25 Висновки....................................................................................................................31 Список використаних джерел..................................................................................33 Додатки.......................................................................................................
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи макросередовища господарювання підприємств та його чинників 1.1 Характеристика зовнішнього середовища 1.2 Середовище прямого та непрямого впливу на підприємство Розділ 2 Загальна характеристика ТОВ «Світ ласощів» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Світ ласощів» 2.2 Основні показники фінансово господарської діяльності ТОВ «Світ ласощів» Розділ 3 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища на ТОВ «Світ ласощів» 3.1 Аналіз впливу чинників зовнішньог...
...В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………………………………...…34 3.1. Проблеми діяльності комерційних банків в Україні…………………………34 3.2. Напрями підвищення діяльності комерційних банків в Україні……….
...виявлених недоліків та шляхи їх подолання Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1.
Корекційна програма по подоланню агресивної поведінки у молодших школярів 3.2. Ефективність експериментальної методики психокорекції проблемної поведінки дітей молодшого шкільного віку Висновки Список використаної ...
...БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ………………………………………………………………...…….35 3.1. Загрози економічної безпеки банків на сучасному етапі……………………35 3.2. Напрямки вдосконалення системи економічної безпеки банків………...….
Напрямки подолання суперечностей та протиріч у взаєминах ТНК Україна Висновки Перелік використаних джерел Однією з ключових характеристик сучасного розвитку світогосподарських процесів є ...
Напрямки подолання суперечностей та протиріч у взаєминах ТНК Україна Висновки Перелік використаних джерел Сьогодні світ опинився на порозі нового переділу, але не ...
...інфляційних процесів та напрямки їх подолання в Україні 29 3.1. Аналіз інфляції в Україні 29 3.2. Антиінфляційна політика в Україні 33 Висновки 39 Список ...
...вітчизняними підприємствами та шляхи їх подолання Висновки Список використаної літератури Додатки
Напрямки подолання суперечностей та протиріч у взаєминах ТНК Україна Висновки Перелік використаних джерел Однією з ключових характеристик сучасного розвитку світогосподарських процесів є ...
Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання 3.3. Рекомендації щодо поліпшення процесу комунікацій на підприємстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...2.3 Вплив громади на подолання екологічної кризи 3. Запропонуйте і обґрунтуйте найефективніший, на Вашу думку, спосіб рекультивації земель, порушених в результаті відкритого (наземного) добування кам’...
...профілактично просвітницької роботи з питань подолання проявів агресивності у середовищі старших підлітків Висновок до другого розділу Висновки Список використаної літератури
РОБОТА З ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ВАГІТНОСТІ 3.1. Особливості психокорекційної роботи з вагітними жінками на третьому триместрі вагітності 3.2.
Проблема кадрового дефіциту та її подолання 2.4. Основні напрями ефективного функціонування ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС Розділ ІІІ.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи процедури банкрутства підприємства 1.1 Поняття банкрутства та його правове забезпечення 1.2 Процедура визнання підприємства банкрутом 1.3 Методи прогнозування банкрутства Розділ 2 Проведення діагностики банкрутства ДП «Технополіс» 2.1 Фінансово економічна характеристика ДП «Технополіс» 2.2 Аналіз платоспроможності та ліквідності ДП «Технополіс» 2.3 Аналіз фінансової стійкості ДП «Технополіс» 2.4 Прогнозування ймовірності банкрутства та можливог...
...вирішення проблеми трудової міграції та подоланні їх негативних наслідків полягають у розробці нормативно правових документів, які б забезпечили можливість оцінки реальної ситуації на регіональному рівні, а ...
...2.2 Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності молодших школярів в умовах будинку інтернату 2.3 Експериментальні дослідження та їх ефективність Висновки Список використаних джерел
Психокорекційна та освітня робота по подоланню проблеми раннього материнства 3.1. Статева освіта в сім’ї як фактор викорінювання проблеми неповнолітнього материнства 3.2.
...Україні і можливі шляхи їх подолання………………………………43 Висновок……………………………………………………………………….……50 Список використаних джерел………………………………………………..……53 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...кредитування в Україні в контексті подолання наслідків фінансово економічної кризи…………………………..….43 Висновки………………………………………………………………….……..….46 Список використаних джерел…………………………………………….…….…49 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.