Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 564 за запитом позитивні

...важливих фінансово економічних проблем, від позитивного вирішення яких значною мірою залежить доля трансформаційних процесів в Україні. Потребує вдосконалення механізму функціонування як податкової системи в цілому, так ...
...виявив, що на підприємстві спостерігаються позитивні тенденції зростання майна і джерел його утворення, оборотних активів, обсягу реалізації, валового прибутку, чисельності та продуктивності праці, але в той ...
...також необхідно дати коротку характеристику позитивної і негативної форм встановлення ознак спеціально¬го суб'єкта злочину. Проте варто пам'ятати, що перша (пози¬тивна) форма має ...
...кредитоспроможності, що безперечно дає свої позитивні результати. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про необхідність урахування таких чинників при оцінюванні кредитоспроможності: 1.
...вітчизняної історії реформи досягали певного позитивного результату, були черговим кроком в освоєнні загальнозначущих політико правових цінностей.
Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської діяльності підприємства необхідно належним чином організувати облік та аналіз на підприємстві. Бухгалтерський облік в держлісгоспі ведеться у ...
...кредитоспроможності, що безперечно дає свої позитивні результати. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про необхідність урахування таких чинників при оцінюванні кредитоспроможності: 1.
...інше заохочення співробітників за досягнуті позитивні результати в роботі; про зміну розмірів посадових окладів по відповідних посадах; про встановлення, зміну, або відміну надбавок до посадових окладів; ...
Захисником були надані позитивні характеристики Волошкова за місцем роботи, проживання, довідки про сімейний стан, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, батьків пенсійного віку та їх ...
...році, зниження чисельності, але і позитивні аспекти, такі як збільшення власного капіталу, валового і чистого доходу, валового і чистого прибутку та продуктивності праці. 4.
...12 of 20 Установка це позитивна або негативна оціночна реакція на що небудь або кого небудь, яка виражається у думках, почуттях та цілеспрямованій поведінці.
...діяльності підприємства показав, що спостерігаються позитивні тенденції збільшення доходів, валового і чистого прибутку, власного капіталу, зростають необоротні і оборотні активи, майно, показники ефективності використання основних і ...
...є менше 1, що є позитивним для підприємства, при чому в 2007 році цей показник є досить низьким, що означає, що з 1 грн.
...є менше 1, що є позитивним для підприємства, при чому в 2007 році цей показник є досить низьким, що означає, що з 1 грн.
...єктів підприємницької діяльності має, безперечно, позитивне значення для ефективного розвитку національної економіки.
В цілому, спостерігають досить позитивні зміни щодо збільшення виробітку (за останні 3 роки більш ніж втричі) і зниження трудомісткості праці.
...з випадків структура балансу вважається позитивною? а) коефіцієнт забезпеченості більше 2 і коефіцієнт поточної ліквідності більше 0,1; б) коефіцієнт забезпеченості більше 0,1 і коефіцієнт поточної ліквідності ...
...місяця Завдання №6 Скласти безумовно позитивний аудиторський висновок за результатами аудиту повноти і достовірності балансу та звіту про фінансові результати відкритого акціонерного товариства станом на 01 ...
...носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором успіху.
...те, що суд не врахував позитивних даних про особу засудженого і відсутності обтяжуючих відповідальність обставин, а тому обране йому за ч. 2 ст.
Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської діяльності підприємства необхідно належним чином організувати облік та аналіз на підприємстві. Бухгалтерський облік в держлісгоспі ведеться у ...
Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської діяльності підприємства необхідно належним чином організувати облік та аналіз на підприємстві. Бухгалтерський облік в держлісгоспі ведеться у ...
...місяця Завдання №6 Скласти безумовно позитивний аудиторський висновок за результатами аудиту повноти і достовірності балансу та звіту про фінансові результати відкритого акціонерного товариства станом на 01 ...
...році не зростають, що є позитивним. Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних ресурсів, свідчить про зростання кредитних ...
...обумовлює гостру необхідність внесення відповідних позитивних змін до діючої нормативної бази з формування собівартості. Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1.
Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської діяльності підприємства необхідно належним чином організувати облік та ана ліз на підприємстві.
...дисертації був виділений цілий ряд позитивних моментів та відмінностей в обліку фінансових результатів та використання прибутку, які мають місце в зв'язку з впровадженням національних СБО, ...
Позитивним є його зменшення з 10,86 в 2003 році до 9,54 в 2004, і 7,64 в 2005році.
Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання внести в рукопис уточнення і ...
Таким чином, підприємству необхідно використання позитивного зарубіжного досвіду з метою збільшення продуктивності праці і кращого використання фонду оплати.
...оборотності в 2008 році спостегігається позитивна тенденція зростання і в 2009 році негативна тенденція зниження. Розробка ефективної системи управління запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в ...
...кожен з яких має свої позитивні та негативні сторони. Другий розділ даної роботи “ Практичні аспекти формування ціни на ВАТ«Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів ” ...
...прибуток і показники рентабельності є позитивними, чого не було досягнуто у 2008 році. 7. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» досліджуване підприємство ТОВ «МКС» не підпадає ...
...зобов'язане перерахувати до бюджету позитивну різницю між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом. Якщо ж ПДВ про ПДВ кр підприємство має право одержати відшкодування з ...
...для реагування на негативні та позитивні тенденції діяльності, що потребують управління для досягнення максимального ефекту тобто прибутку. Отже, на ПП потрібно здійснювати політику щодо вдосконалення ситуації, ...
...общей направленности на достижение необходимого позитивного результата; в) предвидение состояние бизнеса в предстоящем периоде; г) получение прибыли, достаточной для решения экономических и социальных задач. 7.
...веде постійно, такий крок дасть позитивні результати, оскільки населення дуже швидко реагує на зміни цін. Потрібно зважати на сезонність попиту. В зимові періоди робити акцент на ...
...дотримання є важливою передумовою досягнення позитивних результатів діяльності підприємства. При цьому необхідно використовувати систему методів стратегічного управління, метою яких буде підвищення ефективності діяльності підприємства.
Наведіть позитивні і негативні елементи роботи з кадровим резервом і його особливості 3. Які шляхи покращення формування кадрового резерву?
...і вимушеним, але в цілому позитивним кроком, оскільки переважна більшість державних господарюючих суб'єктів є неспроможною платити за страховий захист. Поява на страховому ринку України страхування ...
...законодавство, але й дозволить використати позитивні моменти і уникнути негативних наслідків у розв'язанні власних політичних та правових проблем. Особливого значення набуває необхідність дослідження становлення та ...
...2006 році збільшується, що є позитивним, на 77,2 тис.грн., але знижується в 2007 році на 1 тис.грн., фондоємність, як показник обернений до фондовіддачі ...
Використання позитивного зарубіжного досвіду з метою збільшення продуктивності праці і кращого використання фонду оплати. 2. Запропоновано систему мотивації працівників, яку можна представити ...
Крім того, позитивний ефект для розвитку кредитування індивідуальних позичальників мало б також:  введення цільових житлово будівельних вкладів і надання на цій основі першочергового ...
...третьому кварталі ситуація змінилася в позитивну сторону, довжина одного обороту становила 0.13 днів. Аналіз дає підстави для оцінки роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства щодо раціонального використання ...
...господарювання, тобто збереження іміджу, підтримка позитивної думки у споживача про організацію. Основною метою ВАТ „Кримхліб” являється задоволення потреб підприємств, установ, організацій і населення в послугах і ...
...на зміну результативного показника;  визначити позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати їх причини та резерви господарювання ;  зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця Показник ...
...третьому кварталі ситуація змінилася в позитивну сторону, довжина одного обороту становила 0.13 днів. Аналіз дає підстави для оцінки роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства щодо раціонального використання ...
Позитивним моментом в реалізації готової продукції є те, що зменшилась кількість бартерних операцій і на перше місце все таки вийшов ринок.
позитивне d. конкретне e. негативне 7 Визначте вид відношення, в якому між; собою знаходяться обсяги понять "планета Венера" і "друга планета ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.