Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 564 за запитом позитивні

...розвитку останнього, виявленню негативних та позитивних рис, а отже, і удосконаленню відповідних норм в майбутньому. Актуальним є вивчення їх правової природи, структури, класифікації, причинності, порядку розв’...сучасний стан нормативного регулювання, визначити позитивні і негативні сторони, оцінити його, можна лише ознайомившись та порівнявши трудове законодавство різних часових періодів.
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. Одним з позитивних моментів є те, що у 2005 році в порівнянні з 2004 роком відбувся ...
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів. Негативним моментом для фінансових результатів є те, що підприємство у 2004 році мало збиток у розмірі 1,3 тис.... Як позитивне явище слід визначити одержані незаплановані доходи від інвестиційної діяльності (2,0 тис. грн.), за рахунок чого зріс прибуток до оподаткування (замість ...
...співвідношення активів ВАТ «Черкасихліб» має позитивну тенденцію зростання і даний показник знаходиться в межах нормативного значення. Так, у 2003 році даний показник збільшився на 0,06, досягши ... мав позитивну тенденцію збільшення з – 1482,8 до – 328,5 і позитивну тенденцію збільшення у 2004 р.
...році; сума чистого прибутку є позитивною величиною, яка становить 12,8 тис.грн., лише в 2007 році, а в 2009 році збиток зростає; чисельність працюючих в ...наступні фактори: • купівельна спроможність споживачів – позитивний вплив; • законодавча база – негативний вплив; • висока конкуренція в галузі – негативний вплив; • людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив.
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. В конкретних умовах господарювання виявлено ряд переваг та недоліків формування фінансових результатів діяльності підприємства, а саме: ...у 2004 році, що є позитивним явищем. Також прослідковується тенденція до зростання коефіцієнта оборотності основних засобів, що є позитивним у роботі підприємства “Облагростандарт”.
...за 2008 2010 роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал....валовий прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є від’ємним, отже в 2008 і 2010 роках підприємство є збитковим, ...
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. В конкретних умовах господарювання виявлено ряд переваг та недоліків формування фінансових результатів діяльності підприємства, а саме: ...у 2005 році, що є позитивним явищем. Також прослідковується тенденція до зростання коефіцієнта оборотності основних засобів, що є позитивним у роботі підприємства ТОВ “Вітал Агро”.
На підприємстві спостерігається позитивна динаміка росту фондовіддачі, що є позитивним, оскільки виробляється більше продукції на 1 грн. виробничих потужностей, зокрема в 2008 році цей ...
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. В конкретних умовах господарювання виявлено ряд переваг та недоліків формування фінансових результатів діяльності підприємства, а саме: ...у 2004 році, що є позитивним явищем. Також прослідковується тенденція до зростання коефіцієнта оборотності основних засобів, що є позитивним у роботі підприємства “Облагростандарт”.
...і капіталу, хоча і спостерігається позитивна динаміка її зростання; проведена оцінка фінансових результатів і рентабельності говорить про значну доходність і прибутковість підприємства, при чому показники мають ...приведений грошовий потік також має позитивну тенденцію. Таким чином, можна говорити про вигідність і прийнятність для підприємства впровадження даного проекту. Таким чином, в результаті впровадження проекту ...
Позитивний перелом у 2006 році характеризується відповідними темпами зростання цих показників : капіталу в цілому 12,0 та власного капіталу на 11,50 %. Як позитивне явище слід визначити значне зростання ...
...році; сума чистого прибутку є позитивною величиною, яка становить 12,8 тис.грн., лише в 2007 році, а в 2009 році збиток зростає; чисельність працюючих в ...наступні фактори: • купівельна спроможність споживачів – позитивний вплив; • законодавча база – негативний вплив; • висока конкуренція в галузі – негативний вплив; • людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив.
Взаємне позитивне перше враження один про одного i. Успішне сімейне життя батьків j. Супроводження реєстрації шлюбу весільними урочистостями k....і за конструктивного вирішення стимулює позитивні зміни. a. Ні b. Так Question 2 Прояви ревнощів відрізняються в залежності від темпераменту. a. Ні b.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,07 до 0,92 в 2007 і 2008 роках відповідно....порівняно з 2007, що є позитивним і є менше критичного значення 0,4. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел значно вищий за критичне значення 0,4 в 2006 і ...
...наступні фактори: • купівельна спроможність споживачів – позитивний вплив; • законодавча база – негативний вплив; • висока конкуренція в галузі – негативний вплив; • людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив.
