Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 586 за запитом порівняльного

...виокремлюють три традиційні підходи: витратний, порівняльний та результатний (дохідний). Слід зазначити, що прикладна оцінка потенціалу підприємства проводиться на основі всіх підходів та всіма доступними методами (залежно ...
...фірма; – банк Задача №150 Здійснити порівняльний аналіз структури витрат комерційного банку за такими даними: Таблиця 1 Вихідні дані Показники На 1.01 поточного року На 1....
Порівняльний аналіз виконання кошторису видатків спецфонду 68 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 78
...конституційного контролю: загальний характер та порівняльний аналіз // Юрид. Україна. – 2007. – № 2. – C. 10 15.
Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.) / В. О. Навроцький / Львівський національний ун т ім. Івана Франка. – К. : Атіка, 2001.
...правових систем, на основі їх порівняльної характеристики. Предметом дослідження є наявна і науково вивчена інформація про роз¬виток та сучасний стан основних цивільно правових систем світу.
...посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України. – 2002. № 3. – С. 118 120. 10. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления: Понятие и квалификация. – М., 1975 . 11.
126 3.3 Порівняльна характеристика за кордоном та в Україні.............................137 ВИСНОВКИ.........................................................................................................149 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................154 ДОДАТКИ
Дайте визначення та здійсніть порівняльну характеристику ліцензування та патентування господарської (підприємницької) діяльності. Дайте юридичну характеристику ліцензійним умовам. Які наслідки порушення порядку ліцензування та патентування встановлені ...
Таблиця 3.2 Порівняльна характеристика техніко економічних показників діючого та нововведеного обладнання Таблиця 3.3 Розрахунок річної продуктивності нового обладнання
...для виділення типів образу жіноцтва), порівняльні методи з елементами аналізу та класифікації (для поділу жіночих, чоловічих образів та узагальнення їх на основі схеми дослідження), методи формальної ...
2) Скласти порівняльну таблицю даних синтетичного і аналітичного обліку, балансу підприємства ТОВ «Промхімсервіс». 3) За даними балансу оцінити ризик кожної із статей.
2) Скласти порівняльну таблицю даних синтетичного і аналітичного обліку, балансу підприємства ТОВ «Промхімсервіс». 3) За даними балансу оцінити ризик кожної із статей.
...добу) 300 550 600 Провести порівняльний аналіз трьох варіантів (у таблицях) та вибрати оптимальний варіант для страхової компанії. Страхова сума: $ 35,00 – 40,000 (страхова сума) – ...
...потенціалу: результативний (дохідний), витратний і порівняльний. Виробнича стратегія — це функціональна стратегія створення та розвитку висококонкурентного потенціалу підприємства та системи управління ним, що втілюється у вигляді виробничої ...
...держав, після чого необхідно провести порівняльний аналіз конституційно правового статусу голів держав двох країн на прикладі голів держав Великобританії та Японії.
Дайте визначення та здійсніть порівняльну характеристику ліцензування та патентування господарської (підприємницької) діяльності. Дайте юридичну характеристику ліцензійним умовам. Які наслідки порушення порядку ліцензування та патентування встановлені ...
...добу) 300 550 600 Провести порівняльний аналіз трьох варіантів (у таблицях) та вибрати оптимальний варіант для страхової компанії. Страхова сума: $ 35,00 – 40,000 (страхова сума) – ...
Дайте порівняльний аналіз законного та договірного режиму майна подружжя. 4. Розкрийте сутність і призначення шлюбного договору. 5.
Що таке порівняльний аналітичний баланс підприємства? 8. Які показники розраховуються при аналізі загального капіталу підприємства? 9. Які показники використовують для оцінки структури джерел ...
...дослідження видів спадкування та здійснення порівняльної характеристики їх особливостей. Мета і завдання дослідження. Основною метою цього дослідження є правовий аналіз видів спадкування.
Згідно з порівняльною відомістю бухгалтер вказала кореспонденцію: 947 – 282 – 547,68 375 – 716 – 112,76 Література
Порівняльна характеристика кримінально правових інститутів, передбачених статтями 46, 462 КК України 1960 року: деякі проблеми реалізації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.
...види цивільного процесуального представництва; здійснити порівняльний аналіз способів реалізації цивільного процесуального представництва у господарському та кримінальному процесах та визначити їх характерні риси; визначити шляхи удосконалення інституту ...
