Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3265 за запитом політика

...та охарактеризуйте основні типи дивідендної політики акціонерного товариства Задача № 1 Трьома фізичним особами (А,Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю.... Залишкова політика дивідендних виплат відноситься до: а) агресивного підходу формування дивідендної політики; б) консервативного підходу формування дивідендної політики; в) помірного підходу формування ...
Вступ Теоретичні аспекти організації обліку основних засобів Економічна сутність основних засобів Організація обліку основних засобів Організація і методика аудиту Міжнародний досвід обліку основних засобів Діюча практика організації обліку основних засобів на ВБП „Сільбуд Інвест” Характеристика підприємства та його облікова політика Організація фінансового обліку основних засобів Організація податкового обліку основних засобів Організація автоматизованого обліку осно...
Аналіз товарної політики підприємства 1.2.4 Аналіз політики розподілу підприємства 1.2.5. Аналіз комунікаційної політики підприємства 1.3.
...парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бю¬джетний період виступив голова комітету Верховної ...
...ОДИН З ГОЛОВНИХ ВЕКТОРІВ БРИТАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ВПРОДОВЖ 70 – 80 Х РОКІВ 34 2.1 Спроби перегляду умов участі Великобританії у ЄЕС 34 2.2 Позиція уряду Маргарет Тетчер стосовно політики Європейського економічного співтовариства 43 РОЗДІЛ ...
...ОДИН З ГОЛОВНИХ ВЕКТОРІВ БРИТАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ВПРОДОВЖ 70 – 80 Х РОКІВ 34 2.1 Спроби перегляду умов участі Великобританії у ЄЕС 34 2.2 Позиція уряду Маргарет Тетчер стосовно політики Європейського економічного співтовариства 43 РОЗДІЛ ...
...Аналіз кредитних вкладень і цінової політики 2.3 Порядок установлення процентної ставки 2.4 Резюме Розділ 3. Шляхи вдосконалення дохідної бази ВАТ “Державний ощадний банк України” ...в основі грошового регулювання економіки, політики дорогих і дешевих грошей, зменшення або збільшення рівноважного рівня чистого національного продукту. У результаті аналізу дохідної бази Черкаського обласного управління ...
...так і в постановці облікової політики. За результатами аналізу фінансової звітності малого підприємства, треба відзначити негативні тенденції функціонування підприємства, що ведуть до зменшення результативності діяльності та ...потребує удосконалення і організація облікової політики, так як дані фінансових звітів повинні містити повну, правдиву та достовірну інформацію щодо діяльності підприємства, на основі якої приймаються управлінські ...
Вдосконалення кредитної політики в новій редакції Бюджетного кодексу 90 ВИСНОВКИ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 106 ВСТУП Бюджетна система є провідною ланкою ...інструмент реалізації своєї соціально економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.
Що таке сфери політики? 8. Що таке механізм просунутого співробітництва? 9. Що є Предметом загальної зовнішньої політики і політики безпеки? 10.
Стан товарної політики 3.2. Стан цінової політики 3.3. Стан політики розподілення 3.4. Стан комунікаційної політики 3.5.
Чехословацька влада здійснювала на Закарпатті політику поневолення українського населення. Найважливішим засобом такої політики був апарат управління, запроваджений на Закарпатті. За цих умов відроджувалася ідея боротьби за ...
Оцінка впливу облікової політики щодо доходів і витрат на прийняття рішень користувачами 4.1 Визначення завдань аудиту та складання аудиторського висновку щодо достовірності обліку ...2 Прийняття рішень щодо облікової політики по обліку доходів та витрат на ВАТ “Азот” Висновки Список використаної літератури В умовах сьогодення кожне підприємство, як на Україні, ...
Підприємство веде гнучку цінову політику. Основним правилом є встановлення торгівельної надбавки, що не перевищує 30% собівартості виробу. Окрім того, на дитячі та дорогі товари встановлюється ...показав, що у своїй комунікаційній політиці підприємство використовує усі основні засоби впливу на аудиторію, а саме, рекламу, стимулювання збуту, пропаганду, особистий продаж та комплексні засоби, такі ...
Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст. Питання до теми 6 1. Назвіть особливості перебування Лівобережжя і Слобожанщини у складі ... Нова економічна політика та його наслідки для України. 2. Особливості індустріалізації в Україні. 3. Колективізація та її наслідки для України. 4.
