Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 341 за запитом понять

Характеристика та аналіз понять «дієздатність», «недієздатність», «обмежена дієздатність» в цивільному кодексі України……………………….....8 РОЗДІЛ 2. Визнання громадянина обмежено дієздатним та недієздатним…….18 2.1.
Розкрийте змістове навантаження понять: «методи ергономічних досліджень» та «знаряддя праці службовця». 2. Зробити аналіз власних якостей особистості. 3. Розробити оптимальний режим праці та відпочинку, ...
Визначення основних понять відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Визнання та оцінка основних засобів 3. Задача №52 Скласти опис акт № 1 ...
...продукції 1.1 Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту 1.2 Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі ...
Теоретичний аналіз основних понять соціально психологічного клімату малої соціальної групи………………………………………….6 1.1. Поняття малої соціальної групи та рівні її функціонування....................……6 1.2.
Співвідношення основних понять та їх визначень як національних інформаційних ресурсів 1.2. Інформація як основний компонент національного інформаційного ресурсу 1.3.
Сутність понять «фантастика» та «фентезі» як сучасних літературних жанрів 8 3. Роль фантастики та фентезі як окремого жанру в світовій літературі 15 ...
Теоретичний аналіз основних понять психологічної готовності до сімейного життя осіб раннього зрілого віку…………………………………………...................................................6 1.1. Вікові особливості осіб раннього зрілого віку ....................…….......................
Сутність та види понять Висновок Список використаної літератури
Сутність та види понять Висновок Список використаної літератури
Розкрийте зміст понять “соціальна та юридична відповідальність у бізнесі”. Розкрийте зміст підходів, які існують при розгляді соціальної відповідальності організацій 3.
Сутність понять «бренд», «капітал бренда», складові капіталу бренда……………………………………………………………………….. 1. 2. Моделі оцінювання вартості капіталу бренду……………………… 1.3.
...помилування 1.1 Історичні аспекти понять амністії і помилування 1.2 Правове регулювання амністії і помилування в зарубіжному праві 1.3 Місце амністії і помилування в ...
Людина, особа, громадянин: співвідношення понять 1.2. Правовий статус особи: поняття, структура, види 1.3. Основні права, свободи та обов'язки особи РОЗДІЛ II.
...УЧНІВ 1.1 Сутність ключових понять та рівні сформованості культури учнів 1.2. Педагогічні умови формування моральної культури учнів засобами народних традицій Висновки до першого розділу ...
...промислового комплексу 1.1 Визначення понять «фінансової стратегії розвитку» та «промислового комплексу» 1.2. Структура та роль промислового комплексу в регіоні 1.3.
Наведіть приклад понять, обсяги яких знаходяться у відношеннях, що відповідають наведеній схемі 3.Здійсніть обернення, перетворення та протиставлення предикату судження : „ Будь яка крадіжка ...
Історія виникнення понять, основні аспекти дослідження 1.2. Поняття “мовної картини світу” та її співвідношення з образом у мові РОЗДІЛ ІІ.
Сутність понять: «організація», неформальна організація», ефективне управління організацією» 1.2. Розвиток неформальних організацій та їх характеристики 1.3.
...Опіка та піклування: правова природа понять, спільні та відмінні риси 1.2 Поняття опіки в сучасному цивільному праві РОЗДІЛ ІІ. ЮРИДИЧНА СУТНІСТЬ ОПІКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ...
Сутність понять „субкультура”, „молодіжна субкультура” та „неформальні об’єднання” 1.2.Особливості молодіжних субкультур 1.3. Типологія сучасних молодіжних субкультур. РОЗДІЛ 2.
...історичному ракурсі та визначення основних понять 1.2. Психологічні передумови та причини виникнення конфліктів поколінь 1.3. Психологічні аспекти конфліктів у взаємодії батьків та дітей 1....
...ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1 Зміст понять «заробітна плата» та «система оплати праці» 1.2 Форми та види оплати праці 1.3 Напрями посилення стимулюючої ролі оплати ...
Відмежування повторності від суміжних понять. Повторність тотожних злочинів і продовжувані злочини Висновки Список використаної літератури
...зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн………………….……………3 – 5 2. Децентралізація і деконцентрація публічної влади в зарубіжних країнах.
Загальна характеристика понять „діти групи ризику”, „важкі діти”, девіантна поведінка. Класифікація девіацій 1.2. Фактори та причини виникнення категорії дітей „групи ризику” 1....
