Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 341 за запитом понять

В чому особливості понять „бухгалтерський прибуток” і „економічний прибуток”, який між ними існує зв’язок? 3. Приведіть схему формування валового прибутку підприємств. 4.... Яка суть понять „оборотні кошти підприємства” підприємства, що вони в себе включають ? 2. Що включає в себе аналіз обіговості оборотних коштів, які показники ...
Розкрийте зміст основних понять філософії Відродження: пантеїзм, геліоцентризм, антропоцентризм, гуманізм, індивідуалізм; утопічний соціалізм, Реформація. 2. Які основні риси вчення М.Кузанського? Дж.Бруно? 3.... Розкрити філософський зміст понять матерія, простір, час, рух. 9. Що таке буття людини? 10. Чому прогресивні революційні наукові відкриття можуть призвести до кризи в ...
Дайте визначення понять «потреба», «цінність», спрямованість». Тема 6. Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація 1. Що таке урбанізація? 2.... Розкрийте зміст понять: «умови праці», «стиль керівництва», «задоволення працею», «самозайнятість населення», «ринок праці». 2. Проаналізуйте таке явище як безробіття. 3.
...связанные с этим эмоции, поэтому понять их можно только в связи с ситуацией общения и с учетом невербальных средств коммуникации (жестов, мимики, интонации) ребенка c....и ситуации не переноситься, поэтому понять его могут только те, кто знаком с ситуацией овладения этим словом Question 18 Балів: 1 О каком виде предметных действий ...
...связанные с этим эмоции, поэтому понять их можно только в связи с ситуацией общения и с учетом невербальных средств коммуникации (жестов, мимики, интонации) ребенка c....и ситуации не переноситься, поэтому понять его могут только те, кто знаком с ситуацией овладения этим словом Question 18 Балів: 1 О каком виде предметных действий ...
Розкрийте сутність понять “рента”, “земельна рента”, “диференціальна рента”, “монопольна рента”. 3. Визначте особливість поняття “економічна рента”. 4. В чому особливості формування ціни на ... В чому полягає сутність понять “компаудінг” та “дисконтування”? 8. Рокрийте шляхи досягнення міжчасової рівноваги на ринку капіталу. 9. Дайте визначення поняттю “гранична норма вподобань споживача ...
однозначне визначення понять економічної соціології Question 8 Балів: 1 Що являє собою система категорій економічної соціології? Виберіть одну правильну відповідь a. сукупність понять економічної соціології b.
...визначення певних правових категорій та понять c. містять у собі положення, які закріплюють основні підвалини суспільного та державного устро Question 28 Критеріями класифікації правових норм можуть ... розмежування у правовій доктрині держави понять права та закону, де право сприймається як міра свободи та справедливості у суспільстві, що знаходить своє відображення у правових актах ...
1. Визначення понять природа і природознавство 2. Науково технічна революція,як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною Основні поняття про науку,як ...
1. Визначення понять природа і природознавство 2. Науково технічна революція, як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною Основні поняття про науку, як ...
1. Розрізнення понять "метод", "методика", "методологія". 2.Характеристика основних класифікацій методів психологічного дослідження. 3. Метод спостереження. Одиниці та категорії спостереження .
Характеристика понять «операційна функція» та «операційна система» 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з ...
Співвідношення понять «людина», «особистість», «індивідуальність» 2. Особистість та її властивості. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1 Сутність основних понять інформаційних технологій 2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств 3 Програмне забезпечення туристських подорожей 4 Інтернет – технології в туризмі 5 ...
ПЛАН Вступ Зміст понять «тероризм» і «терористичний акт» Об’єкт злочину, передбаченого статтею 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ...
Співвідношення понять охорона і захист житлових прав громадян 2. Види відповідальності за порушення житлового законодавства 3. Способи захисту житлових прав 4.
Сутність понять: подія, робота, шлях, резерв у сітковому плануванні, методи розрахунку їх параметрів 2. Задача № 1 Построить сетевой график следующего комплекса работ.
Розкрийте сутність понять «етика», «мораль», «культура управління»? 2. З'ясуйте взаємозв’язок етики та управління бізнесом? 3. Які функції виконує етика бізнесу? 4.
Завдання Розкрити три питання: надати визначення понять (держава, політика, влада) та обґрунтувати чому саме ви взяли це визначення; порівняти програми двох політичних партій в Україні по критеріям (...
Суть понять «етнос» і «нація» в контексті соціалізації особистості 2. Про менталітет етносу 3. Менталітет етносу і стихійна соціалізація 4.
Філософія осмислення та формування понять (Всдапта) 2. Ренесанс класичної філософії Індії Література
1) Зміст і співвідношення понять "виховання" і "самовиховання" 2) Основні принципи навчання Список літератури
Визначити сутність базових понять інтелектуальної власності: ІВ, об’єкт ІВ, життєвий цикл об’єкту ІВ, створення об’єкту ІВ, охорона об’єкту ІВ, комерціалізація ...
