Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 341 за запитом понять

...широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах. Я в сніги вже гребу». Перефраз, або Перефраза (грец.— описовий вираз), — мовний зворот, який вживається ...
...широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах. Я в сніги вже гребу». Перифраз, або Перифраза (грец.— описовий вираз), — мовний зворот, який вживається ...
...широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах. Я в сніги вже гребу». Список використаної літератури
...широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах. Я в сніги вже гребу». Перефраз, або Перефраза (грец.— описовий вираз), — мовний зворот, який вживається ...
Кримінально правова характеристика понять «господарська діяльність», «діяльність, що має ознаки підприємницької» (диспозиція ч. 1 ст. 202 Кримінального кодексу України 2001 р.
Слід встановити зміст понять: «порушення правил безпеки дорожнього руху» та «порушення правил експлуатації транспорту особами». Далі, слід розглянути суспільно небезпечні наслідки цього злочину, що ...
...у зв’язку з аварією поніс збитки не тільки Майоров, але й він, Васін, оскільки на ремонт машини йому прийдеться витратити суму, значно більшу, ніж вартість ...
Частина цих слів є носіями понять, які зберігаються і при перетворенні на концепти. Список використаної літератури
З’ясувати зміст понять: «залякування потерпілого або його родичів», «примус до певних дій» «расова, національна чи релігійна нетерпимість», як мотиви умисного середньої тяжкості тілесного ...
...своїм значенням найближче підходить до понять „дані”, „відомості” з усіма притаманними їм властивостями: вірогідність, повнота, первинність, вторинність, старіння тощо. Згідно до коментованих статей закону України "Про ...
До співвідношення понять «юридична особа» та «підприємництво» // Проблеми законності. – 2001. – № 46. – С.69 73. Борисова В.І. Про залежність юридичних осіб // Вісник Академії ...
Частина цих слів є носіями понять, які зберігаються і при перетворенні на концепти. Отже, слова за обсягом свого значення є ширшими, ніж поняття, а концепти — ширшими, ...
...Валіхова відшкодувати витрати, які він поніс у зв'язку із вико¬нанням завдання, що були необхідні для його виконання, особа, яка ого¬лосила винагороду, відповіла відмовою.
Встановити взаємозв’язок понять «розвиток» , «виховання» , «соціалізація» особистості. 19.Охарактеризувати діяльність вчителя та учнів у процесі навчання.Розкрити роль мотивів в учінні школярів. 20.
...в прийнятті будівельних матеріалів, Іванов поніс додаткові витрати щодо їх зберігання, які він вимагав відшкодувати. Миколаєнко проти позову заперечував і посилався на те, що при укладенні ...
...в прийнятті будівельних матеріалів, Іванов поніс додаткові витрати щодо їх зберігання, які він вимагав відшкодувати. Миколаєнко проти позову заперечував і посилався на те, що при укладенні ...
...в прийнятті будівельних матеріалів, Іванов поніс додаткові витрати щодо їх зберігання, які він вимагав відшкодувати. Миколаєнко проти позову заперечував і посилався на те, що при укладенні ...
Далі слід розкрити співвідношення понять винність та вина. Караність, як ознака злочину, означає, що в законі про кримінальну відповідальність за це діяння встановлене покарання.
Зміст понять суїцидальні спроби» та «завершений суїцид». Навести приклади. 5. Протисуїцидальні захисні мотиваційні комплекси. Навести приклади. Тема 7.
Характерістіка понять «моральне виховання» і «моральний розвиток». Механізм соціально морального виховання дошкільнят. 30.Задачі і зміст соціально морального виховання. 31.
Это делается для того, чтобы понять суть, цель, предназначение права как самостоятельного явления. Задачи для себя я ставлю следующие: определить понятие права, его роль в обществе; ...
Проаналізувати зміст понять: «фізичне насильство», «погроза», «використання безпорадного стану». Закінчення розгляду об’єктивної сторони цих злочинів слід визначенням моменту їх закінчення для кваліфікації.
...питання слід проаналізувати проблему відмінності понять «закон про кримінальну відповідальність», «стаття Кримінального кодексу» та «кримінально правова норма». Розгляд останнього питання рекомендується починати з наведення поняття тлумачення, ...
...даного дослідження, питання визначення деяких понять та категорій, а також їх класифікації в такій галузі національного права як конституційне право України, потребує все ж таки свого ...
З’ясувати зміст понять: використання влади чи службового становища (ч. 1 ст. 364 КК); використання своїх повноважень (ч. 1 ст.
