Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 564 за запитом позитивні

позитивний напрямок b. нормативний c. статичний d. об’єктивний Question 6 Що вивчає макроекономіка ? a. економіку країни в цілому b....роботу Question 8 Що є позитивними екстерналіями ? a. підприємство посадило сад для мешканців міста b. безплатні обіди для адміністрації підприємства c.
позитивний напрямок b. нормативний c. статичний d. об’єктивний Question 6 Балів: 1 Що вивчає макроекономіка ? Виберіть одну правильну відповідь a....8 Балів: 1 Що є позитивними екстерналіями ? Виберіть одну правильну відповідь a. підприємство посадило сад для мешканців міста b. безплатні обіди для адміністрації підприємства c.
Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері. Зокрема починаючи з 1998 року в цілому спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал.
...купівельної спроможності замовникі та їх позитивне ставлення до продукції. Значною є негативна дія такого чинника, як інтенсифікація маркетингової діяльності наявних конкурентів. Кількісна оцінка впливу зовнішніх факторів свідчить про позитивне співвідношення стратегічних можливостей і загроз, ...
...розміщення фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану і свідчать про його фінансову стійкість. У 1999 році Полтавський завод продтоварів "Світанок" збільшив обсяги виробництва товарної ... Позитивні зміни співвідношення вкладень капіталу в оборотні основні засоби забезпечили покращення фінансового стану. Збільшення прибутку який спрямовується на формування власного капіталу ...
...виконаної роботи та виділення найбільш позитивних якостей кожної з теорій. 1.Поняття та сутність держави Перш ніж вести мову про теорії походження держави, слід визначити, що ...яка могла б систематизувати всі позитивні якості розглянутих теорій. • Для самого початку візьмемо погляди біологів, стосовно того, що людина – мисляча, інтелектуально розвинена, соціальна істота.
В цьому питанні значну позитивну роль відіграє створення АСУ на ВАТ "ЧеркаськеСАТП 2301". На даний час на підприємстві вже функціонує АСУ по обліку праці і ... Підприємство має позитивну динаміку зростання прибутків. Аналіз балансового прибутку поглиблюють аналізом динаміки прибутків і обсягом продажу підприємства. За цим аналізом ми знаходимо коефіцієнт ...
Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері. Зокрема починаючи з 1998 року в цілому спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал.
...наступні фактори: • купівельна спроможність споживачів – позитивний вплив; • законодавча база – негативний вплив; • висока конкуренція в галузі – негативний вплив; • людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив.
...купівельної спроможності замовникі та їх позитивне ставлення до продукції. Значною є негативна дія такого чинника, як інтенсифікація маркетингової діяльності наявних конкурентів. Кількісна оцінка впливу зовнішніх факторів свідчить про позитивне співвідношення стратегічних можливостей і загроз, ...
...наслідків, як і скрізь, є позитивні, а є й негативні. І реальність на сьогодні така, що негативні, на жаль, набагато переважають позитивні.
...в певних аспектах характеризує його позитивними рисами. 7. Коло суб’єктів законодавчої ініціативи є чітко визначеним Конституцією і не підлягає розширеному тлумаченню, але нашу думку, було ...своєчасності прийняття акта, виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії. 13. Законодавча ініціатива — це звернення суб'єкта права законодавчої ініціативи, визначеного Конституцією України, до Верховної ...
...ЛДЦ «Квантова медицина» свідчать про позитивний динамічний розвиток підприємства. Єдиний напрямок у якому немає великого динамічного росту в лікарських відвідуваннях кабінети урології і гінекології.... Позитивна динаміка росту прибутку свідчить про те, що лікувально діагностичні послуги які надає ЛДЦ „Квантова медицина” користуються попитом, що в свою ...
...ЛДЦ «Квантова медицина» свідчать про позитивний динамічний розвиток підприємства. Єдиний напрямок у якому немає великого динамічного росту в лікарських відвідуваннях кабінети урології і гінекології.... Позитивна динаміка росту прибутку свідчить про те, що лікувально діагностичні послуги які надає ЛДЦ „Квантова медицина” користуються попитом, що в свою ...
В цьому питанні значну позитивну роль відіграє створення АСУ (автоматизована система управління) на ВАТ "Черкаське САТП 230І". На даний час на підприємстві вже функціонує АСУ ... Підприємства має позитивну динаміку зростання прибутків. Аналіз неоподаткованого прибутку поглиблюють аналізом динаміки прибутків і обсягом продажу підприємства. За цим аналізом ми знаходимо коефіцієнт ...
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. Одним з позитивних моментів є те, що у 2005 році в порівнянні з 2004 роком відбувся ...
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,8 до 37,95 в 2007 і 2008 роках відповідно....зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2008 році зростає на 1001 тис.грн. або 75%. Відповідно з поданої таблиці можна говорити про збільшення ...
