Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 341 за запитом понять

Загальна характеристика формування спеціальних понять в шкільному курсі біології 1.1. Теорія розвитку біологічних понять 1.2. Шляхи активізації формування спеціальних понять в шкільному курсі ...
...методики введення та формування нових понять та їх означень 1.1. Поняття, як логіко гносеологічна категорія 1.2. Об’єкт, поняття.... Суттєві і несуттєві властивості понять. Прийоми їх виявлення 1.4. Зміст і об’єм поняття. Зв'язок між ними 1.5. Види понять.
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Комп’ютер. Сержант. Роман. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Делегат, партійний функціонер, громадянин, ...
Варіант № 6: Запитання до контрольної роботи: 1. Визначення суспільного, державного та конституційного ладів зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Планета Сонячної системи. Вольтметр. Парад. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Блискавка, стихійне лихо, ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Республіка. Зірка. Газета. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Місто, область, регіон , столиця України, ...
Варіант № 10: Запитання до контрольної роботи: 1. Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних ...
...узагальнення, обмеження, визначення та поділ понять, 2. Відобразіть за допомогою колових схем Ейлера відношення між обсягами наступних понять: А – закон, В – нормативний акт, С – законодавчий орган, ...
Вступ 1.1 Визначення понять: люди похилого віку, інвалід, інвалідність.
Вступ РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНО УПРАВЛІННЯ І ЙОГО ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 1.1 Стратегічне управління та контроль, основні ...
один з видів понять 2 Термін це: Виберіть одну правильну відповідь a. результат узагальнення понять b. структурний елемент операції поділу понять c.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМТАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди вчених на проблему необхідності формування математичних понять у дітей дошкільного віку 1.2.
...взаємодія бюджетно правових категорій і понять з категоріями і поняттями деяких інститутів фінансового права …...………………………………....……… 39 РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ І ВЗАЄМОДІЯ БЮДЖЕТНО ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ ІЗ СУМІЖНИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА…...……..…...…...
...стандартизації, що виражаються за допомогою понять b. характеристика об’єктів стандартизації, що виражаються за допомогою умовних одиниць, позначень, понять c. характеристика об’єктів стандартизації, що виражаються ...
Суть понять «об'єкт оподаткування» і «суб'єкт оподаткування». Суть понять «джерело сплати податку» і «база оподаткування».
...Question 2 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b. політична влада c. добро й зло d. класова боротьба e....Question 5 Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади? Виберіть одну правильну відповідь a. моноцентричність b. моральність c. багатопартійність d.
...Question 9 До найбільш важливих понять політології належать: a. класова боротьба b. політична влада c. добро й зло d. диктатура e....Question 9 Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади? a. моральність b. багатопартійність c. універсальність d. моноцентричність e.
засвоєння нових понять та термінів d. систематизації знань, що є у тексті Question 8 Сфера наукових досліджень наукового колективу, спрямованих на вирішення значних ...відповідність, взаємозв'язок предметів або понять, це: a. кореляція b. комунікація c. коефіцієнт d. констатація Question 8 Метод пізнання, заснований на перенесенні однієї чи кількох характеристик ...
...25 Яким є істотні ознаки понять: «геометрична фігура», «механізатор», «європеєць», «відмінник», «революція», «робітник», «письменник». Завдання № 26 Здійснити обмеження та узагальнення наступних понять: «президент», «картина», «депутат», «Україна», «місто», «...
...ять прикладів логічної операції обмеження понять (ланцюжок має містити не менше трьох складових). Завдання № 2 Наведіть п'ять прикладів логічної операції узагальнення понять (ланцюжок має містити не менше ...
Схожість понять «посадова особа» і «службова особа»……..36 3.2. Відмінність понять «посадова особа» і «службова особа»….41 3.3.
Групи понять і категорій соціальної роботи. Запозичені поняття та категорії соціальної роботи. Зміст загальних понять і категорій соціальної роботи. 12.
...Question 3 До найбільш важливих понять політології належать: a. диктатура b. класова боротьба c. політична влада d. війна e. добро й зло Question 4 Поняття: "політична ...Question 2 Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади? a. універсальність b. моноцентричність c. моральність d. публічність e.
125 Робота над засвоєнням понять «основа речення», «головні члени речення» ….127 Робота над засвоєнням синтаксичного зв’язку між членами речення ...128 Вивчення однорідних членів речення ......Етапи і методика формування граматичних понять ...195 Методика вивчення іменника ...198 Методика вивчення прикметника ....207 Методика вивчення займенника ...214 Методика вивчення дієслова ..217 Методика вивчення прислівника ..
Які правила про кваліфікації юридичних понять містяться в Модельному кодексі СНД ? 2. З якого права виходить МКА при тлумаченні юридичних понять для встановлення колізійної норми, яка ...
Розкрийте зв'язок понять "продуктивність" та "працездатність" трудової діяльності. 3. Чим зумовлюються продуктивність та працездатність трудової діяльності? 4. Завершіть речення: "Готовність до трудової діяльності ... Розкрийте сутність понять „п рофесіограма ” та „ професіокарта ” трудової діяльності. 2. Завершіть речення: "Професіоналізм це ... ". Дайте порівняльну характеристику понять "майстерність" та "про фесіоналізм ". 3.
