Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 103 за запитом поколінь

Залучення особистості до гуманістичних традицій поколінь найбільш актуалізується у старшому шкільному віці, коли в учнів виникає потреба морального осмислення навколишньої дійсності, інтенсивного характеру набувають пошуки власної ...
Процес і результат відтворення наступних поколінь на засадах турботи про соціокультурний розвиток суспільства це : 10. Хто з першопедагогів розглядав педагогіку як соціальну науку : 11.
...довіри та взаємодопомоги між різними поколіннями суспільства. Для реалізації поставлених завдань було прийнято спеці¬альні закони України «Про загальнообов'язкове держав¬не пенсійне страхування» та «Про ...
...можна рухатись вперед, виховуючи молоде покоління з високоморальними духовними якостями. Особливо важливу роль у формуванні національних цінностей учнів молодшого шкільного віку відіграє школа, де під час ...
Досягнення розвитку людських поколінь втілені не в особистості, не в її природних задатках, а в навколишньому світі – у великих творіннях людської культури.
...покладає певний тягар на майбутні покоління»? Обгрунтуйте відповідь. 6. Задача № 3 Функція споживання має вигляд: С = 150 + 0,8 (У – Т). Знайти мультиплікатор державних витрат: Література
...суспільних та культурних цінностей попередніх поколінь, переривання послідовності у передачі соціокультурного та політичного досвіду, що призводить до загальної ціннісно нормативної кризи та ідеологічного вакууму.
...суттєво подовжив час прямого контакту поколінь, що змінювали одне одного, що відігравало важливу роль у безпосередній передачі досвіду, акумульованого в звичаях і традиціях, що складалися.
...без залучення трудового потенціалу молодого покоління, яке завжди виступає носієм найпрогресивнішого людського капіталу, сформованого в системі освіти, сімейного виховання та соціальної взаємодії.
...масштабів якоїсь глобальної «прірви між поколіннями». 2. У всіх випадках звернення батьків за консультацією з приводу проблем дитячо батьківських відносин батьківські висловлення про ці проблеми характеризуються ...
...масштабів якоїсь глобальної «прірви між поколіннями». 2. У всіх випадках звернення батьків за консультацією з приводу проблем дитячо батьківських відносин батьківські висловлення про ці проблеми характеризуються ...
...спрямовані на те, щоб нові покоління, засвоюючи основи наук, суспільно історичний досвід, були підготовленими до самостійної життєдіяльності, цивілізованого ставлення до природи, культури, інших людей, адаптації у ...
...складає процес передавання нагромаджених минулими поколіннями знань і культурних цінностей, тобто освіта".Особистість це конкретна, жива людина, яка, як член суспільства, перебуває в певних відношеннях з ...
...про генофонд народу, його молоде покоління, а також має право заборонити будівництво та припинити функціонування будь яких підприємств, установ, організацій й інших об`єктів, які спричиняють ...
...хвилюють усе нові й нові покоління читачів. Легенда про Трістана та Ізольду дала початок двом лініям розвитку європейської літератури. Перша — лінія лицарського роману, де відважний герой ...
...хвилюють усе нові й нові покоління читачів. Легенда про Трістана та Ізольду дала початок двом лініям розвитку європейської літератури. Перша — лінія лицарського роману, де відважний герой ...
...з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним. Мистецтво естетики неодмінно зацікавить дітей. Так, засобами живопису, скульптури, архітектури, графіки виражається краса ...
...це туризм, який охоплює молоде покоління різними видами, формами оздоровлення, відпочинку, дозвілля, пізнання. Велика увага була приділена висвітленню сучасного стану дитячо юнацького туризму в Україні, шляхи ...
...аби не покладати на наступні покоління тягар сплати державних боргів. Вирішення проблеми заборгованості потребує в законодавчому порядку відображення таких заходів: обґрунтування нової державної заборгованості, розробка прозорих ...
...з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним. Мистецтво естетики неодмінно зацікавить дітей. Так, засобами живопису, скульптури, архітектури, графіки виражається краса ...
...з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним. Мистецтво естетики неодмінно зацікавить дітей. Список використаної літератури Додатки
...в економіку, що забезпечує зміну поколінь техніки і технології; 2) сучасні дослідження в різних галузях на основі нових підходів; Ло(т,тт) партія товару.
...аби не покладати на наступні покоління тягар сплати державних боргів. Вирішення проблеми заборгованості потребує в законодавчому порядку відображення таких заходів: обґрунтування нової державної заборгованості, розробка прозорих ...
...аби не покладати на наступні покоління тягар сплати державних боргів. Вирішення проблеми заборгованості потребує в законодавчому порядку відображення таких заходів: обґрунтування нової державної заборгованості, розробка прозорих ...
