Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3265 за запитом політика

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та оцінки потенціалу фірми 1.1 Особливості формування потенціалу фірми 1.2 Оцінка конкурентних переваг (конкурентоспроможності) фірми та продукції 1.3 Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства Розділ 2 аналіз потенціалу тов “мітра” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ „Мітра” 2.2 Оцінка ефективності політики управління персоналом на підприємстві. Кадровий потенціал підприємства 2.3 Оцінка ефективності викор...
Характеристика підприємства та його облікова політика 2.2. Організація фінансового обліку власного капіталу 2.3. Організація управлінського обліку власного капіталу 2.4.... Оцінка впливу облікової політики щодо власного капіталу на прийняття рішень користувачами 4.1. Організація аудиту власного капіталу 4.2.
Характеристика підприємства та його облікова політика 2.2. Організація фінансового обліку власного капіталу 2.3. Організація управлінського обліку власного капіталу 2.4.... Оцінка впливу облікової політики щодо власного капіталу на прийняття рішень користувачами 4.1. Організація аудиту власного капіталу 4.2.
...ВАТ «Черкасихліб» 2.3 Аналіз політики управління реальними інвестиціями на ВАТ «Черкасихліб» 3. Шляхи удосконалення політики управління реальними інвестиціями на ВАТ «Черкасихліб» 3.1 Основні напрямки ...
Основи державної політики України в сфері забезпечення інформаційної безпеки інформаційної безпеки. Завдання 4 У місцевому управлінні охорони здоров’я гр..... Державна інформаційна політика: організаційно правові аспекти : монографія / І. В. Арістова ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Вид во Ун ту внутр.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації випуску і реалізації продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу випуску і реалізації продукції Розділ 2 аналіз структури випуску і реалізації продукції на ват «смілянський машзавод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський машза...
...теорія як наукова основа економічної політики держави. 8. Економічні потреби, їх класифікація. Закон зростання потреб. 9. Економічні інтереси. Взаємозв`язок потреб, економічних інтересів і виробництва. 10.... Фіскальна політика, її типи. Крива Лаффера. 10. Пропозиція грошей Центральним банкам. Структура грошової маси. 11. Ринок праці та механізм його функціонування. 12.
Фінансова політика місцевих органів влади. 11. Бюджетна політика на місцевому рівні. 12. Принципи регіональної фіскальної політики. 13.
ПИТАННЯ для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену Освітньо кваліфікаційний рівень– бакалавр Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» Спеціалізація: «Економіка та управління персоналом» «Міжнародна економіка та управління персоналом» Дисципліни, що виносяться на державний комплексний екзамен: Управління персоналом Нормування праці Мотивація (мотивування) персоналу Еко...
Залежність дивідендної політики від форми організації комерційного банку 2.4. Особливості управління банківськими пасивами в ВАТ АКБ «Автокразбанк» 3.... Проблемам формування ефективної депозитної політики комерційних банків присвячені роботи вітчизняних вчених, зокрема В.Вітлінського, А.Гальчинського, О.Дзюблюка, О.Заруби, Т.Ковальчука, В.Лагутіна, І.
Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.2 Класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку за різними ознаками 1.3 Сутність менеджменту залученнями банку, його цілі та завдання II Організаційно методичні підходи до управління залученими банківськими ресурсами 2.1 Управління процесом залучення коштів на рахунки банківських установ 2.2 Організація формування деп...
Товар і товарна політика…………………………………………………...38 6.2. Цінова політика……………………………………………………………..40 6. 3. Збутова політика……………………………………………………………42 6. 4. Маркетингова комунікаційна політика…………………………………...44 7.
Стан товарної політики 3.2. Стан ціновой політики 3.3. Стан комунікаційної політики 3.3.1. Фірмовий стиль. Брендинг 3.3.2.
Стан товарної політики 3.2. Стан цінової політики 3.3. Стан розподілення 3.4. Стан комунікаційної політики 3.5.
Стан товарної політики 3.2. Стан цінової політики 3.3. Стан розподілення 3.4. Стан комунікаційної політики 3.5.
...здійснюється відповідно до обраної облікової політики. У формуванні облікової політики визначальна роль належить керівнику і головному бухгалтеру. Облікова політика підприємства була сформована у 2003 році, що ...
Залишкова політика дивідендних виплат відноситься до: а) агресивного підходу формування дивідендної політики; б) консервативного підходу формування дивідендної політики; в) помірного підходу формування ...
Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення прибутку на підприємстві 3.2. Максимізація прибутку підприємства 3.3....оцінити, чи сприяє використовувана цінова політика (в тому числі й розмір цін та їх зміни) зростанню прибутковості. Для цього ПП „Екватор” необхідно розробити шляхи вдосконалення системи ...
Поняття продуктової (товарної) політики, завдання. 3. Класифікація товарів: загальна та за деякими ознаками. 4. Життєвий цикл товарів: поняття, характеристика стадій ЖЦТ. 5.... Сутність цінової політики і її роль в системі маркетингу. 2. Ціноутворення залежно від типу ринку. 3. Фактори, що визначають цінову політику. 4.
Ця політика дає можливість залучати покупців торговельного центру, в той же час дозволяє уникнути великої орендної плати за розміщення на його території.... Яка політика компанії в області розміщення і планування підприємства, маркетингу, закупівлі та адміністративного контролю? 2. Як така політика впливає на формування ціни?
Ця політика дає можливість залучати покупців торговельного центру, в той же час дозволяє уникнути великої орендної плати за розміщення на його території.... Яка політика компанії в області розміщення і планування підприємства, маркетингу, закупівлі та адміністративного контролю? 2. Як така політика впливає на формування ціни?
...через Міністра праці та соціальної політики України. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики ...
...та економічно обгрунтованої купівельно збутової політики торгівельного підприємства. В даній дипломній роботі було досліджено можливості реформування та удосконалення обліку товарних операцій, проведена порівняльна оцінка методів, які ...найдоцільніше застосовувати при формуванні облікової політики підприємства згідно міжнародних стандартів, проведено глибокий економічний аналіз товарних запасів по підприємству. В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні та ...
...і проводять цілеспрямовану державну інформаційну політику. У розвитку інформаційного простору особливе значення набуває геополітичний чинник. Інформаційний простір сьогодні привертає до себе достатньо уваги....відносин та процесів, і як політико правове поняття. Формування і розвиток інформаційного простору Польщі і, зокрема, відповідних державних інформаційних ресурсів при впливі на них глобальних медіа – ...
...той чи інший тип дивідендної політики в сучасних умовах, підприємства має врахувати такі основні фактори: 1. Рівень прибутковості господарської діяльності. 2. Вимоги економічного зростання. 3....впливають на вибір типу дивідендної політики, показує, що управлінські рішення з цього питання можуть прийматися на основі інформації про зовнішні та внутрішні умови економічної діяльності підприємства, ...
Що таке грошово кредитна політика? 2. Класифікація ГКП. 3. Назвіть тактичні цілі грошово кредитної політики. 4. Назвіть основні інструменти ГКП. 5.
Банк виваженно і сумлінно проводить політику встановлення процентних ставок за вкладами, постійно аналізуючи зміни, що відбуваються на ринку банківських послуг, на підставі чого визначається ефективна вартість ...конкретний момент часу з урахуванням політики справедливого збалансування інтересів вкладників і акціонерів банку. У 2006 році банк продовжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування ...
Банк виваженно і сумлінно проводить політику встановлення процентних ставок за вкладами, постійно аналізуючи зміни, що відбуваються на ринку банківських послуг, на підставі чого визначається ефективна вартість ...конкретний момент часу з урахуванням політики справедливого збалансування інтересів вкладників і акціонерів банку. У 2006 році банк продовжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування ...
задачі державної політики Question 4 Підприємство виробник поставляє свою продукцію до порогу підприємства споживача, що знаходиться від нього через вулицю.... від державної політики Question 7 Яке визначення варто ужити як синонім поняття «контрактна ціна»? a. ціна рівноваги b. ціна фактичної угоди c.
усе разом Question 15 Інформаційна політика в МП здійснюється: a. в області робочої сили b. у ринкових відносинах c. купівлі та продажу d.... в поведінці Question 19 Інформаційна політика в області робочої сили визначається: a. ціллю діяльності b. стратегією бізнесу c. методами управління d.
бюджетна політика держави b. податкове законодавство держави c. централізовані державні вкладення d. грошово кредитна політика держави Question 11 Бюджетні важелі це: a.
Цінова політика суб’єкта підприємництва як елемент моделі управління прибутком. 61. Управління використанням прибутку. 62. Чистий прибуток підприємства.... Інвестиційна політика підприємства. 90. Управління реальними інвестиціями. 91. Класифікація інвестиційних проектів підприємства. 92. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 93.