Цьому має сприяти правильна маркетингова політика (пошук нових, більш платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення збутової мережі, підвищення якості продукції). Так, щоб оптимізувати значення коефіцієнту абсолютної ... Якщо провести правильну політику по управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна отримати із неї, а частину дебіторської спрямувати на покриття кредиторської.
Підприємство веде гнучку цінову політику. Основним правилом є встановлення торгівельної надбавки, що не перевищує 30% собівартості виробу. Окрім того, на дитячі та дорогі товари встановлюється ...показав, що у своїй комунікаційній політиці підприємство використовує усі основні засоби впливу на аудиторію, а саме, рекламу, стимулювання збуту, пропаганду, особистий продаж та комплексні засоби, такі ...
...перелічених явищ були причиною виникнення політики: Виберіть одну або кілька відповідей a. розповсюдження світових релігій b. поділ суспільства на класи c. національні конфлікти d....Question 38 Балів: 1 Метою політики є: Виберіть одну або кілька відповідей a. забезпечення панування одних соціальних груп над іншими b. узгодження соціальних інтересів c.
Політика продукції 3. Політика цін 4. Дистрибуційна політика 5. Комунікативна політика 6. Маркетингова стратегія Література 1.
Політика цін 4. Дистрибуційна політика 5. Комунікативна політика 6. Маркетингова стратегія Література 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ Товар – фарба (масляна та емаль).
Національна і глобальна екологічні політика: поняття, сутність, способи забезпечення. 2. Основні міжнародні і громадські екологічні організації. 3. Основні напрямки екологічної політики в Україні. 4.
Політика цін 4. Дистрибуційна політика 5. Комунікативна політика 6. Маркетингова стратегія Література 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ Товар – пастеризоване світле пиво "Львівське 1715", ...
Політика цін 4. Дистрибуційна політика 5. Комунікативна політика 6. Маркетингова стратегія Література 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ Товар – морозиво. 1.1.
Політика цін 4. Дистрибуційна політика 5. Комунікативна політика 6. Маркетингова стратегія Література Висновок 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ Мило туалетне "Dave".
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6 1.1. Сутність ціни як економічної категорії 6 1.2. Формування та види цінової політики підприємства 10 1.3.
Роль мас медіа у міжнародній політиці 1.1. Вплив мас медіа на внутрішню і зовнішню політику держави 1.2. Глобалізація мас медіа як чинник міжнародного спілкування ...
Політика продукції 3. Політика цін 4. Дистрибуційна політика 5. Комунікативна політика 6. Маркетингова стратегія Література br />br /> Висновок: br />br /> 1.
...сфери та основні засади інформаційної політики в Україні 1.1. Поняття Інформаційної сфери українського суспільства 1.2. Основні засади інформаційної політики в Україні РОЗДІЛ 2.
...Митний Кодекс – основний інструмент митної політики країни 1.2 Мито як інструмент регулювання експортно імпортних операцій Розділ 2. Митно тарифна політика україни на сучасному етапі 2....
Внутрішня політика часів правління Б. Годунова Розділ 3. Міжнародне становище Московської держави за Бориса Годунова Висновки Опрацювавши наявні джерельні та історіографічні матеріали ... Соціальна політика Бориса Годунова була спрямована на подальше закріпачення селян, що в решті решт було затверджено в «Указі про прикріплення селян» (1597 ...
Перелік ключових слів: ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВІДХОДИ, ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ (ТПВ), ТВЕРДІ МУНІЦИПАЛЬНІ ВІДХОДИ (ТМВ), ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ....області, проаналізовані напрямки існуючої державної політики в галузі управління відходами, як одної з важливих складових питання охорони навколишнього природного середовища. В роботі представлений практичний план дій ...
...підходи до визначення грошово кредитної політики 1.2.Формування та підсумки функціонування грошово кредитної системи протягом перехідного періоду від планово командної до ринкової 1.3.... Інституціональний аспект аналізу грошово кредитної політики 2.1. Аналіз монетаристського підходу до визначення грошово кредитної політики 2.2. Формування попиту на гроші в двох секторній моделі ...