...з представників найстаршого та наймолодшого поколінь g. Специфічні зміни, пов’язані з появою в сім’ї невістки, зятя, сватів h. Ослаблення подружньої підсистеми, віддаленість у подружжі, ...
Права людини трьох поколінь. 60. Громадянські (особисті) права людини. 61. Політичні права людини. 62. Соціальні права людини. 63. Економічні права людини 64.
...ім'я щасливого життя майбутніх поколінь. Запитання: 1. До якого типу культури по відношенню до природи належить наша країна? 2. Яку програму захисту навколишнього середовища з ...
Процес і результат відтворення наступних поколінь на засадах турботи про соціокультурний розвиток суспільства це : А) соціальний розвиток; Б) соціалізація; В) соціальна освіта; Г) соціальний виховання. 10.
Молоде покоління все частіше іммігрує у великі місця, де є всі умови для навчання та праці, цікавого відпочинку, через що частина кваліфікованих ...
...екологічних потреб нинішнього і майбутнього поколінь у сфері розвитку і охорони навколишнього природного середовища [9].
...докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління. Об’єкт дослідження – процес виховання культури поведінки учнів середнього шкільного віку загальноосвітньої школи. Предмет дослідження –
...політичних прав та свобод; аналізуємо покоління прав; даємо визначення таким поняттям як: «право», br />br /> 5 br />br /> «свобода», «громадянин»; розповідаємо про походження тих чи інших ...
...для придбання комп’ютерів нового покоління та додаткову площу для їх встановлення, щоб кожен спеціаліст, приймаючи заяви, міг вводити повідомлені заявником дані безпосередньо в комп’ютер, ...
...всьому світу, завоювавши серця багатьох поколінь танцюристів й просто цінителів латиноамериканської культури. Слід розрізняти бальну, кубинську, африканську і циганську румбу. Хоча ці танці і мають загальне ...
...і стан здоров’я підростаючого покоління. При цьому інтеграція змісту освіти обумовлює природовідповідність навчання, забезпечує психічне здоров’я дітей, цілісність свідомості тому, що інтегровані знання – цілісні.
...замовленням держави на формування здорового покоління і зниженням стану здоров’я учнів молодших класів; необхідністю проведення роботи з виховання бережливого ставлення до власного здоров‘я учнів ...
...совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію ...
...захист інтересів національних меншин, підростаючого покоління в інформаційній сфері; захист національної культурної спадщини, мови, протистояння культурної експансії інших країн; забезпечення інформаційної безпеки; охорона інтелектуальної власності, боротьба ...
...захист інтересів національних меншин, підростаючого покоління в інформаційній сфері; захист національної культурної спадщини, мови, протистояння культурної експансії інших країн; забезпечення інформаційної безпеки; охорона інтелектуальної власності, боротьба ...
...нових технологій, до техніки наступних поколінь корінне переозброєння всіх галузей народного госпо¬дарства на основі новітніх досягнень науки й техніки. В умовах ринкової економіки, її початкового ...
конфлікт поколінь b. статусний конфлікт c. рольовий конфлікт d. культурний конфлікт Question 25 Балів: 1 Процес включення соціальних норм і цінностей до ...
конфлікт поколінь d. рольовий конфлікт Question 3 Балів: 1 Процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це: Виберіть одну ...
...та устаткування, забезпечення виготовлення нових поколінь і закінчених систем машин, розробка та організація виробництва тих знарядь праці, які раніше взагалі не виготовлялись; докорінне поліпшення всієї організації ...
...та устаткування, забезпечення виготовлення нових поколінь і закінчених систем машин, розробка та організація виробництва тих знарядь праці, які раніше взагалі не виготовлялись; докорінне поліпшення всієї організації ...
...для придбання комп’ютерів нового покоління та додаткову площу для їх встановлення, щоб кожен спеціаліст, приймаючи заяви, міг вводити повідомлені заявником дані безпосередньо в комп’ютер, ...
Вже стало дорослим ціле покоління, що виросло на чорнобильському згарищі. Після чорнобильскої катастрофи захворюваність серед наших дітей збільшилася у 10 разів.
...для придбання комп’ютерів нового покоління та додаткову площу для їх встановлення, щоб кожен спеціаліст, приймаючи заяви, міг вводити повідомлені заявником дані безпосередньо в комп’ютер, ...
конфлікт поколінь ТЕСТ 10 Question 1 Знайдіть вірне визначення юридичної психології. a. це галузь психології про закономірності виникнення та розвитку психіки юриста; ...
...Неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера називається: a. науковий напрям b.
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.