Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3265 за запитом політика

Теоретичні основи маркетингової товарної політики торгівельного підприємства 1.1. Сутність товарної політики 1.2. Характеристика основних складових маркетингової товарної політики на підприємстві 1.3.
Соціально економічна сутність грошово кредитної політики 4 2. Завдання й цілі грошово кредитної політики. Типи грошово кредитної політики 6 Висновки 11 Список використаної літератури 12 Головним ...
Теоретичні основи амортизаційної політики підприємства 1.1 Сутність амортизації та амортизаційної політики підприємства 1.2 Методичні основи визначення амортизаційних відрахувань 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження формування політики збуту на підприємстві 1.1. Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2. Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1....
ПОНЯТТЯ СХІДНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 1.1СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 1.2Концепція політики сусідства. Основні інструменти здійснення східної політики Європейським Союзом 1....
...ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах 1.2 Інструменти сучасної зовнішньоторговельної політики 1.3 Макроекономічні та організаційні ...
Теоретико методологічні основи впливу податкової політики держави на ефективність діяльності підприємства 1.1. Податкова політика на макро та мікроекономічному рівні 1.2.
Теоретико методологічні основи впливу податкової політики держави на ефективність діяльності підприємства 1.1. Податкова політика на макро та мікроекономічному рівні 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Характеристика основних положень змісту кадрової політики 1.2. Умови розробки і здійснення кадрової політики 1.3 Планування і реалізація кадрової політики персоналу РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ...
Порівняльна характеристика митної політики України з митною політикою розвинутих країн……………………………………………………13 2. Сутність митної політики……………………………………………17 2.1. Характеристика сучасного стану державного регулювання митної ...
Сутність товарно інноваційної політики підприємства. 4. Інноваційний маркетинг, його зміст. 5. Чинники, що впливають на розвиток інноваційних процесів. 6.... Основні принципи управління товарно інноваційного політикою. 9. Першочергові стратегічні завдання, які забезпечують ефективне управління товарно інноваційною політикою. 10. Роль і місце інформації у товарно інноваційній політиці.
...управління підприємством 2 Аналіз маркетингової політики університету 2.1 Напрями маркетингової діяльності підприємства 2.1.1 Рекламна діяльність відділу інформаційної політики університету 2.1.2 Інформаційна ...
...УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Сутність товарної політики та її місце у системі управління діяльністю підприємства 11 1.2.
Загальна характеристика процентної політики Національного банку України 1.1. Сутність процентної політики центрального банку 1.2. Облікова ставка 1.3.
Сутність і значення облікової політики 2. Назвіть елементи облікової політики які підприємство може визначити на свій розсуд Висновки Список використаних джерел Основою інформаційного забезпечення управління ...
Теоретичні аспекти дослідження асортиментної політики в ринкових умовах 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 1.2 Асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства ...2 практичні аспекти дослідження асортиментної політики підприємства тов “меблі – лівс» 2.1 Організаційно економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю “Меблі Лівс” 2.2.
Структура і функції політики 1. Сутність і структура політики 1.1. Сутність поняття «політика» 1.2. Структура політики 2.
Теоретичні основи управління ціновою політикою підприємства 1.1. Сутність та функції цінової політики підприємства 1.2. Фактори, що впливають на цінову політику підприємства 1.3 ...
Вступ 3 1 Теоретичні основи маркетингової товарної політики підприємства 5 1.1 Маркетингова товарна політика та управління товаром 5 1.2 Формування товарного асортименту 9 1.3 Оцінка ...
Суть, мета і значення фіскальної політики 2. Становлення і розвиток фіскальної політики в Україні, тенденції розвитку Висновки Список використаної літератури 1.
...ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ........................................................................... 5 1.1. Податкова політика як об'єкт державного регулювання ............. 5 1.2. Податкова система і її структура ....................................................
Теоретичні засади здійснення кредитної політики в банківських установах. 1.1. Поняття кредитної політики банку і законодавча база її проведення. 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.2 Методологія ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її ефективність 1.2. Формування асортиментної політики підприємства на зовнішньому ринку та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Сутність та завдання маркетингової товарної політики підприємства 11 1.2. Механізм реалізації маркетингової товарної політики підприємства ...