природу загальних понять (універсалій) d. методи доведення буття Бога Розмежування середньовічної схоластики на два напрями – реалізм і номіналізм Question 9 Хто першим з ...узагальнень Question 3 Яке з понять не відноситься до найважливіших понять герменевтики: a. герменевтичний трикутник b. герменевтичне коло c. інтерпретація d.
...структура та основні методи творення понять. 2. Зміст, обсяг та види понять. Література
Операції з класами понять. Основні закони логіки класів 2. Завдання 1 Дати логічну характеристику поняттю «девальвація» 3. Завдання 2 Перевірте правильність наступних обмежень понять: а) «злочин» – «посадовий злочин» – «недбалість» – «...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Кухня. Зброя. Біль. • 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Лікарня, шпиталь, лікувальний заклад, профілакторій, ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Спортсмен. Державна установа. Метал. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Товар, контрабанда, митниця, кокаїн, ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Годинник. Кохання. Черевики. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Словник, книга, газета, друкарське видання, ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Друг. Кримінальний кодекс. Метал. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Пожежа, причина пожежі, блискавка, ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Галактика. Портфель. Міністр. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Злочин, умисний злочин, крадіжка, убивство, ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Слідство. Свічка. Снайпер. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Кодекс, збірник нормативних актів, правова ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Кухня. Форма. Паркет. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Час, місяць, вересень, секунда, 1 ...
...і обсягом, узагальнення і обмеження понять. 2. Операції з поняттями і класами понять. Література
Основні характристики понять: продуктивні сили, продуктивність, продуктивність праці. 3. Види праці. 4. Взаємозв’язок понять продуктивність, продуктивність праці. 5.
...зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2. Децентралізація і деконцентрація публічної влади в зарубіжних країнах....однією з найважливіших і ємний понять. Як відомо, уже за давніх часів – на Древному Сході і в Стародавній Греції та Римі – у дослідників державно правових явищ ...
...Ейлера) відношення між обсягами наступних понять: А.Студент. В. Студент першого курсу. С. Відмінник. D. Студент відмінник. Е. Студент не першого курсу. 3....виповнені операції обмеження та узагальнення понять: А. Юрист фахівець людина. В.Студент студентська група – студентський курс. С.Нормативний акт – закон – «Закон про вибори». D.
Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони». 3. Види об’єктів злочину. Кримінально правове значення загального, родового та ...питання теми припускає розкрити співвідношення понять об’єкта злочину та об’єкта кримінально правової охорони. Розглядаючи третє питання про класифікацію об’єктів злочину необхідно звернутися до ...
...Балів: 1 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b. війна c. класова боротьба d. політична влада e....Балів: 1 Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади? Виберіть одну правильну відповідь a. універсальність b. публічність c. моральність d.
...Балів: 1 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b. війна c. класова боротьба d. політична влада e....Балів: 1 Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади? Виберіть одну правильну відповідь a. універсальність b. публічність c. моральність d.
Юридичний аналіз понять “не підлягає адміністративній відповідальності” та “звільняється від адміністративної відповідальності”. 2. Характеристика обставин, які виключають адміністративну відповідальність: крайня необхідність (ст.... Співвідношення понять “об’єкт правопорушення” та “предмет посягання”. 5. Поняття та ознаки об’єктивної сторони адміністративного правопорушення: протиправне діяння (просте та складне); ...
...адміністративно правового регулювання від суміжних понять і категорій……………………………41 1. Відмежування механізму адміністративно правового регулювання від суміжних понять і категорій …………………………………………………..41 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……
Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”. Контрольні питання до заняття 3 1. Сутність поняття “природа” у психології як науці. 2.... Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”. Контрольні питання до заняття 4 1. Природа душі, за Аристотелем. 2. Сутність душевного світу, за Григорієм Сковородою.
...пропонуються вченими, яке співвідношення цих понять. Потрібно відмітити, що осудність є обов’язковою ознакою такого елементу складу злочину, як суб’єкт злочину....складу злочину, вказати співвідношення цих понять. Під час аналізу медичного критерію неосудності важливо мати на увазі, що він являє собою узагальнений перелік всіх можливих хворобливих розладів ...
Розкрийте зміст понять: «досудове розслідування», «досудове слідство», «дізнання». Яке співвідношення цих понять?
...показати деякі аспекти основних питань, понять даної теми. В першому розділі курсової роботи ми ознайомилися з основними питаннями теми. Тут нами було розкрито зміст загальноосвітніх програм, ...блок представлено у вигляді основних понять, які допоможуть засвоїти тему «Нормативно правове забезпечення навчання, принципи навчання психології у різних навчальних програмах».
Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями підприємства 1.1 Сутність теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв’язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентних переваг і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства 1.4 Висновки Розділ 2 конкурентний аналіз та ідентифікація конкурентних переваг зат „юність” на ринку швейної галузі 2.1 Загальна...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.