Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3265 за запитом політика

Теоретико методологічні основи валютної політики 1.1. Валютний ринок в системі фінансових ринків 1.2. Валютна політика, її сутність, цілі, суб'єкти, методи та інструменти ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження формування політики збуту на підприємстві 1.1. Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2. Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 5 1.1.ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ 5 1.2.МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ 8 РОЗДІЛ 2.
Ознаки політики як суспільного явища 2. Багатоплановість політики як важливого суспільного явища 2.1. зміст і сутність категорії «політичне життя суспільства» 2....
Сутність і зміст гуманітарної політики в сучасних умовах 1.1 Поняття гуманітарної політики в Україні 1.2 Основні принципи гуманітаної політики 1.3 Об’єкт ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи державної політики зайнятості та соціального захисту населення 1.1 Сутність та засоби державної політики зайнятості 1.2 Сутність та види соціального захисту ...
Сутність та складові маркетингової політики комунікацій ……….. 9 1.1.Сутність маркетингової політики комунікацій ...………………………… 9 1.2. Складові системи маркетингових комунікацій ...………………………... 16 1.3.
Національна економіка і регіональна політика……………………… 4 ІІ. Роль регіонів у становленні національної економіки України……... 8 ІІІ. Політика сприяння регіонального розвитку у національний рівень…………………………………………………………………………….
ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 6 1.1. Головна мета , цілі та основні принципи кадрової політики в системі державної служби України 6 1....
Зовнішня політика «санаційного» уряду у 1926 1932рр………5 Розділ 2. Підготовка до союзу з Радянським союзом та Німеччиною…15 Розділ 3. «Санаційний режим» без Пілсудського. Зовнішня політика польського уряду у 1935 1939 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Сутність антиінфляційної політики 1.2 Методи та інструменти антиінфляційної політики 1.3 Кейнсіанська та неокласична концепції антиінфляції РОЗДІЛ ...
...та її зв’язок з політикою 1.1. Поняття моральної поведінки 1.2. Проблема взаємодії моральної поведінки та політики Розділ 2.
Теоретичні засади здійснення кредитної політики в банківських установах. 1.1. Поняття кредитної політики банку і законодавча база її проведення. 1.2.
...засади вивчення національного інтересу в політиці 1.1. Національний інтерес як фундаментальне поняття в міжнародній політиці 1.2. Підходи до вивчення національного інтересу Розділ 2.
...революційно демократичних ідей в українській політико правовій думці нової доби …….. 4 2. Т. Шевченко – член Кирило Мефодієвського товариства. Його плив на політико правові погляди кирило мефодієвців …………..
МИТНА СПРАВА І МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ План Вступ 1. Митна справа як складова частина зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України. 2. Поняття, зміст та принципи митної політики України. 3.
Рестрикційна та девізна політика центральних банків 1.1.2.Курсова політика НБУ 1.1.3.Процентна політика НБУ 1.2.
...Комерційна діяльність» на тему: Асортиментна політика на розрібному торговельному підприємстві br />br /> Виконав студент 3 курсу, групи br /> (прізвище, ім’я, по батькові) br />br /> Керівник: ... Суть і зміст асортиментної політики в торгівлі на сучасному етапі. 2. Організаційна структура управління роздрібним підприємством, законодавче забезпечення та форми власності. 3.
Доход як результат збутової політики 1.4. Управління товарними запасами 2. Економічні та фінансові основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1.
Доход як результат збутової політики 1.4. Управління товарними запасами 2. Економічні та фінансові основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1.
...актуальність розробки концепції довгострокової зовнішньоекономічної політики на 15 20 років, можна продовжити, але досить і цих, тим більше, що і дотепер не існує, по суті, ні доктрини, ні налагодженої зовнішньоекономічної політики нашої країни.
1. Інвестиційна та структурна політика держави ……………………….. 3 1.1. Сучасний стан структури економіки України та заходи ...
Вступ……………………………………………………………………...………………………3 Розділ1. Загальні відомості про ПАТ «КБ «ПриватБанк»………………………………..…...4 Розділ 2. Характеристика інноваційної активності ПАТ «КБ «ПриватБанк» та ринкових ...формування та удосконалення товарної інноваційної політики……....……...9 Розділ 4. Інноваційно інвестиційні проекти і затрати на інноваційну діяльність ПАТ «КБ «ПриватБанк»…………………………………………………………………………….………9 Розділ 5.
Історія становлення ґендерної політики в Україні 1.1 Поняття і проблеми ґендерної політики 1.2 Історичний аспект розвитку ґендерної політики України Розділ ІІ.
... Варіант – 20 1. Сутність і специфіка соціальної політики. Основні напрями і особливості сучасної соціальної політики України. 2.
Етапи становлення політики Центральної ради щодо національних меншин Розділ 2.Формування та діяльність представництва від національних меншин у Центральній раді Розділ 3. Самоврядування національних меншин в політиці Центральної Ради Висновки Список використаних ...
Соціальна політика держави…………………………………………..4 1.1. Державне регулювання соціальних процесів…………………………………4 1.2. Моделі соціальної політики держави………………………………………….6 Розділ ІІ.