Сутність понять «фразеологізм», «фразеологічне значення» у сучасній лінгвістики 1.2. Основні підходи до класифікації фразеологізмів 1.3.
В чому полягає зміст таких понять як стратегічний та оперативний маркетинг 3. Які елементи містить аналіз макросередовища фірми Література
Визначення базових понять сфери рекордингової індустрії 3. Вимоги до звукопідсилення під час проведення концертно гастрольного туру 3.1. Загальні вимоги 3.2.
...колову схему відношень між обсягами понять : поняття, одиничне поняття, конкретне поняття, абстрактне поняття, нульове поняття. 3. За яких значень А, В і С висловлювання (А → В) ...
...ВІКУ 1.1 Теоретичні засади понять культури мовленнєвого спілкування. 1.2 Дослідження проблеми формування культури мовленевого спілкування в теорії дошкільної освіти 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КРИЗОВОМУ СТАНІ 1.1 Сутність понять «криза» та «кризовий стан» 1.1 1.2 Стратегія управління підприємством в кризовому стані 1.2 1.3 Методики визначення ...
Сутність понять занятість та безробіття в сучасній економічній теорії 5 1.2. Нормативно правова база регулювання зайнятості населення в Україні 11 1....
Сутність понять індивід, людина, особистість, індивідуальність. 4. Особливості розвитку учнів підліткового віку, старшокласників. 5.Педагог у сучасному суспільстві. Державна програма. 6.
Співвідношення понять «форма права» і «джерело права» РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ ПРАВА 2.1. Правовий звичай 2.2.
Співвідношення понять «твір» і «текст» в філософській концепції Р. Барта 15 Висновки 22 Список використаної літератури 24
Сутність ключових понять 1.2. Педагогічні умови ефективності використання міжпредметних зв’язків у процесі навчання 14 Висновки до першого розділу РОЗДІЛ ІІ.
У першому розділі розкривається сутність понять «інформаційно аналітична діяльність» та «бібліотека», а також розглядається нормативно правова база бібліотек у сфері інформаційно аналітичної діяльності.
Співвідношення понять «позов» і «позовна заява»………………..13 Розділ ІІ : Елементи адміністративного позову………………………………….16 2.1. Предмет позову……………………………………………………….16 2.2. Підстава позову……………………………………………………….
Теоретичне обґрунтування основних понять дослідження 1.2. Ґенеза соціально педагогічної думки щодо проблеми здорового способу життя 1.3. Умови та особливості формування позитивної мотивації ...
Аналіз понять «молода сім'я», «гармоні та дисгармонійні сімейні стосунки» 1.2. Стабільність подружніх стосунків та аналіз причин конфліктів у молодих сім’...
Розкрити значення понять: «тоталітаризм», «репресії». Охарактеризувати особливості тоталітарної системи в СРСР(1920 1930 р.р) Література
...завдання Знайдіть у словниках визначення понять «система», «соціальна система», «соціальний зв’язок», «соціальна взаємодія», «соціальне життя». Що їх об’єднує, а що розрізняє? Список використаної літератури
Взаємодія понять «фінансова санкція», «фінансово правова санкція», «фінансово правова відповідальність»……………………………..…12 1.3. Класифікаційна характеристика фінансових санкцій…………..17 РОЗДІЛ 2.
...вчених на проблему розвитку логічних понять у дітей старшого дошкільного віку 1.2. Прийоми навчання дітей розв’язуванню логічних задач 1.3.
Розрізнення понять «емоційний», «експресивний» та «експресивність» у лінгвістичній літературі 1.2. Емоційно експресивна лексика та її функції 1.3.
...проблему формування у дошкільників математичних понять...........................5 1.2. Формування початкових математичних знань як система розумової підготовки дошкільників..................7 1.3.
...Завдання № 99 Необхідно: – розкрити зміст понять: виробнича площа, виробнича потужність підприємства; – провести аналіз використання виробничої площі підприємства; – пояснити суть інтенсивного та екстенсивного використання основних засобів, навести ...
...документ 1.3 Функціональне визначення понять „ документ “ та „ документування“ Розділ 2. Методи документування 2.1 Кодування інформації 2.2 Поняття про мови 2.3 Знаковий метод ...
Співвідношення понять «злочин» та «склад злочину» 3. Елементи складу злочину та їх ознаки 4. Види складів злочину 5.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.