надання клієнту допомоги в реалізації позитивних цілей c. постійне поповнення своїх знань про нові досягнення у психології d. усунення причин, що заважають формуванню соціальної дезадаптації особистості ... надання клієнту допомоги в реалізації позитивних цілей c. формування інтелектуального потенціалу клієнта d. усунення факторів, які є перешкодою у подоланні тривожності Question 21 Балів: 1 Зазначте, ...
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,53 до 0,96 в 2007 році, хоча в 2006 було допущено його ..., що є позитивним. Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2005 2007 роках відємне значення. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому ...
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. Одним з позитивних моментів є те, що у 2004 році в порівнянні з 2003 роком відбувся ...
Позитивним в 2010 році стало пришвидшення обертання власного капіталу та матеріальних запасів. Отже, все це свідчить про погіршення ефективності використання економічного ...то її рівень можна вважати позитивним, так як в довгостроковій перспективі аналізоване підприємство має можливості покрити довгострокові зобов’язання активами, що реалізуються повільно.
...залучення коштів; забезпечення оптимальної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і за обсягом; оптимальне узгодження в управлінні фінансовими ресурсами за окремими видами господарської діяльності ...підприємства показав, що спостерігаються наступні позитивні сторони його діяльності: зростання вартості майна, оборотних і необоротних активів, власного і залученого капіталу, збільшення обсягів реалізації продукції, валового та ...
У разі позитивних результатів аналізу задуму приступають до безпосередньої розробки товару. Відділ досліджень і розробок створює один або кілька варіантів товарного задуму, щоб ... У разі позитивного результату пробного маркетингу здійснюється комерційне виробництво і виведення нового товару на ринок в обсягах, відповідних виявленим запитам при випробуванні нового ...
при позитивному значення на 01.01.2004 6,4 млн.грн. Доля власних оборотних коштів в товарних запасах на початок 2004 року ...значення оборотних активів), що є позитивним. Строк оборотності дебіторської заборгованості дорівнює 32 дням (на 01.01.2004 30 днів), що є також непоганим показником.
...в Україні, а також визначити позитивні та негативні сторони даного виду діяльності. До основних завдань слід віднести наступні: аналіз значення, ролі, функцій та особливостей венчурного бізнесу; ...венчурної індустрії в світі; виявлення позитивних та негативних рис венчурного бізнесу; визначення механізмів інвестування на ринку цінних паперів; оцінка ступенів ризику при здійсненні венчурного інвестування; визначення ...
...своїм зобов’язанням, рентабельність є позитивною, але знижується в 2006 році, аналіз ділової активності показав, що коефіцієнти обертання запасів, дебіторської заборгованості, активів збільшуються, а тривалість їх ...обертання, відповідно знижується, що є позитивним. На підприємстві основними питаннями планування, організації і контролю збуту продукції займається служба маркетингу. Основна задача служби маркетингу: локальні задачі (планування ...
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 1,71 до 5,41 в 2005 і 2006 роках відповідно....становить в 2004 2006 роках позитивну величину, хоча і показує незначне зниження в 2006 році. Таке значення цього коефіцієнта позитивно характеризує фінансовий стан підприємства і свідчить ...
Позитивним явищем є зниження значення фондомісткості. Це говорить про зниження долі затрат на основні засоби, що припадають на 1 грн реалізованої ... (1,1 0,4), що є позитивним явищем. Зробила аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Головною метою цього аналізу є – визначення забезпеченості підприємства різними видами матеріальних ресурсів з ...
...хоч і не максимальними, але позитивними, оборотність активів і джерел їх формування є високою. В цілому, можна констатувати, що підприємство є прибутковим, а його фінансовий стан ..., що також позитивне вплине на діяльність підприємства в цілому. Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1.1 Методи формування витрат Рис.
...витрати і визначати негативні і позитивні фактори, які покращюють кінцевий результат діяльності. Розглянувши суть аудиту виробничих витрат і необхідність їх проведення полягає в тому, що підприємство ... На основі проведеного аналіза виявлені позитивні і негативні сторони діяльності підприємства, в яких заключаються резерви зниження собівартості. Одним із резервів являється збільшення об’єму виготовленої продукції ...
...1,82%, в 2009 – є позитивною, але нижчою за показник 2007 року – 0,016%. Грошові кошти підприємства в національній валюті на кінець 2008 року знизились порівняно з ... Така тенденція є позитивною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
...1,82%, в 2008 – є позитивною, але нижчою за показник 2006 року – 0,016%. Грошові кошти підприємства в національній валюті на кінець 2007 року знизились порівняно з ... Така тенденція є позитивною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
...завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. Одним з позитивних моментів є те, що у 2001 році в порівнянні з 2000 роком відбувся ...
...ю, моніторинг, експертний прогноз; Г) позитивний приклад, переконання, заохочення. 13. До методів психотерапії соціально педагогічної діяльності належать : А) методи, що впливають на свідомість, на почуття та ...метод, соціальна терапія, соціодрама; Б) позитивний приклад, переконання, заохочення; В) соціальний нагляд, соціальна опіка, соціальне обслуговування; Г) діагностичний навчальний експеримент, соціально психологічний тренінг, тренінг поведінки. 15.