Показники рентабельності становлять позитивні величини лише в 2008 році. В 2007 році операційна рентабельність продаж є відємною, оскільки валовий прибуток підприємства був відємний, в ...на 5,18, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо відємне значення показника в ...
Показники рентабельності становлять позитивні величини лише в 2007 році. В 2006 році операційна рентабельність продаж є відємною, оскільки валовий прибуток підприємства був відємний, в ...на 5,18, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо відємне значення показника в ...
Ви таки прийняли позитивне рішення на користь її створення. Спробуйте тепер визначити сприятливе місце для її розміщення та обґрунтуйте свій вибір.... Наведіть один приклад позитивного та два негативного впливу сліз, викликаних певними емоціями, на організм людини. а) Позитивний вплив: б) Негативний вплив Задача №24.
...і відповідно коефіцієнт приросту має позитивне значення. Таким чином, бачимо наступну динаміку: фондовіддача в 2006 році становить 0,5, в 2007 році вона підвищується на 0,05, але ...року майже втричі, що є позитивним; рентабельність основних фондів лише в 2006 році є позитивною, починаючи з 2007 року вона відємна.
...42,5 рази, що мало позитивний вплив на діяльність підприємства Враховуючи результати проведеного аналізу дебіторської заборгованості та з метою покращення її стану в споживчому товаристві пропонуємо: ...більш сучасні, що фактично є позитивним в діяльності підприємства. Одержання позики в попередньому звітному періоді (350,0 тис. грн) вплинуло на відтік грошових коштів, який пов’язано ...
Аудиторський висновок може бути: безумовно позитивним, умовно позитивним, негативним або дається відмова від надання висновку. По підприємству – об’єкту дослідження за 2005 рік була проведена аудиторська ...
Коефіцієнт обертання активів підприємства має позитивну тенденцію до збільшення в 2007 році на 0,91, хоча знижується в 2008 році на 0,13.... Коефіцієнт обертання запасів має позитивну тенденцію до зростання на 37,81 в 2007 році, але знижується на 13,54 в 2008 році.
Аудиторський висновок може бути: безумовно позитивним, умовно позитивним, негативним або дається відмова від надання висновку. По підприємству – об’єкту дослідження за 2007 рік була проведена аудиторська ...
Аудиторський висновок може бути: безумовно позитивним, умовно позитивним, негативним або дається відмова від надання висновку. По підприємству – об’єкту дослідження за 2007 рік була проведена аудиторська ...
На підприємстві спостерігається позитивна динаміка росту фондовіддачі, що є позитивним, оскільки виробляється більше продукції на 1 грн. виробничих потужностей, зокрема в 2006 році цей ...
...збільшується на 0,48, щ є позитивним, відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зниження в 2007 році порівняно з 2006 і 2005 роком на 0,...на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 4,67 в 2006 році і на 4,03 в 2007 році, рентабельність або прибутковість основних ...
Позитивна мотивація вимагає, щоб з робітниками поводилися як з особами. 2. Людські проблеми не можуть бути простими. 3.... Команда робить позитивний вплив на розвиток якостей, які мають важливе значення для колегіальної співпраці. Вона спонукає до терпимості, порядку, визнанням чужої думки і ...
Позитивною характеристикою майнового стану ТОВ «Теремки М» у 2005 – 2007 рр., яка свідчить про нарощення виробничого потенціалу товариства, є зростання активної ...в ТОВ «Теремки М» спостерігається позитивна тенденція зростання доходу (виручки) від реалізації. Але негативним при цьому є зменшення валового прибутку. За звітний період величина балансу нетто ...
Типи та методи стимулювання позитивної поведінки учнів 3. Формування досвіду позитивної поведінки молодших школярів Список літератури
Розкрийте етап розвитку, особливості функціонування, позитивні та негативні сторони організації (організація – на ваш вибір). Практичне завдання до теми 2 1. На конкретних прикладах проаналізуйте основні мотиви ... позитивну, негативну Question 19 Згідно теорії Ф. Герцберга, на мотивацію працівників впливають дві групи чинників: a. економічні і соціально – психологічні b.
Дайте характеристику позитивних якостей основних форм навчання менеджерів. 3. Наведіть позитивні приклади занять з навчання менеджерів
...на зміну результативного показника; – визначити позитивні та негативні зміни факторів, з'ясувати їх причини та резерви господарювання; – зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 1 Дані ТзОВ "...факторів на зміну показника; – визначити позитивні та негативні зміни факторів, їх причини та резерви господарювання; – зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 3 Дані ЗАТ "Орієнтир": Показник ...
