Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 564 за запитом позитивні

...третьому кварталі ситуація змінилася в позитивну сторону, довжина одного обороту становила 0.13 днів. Аналіз дає підстави для оцінки роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства щодо раціонального використання ...
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,309 до 0,444 в 2005 і 2006 роках відповідно, але в 2007 ...
запевнення і обіцянки в позитивному вирішенні питання b. чемність, увага, делікатність з боку керівника c. попередній запис на прийом d. контроль за виконанням рішень e.
Позитивним фактором є зменшення коефіцієнту плинності кадрів у 2006 році порівняно з попереднім. Зростання продуктивності праці на ЗАТ «Графія Україна» випереджує ...
...вибуттю та постійності персоналу мають позитивну динаміку. Провівши оцінку матеріальних способів мотивації на ТОВ „Галторг” слід зазначити, що найбільше часто використовуються наступні: преміювання співробітників(80,6%); ...
...або 22,41%, що є позитивним, а в 2009 році знижується на 1,12 або 31,55%, що є негативною зміною.
...до виконання службових обов’язків, позитивні результати в роботі самостійно оголосив кільком працівникам слідчого відділення подяку, а двом працівникам слідчого підрозділу оголосив зауваження, мотивуючи своє рішення ...
Позитивним моментом є зниження матеріальних витрат вцілому по господарству. Матеріальні витрати на виробництво озимої пшениці у 2003р. відносно 2002р.
...році на 0,32, фондоозброєність має позитивну тенденцію зростання на 12,22 в 2009 році і на 0,81 2010 році, рентабельність основних фондів є недостатньо високою через ...
...аналіз (при визначенні співвідношення між позитивним, негативним та чистим грошовим потоком). Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, постанови Верховної ...
Позитивна тенденція спостерігається у значенні коефіцієнта швидкої ліквідності – 3,71 в 2005 році, потім коефіцієнт знижується на 0,69 в 2006 році ...
...сторони такі дії спричиняють і позитивні наслідки, наприклад, відсутність фінансових та штрафних санкцій по розрахунках. Але розмір кредиторської заборгованості змушує замислитися над найшвидшим її погашенням яке ...
...в основному діяльність банку характеризується позитивними тенденціями, про що свідчить ріст активів банку, збільшення його капіталу, резервів та інших показників балансу.
...в основному діяльність банку характеризується позитивними тенденціями, про що свідчить ріст активів банку, збільшення його капіталу, резервів та інших показників балансу.
...носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором успіху.
...носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором успіху.
Це може дати позитивний ефект і вплинути на ефективність росту птахів і продуктивність птиці та їх життєздатність. 2. Інтенсифікація виробництва, яка передбачає розширене відтворення, ...
...прихильників, також існує багато прикладів позитивних результатів застосування даного методу. Загальна правильність методу управління за цілями пояснюється дослідженнями в області постановки цілей і зворотнього звязку.
Позитивна тенденція спостерігається у значенні коефіцієнта швидкої ліквідності – 3,71 в 2006 році, потім коефіцієнт знижується на 0,69 в 2007 році ...
...негативними сторонами існують також і позитивні події, які можуть вплинути на заплановане здійснення проекту : зниження оптових цін на сировину через велику пропозицію.
...оборотності в 2008 році спостегігається позитивна тенденція зростання і в 2009 році негативна тенденція зниження. Розробка ефективної системи управління запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в ...
...1,82%, в 2007 – є позитивною, але нижчою за показник 2005 року – 0,016%. При аналізі оборотних активів можна побачити, що вартість виробничих запасів на протязі років ...
...на 83,95, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо від’ємне значення показника ...
Ви таки прийняли позитивне рішення на користь її створення. Спробуйте тепер визначити сприятливе місце для її розміщення та обґрунтуйте свій вибір.
Позитивним є його зменшення з 10,86 в 2003 році до 9,54 в 2004, і 7,64 в 2005році.