...з похвали та щирого визнання позитивних якостей співрозмовника; Вказуйте на помилки інших не прямо, а побічно; Спочатку поговоріть про власні помилки, а потім вже критикуйте помилки ... Позитивну відповідь дали 54% тих, хто не палить і лише 28% курців. Яким психологічним механізмом Ви можете пояснити позицію другої групи?
...що на підприємстві спостерігаються як позитивні так і негативні тенденції: зокрема позитивною тенденцією є збільшення валового і чистого доходу та продуктивності праці, негативною – скорочення валового і ...
...1,82%, в 2007 – є позитивною, але нижчою за показник 2005 року – 0,016%. Грошові кошти підприємства в національній валюті на кінець 2006 року знизились порівняно з ... Така тенденція є позитивною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,18 до 0,55 і 0,54 в 2005,2006 і 2007 роках відповідно....значення 2005 року, що є позитивним. В третьому розділі даної курсової роботи запропоновано такі шляхи збільшення ефективності використання основного капіталу проект купівлі нового обладнання для автоматизації ...
...вибуття основних фондів, що є позитивним, хоча показник не змінюється в 2008 році і становить 0,03 і знижується в 2009 році на 0,02....або 22,41%, що є позитивним, а в 2009 році знижується на 1,12 або 31,55%, що є негативною зміною.
...в 2009 році, що є позитивним, відповідно фондоємність знижується на 0,05 в 2008 році і на 0,02 в 2009 році. Фондоозброєність має негативну тенденцію до зниження ... На даному підприємстві спостерігаємо позитивне значення показника, що позитивно характеризує діяльність підрприємства, при чому в 2008 році цей показник зростає на 124,6 тис.грн.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,18 до 0,55 і 0,54 в 2006,2007 і 2008 роках відповідно....значення 2006 року, що є позитивним. В третьому розділі даної дипломної роботи запропоновано такі шляхи збільшення ефективності використання основних фондів: автоматизація аналізу основних фондів покращення податкової ...
...49%; чистий прибуток підприємства має позитивну тенденцію до зростання – в 2008 році чистий прибуток зріс на 1183,8 тис.грн. або 993%, в 2009 році на ...про те, що підприємство має позитивну тенденцію збільшення прибутковості, але можливо розробити пропозиції щодо їх покращення. Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1 Схема використання прибутку підприємства ...
Позитивними у господарській діяльності підприємства за 2005 рік порівняно з 2004 роком можемо виділити: — підприємство отримало більше прибутку; — підвищення рентабельності продукції, ...рентабельність підприємства задовільна і має позитивну динаміку. З огляду на взаємозв’язок організації пайових відносин та фінансового стану підприємства можемо сказати, що пайові відносини в господарстві ...
...49%; чистий прибуток підприємства має позитивну тенденцію до зростання – в 2006 році чистий прибуток зріс на 1183,8 тис.грн. або 993%, в 2007 році на ...про те, що підприємство має позитивну тенденцію збільшення прибутковості. Аналізуючи доходи від операційної діяльності спостерігається їх збільшення на 5170,5 тис.грн.
...прибуток від операційної діяльності є позитивним лише в 2005 році, коли становить 405 тис.грн. інші фінансові доходи підприємства мають місце лише в 2006 році, коли ...; таким чином позитивні фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування мають місце лише в 2005 році, і становлять 427,8 тис.
...ФТРМК морально психологічний клімат є позитивним, оскільки індекс вдоволеності позитивний, до того ж більшість опитаного персоналу задовольняє його робота; 5) в результаті відповіді на питання респондентами, ...
...в 2005 році, що є позитивним, оскільки підприємство виробляє більше продукції на 1 гривню основних фондів,хоча він знизився в 2006 році...., що такоє є позитивним і означає, що основні фонди використовуються більш ефективно. Коефіцієнт рентабельності є відємним в 2004 і 2006 роках, але становить 37,...
...в 2009 році, що є позитивним, відповідно фондоємність знижується на 0,43 в 2008 році і на 0,11 в 2009 році. Фондоозброєність має негативну тенденцію до зниження ... На даному підприємстві спостерігаємо позитивне значення показника, що позитивно характеризує діяльність підрприємства, при чому в 2008 році цей показник зростає на 783 тис.грн.
...на 83,95, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо від’ємне значення показника ...окупило витрати і вийшло на позитивне значення прибутку та індекс прибутковості підприємства, який більше за одиницю, що означає, що на 1 грн.
Підвищення використання оборотних коштів має позитивне значення як для окремих суб’єктів господарювання, так і для народного господарства в цілому. Фінансово кредитна система країни для забезпечення ...перехідного періоду для досягнення високих позитивних результатів реформування економіки та оптимізації основних макроекономічних залежностей та пропорцій необхідним є посилення регулюючої ролі держави.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.