Порівняльна таблиця показників економічної ефективності видів обладнання приведена у додатку 8.
Відповідь на третє запитання передбачає порівняльний аналіз особливостей місцевого самоврядування в цілому та конституційно правового статусу його органів зокрема, на прикладі таких двох країн як США ...
...добу) 300 550 600 Провести порівняльний аналіз трьох варіантів (у таблицях) та вибрати оптимальний варіант для страхової компанії. Страхова сума: $ 35,00 – 40,000 (страхова сума) – ...
...діяльності, в яких вони мають порівняльні переваги, і підпорядковує національних виробників здоровій дисципліні, що її потребує конкуренція з іноземними компаніями. Це зумовлює вищу продуктивність і зростання ...
Провести порівняльний аналіз у вигляді графіку; вартості послуг за поточний і минулий роки (на листі 5). І.
Провести порівняльний аналіз у вигляді графіку; вартості послуг за поточний і минулий роки (на листі 5). І.
Провести порівняльний аналіз у вигляді графіку; вартості послуг за поточний і минулий роки (на листі 5). І.
Розкриваючи третє питання необхідно провести порівняльний аналіз конституційно правового статусу парламентів двох країн на прикладі парламентів Великобританії та Федеративної республіки німеччина.
...визначення їх загальної (абсолютної) та порівняльної економічної ефективності. Абсолютна ефективність капітальних вкладень показує загальну величину їх віддачі та обчислюється зіставленням величини економічного ефекту з величиною самих ...
По третє, виконуючи порівняльний аналіз ЦК УРСР та ЦК України, я зробила висновок, що книга шоста „Спадкове право” ввела ряд суттєвих нововведень, які, на ...
порівняльну d. часткову Question 10 Узгодження системи кількісних і якісних показників розвитку народного господарства регіону і його ланок забезпечується за допомогою: ...
...дослідження: аналітичний; графічний; статистичний; метод порівняльного аналізу.
...роботи використовувалися такі методи: аналітичний, порівняльний, вивчення нормативно правової бази, вивчення монографічних публікацій і статей, узагальнення, аналіз судової практики. Курсова робота має наступну структуру: вступ, три ...
Провести порівняльну оцінку даних проектів і вибрати кращий з них за допомогою визначення: чистого приведеного прибутку за звичайною та модифікованою методикою, індексу ...
...Наявність альтернативних постачальників потребує проведення порівняльних розрахунків вартості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з урахуванням транспортно заготівельних витрат, мита, податків тощо з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Ознайомившись з інформацією і порівняльною характеристикою товару чи послуги за допомогою комп’ютеру, споживач, не виходячи з дому, може обрати і замовити потрібний товар чи ...
...розробка власних висновків та припущень, порівняльний метод, історико хронологічний, критично літературний, картографічний, статистичний. Структура роботи: робота складається зі вступу, основної частини у чотирьох розділах, висновків, списку ...
...відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Рис. 2.1. Організаційна структура готельного комплексу «Дніпро». Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності підприємства ресторанного ...
Таблиця 3.1 Порівняльна характеристика техніко економічних показників діючого та нововведеного обладнання Таблиця 3.2 Розрахунок річної продуктивності нового обладнання
...міжнародної торгівлі Таблиця 1.1 Порівняльна характеристика підходів до розуміння сутності міжнародної торгівлі Таблиця 2.1 Стан торговельно економічного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами Америки (...
...галузях, в яких країна володіє порівняльними перевагами. У такому випадку необхідно зберігати внутрішню конкуренцію; – уніфікації національного законодавства, що регламентує митно тарифне оподаткування, з міжнародними стандартами.
Здійснити порівняльний аналіз структури доходів комерційного банку за такими даними: Таблиця 4 Показники На 1.01 поточного року На 1.04 поточного ...
Дайте порівняльну характеристику доказового значення фотознімків місця пригоди та фотознімка, виявленого при обшуку квартири Савенко. 24. Харитонов, який підозрювався у вчинені разом ...
Порівняльна характеристика спостереження та методу експерименту. 39. Метод експерименту. Види експерименту. 40. Процедура підготовки та техніка проведення лабораторного експерименту. 41.
Річний виробіток в діючих і порівняльних цінах; 2. проаналізувати динаміку продуктивності праці на підприємстві; 3. визначити вплив факторі на продуктивність праці; 4.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.