...що закріплено наказом про облікову політику підприємства. На ДП згідно Наказу про облікову політику застосовується журнально ордерна форма обліку, при цьому витрати обліковуються за нормативним методом.
суверенна політико територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, ... суверенна політико територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм Question 15 Балів: 1 Суверенність держави...
Цінова політика формується виходячи з аналізу купівельного попиту і сезонності. Основну територіальну конкуренцію підприємству складають: Черкаський та Смілянський хлібзаводи, що спеціалізуються на ...зменшити витрати обігу, є: удосконалення політики залучення позикових коштів, за рахунок впровадження внутрішнього займу, вартість якого менше вартості банківського кредиту; оптимізація транспортних витрат шляхом логістичного підходу ...
Інвестиційна політика спрямована на: А) створення суб'єктам господарювання найбільш сприятливих та рівноцінних умов забезпечення процесу простого відтворення основних виробничих і невиробничих ... Складовими цієї політики є промислова, аграрна, будівельна та інші сфери економічної політики, щодо яких держава здійснює відносно самостійний комплекс заходів стимулюючого впливу; В) ...
Проведення політики активних дій, а не постійного вичікування в надії на поліпшення ситуації. 5. Використання можливості розширення сфери діяльності, у тому числі ... Активна інноваційна політика Question 20 Для успішної організації управління підприємством під час кризи необхідно: a. 1. Запропонувати постачальникам перейти на бартерні розрахунки. 2.
Інвестиційна політика в галузі. 3. Виноградарство та виноробство як пріоритетні галузі господарства Ялтинсько Феодосійської рекреаційної агломерації. 4. Пріоритетні напрями політики щодо підвищення привабливості України для ...
Місце і роль податкової політики у фінансуванні виконання державою своїх функцій 2. Соціально економічна характеристика податкової застави майна боржників, як інструмента проведення податкової політики 3.
Формування Масариком основних засад зовнішньої політики Чехословацької республіки Розділ 2. Дипломатична діяльність Томаша Гарріга Масарика за визнання Чехословацької республіки Розділ 3....без аналізу різних філософських та політико правових теорій та концепцій, в яких узагальнений досвід національного будівництва, передбачаються тенденції розвитку національних держав, які не дивлячись на геополітичні ...
Зміни в обліковій політиці та в облікових оцінках Практичне завдання Скласти наказ про облікову політику підприємства та додатки до нього Додаток Перелік і склад ...
ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦІЛОМУ 1.1. Сутність інновацій та поняття про інноваційну політику 1.2. Теоретичні засади стимулювання інноваційної діяльності 1.3.
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3.
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3.
Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії Політика ціноутворення розроблення та вибір загального напряму в ціноутворенні, підходів до визначення ціни, з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту ... Компанія розробляє свою політику ціноутворення не лише з метою встановлення такої ціни, яка б відтворила витрати виробництва продукції або яку міг сплатити споживач.
Політико правова роль Уряду в державному механізмі України. 2. Порядок формування, структура, принципи організації та діяльності Кабінету Міністрів України. 3.... Доцільно звернути увагу на політико правове значення Програми діяльності уряду. При висвітленні функцій та повноважень Кабінету Міністрів України слід виходити з того, що Уряд є ...
Одним з напрямів здійснення функцій держави є реалізація держаної політики в сфері зайнятості населення, зокрема, щодо професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування і соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян тощо.... В Україні політику зайнятості реалізують органи: А) загальної компетенції; Б) спеціальної компетенції. До загальних органів належить Міністерство соціальної політики України, а до спеціальних – ...
Кредитна політика банків як інструмент регулювання інвестиційних Ризиків підприємства 1.2. Підходи до управління інвестиційними ризиками 1.3.... Аналіз кредитної політики та системи управління Інвестиційним ризиками у ВАТ «Фінанси та кредит» 2.2. Загальна економічна характеристика банку 2.3.
Грошово кредитне регулювання Цілі грошово кредитного регулювання Національний банк України Засоби та методи грошово кредитної політики Регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків Процентна політика, рефінансування комерційних банків Банківське регулювання і банківський нагляд Антиінфляційна політика ...
ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «АВЄСАНА» 2.1. Аптека «Авєсана»: загальна організаційна характеристика 2.2. Позитивні й негативні чинники маркетингової діяльності установи РОЗДІЛ 3....у галузі цінової та товарної політики 3.2. Розроблення мерчандайзингової політики фармацевтичного закладу ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.