Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 586 за запитом порівняльного

Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика 3.1 Основні форми міжнародних розрахунків 3.2 Порівняльна характеристика міжнародних розрахунків Практичне завдання №1 Зовнішня торгівля товарами України ...
Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика 3.1 Основні форми міжнародних розрахунків 3.2 Порівняльна характеристика міжнародних розрахунків Практичне завдання №1 Зовнішня торгівля товарами України ...
Порівняльна характеристика методів визначення кислотності свіжих яблук…………………………………………………………………….. 12 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ…………………………………………………… 15 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМНТАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………. 16 2.1.... Порівняльна оцінка отриманих результатів……………………………. 29 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ…………………………………………………… 30 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………….. 31 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………… 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………… 41
Дайте порівняльну характеристику зрозуміти етіологія та патогенез. 2. Охарактеризуйте співвідношення зрозуміти симптому і синдрому. 3. Опишіть загалом психічні розлади психотичного рівня. 4.... Дати коротку порівняльну характеристику методик дослідження пам’яті. Тема 5. Розлади мислення 1. Охарактеризувати психічний процес – мислення. 2. Перелічити рівні узагальнення. 3.
Заповніть таблиці: Порівняльний аналіз світлової та темнової фази фотосинтезу №№ п/п Питання для порівняння Світлова фаза Темнова фаза 1 Процеси, що відбуваються 2 ...що переважають 3 Результаи процесів Порівняльний аналіз фотосинтезу і хемосинтезу №№п/п Питання для порівняння Фотосинтез Хемосинтез 1 Вихідні речовини 2 Органоїди, у яких відбувається процес ...
Порівняльний аналіз наочно ілюстративного матеріалу чинних українських букварів …………………………………………….. С. 31 2.2. Використання наочно ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників...…………………………..………… С....наочно ілюстративні матеріали, дати їх порівняльний аналіз; в) вивчити ефективність методики використання засобів унаочнення під час навчання учнів першого класу; г) запропонувати нові форми застосування наочно ...
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ........................................................................37 3.1. Характеристика регулювання робочого часу за трудовим законодавством Російської Федерації....................................................................................................37 3.2. Порівняльний аналіз норм проекту трудового кодексу, ...
Порівняльна характеристика продукції 27 8.2. Порівняльна характеристика фірм конкурентів 29 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 31 10 План маркетингу 32 11.
Порівняльний аналіз основних показників діяльності акушерського відділення МЛ №1 та акушерського відділення Олександрійської ЦРЛ 2.4.... Порівняльний аналіз економічних витрат в акушерських стаціонарах Олександрійської МЛ №1 та ЦРЛ та розрахунок їх ефективності Розділ ІІІ.
Порівняльний аналіз основних показників діяльності акушерського відділення МЛ №1 та акушерського відділення Олександрійської ЦРЛ 2.4.... Порівняльний аналіз економічних витрат в акушерських стаціонарах Олександрійської МЛ № та ЦРЛ та розрахунок їх ефективності Розділ ІІІ.
...основним нозоологічним формам 2.3 Порівняльний аналіз захворюваності ліквідаторів та осіб, які проживають на території обслуговування поліклініки Першої Черкаської міської лікарні 2.3.1 Встановлення достовірності результатів порівняльного аналізу 2.4 Соціально психологічні ...
Порівняльна характеристика податкових систем 3.2. Порівняльна характеристика по окремим податкам 3.3. Реформування податкової системи України 3.4.
...Вона також не має ніяких порівняльних переваг; b) Вона матиме порівняльну перевагу у виробництві того товару, де вона має найменшу альтернативну вартість; с) Вона спробує не ...
...факторний аналіз витрат, оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності. У п’ятому розділі "Система автоматизації обліково аналітичних робіт в управлінні витратами обігу" розглянута і систематизовані ... Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності 105 Розділ 5. Система автоматизації обліково аналітичних робіт в управлінні витратами 112 5.1.
Порівняльний аналіз рівня оригінальності за методиками П. Торренса та С. Медніка в 9 А та 9 Б класі до проведення розвивальних ... Порівняльний аналіз рівня оригінальності за методикою П. Торренса та С. Медніка в 9 А та 9 Б класі після проведення розвивальних ...