Вступ 1 Наукові основи фінансово економічного розвитку регіонів в контексті державної регіональної політики 1.1 Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної системи державної регіональної політики 1.2 Теоретико наукові підходи до економічної сутності, ...
Теоретичні основи податкової політики і федеральних податків………....15 2.1 Основи податкової політики………………………………………….…….15 2.2 Види і характеристика федеральних податків………………………..……17 3.
Бюджетна політика та її вплив на розвиток національної економіки...20 1.3. Закономірності та особливості формування бюджетів у країнах з ринковою економікою......................................................................................................... Формування бюджетної політики сталого економічного зростання в Україні..............................................................................................................96 Висновки...............................
Грошово кредитна політика держави 2.1 Реалізація грошово кредитної політики: мета, завдання та інструменти 2.2 Інституційні засади проведення грошово кредитної політики в ...
Асортиментна політика у сфері послуг 2.1.2. Характеристики послуг 2.2 Конкуренція та конкурентоспроможність послуг 2.2.1.... Цінова політика в маркетингу послуг 2.3.1. Цінові системи ринку послуг 2.3.2 Формування ціни на послугу 2.4.
...їх ризиків, а також соціальної політики держави b. За згодою сторін договору страхування c. По статистичним даним, з урахуванням особливостей об'єктів, що страхуються, та їх ... Міністерством праці та соціальної політики України c. Верховною Радою України Question 14 Кошти цільових страхових фондів: a. входять до складу Державного бюджету України b.
...головного елементу реалізації валютно курсової політики держави.......................................................................13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ.....................................................................................................................18 2.1. Оцінка валютно курсового регулювання в Україні........................................
Маркетингова товарна політика 15 2.2. Маркетингова цінова політика 18 2.3. Політика розподілу в міжнародному маркетингу 22 2.4.
Товарна політика «Віннер Імпортс Україна»......................................................25 7. Цінова політика «Віннер Імпортс Україна»....................................................... 43 8. Збутова політика «Віннер Імпортс Україна»......................................................46 9.
Грошово кредитна політика держави 2.1 Реалізація грошово кредитної політики: мета, завдання та інструменти 2.2 Інституційні засади проведення грошово кредитної політики в ...
Значність Тайваньської проблеми в зовнішній політиці США в Азійсько Тихоокеанському регіоні в період “Холодної війни”. 1.3. Вплив “Тайваньського фактору” на взаємини між КНР і СРСР ...період реформування внутрішньої і зовнішньої політики КНР (остання чверть ХХ століття). ІІ.1. Значність “Чотирьох модернізацій Ден Сяопіна” у змінах пріоритетів зовнішньої політики КНР. ІІ.2.
Вплив державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємств РОЗДІЛ 2. Аналіз основних фондів підприємства Черкаський державний завод хімічних реактивів та ефективності їх ... а також впливу державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємства, і, при цьому, показано, як здійснюється процес амортизації в США.
Грошово кредитна політика держави 2.1 Реалізація грошово кредитної політики: мета, завдання та інструменти 2.2 Інституційні засади проведення грошово кредитної політики в ...
Грошово кредитна політика держави 2.1 Реалізація грошово кредитної політики: мета, завдання та інструменти 2.2 Інституційні засади проведення грошово кредитної політики в ...
...ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ…………………………………………………………. 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Україна»…………… 2.2. Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність готелю. 2.3.... ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ГОТЕЛЮ «УКРАЇНА»………………………………………. 3.1. Оцінка економічної ефективності цінової політики готелю…………… 3.2. Формування цінової політики готелю «Україна» на сучасному етапі… ...
Аналіз товарної політики підприємства 1.2.4. Аналіз цінової політики підприємства 1.2.5. Аналіз політики розподілу підприємства 1.2.6.
Вплив державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємств РОЗДІЛ 2. Аналіз основних фондів підприємства Черкаський державний завод хімічних реактивів та ефективності їх ... а також впливу державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємства, і, при цьому, показано, як здійснюється процес амортизації в США.
...Концептуальною основою особливостей формування цінової політики держави в перехідний період є розуміння ваги впливу специфіки ціноутворення за умов нового типу виробничих відносин, які створились з урахуванням ...й обґрунтовуються вирішальні аспекти цінової політики, що формується як результат трансформаційних процесів в економіці та розвитку стимульованого з боку держави підприємництва.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.