Сутність понять: «економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки» 2.Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва України ...
Зміст і співвідношення понять «влада», «політична влада», «державна влада» 2. Політична система суспільства 3. Особливості політичної системи суспільства в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...частина: аналіз досліджуваних категорій і понять Розділ 1.1. Процес політичної соціалізації в початковій школі Розділ 1.2. Психологічно розумові особливості молодших шко лярів ІІ.
Сутність понять: «економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки» 2.Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва України ...
Зміст і співвідношення понять «етика», «мораль», «моральність»….. 3 2. Проблеми та функції етики ……………………………………………. 4 3. Інституціональні і неінституціональні регулятори життя суспільства …. 5 4.
Пізнавальні завдання для формування екологічних понять 1.1. Конструювання системи пізнавальних завдань щодо екологічного виховання учнів 1.2. Використання тестів та закріплюючих ігор на уроках природознавства ...
Злочин – одне з центральних понять кримінального права 1.1 Поняття злочину: історичний ракурс 1.2 Сучасний підхід до розуміння злочину Розділ II.
Завдання № 1 Які з наведених понять є одиничними, загальними та нульовими (поясніть, чому) держава, обвинувачуваний, кримінальна справа, обвинувачуваний Петренко, кримінальний кодекс, право, норма права, розбій, вічний ...
Спiввiдношення понять “iндивiд”, “особистiсть”, “iндивiдуальнiсть” 2. Структура особистостi працівника. Психологiчна iєрархiя її складових Список використаної літератури
Співвідношення понять «дієздатність», «недієздатність», «обмежена дієздатність»………………………………………………………………………….8 2. Підстави та порядок визнання громадянина обмежено дієздатним………….18 2.1.
Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість» «індивідуальність ». Загальне і індивідуальне у психіці людини. Проблема особистості вітчизняної та зарубіжної психології.
Розкрийте зміст таких понять: система, політичне управління, виконавча влада, суб’єкт влади, консенсус. 2. Політологія як наука, її об'єкт, предмет, методи 3.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ЧИННІСТЬ» ТА «ДІЯ» ЗАКОНУ..6 РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ТА ВТРАТА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ………………………………………………………………...………..14 2.1.
Відмінності понять „культура” і „цивілізація 3. Культурно історичні епохи цивілізації Висновок Список використаної літератури
Завдання № 1 Визначивши, в якому відношенні перебувають нижченаведені пари понять, відтворіть відношення між ними колами: 1) Країна, столиця. 2) Підручник, підручник логіки. 3) Умисно, необережно. 4) Гарний вечір, поганий вечір.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТЬ «СТРАХУВАННЯ» ТА «СТРАХОВИЙ РИНОК» 6 РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 9 РОЗДІЛ 3.
Характеристика основних понять по мотивації і стимулюванню праці 1.2. Розробка програм стимулювання праці 1.3. Стимули ефективної праці 1.4.
Характеристика основних понять по мотивації і стимулюванню праці 1.2. Розробка програм стимулювання праці 1.3. Стимули ефективної праці 1.4.
Сутність понять:, „економічне зростання”, „стабілізація”……………………………………………………....................................4 Розділ II. Причини виникнення й фактичне вираження економічної кризи в Україні в 90 х рр.
Сутність понять «кризова сім’я» та «сім'я, яка перебуває у складних життєвих обставинах»…………………………………………………….2 2. Сімейні кризи та їх причини……………………………………………...
...історичному ракурсі та визначення основних понять 2. Психологічні передумови та причини виникнення конфліктів поколінь 3. Психологічні аспекти конфліктів у взаємодії батьків та дітей 4.
Визначення понять індустрія туризму та індустрія гостинності 1.2. Тенденції та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні 1.3.
Визначте спільні риси та відмінність понять легальність влади та легітимність влади ... 3 2. Розкрийте сутність та основні риси авторитарного режиму ................. 8 3.
Становлення понять осудності і неосудності 1.2. Поняття осудності і неосудності 1.3. Поняття обмеженої осудності Розділ 2. Критерії неосудності 2.1.
Завдання 1 Перевірте правильність узагальнення понять: 1)Договір – угода 2)Місяць, рік 3)Підручник логіки – підручник – книга (правильно); 4)Сантиметр, дециметр, метр, кілометр – міра довжини; 5)...
Сутність понять "державна служба" і "державні службовці". 2. Особливості зарубіжних моделей державної служби. 3. Створення нової моделі державної служби. Висновки Список літератури
Характеристика та аналіз понять «дієздатність», «недієздатність», «обмежена дієздатність» в цивільному кодексі України……………………….....8 РОЗДІЛ 2. Визнання громадянина обмежено дієздатним та недієздатним…….18 2.1.
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.