...удосконалення обліку товарних операцій, проведена порівняльна оцінка методів, які найдоцільніше застосовувати при формуванні облікової політики підприємства згідно міжнародних стандартів, проведено глибокий економічний аналіз товарних запасів по ...дипломної роботи, проведено на практиці порівняльний аналіз методів списання запасів відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку з метою визначення оптимального методу, враховуючи специфіку базового підприємства.
Зробити порівняльний аналіз. Завдання № 4 У 2003 році магазином було продано продовольчих товарів на суму 278 тис. грн.... Зробити порівняльний аналіз по двох підприємствах і висновки. Таблиця 4. Собівартість, ціна, обсяги витрат робочого часу на виробництво і реалізацію продукції А ...
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає. Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської ...2003 року Таблиця 3.11 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на кінець 2003 року Таблиця 3.12 Аналіз показників прибутковості капіталу на ВАТ „Хімволокно” за ...
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає. Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської ...2001 року Таблиця 3.11 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на кінець 2001 року по Корсунь Шевченківському держлісгоспу Таблиця 3.12 Аналіз показників прибутковості капіталу ...
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає. Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської ...2003 року Таблиця 3.11 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на кінець 2003 року Таблиця 3.12 Аналіз показників прибутковості капіталу на ВАТ „Хімволокно” за ...
Дайте порівняльну характеристику "еволюційного переходу" від адміністративно командної системи до ринкової та "шокової терапії". Яка з форм переходу краща? Чому? Аргументуйте. 8....між теорією абсолютних переваг і порівняльних переваг? 7. Які є форми міжнародної економічної інтеграції? 8. Назвіть основні ознаки глобальних проблем. 9.
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає. Для досягнення більш позитивних результатів фінансово господарської ...2001 року Таблиця 3.11 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на кінець 2001 року по Корсунь Шевченківському держлісгоспу Таблиця 3.12 Аналіз показників прибутковості капіталу ...
...гінекологічного відділення Таблиця 2.14 Порівняльний аналіз дитячої гінекології Таблиця 2.15 Порівняльний аналіз роботи. Гінекологічна служба за 2004 2006 роки Таблиця 3.1 Собівартість ліжко ...
...що використовуються в магістерській роботі порівняльний аналіз, а саме: горизонтальний (часовий), вертикальний (структурний), аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний, факторний; не формалізовані побудова системи показників, побудова системи ...
...методи, що використовуються в роботі порівняльний аналіз, а саме: горизонтальний (часовий), вертикальний (структурний), аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний, факторний; не формалізовані побудова системи показників, побудова системи ...
...інвесторів та фінансових посередників; здійснення порівняльного аналізу факторів впливу венчурного бізнесу на економіку країн Європи; оцінка можливості та подальшого розвитку даного виду діяльності, застосувавши власні пропозиції, ...що стримують венчурну індустрію, здійснено порівняльний аналіз та співставлення даних в окремо взятих країнах. У роділі 3 визначено умови для формування інвестиційного клімату в Україні, визначено ...
...склад, структуру, а потім провести порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю. У процесі господарської діяльності підприємство ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” отримує товарний кредит від постачальників та підрядників, ... Таблиця 2.12 Порівняльна таблиця дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” за 2004 рік Таблиця 2.13 Ризики на за стадіями здійснення ...
Складіть порівняльну таблицю ходу промислового пере¬вороту в провідних країнах світу. 4. Вплив континентальної блокади Англії, яку про¬водив Наполеон Бонапарт, на ... Значення теорії "порівняльних переваг" для міжнародної торгівлі. Завдання №16 1. Історичні передумови та ідейні витоки марксизму. 2. Суспільно економічне значення "Маніфесту Комуністичної партії" ...
Яка країна має порівняльну перевагу в товарі X 2. Яка країна має порівняльну перевагу в товарі У Література
...аналітичності результатів аналізу було розроблено порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати СТОВ «Першотравневе» за 2007 2009 роки. Аналіз показав, що СТОВ «Першотравневе» протягом 2007 2009 років ...СТОВ «Першотравневе» Таблиця 2.13 Порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати СТОВ «Першотравневе» за 2007 2009 роки (тис.грн.) Рис. 2.9.