...об'єднань підприємств та її позитивні наслідки 5. Консорціум як форма рівноправного об'єднання підприємств 5.1. Позитивний вплив консорціуму (на прикладі розвинутих країн) 5.2.
...об'єднань підприємств та її позитивні наслідки 5. Консорціум як форма рівноправного об'єднання підприємств 5.1. Позитивний вплив консорціуму (на прикладі розвинутих країн) 5.2.
...необоротних активів, що визначають їх позитивні і негативні ознаки 17. Основні етапи формування політики управління необоротними активами 19. Амортизаційна політика підприємства, її сутність і завдання 23. Позитивні і негативні ознаки власного і ...
Поняття, види та особливості кваліфікації позитивної посткримінальної поведінки……………………………………………………………………………15 2.2. Дійове каяття як основний вид позитивної посткримінальної поведінки…22 2.3.
Позитивні та негативні сторони мотивації молодших школярів та її динаміка. 2.3. Методи вивчення учбової мотивації школярів....сфери молодших школярів; дати аналіз позитивним та негативним сторонам мотивації молодших школярів та розкрити її динаміку; охарактеризувати методи вивчення учбової мотивації школярів.
...за останні три роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал....валовий прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є від’ємним, отже в 2008 і 2010 році підприємство є збитковим, ...
Формування позитивних міжособистісних відносин дітей у сюжетно рольових іграх Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН ДІТЕЙ У СЮЖЕТНО РОЛЬОВІЙ ГРІ 2.1.... Формування позитивних міжособистісних відносин дошкільників за допомогою системи сюжетно рольових ігор 2.3. Визначення ефективності формуючої роботи на етапі контрольного експерименту ВИСНОВКИ ...
...що на підприємстві спостерігаються як позитивні так і негативні тенденції: зокрема позитивною тенденцією є збільшення валового і чистого доходу та продуктивності праці, негативною – скорочення валового і ...
...погодження державних органів і отримав позитивний висновок державної екологічної експертизи. Разом з тим, щодо проекту будівництва зазначеного терміналу не було проведено громадського обговорення....для будівництва терміналу, визнання недійсним позитивного висновку державної екологічної експертизи і припинення робіт з будівництва терміналу. Завдання: Чи є обов’язковим проведення громадського обговорення для таких ...
З точки зору нормативістів (позитивне право) система права і система законодавства тотожні. Головним аргументом виступає в цьому підході, те, що норми права, так чи інакше, ...на даному етапі являє собою позитивне право бо це воля держави, як високоорганізованого елементу суспільства, що намагається з його допомогою стабілізувати і відрегулювати суспільні відносини.
Польща в глобальних медіа: позитивні та негативні аспекти зображення держави. 61 2.3. Наслідки впливу світових медіа на інформаційний простір Польщі. 80 2.4....зображення Польщі в глобальних медіа: позитивні та негативні аспекти зображення держави; виявити наслідки впливу світових медіа на інформаційний простір Польщі; показати основні зовнішні загрози інформаційного простору ...
...за останні три роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал....валовий прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є відємним, отже в 2008 і 2010 році підприємство є збитковим, хоча ...
...за останні три роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал....валовий прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є відємним, отже в 2008 і 2010 році підприємство є збитковим, хоча ...
...кандидата відбір зрештою зводиться до позитивного або негативного результату. Позитивний результат відбору може, наприклад, полягати в зарахуванні в групу і команду, включенні в гру запасного спортсмена, ...
Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері. Зокрема починаючи з 1998 року в цілому спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал.
Позитивне значення міжнародного кредиту полягає в тому, що він створює сприятливі передумови для притоку прямих капіталовкладень до країни боржника, оскільки його ... Суттєве позитивне значення міжнародного кредиту полягає в тому, що, шляхом сприяння розвитку міжнародного виробництва і обміну, він прискорює процес інтернаціоналізації виробництва й ...
...образа й розчарування як стимули позитивних змін Роль особистих якостей керівника в процесі управління конфліктами: особливостей психологічної характеристики менеджера; організаторських здібностей; стилю управління; мотивації та орієнтації ...недоліки Сучасне тлумачення конфлікту як позитивного конструктивного явища за умови правильного управління і спрямування його розвитку. Переваги цієї точки зору Методика управління цілеспрямованими і нецілеспрямованими конфліктами ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.