Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 341 за запитом понять

...відмінні ознаки, лінія розмежування двох понять 18. Основні напрями розширення комплексу послуг транспортно експедиційних фірм Завдання № 2 Визначте та опишіть на конкретному прикладі найменування обєктів потоків (...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив на них особистих якостей керівника Розділ ...
...до шкільного навчання: характеристика основних понять проблеми 1.2 Психологічні особливості дітей на межі дошкільного і молодшого шкільного віку Розділ ІІ.
Відмежування поняття «вина» від суміжних понять…………………………9 Розділ 2. Поняття та значення умислу в кримінальному праві……………...…..14 2.1. Поняття умислу в кримінальному праві…………………………………...
Визначити зміст понять «митниця», «спеціалізована митниця» Література
Теоретичний аналіз понять «лідер», «студенська молодь», «тренінг» 1.3. Форми і методи навчання у тренінгу Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ...
Пояснити відмінності понять „розміщення продуктивних сил” і „територіальна організація виробництва”. 4. В чому полягає сутність категорій „закон” і „закономірність”? 5.
Співвідношення понять "документ", "книга", "видання", "твір друку", "література", "публікація" Література
...життя 1.2 Сутність основних понять досліджуваної проблеми Розділ 2. Методика роботи соціальних працівників з виховання в молоді здорового способу життя Висновки Список використаних джерел
Сутність понять «субкультура» та «неформальні об’єднання» 9 1.3. Типологія підходів до вивчення субкультур в сучасні соціології 11 Розділ 2.
Узагальнення і обмеження понять……………………………………….15 4. Задачі………………………………………………………………………18 Список використаної літератури …………………………………………...22
Визначити зміст понять «митний аукціон», «митний ліцензійний склад» Література
...та учбової дисципліни, співвідношення вказаних понять. 2. Поняття та сутність проблеми кваліфікації. 3. Правовий статус іноземців в Україні, їхні правоздатність та дієздатність. Практичне завдання Завдання 1.
Характеристика основних понять досліджуваної проблеми 1.3 Розвиток творчих здібностей школярів як педагогічна проблема РОЗДІЛ 2. ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ...
Розкрийте співвідношення понять легітимність та ефективність політичної влади. 4. Яким чином взаємодіють між собою держава і громадянське суспільство в умовах демократії?
...формування початкових математичних уявлень і понять у дошкільників 1.2. Розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в працях та поглядах педагогів та ...
Інтерпретація понять. Аналіз об’єкта дослідження. Розділ 2. Методична частина Методи дослідження: Генеральна сукупність – Організаційний план. Розділ 3. Методи обробки аналізу Анкета
...соку яблучного протягом місяця були поне¬сені такі витрати: грн. 1. Використані яблука, що надійшли з матеріального цеху 500000 2. Використані допоміжні матеріали: – цукор 20000 – лимонна ...
...Ейлера відношення між обсягами наступних понять: А – правопорушення. В – злочин. С – тяжкий злочин. D – злочин, який залишився нерозкритим. 3. Виповніть операцію протиставления предикату судження: «Будь які ...
Сутність понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. Фактори і закономірності розвитку особистості. Зарубіжні теорії розвитку особистості. 4. Особливості розвитку і виховання дітей підліткового ...
...формування початкових математичних уявлень і понять у дошкільників 1.2. Розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в працях та поглядах педагогів та ...
Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони». 3. Види об’єктів злочину. Кримінально правове значення загального, родового та ...
Співвідношення понять «приватне право» і «цивільне право».....5 2. Цивілістика.....6 3. Римське приватне право як підґрунтя сучасної цивілістики.....9 4.
...кримінально правових норм від суміжних понять……………………………………………………………………………….11 Розділ 2. Види конкуренції кримінально правових норм......................................19 2.1. Кримінально правова характеристика видів кримінально правових норм.
...формування початкових математичних уявлень та понять у дошкільників 1.2. Розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в працях та поглядах педагогів і ...
...кримінально правових норм від суміжних понять……………………………………………………………………………….10 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВИХ НОРМ…………………………………………………………….…..18 2.1. Кваліфікація злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норм...….
...кримінально правових норм від суміжних понять……………………………………………………………………………......11 Розділ 2. Види конкуренції кримінально правових норм.......................................18 2.1. Кримінально правова характеристика видів кримінально правових норм...