...полягає прикладний аспект зоопсихологіі та порівняльної психології ? А) у штучному розмноженні тварин для харчування людини; Б) у збереженні всього розмаїття фауни; В) у пізнанні всіх закономірностей ... 22 23 Туріна Порівняльна психологія написано: «інстинктивні рухи зазвичай заблоковані спеціальною системою так званих "вроджених пускових механізмів", які реагують лише на цілком певну "пускову" ...
...трудових ресурсів Таблиця 2.7 Порівняльний аналіз ефективності виробництва цукрових буряків та іншої продукції тваринництва і рослинництва ТОВ АФ ім.Чкалова Рис....виробництва продукції Таблиця 2.9 Порівняльний аналіз ефективності реалізації цукрових буряків та іншої продукції тваринництва і рослинництва ТОВ АФ ім.Чкалова Таблиця 2.10 Аналіз фінансових ...
...ВАТ «Черкасихліб» Таблиця 2.2 Порівняльна характеристика документів з обліку праці та її оплати на ВАТ «Черкасихліб» Рис. 1.3 Основні етапи фінансового планування на ВАТ «... Таблиця 3.5 Порівняльна характеристика техніко економічних характеристик діючого та нововведеного обладнання Таблиця 3.6 Визначення чистої дисконтованої вартості проекту Таблиця 3.7 Розрахунок ...
...Таблиця 2.1.2 Актив порівняльного аналітичного балансу Таблиця 2.1.3 Пасив порівняльного аналітичного балансу
Таблиця 2.11 Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр., тис.грн. Таблиця 2.12 Розрахунок показників фінансового стану ...їх характеристика для обладнання Таблиця Порівняльна характеристика методів амортизації Класифікація ремонтів основних засобів Рис Можливі ситуації при проведенні інвентаризації основних засобів Аналіз використання основних виробничих фондів ...
Порівняльний аналіз оцінок професійних та особистісних якостей працівників виробничого відділу та обслуговуючого відділу Таблиця 3.7.... Порівняльний аналіз результатів оцінки працівників контрольної та експериментальної групи.
порівняльний аналіз Question 5 Формалізовані методи прогнозування кадрової роботи базуються на: a. використанні апарату математичної статистики b. висновках експертів c.... порівняльного аналізу b. балансового c. економіко математичного d. експертних оцінок Question 7 Методи, сутність яких полягає у подвійній зорієнтованості на безпосередню ...
абсолютну та порівняльну ефективність b. народногосподарську і госпрозрахункову ефективність c. загальну, локальну і часткову d. абсефективність діючого виробництва, ефективність капіталь¬них вкладень, ефективність ...Question 30 Під час розрахунку порівняльної ефективності річний економічний ефект визначають: a. як різницю наведених витрат до і після впровадження заходу b.
Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за таблицею 1. № Показники Минулий рік Звітний рік 1 Добова потужність підприємства, т 50 52 ...
1. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл. 1 Показник Минулий рік Звітний рік 1.Добова потужність підприємства, т 46 47 ...
Вступ Порівняльна характеристика систем обліку витрат в управлінському обліку країн Європи і США Висновки Список використаної літератури Процеси інтеграції світової економіки вимагають ...
Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього аудиту 2. Методика аудиторської перевірки собівартості реалізованої продукції (товарів, послуг) Задача Визначити вартість однієї години роботи ...
Порівняльна характеристика класичного та системного підходів до формування логістичних систем 2. Задача № 1 Підприємству необхідно визначити найбільш прийнятний, з точки зору ...
Порівняльна характеристика бухгалтерської звітності підприємств України і фірм Великої Британії 2. Практичне завдання 1. Записати господарські операції ТОВ "Продсервіс" за 2005 ...
Порівняльна характеристика людини і понгід 2. Відокремлення людської гілки приматів література
Порівняльна характеристика конкурентної економічної стратегії. 3. Наведіть приклад конфліктної ситуації. Які заходи Ви, як менеджер, будете застосовувати, щоб не довести конфліктну ...
Порівняльний аналіз податкової системи України та зарубіжних країн. 3. Охарактеризуйте принципи організації державних цільових фондів та їх значення для забезпечення системи ...
Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства 2. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства Задача № 1 За наведеними даними визначити конкурентну позицію швейної ...
Історія порівняльних досліджень 2. Пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, пам'ять, мова) 3. Навчання, мислення, інтелект 4. Мотивація і емоції ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Застосування порівняльного (аналогового) підходу при визначенні вартості рухомого майна
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.