Східноазійська політика як один з важливих векторів зовнішньої політики США 2.1. Основні засади зовнішньої політики США в Східній Азії 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування маркетингової політики розподілу 1.1 Сутність маркетингової політики розподілу, її значення 1.2 Формування каналів розподілу 1.3 Управління рухом товарів Розділ ...
Теоретичні аспекти формування маркетингової політики розподілу 1.1. Сутність маркетингової політики розподілу, її значення 1.2. Формування каналів розподілу 1.3.
Теоретичні основи формування амортизаційної політики на підприємстві 5 1.1 Економічна сутність та види амортизаційної політики 5 1.2 Методика нарахування амортизації 9 1.3 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку 1.1 Суть кредитної політики та її вплив на діяльність комерційних банків 1.2 Кредитна політика та фактори ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ………………………………………………………….6 1.1. Сутність та методи цінової політики на зовнішньому ринку………….6 1.2.
МІЖНАРОДНІ АСПКЕТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ………………………………………………………………………….5 1.1. Правова основа зовнішньої діяльності…………………………………....5 1.2. Основні принципи міжнародного співробітництва……………………...7 РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...13 2.1.
Теоретичні засади грошово кредитної політики......................................6 1.1. Сутність та значення грошово кредитної політики..........................................6 1.2. Основні етапи розвитку грошово кредитної політики України....................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Основні концепції та функції амортизації та особливості її участі у відтворенні основного капіталу 6 1.2. Економічна сутність амортизаційної політики 13 1.3.
СУКУПНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1. Зайнятість населення, як економічне явище за умов соціального ринкового господарювання 1.... Складові державної політики у сфері зайнятості за умов соціального ринкового господарства РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНОГО ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 1.1. Цілі, принципи та завдання державної регіональної фінансової політики 1.2. Складові державної регіональної фінансової політики РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 Вплив оподаткування на інвестиційну та дивідендну політику підприємства 1.1 Сутність інвестиційної політики підприємства 1.2 Сутність дивідендної політики підприємства 1.3 Вплив оподаткування на інвестиційну та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 1.1. Зміст та передумови облікової політики підприємства в частині обліку витрат ...
Поняття та сутність державної економічної політики……………...…..7 1.1. Сутність і види державної політики в сфері господарювання……………….7 1.2. Поняття і правове регулювання державної економічної ...
Причини взаємодії міфології й політики 1.2. Міфологізація політики стародавнього минулого 1.3. Міфи в історії української політики 2. Особливості сучасної політичної міфології 2.1.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 10 1.1. Поняття ціноутворення та цінової політики 10 1.2. Аналіз факторів ціноутворення на продукцію підприємств 15 1.3.
Маркетингова політика розподілу 1.1 Сутність та завдання політики розподілу 1.2 Канали розподілу та їх характеристика 1.3 Управління каналами розподілу ...
Варіант 1 Політика у сфері виконання покарань 1. Політика у сфері виконання покарань: поняття та місце у політиці держави. 2.
Теоретичні основи цінової політики підприємства. 1.1. Економічна сутність ціни і цінової політики підприємства. 1.2. Характеристика факторів впливу на ціну продукції. 1.3.
Соціальна політика України в сфері зайнятості. 1.1. Суть державної політики зайнятості та її моделі. 1.2.
Теоретичні засади антимонопольної політики 1.1. Монополії та їх види 1.2. Умови й особливості виникнення монополій 1.3. Суть та значення антимонопольної політики Розділ ІІ.
Вступ Суть та зміст асортиментної політики роздрібного підприємства. 2. Основна частина 2.1. Коротка загальна та економічна характеристика підприємства. 2.2....роботи підприємства з питань асортиментної політики. Список використаної літератури У даній курсовій роботі подані додатки у вигляді копій документів, таблиць, діаграм та розрахунків.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління інвестиційною політикою підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості управління реальними інвестиціями підприємства 1.3 Методика управління фінансовими інвестиціями ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління інвестиційною політикою підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості управління реальними інвестиціями підприємства 1.3 Методика управління фі...
Вступ Розділ 1 Аспекти державного регулювання грошового обороту 1.1. Сутність грошового обороту, його принципи і складові 1.2....Фіскально – бюджетна і грошово – кредитна політика, їх роль в державному регулюванні грошового обороту 2.1 Фіскально – бюджетна і грошово – кредитна політика, їх сутність та необхідність 2....
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.