...є менше 1, що є позитивним для підприємства, при чому в 2006 році цей показник є досить низьким, що означає, що з 1 грн.
...є менше 1, що є позитивним для підприємства, при чому в 2007 році цей показник є досить низьким, що означає, що з 1 грн.
...фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7 0,8), то у нашому випадку такої здатності ВАТ «Звенигородська с/г МТС» не має, оскільки ...
...є менше 1, що є позитивним для підприємства, при чому в 2009 році цей показник є досить низьким, що означає, що з 1 грн.
Це є позитивним явищем, хоча по деяким статтям і були допущені перевитрати,зокрема: сума амортизації обладнання, порівняно з 2005 роком зросла на 20,...
...основних показників діяльності підприємства засвідчив позитивні тенденції збільшення вартості майна, обсягу реалізації, хоча в цілому стан підприємства не можна назвати стабільним, оскільки воно є збитковим, знижується ...
...тенденцію до зниження, що є позитивним. Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних ресурсів, свідчить про зростання кредитних ...
...тенденцію до зниження, що є позитивним. Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних ресурсів, свідчить про зростання кредитних ...
Трохи більш позитивна ситуація в порівнянні з іншими спостерігається в сегменті керамічної плитки. Причина цього проста українці переходять на більш дешеву продукцію, а ...
...2003 роком; рентабельності, яка стала позитивною тільки у 2004 році і що становить 7,4%. Я встановив, що ці показники свідчать про значне поліпшення ефективності використання ...
...2003 роком; рентабельності, яка стала позитивною тільки у 2004 році і що становить 7,4%. Я встановив, що ці показники свідчать про значне поліпшення ефективності використання ...
...негативними сторонами існують також і позитивні події, які можуть вплинути на заплановане здійснення проекту : зниження оптових цін на сировину через велику пропозицію.
...на однаковому рівні та мають позитивне значення для роботи підприємства, а ось підвищення витрат в 2008 р. до 1,69 грн.
Але для отримання позитивного ефекту, заходи, пов'язані з самою організацією мають базуватись на макроекономічних заходах держави по покращенню стану економіки України в цілому.
...від зовнішньоекономічної сфери і чи позитивним це є для національного господарства? 4. Ранжуйте країни за ступенем відкритості національної економіки. Виберіть 7 країн з найбільшими обсягами ВВП ...
...негативними сторонами існують також і позитивні події, які можуть вплинути на заплановане здійснення проекту : зниження оптових цін на сировину через велику пропозицію.
...фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7 0,8), то у нашому випадку такої здатності ВАТ «Русь» не має, оскільки не задовольняє оптимальної ...
...шляхом бесід і умовлянь до позитивного результату не призвели. Пройшло ще декілька місяців і Лозова, не витримавши тиску, звільнилася. Поляков вирішив провести ризикований, на його погляд, ...
...засобу подальшої організованості селянського руху Позитивним став досвід думської діяльності партії. Це позначилося на оприлюдненні власної заяви щодо розв'язання аграрної проблеми, яка базувалася на програмних ...
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,73 до 1,129 і 1,59 в 2005, 2006 і 2007 ...
...дотримання є важливою передумовою досягнення позитивних результатів діяльності підприємства. При цьому необхідно використовувати систему методів стратегічного управління, метою яких буде підвищення ефективності діяльності підприємства.
...негативними сторонами існують також і позитивні події, які можуть вплинути на заплановане здійснення проекту : зниження оптових цін на сировину через велику пропозицію.
...2007 році на 0,11% є позитивним фактором, але у 2008 р. відбулось зниження на 4,59%, а в 2009 році на 1,72%.
, що має позитивний вплив на імідж підприємства та підвищує його у очах вкладників. У структурі товарообігу найбільшу питому вагу займає роздрібна торгівля, значна ...
Піднесення: позитивний настрій, гармонія з оточуючим світом, контактність. Сприятливий час для здавання екзаменів, знайомств, участі в змаганнях, виступах на публіці.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.