Сутність та види зовнішньоекономічної політики 2. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики 3. Зовнішня торгівля та зовнішньоторгівельна політика України на сучасному етапі 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління ціновою політикою підприємства 1.1. Сутність процесу ціноутворення 1.2. Система і класифікація цін 1.3. Сутність та функції цінової політики підприємства Розділ 2 Аналіз управління ...
Вступ……………………………………………………………………...…………………………3 Розділ1. Загальні відомості про ТОВ "Укр Вереск"………………………………..…………….4 Розділ 2. Характеристика інноваційної активності ТОВ "Укр Вереск" та ринкових ...формування та удосконалення товарної інноваційної політики……....……….....................................................................................................................10 Розділ 4. Інноваційно інвестиційні проекти і затрати на інноваційну діяльність ТОВ "Укр Вереск"…………………...
Теоретичні та методологічні аспекти кредитної політики комерційних банків 1.1. Економічна сутність кредитного механізму та умови його здійснення 1.2. Актуальні проблеми сьогодення в галузі кредитування ...нормативні акти, що регулюють кредитну політику банків 1.4. Особливості ведення кредитної політики комерційними банками у зарубіжних країнах РОЗДІЛ 2. Аналіз кредитної політики комерційного банку (на ...
Сучасні проблеми амортизаційної політики держави і підприємств 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних фондів ...методологічні основи дослідження видів амортизаційної політики підприємства 2. Аналіз впливу амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів Звенигородського управління по експлуатації газового господарства 2.1.
Теоретичні основи впливу фіскальної політики на державний бюджет 1.1 Стабілізаційна і бюджетна функції фіскальної політики 1.2 Вплив фіскальної політики на державний бюджет 1....
МУЛЬТИПЛІКАТОР ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 7 3. ВИДИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 21 4. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 26 5.
Загальна характеристика поняття зовнішньої політики: 1.1 Поняття зовнішньої політики………………………………………….…5 1.2 Основні засади зовнішньої політики……………………………….…….9 РОЗДІЛ 2.
...та засоби реалізації державної промислової політики 3. Основні напрями державної промислової політики 4. Нормативно правове забезпечення розвитку промисловості 5. Етапи реалізації Концепції державної промислової політики 6.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи депозитної політики банку як основи формування ресурсної бази 1.1. Загальна характеристика ресурсів комерційного банку 1.2 Порядок формування депозитних ресурсів комерційного ...банку Розділ 2 Аналіз депозитної політики АКБ «Укрсоцбанк» 2.1 Загальна характеристика банку 2.2 Особливості депозитної політики банку Розділ 3 Шляхи удосконалення депозитної політики банку ...
Фінанси і грошово кредитна політика 2. Механізми грошово кредитної політики 3. Дієвість монетарної політики Література: 9; 16; 22; 23.
Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації Розділ 2. Напрями реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу Розділ 3. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу ...
Теоретичні основи реалізації державної інноваційної політики на підприємстві 1.1 Поняття та характеристика інновацій 1.2 Методологічні основи впливу техніко – економічних новацій на кінцевий результат діяльності ... Аналіз інноваційної політики меблевого ательє ПП «Рудий Н. В.» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 2.3 ...
Механізм грошово – кредитної політики, її зв’язок з бюджетно – податковою і валютною політикою 3.Грошово – кредитна політика країни на сучасному етапі: проблеми і шляхи ...
Наукові і побутові уявлення про політику 2. Політична система сучасної України 3. Місце України в сучасному світі Тест «Хто є хто?» Алмонд Г. Терміни Політика Політична сфера Політологія Об’єкт ...
сутність бюджетної політики 2.1бюджетна політика як основа фінансової політики........................7 8. 2.2бюджет головний фінансовий документ країни.............................9.
В даній роботі розкривається сутність поняття фактор сили, а також його прояви та випадки застосування в зовнішній політиці США. В першому розділі ми довели необхідність використання фактору сили під час військових операцій. Характерною особливістю фактора сили в зовнішній політиці США є право превентивного удару.
Макроекономічна політика за плаваючого валютного курсу 1.4. Макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу 1.5. Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність ...
Сутність та функції цінової політики підприємства 1.5 Методологія аналізу цінової політики підприємства Розділ 2 Особливості ціноутворення на зат «любава» за 2005 – 2007 р.
Загальна хаактеристика юджетної політики України як невід’ємної складової державного регулювання економіки 15 2.1. Бюджетна політика України та її значення 15 2.2.
Пасивні заходи політики зайнятості.....................................................12 2.3. Активні заходи політики зайнятості.....................................................15 3. Пропозиції, щодо змін в державній політиці регулювання зайнятості в Укроїні, ...
Вступ 1 Кадрова політика й система управління персоналом 1.1 Сучасна кадрова політика підприємства 1.2 Система управління персоналом на підприємстві 2 Сучасні системи ...
Фіскальна політика 1.1. Політика державних видатків 1.2. Вплив податків на доходи бюджету 1.3. Види та ефективність бюджетно податкової політики ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.