Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 348 за запитом подолання

...України та можливі шляхи їх подолання 25 3.2 Альтернативні шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України 27 Висновки 31 Список використаної літератури 32
...В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ…………………………………………….……29 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…36 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...клієнтами, причини виникнення і шляхи подолання Література
Вступ Розділ 1 основні засади визначення і оцінки ризиків і невизначеності в роботі підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків і невизначеності роботи підприємства 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків і невизначеності 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками Розділ 2 практичні аспекти аналізу проблеми ризику і невизначеності в україні 2.1 Основні види ризиків і невизначеності, з якими стикаються українські підприємства в сучасних умовах 2.2 Оцінк...
...ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ………………………………...…41 3.1. Міжнародний досвід регулювання діяльності господарських товариств……………………………………………………………………..41 3.2. Проблемні питання діяльності товариств та шляхи їх вирішення…..
...виконавчої влади та напрями їх подолання………………………………………………………………………...…25 3.2. Вдосконалення контрольних механізмів в сфері фінансово правового забезпечення процесу підвищення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади……………………………………………………….….
...КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ…………..……..….36 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……...…..43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….………47 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ 55 3.1. Загальна характеристика проблем гендеру у політичній сфері 55 3.2.
Напрямки подолання дефіциту бюджету 3.3. Удосконалення управління державним боргом України Висновки Література
...до навчання і шляхи їх подолання Висновки Список використаних джерел Додатки
...форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д. А це можливо лише за рахунок ретельного аналізу підприємства з усіх сторін.
...безпеку України 3.2 Шляхи подолання фінансової кризи в Україні та міжнародний досвід Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність теми роботи полягає в тому, що ...
...ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………………………………………………..27 3.1. Проблемні аспекти реалізації умовно дострокового звільнення від відбування покарання……………………………………………………………....27 3.2.
...ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІМУНІТЕТ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………...……30 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..……36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…38 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...та пропозиції щодо зайнятості і подолання безробіття Висновок. Список використаних літературних джерел
...серед форм, які використовуються для подолання монополії державної власності (купівля продаж державного майна через аукціони, конкурси, біржі тощо). Функціонування ринкового механізму можливі лише за умови, що ...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НА ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 3.1 Антикризові заходи Європейського союзу 3.2 Політика відсоткових ставок центральних банків у кризових умовах ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Зарубіжний досвід подолання бюджетного дефіциту 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из ...
...ДПС України та напрями їх подолання……………………………………………….…32 Висновки……………………………………………………………………………41 Список використаних джерел…………………………………………..………….44 Додатки………………………………………………………………..…………….47 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...навчальної діяльності учнів Дидактичні умови подолання труднощів у самоосвіті та самовихованні школярів Висновки Список використаної літератури
Психокорекційна робота з подолання негативного впливу мультфільмів і фільмів на дітей Висновки до розділу II ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ Примітка.
...серед форм, що використовуються для подолання монополії державної власності ( купівля продаж державного майна через аукціони, конкурси, біржі тощо). Дедалі більшого поширення набуває договірний порядок створення нових ...
Подолання проблем та складнощів в організації колективної праці дітей дошкільного віку Висновки Список використаної літератури Додатки
Робота з батьками по подоланню дитячих страхів Висновки Література Додатки
...валютного контролю та напрями їх подолання в Україні............32 ВИСНОВКИ...............................................................................................................37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................39 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Шляхи подолання невідповідності експорту та імпорту у торгівельному балансі України 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42 Данная работа написана ...
...В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...євроінтеграційного процесу та перспективи їх подолання. 3.2. Інтеграційні об’єднання у Чорноморському регіоні. 3.3. Туреччина і Україна в контексті американсько російського суперництва у Чорноморському ...
...розірванні шлюбу та шляхи їх подолання……………………………………………….……32 Висновки………………………………………………………………………..…..38 Список використаних джерел…………………………………………….....…….41 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...країн світу та шляхи їх подолання 77 3.2. Напрямки покращення управління державним боргом в Україні 89 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ 108 ВСТУП ...
...приклади розбудови післявоєнної економіки, успішного подолання труднощів перехідного періоду, спираючись на тісне співробітництво з іншими країнами світу та міжнародними організаціями. Враховуючи цей досвід і особливості вітчизняної ...
...комунікаційних перешкод та засоби їх подолання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
...серед форм, що використовуються для подолання монополії державної власності ( купівля продаж державного майна через аукціони, конкурси, біржі тощо). Дедалі більшого поширення набуває договірний порядок створення нових ...
Правовий нігілізм та шляхи подолання………………………….........28 Розділ 3. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна…………………………………………………………..……..…31 3.1.
Необхідність подолання відсталості країн, що розвиваються, збільшення населення в них вимагає швидкого розвитку енергетики, зростання енергоспоживання Ось заходи, що дозволили б переламати ...
...та конфліктних ситуацій та шляхів подолання їх у майбутньому ТЕСТ 2 Question 1 Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги: a.
...в Україні та шляхи їх подолання………….…30 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...………35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….………………38 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...об'єктивною необхідністю попередження і подолання наслідків вказаної події і відшкодування матеріальних чи інших втрат. Страховий захист може бути забезпечений лише при умові, якщо суспільство має ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи правотворчості в процесі здійснення судової практики 1.1 Судово правова реформа на Україні, її суть та значення 1.2 Поняття та ознаки правотворчості, її співвідношення з процесом правотворення 1.3 Функції та принципи та види правотворчості Розділ 2 Особливості здійснення судової практики в Україні 2.1 Стадії прийняття законів в Україні 2.2 Порядок досудової підготовки матеріалів протокольної форми і порядок розгляду справ цієї категорії Розділ 3 ...
Крім того, в умовах подолання наслідків фінансово економічної кризи, коли забезпечення стійкого функціонування та розвитку банку є одним з головних завдань, проблема ефективного управління та ...
...АПК України 3.1 Шляхи подолання кризового становища в АПК 3.2 Основні проблеми та перспективи розвитку АПК 3.3 Інвестиції в АПК і продовольча безпека ...
...з батьками щодо попередження та подолання насильства над дітьми Висновок Список використаної літератури Додатки
Вступ Розділ 1 Сутність основних макроекономічних показників 1.1 Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення 1.2 Обчислення валового національного та валового наявного доходу 1.3 Обчислення номінального та реального валового національного доходу 1.4 Розрахунок цінових індексів Розділ 2 Практичні аспекти обчислення макроекономічних показників 2.1 Розрахунок валового національного доходу методами доходів та витрат 2.2 Розрахунок особистого доходу та доходу кінцевого викор...
Корекційна робота з подолання тривожності в дітей у системі дитячо батьківських відносин ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
...ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ................................................................................60 ВИСНОВКИ...............................................................................................................74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................77 ДОДАТКИ..................................................................................................................80
...безпеки України та шляхи їх подолання………………………………………………………………………….86 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………..95 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………98 ДОДАТКИ
...транспортних засобів та шляхи їх подолання……………………………………………….……35 Висновки……………………………………………………………………………42 Список використаних джерел…………………………………………………..…45 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...2) напрямок діяльності с ціллю подолання будь якої проблеми; 3) переосмислення цінностей, відносини до себе і до оточуючого. Question 5 of 15 Самореалізація – це: 1) самопізнання; ...
...фізичних осіб та напрями їх подолання Висновки Список використаних джерел Додатки
Подолання кризи не може здійснюватися автоматично, воно має бути організовано органом управління підприємством. 2. Система кризових факторів не є постійною, вона ...
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.