Відмежування поняття «вина» від суміжних понять........................................9 Розділ 2. Теоретичні основи форм вини..................................................................14 2.1. Види умислу та їх характеристика....................................................................14 2.2.
Міф – архетипний образ – символ: диференціація понять……….21 1.3. Зміст категорії «символ»……………………………………………29 РОЗДІЛ 2. ОБРАЗНА ФУНКЦІЯ СИМВОЛУ В ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС ТА ІРЕН РОЗДОБУДЬКО 2....
Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони». 3. Види об’єктів злочину. Кримінально правове значення загального, родового та ...
Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони». 3. Види об’єктів злочину. Кримінально правове значення загального, родового та ...
Специфіка соціально педагогічних понять :соціально освітній простір, соціальний розвиток і соціальне формування особистості 7. Професійний портрет соціального педагога 8.
Пpоблeми співвідношeння понять «ноу хау» і «комepційна таємниця»......28 Висновки до pозділу 1…………………………………………………………......38 PОЗДІЛ 2. ПPАВОВE PEГУЛЮВАННЯ ДОГОВОPУ ПPО ПEPEДАЧУ «НОУ ХАУ» ...
Характеристика основних понять досліджуваної проблеми 1.3 Педагогічні основи організації активного спілкування 1.4 Організаційні проблеми спілкування на рівні «вчитель учень» у вітчизняній ...
...в кримінальному праві України: співвідношення понять.........................................................................................................................11 Розділ 2. Теоретичні основи поділу форм вини на види……...............................17 2.1. Види умислу та їх характеристика....................................................................
Завдання № 3 Виповніть операцію визначення понять «злочин», „знаряддя скоєння злочину", „договірні відносини”. Використовуйте генетичні, функціональні і родо видові методи визначення. Завдання № 4 Визначіть, в яких відношеннях ...
Відмежування поняття «вина» від суміжних понять…………………..……16 Розділ 2. Методологічні основи поділу форм вини на види…………….………23 2.1. Види умислу та їх характеристика……………………………………..……..
...регулювання та банківський нагляд: співвідношення понять. Література: 1. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. – Харків: Фоліо. – 2004. – 286 с. 2.
Вимоги до юридичних термінів понять…………………………….………..21 Розділ 3. Характеристика юридичної конструкції………………………….……26 3.1. Поняття та сутність юридичної конструкції………………………..………..26 3.2.
Виповніть операцію визначення понять «злочин», „ знаряддя скоєння злочину”, „договірні відносини”. Використовуйте генетичні, функціональні і родо видові методи визначення. 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.4 Уточнення та імпірична інтерпритація основних понять теорії об’єкту та предмету маркетингового дослідження 1.5 Формулювання теоретичної моделі предмету дослідження, робочих гіпотез та пошукових питань Розділ ...
...традиції і обряди: визначення основних понять. Можливості використання як засобу формування особистості 1.3. Показники, критерії та рівні сформованості етичних цінностей у молодших школярів Висновки до ...
...частина Розкрити зміст категорій і понять Тести Список використаних джерел
Смислові межі і взаємозв'язок понять «відпочинок», «рекреація» і «дозвілля» 24 1.3.1. Суб'єкти соціально дозвільної рекреації 29 1.4. Соціальні аспекти концепцій дозвілля.
Відмінності та особливості взаємозв’язку понять «грошові кошти» та «грошові потоки» 24 Висновки до розділу 1 34 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ ...
Розкрити зміст категорій і понять Стадії розвитку капіталізму Дрібне виробництво Натуральна форма господарства Просте товарне виробництво Економічний романтизм Форми кооперативів: кредитна, споживча, позичкова «Психологічний закон» ...
Характеристика супутніх понять ….………………... Висновки до розділу 1 ……………………………...………… РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ….…………………………………………… 2.1. Об’єкти організації обліку і контролю ...
...в старших дошкільників логіко математичних понять Розділ 2. Експериментальне дослідження педагогічних умов розвитку логіко математичних здібностей старших дошкільників 2.1. Критерії сформованості логіко математичних здібностей 2....
...демократії Розкрити зміст категорій і понять Тести Список використаних джерел
Психологічна сутність основних понять етнопсихології Розділ II. Основні напрями розвитку сучасної етнопсихологічної науки…………………………………………………………………………….14 Висновки………………………………………………………………………..16 Література……………………………………………………………………….17
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.