...досить велику кількість наукових термінів понять, які підлягали аналізу для визначення таких категорій як система галузі, конституційно правова норма, конституційно правовий інститут, функції інститутів права, механізм ...
З’ясувати зміст понять «перевищення меж необхідної оборони» та «перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця». Дати характеристику суб’єктивних ознак злочину, передбаченого ст.
Розкрийте внутрішній зміст понять “центр прибутку”, “центр витрат”, “центр інвестицій”. 9. Територіальна відокремленість центрів відповідальності: а) обов’язкова; б) бажана; в) не грає ролі.
Визначити зміст понять: «статеві зносини», «статевий зв’язок», «фізичне насильство», «погроза», «використання безпорадного стану». 3) Проаналізувати суб’єктивні ознаки: суб’єкт, суб’єктивну ...
...iншi вiдзначають пiдпорядкований характер цих понять. Дискусiйним залишаються i питання щодо сутностi i функцiонального призначення, мети i завдань, а також принципiв органiзацiї податкового контролю.
З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: система показників (у грошовому виразі) діяльності підприємства; цінний папір, що свідчить про внесення певного паю у фонд ...
...це одне із найістотніших психологічних понять, за допомогою якого розкривається природа людських дій, їх сутність. Він виступає важливим компонентом психологічної структури будь якої діяльності, її рушійною ...
...управління підприємством; • Встановити зв’язок понять «прибуток» та «рентабельність»; • Проаналізувати основні показники фінансової діяльності ТОВ «ФОЗЗІ ФУД»; • Провести аналіз структури прибутку та показників рентабельності.
Розкрийте взаємодію понять «стиль державного управління» та «політичний режим». 10. Дайте визначення механізму публічного адміністрування. Контрольні питання до теми 5 1.
Сутність понять "метод праці", "трудові рухи", "трудові дії", "трудові прийоми", "комплекс прийомів", їх приклади. 8. Класифікація трудових рухів. 9.
Метою дослідження є розкриття основних понять та термінів, які використовуються в статях 262, 263 Кримінального кодексу України, вивчення предмету та складу злочину, розкриття особливостей покарання за ...
Дайте визначення понять “нетто ставка” і “брутто ставка”. 5. Охарактеризуйте основні показники страхової статистики. 6. Наведіть рівняння для збитковості страхової суми, частоти і ...
Дайте визначення понять “нетто ставка” і “брутто ставка”. 5. Охарактеризуйте основні показники страхової статистики. 6. Наведіть рівняння для збитковості страхової суми, частоти і ...
Дати визначення понять "професійне захворювання", "виробнича травма" і "нещасний випадок". 2. Назвіть основні причини травмування на виробництві. 3.
Це період виникнення нових понять: "екологічна свідомість", "екологічне мислення", "екологічна культура", "неперервна екологічна освіта", "екологічна освіта учнів, студентів", "екологічне виховання дошкільнят" тощо.
це словник термінів та понять b. це одиниця вимірювання інформації c. це прикладна програма з інформатики Question 13 По яким головним ознакам можна класифікувати інформацію, ...
...це було одне із фундаментальних понять, яке закріпилось в Цивільних кодексах більшості сучасних країн світу. Римське спадкове право не допускало одночасного спадку¬вання за заповітом і ...
Проведіть порівняння понять « зайнятість населення» та « ефективна зайнятість» В чому вони близькі і чим відрізняються і як можна охарактеризувати нинішній стан зайнятості на ...
...позичальника)—одне з тих нових понять, яке буквально внесла в наше життя нова економічна епоха. Не дивлячись на це, вже можна з упевненістю сказати, що воно ...
...практиці та теоретично обґрунтувати сутність понять “ігрова діяльність” як особистісного утворення молодших школярів. 2. Охарактеризувати вікові особливості психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших класів. 3.
...это невозможностью без самого заявителя понять содержание его исковых требований. Правильно ли решение суда? Задача 6. В первое судебное заседание по уважительной причине не явился ответчик, ...
Батьки Поно¬маренко заплатили в касу універмагу 50 грн., вважаючи основним винуватцем Хмару. Адміністрація універмагу пред'явила в народний суд позов до ...
...логічного зв'язку, підміною одних понять іншими Question 15 Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збудливість, нестійкість уваги у дітей характерні для: a. Психопатоподібного синдрому b.
...логічного зв'язку, підміною одних понять іншими Question 15 Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збудливість, нестійкість уваги у дітей характерні для: a. Психопатоподібного синдрому b.
...голови місцевої державної адміністрації та поно¬вити його на роботі, оскільки вважав, що для його звільнення не було ніяких підстав і, крім того, питання про звільнення ...
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.